مقاله تحليل تجربي تنش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 مقاله تحليل تجربي تنش دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليل تجربي تنش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تحليل تجربي تنش

مقدمه :  
فصل اول  
مقدمه‌ای بر روابط تنش  
تانسور تنش :  
تبدیل تنش صفحه‌ای :  
تنش‌های اصلی با تنش برشی ماکزیمم در حالت دو محوری :  
حالت کرنش صفحه‌ای :  
دایره کرنش مور:  
4-2 روابط تنش – کرنش :  
قانون کلی هوک :  
فصل دوم  
معرفی ” Strain Gauge ” و انواع آن  
3 – 1 معرفی استرین گیج :  
انواع استرین گیج :  
استرین گیج‌های مشبک (ترکیبی) (rosettes) :  
Stress Gauge :  
Crack propagation gauge :  
فصل سوم  
روابط حاکم بر Strain Gauge  
4 – 1 اصل معادلات حاکم بر استرین گیج :  
معادلات حاکم بر استرین گیج :  
پیش‌بینی خطاها :  
تأثیرات دمایی:  
تأثیرات مطلوب :  
فصل چهارم  
نحوه‌ی چسباندن Strain Gauge  
نحوه چسباندن :  
انواع اتصال دهنده‌ها :  
چسب‌های اپوکسی :  
چسب‌های سرامیکی :  
فصل پنجم  
نحوه‌ی انجام آزمایش  
حل تئوری مساله:  
نحوه ی کار با پل مقاومت الکتریکی (واتستون) :  
حساسیت پل واتستون کامل :  
تغییرات ولتاژ الکتریکی بالانس شده :  

مقدمه

وقتی خداوند باریتعالی انسان را خلق کرد او را مجهز به پنج عضو حسی نمود تا به کمک آنها دنیای مادی اطراف خود را حس کرده و اطلاعات لازم را جهت زندگی و رهایی از خطر، جمع‌آوری نماید و به کمک هوش خود این اطلاعات را بدست آورد. در واقع بشر به کمک پنج عضو حسی خود که بینایی – شنوایی – بویایی – چشایی و لامسه می‌باشد بعضی از پدیده‌های محیط زندگی خود را به طور مستقیم درک کرده و آنها را به صورت سوابق ذهنی در حافظه خود ثبت می‌نماید. بدون وجود چنین اعضای حسی ارتباط انسان با محیط خود کاملاً قطع می‌باشد و تبادل و یا جمع‌آوری اطلاعات عملاً هیچ است

با جمع آوری اطلاعات و ایجاد سابقه‌ی ذهنی بشر قدرت استنتاج پیدا کرده و به کمک آن می‌تواند مسائل و حقایق متعددی را به طور غیر مستقیم درک نماید و شاید همین نوع درک است که در بعضی مواقع به صورت حس ششم بیان شده و یا به عنوان چشم بصیرت مطرح گردیده است

افزایش دانش و اطلاعات بشری سیر صعودی شتابداری داشته، هر چه قدر کشفیات و ساخت ابزار بیشتر شده، اطلاعات بیشتری را برای بشر کشف کرده است. اغلب این ابزارها و وسایلی که توانسته پدیده‌های مختلفی را برای انسان قابل درک و سنجش نماید ابزارها و دستگاههای اندازه‌گیری است. این دستگاه‌ها اصولاً پدیده‌ها را مستقیماً حس کرده و یا از طریق تبدیل آنها به پدیده‌های دیگر آنها را برای انسان قابل لمس و اندازه‌گیری کرده است

یکی از این وسایل اندازه‌گیری که در حوزه‌های مختلف صنعتی به خصوص در سازه‌هایی که تحت نیروهای متناوب قرار دارند و تغییرات ابعاد این سازه‌ها مهم می‌باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد Strain Gauge نام دارد، که برای اندازه‌گیری تغییر طول نسبی ایجاد شده در اثر خمش، نیز به فشار و حرارت به کار برده می‌شود

هدف از انجام این آزمایش بدست آوردن کرنش محوری ایجاد شده در قطعه ، توسط Strain Gauge و مقایسه آن با نتایج تئوری می‌باشد

تانسور تنش

برای تعیین تنش در هر نقطه از یک ماتریس 3×3 استفاده می‌کنیم که به نام تانسور تنش معروف است، برای یک المان مکعبی از یک جسم. تانسور تنش به صورت زیر تعریف می‌شود

شدت نیروی عمود بر مقطع، تنش قائم آن نقطه نامیده می‌شود. اگر تنش قائم باعث کشش در مقطع شود، به آن تنش کششی می‌گویند. در مقابل، تنش‌های قائمی که بر مقطع فشار می‌آورند، به تنش فشاری موسومند. مؤلفه‌های دیگر شدت نیرو که به موازات سطح عمل می‌کنند، تنش‌های برشی نامیده می‌شوند

در تانسور تنش سه مؤلفه تنش   تنش‌های قائم و شش مؤلفه تنش برشی  می‌باشند. که در جمع 9 مؤلفه تنش داریم

 

تبدیل تنش صفحه‌ای

برای تعیین تنش قائم و برشی مؤثر بر یک صفحه دلخواه، می‌توان دو رابطه‌ی جبری بر حسب تنش‌های معلوم اولیه و زاویه تمایل صفحه مورد نظر نوشت. در اینجا

 تبدیل تنش‌ها از سیستم مختصات xy به سیستم مختصات x’y’ انجام می‌شود. با توجه به شکل اگر صفحه A در جهت پاد ساعتگر به اندازه  بچرخد، تنش‌های وارده بر این صفحه در جهت‌های x’ وy’ طبق روابط زیر محاسبه می‌شود: ( اثبات این روابط در کتب مقاومت مصالح آمده است)

تنش‌های اصلی با تنش برشی ماکزیمم در حالت دو محوری

معادله‌ی (1) و (3) معادله‌های پارامتری دایره هستند. یعنی اگر مجموعه ای از محورهای متعامد انتخاب کنیم و به ازای هر مقدار معین پارامتر ، نقطه M را طوری رسم کنیم که طول آن برابر   و عرض آن برابر  باشد، کلیه نقاطی که بدین ترتیب بدست می‌آیند، بر روی یک دایره واقع می‌شوند. با ساده سازی معادله‌های (1) و (3) خواهیم داشت

توجه: اثبات این روابط در کتب مقاومت مصالح موجود می‌باشد

با استفاده از دایره مور نیز می‌توان با داشتن تنشهای  و همچنین زاویه چرخش صفحه یعنی تنشهای  را بدست آورد

 با توجه به شکل اگر مختصات دو نقطه M و N‌ را که در واقع تنش‌های وارده بر المان صفحه‌ای تنش‌های مربوط را در راستاهای x’ و y’  بدست آورده. توجه اینکه اگر المان‌ صفحه‌ای به اندازه‌ی  در جهت پادساعتگر بچرخد، خط MN در جهت پاد ساعتگر به اندازه‌ی  می‌چرخد

توجه :  زاویه‌ای است که خط MN با محور طولی یعنی محور  می‌سازد. و  زاویه‌ای است که خط MN با محور عمودی یعنی محور  می‌سازد

حالت کرنش صفحه‌ای

وقتی مؤلفه‌های کرنش در یک نقطه داده شده باشند، می توان کرنش‌ها روی هر صفحه‌ای را که از آن نقطه می‌گذرد بدست آورد. تبدیلات کرنش طبق معادلات زیر صورت می‌گیرد. اثبات این روابط در کتب مقاومت مصالح موجود می‌باشد

همانند حالت تنش صفحه ای با داشتن کرنش‌ها بر روی محور x و y وقتی که صفحه به اندازه‌ی  بچرخد مؤلفه‌های کرنش بر روی محورهای x’ و y’ که نسبت به محورهای x و y به اندازه‌ی  چرخیده‌اند به صورت زیر خواهند بود

دایره کرنش مور

لینک کمکی