تحقيق بررسي حقوق و مسؤوليت هاي اجتماعي زنان در اسلام ـ فمينيسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 تحقيق بررسي حقوق و مسؤوليت هاي اجتماعي زنان در اسلام ـ فمينيسم دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسي حقوق و مسؤوليت هاي اجتماعي زنان در اسلام ـ فمينيسم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي حقوق و مسؤوليت هاي اجتماعي زنان در اسلام ـ فمينيسم

چکیده    
مقدمه    
حقوق اجتماعی زن در اسلام    
مشارکت اجتماعی زنان    
زن و مرد از دید ادیان الهی    
جایگاه زن در اسلام    
مسئولیت های زن در نظام اسلامی    
سیستم خانواده    
شخصیت حقوقی مستقل زنان    
اصول و اهداف جنبش اجتماعی زنان ( فمنیسم) در قرن حاضر    
دستاوردهای مثبت جنبش اجتماعی زنان در جهان    
دستاوردهای منفی جنبش اجتماعی زنان در جهان    
نتیجه گیری    
منابع    

چکیده

فمینیسم اگرچه به معنای کنونی آن واژه ای نوین است، ولی قدمتی به اندازه تاریخ دارد. مبنای اندیشه فمینیسم که در زبان فارسی «زن گرایی»، «زن محوری» و «زن مداری» است، تساوی حقوقی زن و مرد بوده است. اولین کسانی که چنین نهضتی را آغاز کردند نویسندگان متون ادبی هستند که در کتاب های خود به بیان ظلم و ستم مردان علیه زنان پرداخته اند. (پیام زن؛ «فمینیسم تکرار تجربه های ناموفق»؛ شماره های 38، 37، 36، 35)

به رغم آن که در جوامع ابتدایی، زنان به دلیل برخورداری از نیروی تولید مثل، قدرتی برابر قدرت مردان و حتی گاه بیشتر از آنها داشتند، اما با کشف انرژی باد و آب و اختراعات فنون جدید و لزوم استفاده از ابزارهای کشاورزی که نیازمند قدرت و بازوی مردان بود، مردان بر زنان برتری و استیلا یافتند و این سلطه تا قرن بیستم هم چنان ادامه داشت. (همان)

کلید واژگان:

حقوق- زن- اسلام- فمنیسم

مقدمه

با آغاز قرن بیستم، مبارزه فمینیسم ها علیه مردان سازمان یافته تر شد و زنان به عرصه های علوم و مسایل تحقیقاتی قدم گذاشتند و کوشیدند تاریخ، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد و ; را که عرصه هایی کاملاً مردانه بود، با بینش زنانه تفسیر و بررسی کنند. از ویژگی های دیگر این قرن، تنوع و چند گانگی در اندیشه فمینیسم است که منشأ پیدایش تفکرات متفاوتی در این جنبش شد، نظیر: فمینیسم لیبرالیستی، مارکسیستی، رادیکالی و سوسیالیستی. (همان)

تا امروز، زن در نظام پدر سالار فقط یک مفهوم داشته است: موجودی که چون مرد نیست و از او کمتر است، اما فمینیسم مفهوم زن را چنان دگرگون می کند که دیگر در تعریفی واحد نمی گنجد. برای همین است که ما امروزه از فمینیسم های گوناگون سخن می گوییم: نقطه اشتراک همه این فمینیسم ها سؤالاتی است که مطرح می کنند اما پاسخ های آنها به این سؤالات واحد نیست زیرا ارائه پاسخی واحد برای این سؤال ها غیرممکن است(یان مکنزی؛ و دیگران؛ مقدمه ای بر ایدئولوژی سیاسی؛ ترجمه: م. قائد؛ (تهران، روشنفکران، 1372)

حرکت فمینیسم از کسب حق انتخاب و آزادی برای زنان آغاز شد اما امروزه دیگر نمی توان آن در این چهارچوب منحصر کرد. در حال حاضر فمینیسم یک خودشناسی پویاست که اساسی ترین پرسش انسانی را مطرح می کند که «من که هستم و زن بودن چه مفهومی دارد؟» چند هزار سال طول کشید تا مرد «من» خود و براساس آن همه چیز دیگر را تعریف کند، اما برای زنان این حرکت هزاران ساله، در یک قرن خلاصه شده است. به همین دلیل تعجب آور نیست که اوج گیری و انتشار فمینیسم بیشتر به انفجار می ماند(همان.)

حقوق اجتماعی زن در اسلام

فمینیسم مفهوم زن را در کثرت می جوید نه در وحدت، زیرا فمینیسم گفتمانی چند صدایی است که از پلورالیسم استقبال می کند و به تفاوت ها ارج می نهد. بنابراین فمینیسم درک مفهوم زن را در دگرگونی می داند و نه در رکود، زیرا فمینیسم حرکتی همیشه پویا و در حال بازنگری است. در واقع فمینیسم خود را با جریان پست مدرن همگام کرده است. اگر جریان پست مدرن اعتبار مبانی دانش کنونی را بیشتر نفی می کند و مفهوم دانش محض و حقیقت مطلق را (افسانه متافیزیک) می داند، فمینیسم نیز اصالت سردمداری را به عنوان یکی از مبانی دانش بشر رد کرده و می کوشد از الگوهای ثابت و مطلق گرا اجتناب کند.( همان.)

لینک کمکی