مقاله ازدواج در عربستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


مقاله ازدواج در عربستان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ازدواج در عربستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ازدواج در عربستان

چکیده    
مقدمه    
ازدواج در عربستان پیش از اسلام    
وضع حکومت در میان عرب    
وضع اقوام و ملل دیگر در دوران جاهلیت    
دعوت اسلامى چگونه ظاهر گردید؟    
رواج برده‌داری در عربستان    
نژاد بردگان    
بردگان سفیدپوست عرب‌نژاد    
وجود بردگان عرب‌نژاد    
برده‌گرفتن در قبال دَین    
برده‌داری در عربستان    
نوع رفتار با بردگان    
تحقیر نسل بردگان    
تفاوت بین برده‌ها    
خودفروشی زنان برده    
فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ازدواج در عربستان

(1) ابن منظور، لسان العرب، بیروت 1955ـ

(2) علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، قاهره

(3) علی بن محمد جرجانی، التعریفات، بیروت

(4) محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، قاهره

(5) عبدالله بن احمد، المغنی، بیروت 1403/

(6) ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، در ابن قدامه، المغنی، بیروت 1403/

(7) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، بیروت 1379/

(8) سلیمان بن خلف باجی، المنتقی شرح موطأ الامام مالک، مصر 1331ـ1332، چاپ افست بیروت 1404/

(9) عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت 1410/

(10) محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم 1409ـ

(11) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1409/

(12) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/

(13) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/

(14) اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج 1، تهران 1370 ش

(15) محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت 1390ـ1394/ 1971ـ

(16) عبدالقادر عوده، التسریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت (بی تا)

(17) جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف 1389/

(18) موسوعه جمال عبدالناصر فی فقه الاسلامی، ج 8، قاهره

(19) محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت 1412/

(20) عمرو بن بحر جاحظ، الحیوان، قاهره

چکیده

برده‌داری پیش از اسلام، در عربستان مانند دیگر سرزمین‌های جهان باستان وجود داشته است

برده گیری در میان اعراب پیش از اسلام رایج بوده است. بازرگانان برده که آنها را نخّاس می خواندند، از نواحی گوناکون بردگان را به مکه می آوردند و می فروختند. مشهورترین تاجر برده در دوران جاهلیت، عبدالله جدعان تمیمی نام داشت. جرجی زیدان می نویسد: «اگر کسی برده ای خریداری می کرد، ریسمانی را به گردنش می افکند و چون حیوانی او را به خانه اش می کشید.» راه های برده گیری در میان عرب جاهلی گوناگون بود

در کتاب تاریخ بردگی این گونه آمده است: «اعراب که همواره مشغول جنگ و جدال و غارت و چپاول اموال یکدیگر بودند، زنان و مردان و کودکان قبیله ی مغلوب را اسیر و بنده کرده و آنها را در بازارهای متعدد بنده فروشی که مهمترین آنها بازار عکاظ بود به معرض خرید و فروش می گذاشتند…


مقدمه

مادر زید بن حارثه (غلام پیغمبر) از طایف طی و خودش از قضاعه بود. هنگامیکه وی برای دیدن اقوام و خویشاوندان به سفر رفته بود جمعیتی از بنی القین بن جر به محلی که زید و طایف او می زیستند یورش آوردند و پس از غارت، زید را اسیر ساخته و در بازار عکاظ به حکم ابن جرام فروختند

حکم نیز زید را به عم خود حضرت خدیجه بخشید و خدیجه او را به رسول اکرم تقدیم کرد و پیغمبر آزادش نمود.» عرب ها اسیران جنگی را معمولاً نزد خود نگاه می داشتند تا پول بیاورند و او را آزاد سازند و اگر پول نمی دادند، موی جلوی سر اسیر را می بریدند و آن را در جعبه تیر گذارده اسیر را در میان خود رها می کردند و اسیر مزبور نمی توانست از میان آنان برود

اما اینکه چرا برخلاف رومی ها که اسرای رومی را بنده نمی کردند، عرب ها فرقی بین اسیر عرب و غیر عرب نمی گذاشتند، شاید به این علت بود که آن ها قبل از اسلام دارای دولتی نبودند که با دولت ها و اقوام دیگر بجنگند تا از ملل و نژادهای دیگر اسیر بگیرند و جنگ های آنها همه داخلی و میان قبایل متخاصم بود


ازدواج در عربستان پیش از اسلام

عرب ها علاوه بر اسیرانی که در یورش های و غارت ها به دست می آوردند، «وام دارانی که نمی توانستند وام خود را بپردازند، به بردگی می فروختند.» همچنین از آنجا که غالباً آتش جنگ بین دو دولت ایران و روم مشتعل بود و طرفین نیز اسرای جنگی یکدیگر را بنده می نمودند، عده زیادی از بنده های ایرانی و رومی یا ملل تابعه آن ها که از راه خرید در سوریه یا در عراق به دست می آمدند در عربستان به چشم می خوردند، چنانکه سلمان فارسی و صهیب رومی از صحابه بزرگ پیامبر ابتدا در زمر غلامان بودند. همچنین گاهی اشخاص آزاد در جریان یک قمار خود را می باختند، چنانکه نویسنده کتاب المفصل آورده است: «ابولهب با عاص بن هشام به قمار پرداختند بدین شرط که هر کس در قمار بازنده شد، برده دیگری گردد. ابولهب در آن کار غالب آمد و عاص بن هشام را به بردگی گرفت و او را به شتربانی خود گماشت.»

ابوجعفر طبری گزارش می کند :”در روزگار جاهلیت، کنیزان را به روسپیگری وامی داشتند و مزدشان را برای خود می گرفتند” (تفسیر طبری، ج9، ص104)، چنانکه آیه ی «لاتکرهوا فتیاتکم علی البغاء… نور، 33»؛ (کنیزانتان را به زناکاری وامدارید) ناظر به همین مسئله است

جرجی زیدان می نویسد: «تازیان با کنیزان خویش هم بستر می شدند و چون فرزندانی برای ایشان زاده می شد آنان را به بردگی می گرفتند، مگر آنکه کسی از آنها نجابت و اصالت خود را به اثبات می رساند که در آن صورت به خویشاوندانش می پیوست و او را می پذیرفتند وگرنه، به حالت بردگی باقی می ماند.» او داستان عنتر عبسی و پیوستن به پدرش شدّاد را، پس از تحمل سختی ها و دلاوری هایی که از خود نشان داد، گویای همین امر می داند. برده مثل کالا جزء ارثیه محسوب می شد، ولی اگر صاحب برده به او می گفت پس از مرگ من آزاد هستی برده جزء ارث در نمی آمد، برده مهر و شیربهای عروس نیز می شد. برده ها را کمتر به جنگ می فرستادند، زیرا به آنان اعتماد نداشتند ولی در جنگ ها از آنان کمک می گرفتند. در جنگ ها به برده از غنایم سهم نمی دادند و سهم برده از آن صاحبش بود، همچنین دی برده نصف دی فرد آزاد بود

لینک کمکی