مقاله جرايم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


مقاله جرايم دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جرايم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جرايم

چکیده    
مقدمه    
مباشرت یا تسبیب    
سبب    
موضع حقوق در کشورهای غربی    
موضع حقوق ایران    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جرايم

جرایم علیه اشخاص ، دکتر حسین میرمحمدصادقی

جرایم علیه اشخاص، دکتر آقایی نیا

منابع مرجع سنجش

یکی از پیچیده ترین مسائل حقوقی و کیفری به ویژه مبحث قتل، اثبات رابطه ی علیت است که مراد از این رابطه پیوستگی و همراهی میان رفتار مرتکب و مرگ قربانی است؛ به گونه ای که این رفتار آن نتیجه را به وجود آورده باشد یکی از مباحث مطروحه در این خصوص، موضوع سبب اقوی از مباشر است. مطابق منابع فقهی و به تبع آن قانون مجازات اسلامی، در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است. مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد. در این نوشتار به مطالعه مفاهیم سبب، مباشر، سبب اقوی از مباشر می پردازیم

واژگان کلیدی: سبب، مباشر، سبب اقوی ازمباشر، قتل

مقدمه

در بحث مسئولیت مدنی در جبران خسارات و الزاما خارج از قرارداد در قلمروی دفاع مشروع بیشتربه جبران خسارت هایی پرداخته شده که به طرف مقابل وارد می وشد و به طور معمول و منطقی هم همینگونه است ولی گاه ممکن است انسان در حین دفاع از خود در مقابل دیگری مجبور شود به خودش خسارت وارد نماید مثلاً خودش را ازجایی پرت کند که در این صورت چه کسی مسئول خواهد بود؟

در این تحقیق سعی شده به این گونه خسارات و طرف جبران آنها از2 بعد فقهی و حقوقی پرداخته شود

مباشرت یا تسبیب

گاه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی می شود به گونه ای که عرف بدون هیچ گونه شک وتردید نتیجه را منتسب به وی می داند. این را مباشرت در جنایت می نامند که موجب قانون 317 قانون مجازات اسلامی منظور از آن «آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد» از سوی دیگر گاه مرتکب بدون آن که مستقیما مرتکب جنایت شود سبب بروز آن را مع الواسطه فراهم می آورد. حالت اول شامل مواردی است مثل تیراندازی، سنگ زدن، فشردن گلو، قطع اعضا و جوارح، پرتاب کردن از بلندی یا درون آب، ریختن مایع مسموم درحلق قربانی، انداختن آتش به لباس قربانی، حبس کردن قربانی و منع وی از غذا و آب و نظایر آنها که موجب مرگ یا ورود صدمه جسمانی به قربانی شود. از سوی دیگر مواردی مثل چاه کندن یا ریختن مواد لغزنده یاسنگ گذاشتن در محل عبوی دیگری، مسموم کردن غذا یا نوشیدنی که قربانی مصرف می کند، کرایه دادن خودروی دارای نقص فنی یا سوارکردن مسافر داخل خودرویی که به دلیل نقص فنی یا زیاد بودن تعداد مسافران بین راه بازشده و مسافر به بیرون پرتاب شده، در اختیار قرار دادن کشتی ناسالم که موجب غرق شدن و مرگ مسافران شود، گذاشتن چمدان و اثاثیه از سوی راننده یا یکی از مسافران به شکل نامناسبی در بالای سرمسافر دیگر به طوری که بر اثرحرکت عادی وسیله نقلیه چمدان بر روی سر وی بیفتد، گذاشتن چیزی بر روی دیوار در هوای طوفانی که باعث افتادن آن بر روی سر رهگذران شود، بر انگیختن حیوان درنده به سوی دیگری یا انداختن او به دریا برای آن که طعمه حیوانات دریایی شود و نظایر آن در صورتی که موجب بروز جراحت یا مرگ قربانی شود تسبیب در جنایت نامیده می شود که درماده 318 قانون مجازات اسلامی به شکل زیر تعریف شده است:تسبیب درجنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند»

لینک کمکی