تحقيق بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي و اقتصادي موثر بر بروز اختلافات خانوادگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


تحقيق بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي و اقتصادي موثر بر بروز اختلافات خانوادگي دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي و اقتصادي موثر بر بروز اختلافات خانوادگي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي و اقتصادي موثر بر بروز اختلافات خانوادگي

فصل اول – طرح تحقیق
1-1 مقدمه    
2-1 تعریف و تحریر موضوع    
3-1 بیان مسئله    
فصل دوم – بیشینه و چهرچوب تئوریک تحقیق
1-2 پیشینه تحقیق    
2-2 چهارچوب تئوریک    
3-2 فرضیه های تحقیق به فصل اول مراجعه گردد     
4-2 مدل تحلیلی به فصل اول مراجعه گردد    
5-2 متغییرهای تحقیق به فصل اول مراجعه گردد     
6-2 تعریف مفاهیم به فصل اول مراجعه گردد    

فصل سوم : روش شناسی
1-3 نوع تحقیق    
2-3 روش تحقیق    
3-3 ابزار تحقیق    
4-3 جامعه آماری    
5-3نمونه آماری و شیوه نمونه گیری    
6-3 حجم نمونه آماری    
7-3 شیوه تحلیل آماری    
8-3 زمان اجرای تحقیق     
فصل چهارم – تحلیل توصیفی یافته ها
فصل پنجم – یافته های تحقیق و آزمون فرضیه ها
1-5 تحلیل دو متغییری تحقیق    
2-5 نتایج تحقیق    
3-5 بحث و بررسی    
4-5 ارائه پیشنهادها    
فهرست منابع    
ضمائم    

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي و اقتصادي موثر بر بروز اختلافات خانوادگي

1- فرجاد ، محمد حسین ( 1375 ) ؛ آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات ، انتشارات بدر ، چاپ هفتم

2- گود ، ویلیام جی ( 1352 ) ؛ خانواده و جامعه ، ویدا ناصحی ، تهران ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب

3- ملاعلی ، ماندانا ، حوادث ، جام جم ، سال اول ، شماره

4- هدایت نیا ، فرج الله ( 1382 ) ، خشونت در خانواده ، قم ، انتشارات ونوق

5- ساروخانی ، باقر ( 1382 ) ، جامعه شناسی خانواده ، تهران ، انتشارات صدا و سیما ، چاپ پنجم

6- شیخی ، محمد تقی ( 1380 ) ، جامعه شناسی زنان و خانواده ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول

7- تقوی ، نعمت ا; ( 1379 ) ، جامعه شناسی خانواده ، تهران ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ چهاردهم

8- حسن پور ، نسرین ( 1378 ) ، بررسی عوامل موثر بر اختلافات خانوادگی در تبریز ، پایان نامه کارشناسی ، تبریز ، دانشگاه تبریز

9- صفائی ، مسعود ( 1372 ) ، ریشه های طلاق و درس های خوشبختی ، تهران ، ناشر مولف ، چاپ چهارم

1-1 مقدمه

همه نظامات اجتماعی دیگر بستگی به مشارکت در نظام خانوادگی دارد ، عدم موفقیت در اجرای کامل وظایفش نشانه آن است که جامعه وسیع تر نیز به طور کامل به هدف های خود نخواهد رسید . ( گود ، 1352 : 4 )

ازدواج و تشکیل خانواده مطمئن ترین راه تامین سلامت و امنیت جامعه است . هنگامی که مبانی خانواده مستحکم باشد و جوانان به ازدواج و تامین خانواده بپردازند انحطاط ، سرگردانی و طغیان به طرز چشمگیری کاهش می یابد . ثبات یابی ثباتی خانواده مستقیما بر جامعه تاثیر گذار است . در جوامعی که ارزش های خانواده متزلزل گردد بی شک ارزش های اخلاقی نیز سقوط خواهد کرد . خانواده واحد اساسی اجتماعی کردن افراد است و آن چه بزرگسالان در جامعه عمل می کنند فراگرفته های آنان در خانواده است . آرامش جسمی – حرکتی و روانی ، پویایی زندگی و رشد زن و مرد در خانواده است . هر چند ممکن است در مواردی این مشکل گیری ناسالم و نامطلوب باشد

به دنبال تغییراتی که در طبقات اجتماعی مختلف پدیدار گردیده است ، خانواده با بحرانهای عظیمی مواجه شده است . عوامل مختلفی نظیر رشد جمعیت و شهرنشینی ، مشکلات اقتصادی و تغییرات فرهنگی و دیگر موارد موجب بحران و اختلافات خانوادگی هستند . و هر کدام از این عوامل به اشکال مختلف تاثیراتی را بر این نهاد بر جای گذاشته اند یعنی روابط درونی خانواده ، ساختار خانواده و الگوهای مختلف رفتاری ، اقتصادی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده اند . این گونه مشکلات و مسائل ، نیاز به تحقیقات و مطالعات مستمر دارد ، به نحوی که بحران های پدید آمده را به شکلی مهار و کنترل کند تا تاثیرات تساسلی کمتری بر جای گذارد . یکی از نمونه های بحران در خانواده از هم گسیختگی خانواده است . این مسائل در رفتارهای عاطفی اطفال ، بزهکاری آن ها و ترک تحصیل منعکس است . این مسئله منجر به بروز مشکلاتی در زمینه روابط بین زن و مرد در خانواده می شود که نهایتا تاثیری عمیق آن بر خانواده درخور توجه است ( شیخی 1380 : 79 )

اختلافات خانوادگی آثار سوئی بر روابط بین زن و مرد و همچنین فرزندان می گذارد . و کانون گرم خانواده را به محیطی ناامن و پرتنش تبدیل می کند . کودکانی که در خانواده های پرتنش که ستیز و نزاع وجود دارد ، بزرگ می شوند این رفتارهای نامطلوب والدین به ناسازگاری و بروز مشکلات عاطفی فراوانی در آن ها منجر می شود که این عوامل مساعدی برای انحرافات آن ها و در نتیجه جامعه خواهد بود

2-1 تعریف و تحریر موضوع

هر چند تمامی جامعه شناسان بر اهمیت خانواده در حیات اجتماعی تاکید دارند لیک این مفهوم هنوز هم یکی از پرابهام ترین مفاهیم این علم است

برگس و لاک در اثر خود « خانواده » به سال 1953 می نویسد : « خانواده گروهی است متشکل از افراد که از طریق پیوند زناشویی ، همخونی و یا پذیرش ( به عنوان فرزند ) با یکدیگر به عنوان شوهر ، زن ، مادر ، پدر ، برادر ، خواهر ، در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند » ( ساروخانی ، 1382 : 135 )

مک آیور می نویسد « خانواده گروهی است دارای روابط جنسی چنان پایا و مشخص که به تولید مثل و تربیت فرزندان منجر گردد » ( ساروخانی ، 1382 : 135 )

خانواده واحدی است اجتماعی با ابعاد گوناگون زیستی ، اقتصادی ، حقوقی ، روانی و جامعه شناختی . خانواده نهادی اجتماعی است چون همانند آینه ای عناصر اصلی جامعه را در خود دارد و انعکاسی از نابسامانی های اجتماعی است . گذشته از این ، خانواده از اهم عوامل موثر بر جامعه است . هرگز هیچ جامعه ای نمی تواند به سلامت رسد مگر آن که از خانواده هایی سالم برخوردار باشد . خانواده از دیدگاه دیگر معیار شناخت و سنجش آسیب های اجتماعی است . به درستی آن گاه که کشمکش های درونی خانواده اوج می یابد و فرزندان در سنین نوجوانی به دور از نظر والدین در ورطه آلامی چون اعتیاد ، بزهکاری و ; گرفتار می آیند ، باید همه افراد جامعه در جستجوی علل عمیق اجتماعی آن به اعماق جامعه رسوخ کنند ( ساروخانی ، 1382 : 136)

فروپاشی سازمان خانواده و بهم خوردگی سازمان روابط خانوادگی را به هر شکل ، گسیختگی ازدواج یا خانواده می نامند . طلاق ، فسخ ، جدایی جسمانی ( ترک ، طرد و غیبت ارادی یکی از دو همسر ) از انواع گسیختگی خانواده هستند ( تقوی ، 1378 : 99 )

از هم گسیختگس خانواده همواره موضوع بحث است زیرا ممکن است همه افراد به نحوی از نتایج آن در رنج باشند و یا بر اثر آن ناگزیر از انتخاب های مشکل اخلاقی گردند . ویلیام . جی . گود در کتاب خانواده و جامعه خودگسیختگی خانواده را چنین تعریف می کند « شکستن واحد خانوادگی و یا تجزیه ترکیبی از نقش های اجتماعی به علت آن که یک یا چند تن از عهده انجام تکالیف ناشی از نفش خود آن طور که باید و شاید برنیامده اند » ( گود ، 1352 : 248 )

تحقیق حاضر افرادی را در برمی گیرد که طلاقی بین آن ها صورت نگرفته است ولی برای رسیدگی به اختلافات خانوادگیشان به دادگاه مراجعه کرده اند . بررسی پاره ای از عوامل اجتماعی – فرهنگی ،

اقتصادی و زیستی – جسمانی موثر بر این اختلافات خانوادگی در شهرستان مرند موضوع تحقیق می باشد

.3-1 بیان مسئله

یکی از دردناک ترین مسائل اجتماعی قابل بحث در جامعه ما و اکثر جوامع ، مسئله ستیزه های خانوادگی و طلاق می باشد که متاسفانه آمار آن روز به روز در حال افزایش است . پیشرفت روز افزون تکنولوژی وضعیت شهرنشینیباعث ازدیار مسائل و مشکلات بسیاری چون انحرافات ، بزهکاری ، جرم ها و جنایات خودکشی و شاید از همه مهمتر که در واقع منشا اکثر انحرافات است ، ستیزه های خانوادگی و طلاق است

تحقیقات نشان داده اند که آمار طلاق در روستاها بسیار پایین تر از شهرها می باشد و علت اصلی آن را می توان پایبند بودن روستائیان به ارزش ها ، سنت ، اعتقادات مذهبی و توقعات کم و ; دانست در حالی که در شهر مسئله صنعتی شدن جامعه مصرفی ، توقعات بیجا و عدم پایبندی به ارزش ها و ; از عوامل مهم افزایش درصد ستیز و طلاق می باشد. ( فرجاد 1372 : 65 )

اختلافات خانوادگی نه تنها کانون خانواده را دچار مشکلات می کند . بلکه جامعه نیز از اثرات سوء آن در امان نیست . نمی توان از جامعه ای که دارای خانواده های پرتنش و ستیز است انتظار پویایی و رشد و پیشرفت داشت . هیچ عصری مانند عصر حاضر درگیر انحلال و آشوب نهاد خانواده و عوارض سوء آن نبوده است و امروز به علت افزایش خانواده های گسسته این مساله به یک کعضل عظیم اجتماعی تبدیل شده است

هنگامی که خانواده ای از هم گسیختگی را تجربه می کند کودکان با مشکلات زیادی درگیر خواهند بود . واضح است کودکانی که در خانواده های آرام تربیت شده اند خوشبخت تر و از لحاظ روانی سالم تر بزرگ می شود . در حالی که فرزندان خانواده های توخالی هرچند ظاهرا دارای پدر و مادرند ، باطنا خوشبخت نیستند . اگرچه افراد در این خانواده ها وظایف رسمی خود را انجام می دهند ولی علاقه و محبت و حمایت را از همدیگر دریغ می کنند و علاقه چندانی به برقراری روابط سالم با دیگر اعضاء خانواده ندارند . بسیاری موارد نشان می دهد که بسیاری از خانواده ها که ظاهرا دست نخورده اند و پدر و مادر با همدیگر زندگی می کنند ممکن تاثیر ناسالمی روی کودکان بگذارند . در حالی که بسیاری خانواده ها که فقط یکی از والدین آن را اداره می کند ممکن است در بوجودآوردن کودکان سالم و خوشبخت موفق تر شود .( گود، 1352: 273)

نرخ ازدواج برای جمعیت قابل ازدواج کشور در سال 1365 برابر 27 /1 بود که در سال 1370 به رقم 45 /1 و در سال 1375 به 32 / 1 تغییر یافته است ( تقوی ، 1378 : 67 )

نهاد خانواده پیوسته تحت تاثیر عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی در حال تغییر است . بدیهی است که این تغییرات ساخت خانواده و روابط درون آن را تغییر می دهد اگرچه این تغییرات تا اندازه ای اجتناب ناپذیر هستند ولی باید با دقت و برنامه ریزی شده به آن پرداخت ، در غیر این صورت خانواده با مشکل و بن بست مواجه می گردد ( شیخی ، 1380 : 20 )

با توجه به اهمیت خانواده و نقش آن در جامعه که رشد و انحطاط جامعه تااندازه زیادی بشر به تکامل خانواده دارد و برای رسیدن به هدف و رشد و پیشرفت و داشتن جامعه سرشار ازشادی و این مهم بدست نمی آید . مگر در محیطی مملو از محبت و عاطفه و با پرورش و تربیت فرزندانی صالح و شایسته . در خانواده ای که فضای حاکم برآن سرشار از صفا و صمیمیت است ، علاقه و تعاون بین اعضای حکم فرماست و شخصیت افراد مورد احترام و ارزش بوده و در چنین خانواده ای نیازهای اساسی افراد تامین شده و هرگز جوی برای جدایی و ستیز و فرار اعضای آن پدید نخواهد آمد

اختلافات خانوادگی و به تبع آن طلاق و افزایش روز افزون آن در قرن حاضر برای زنان و مردان متاهل وکسانی که در تدارک تشکیل خانواده هستند زنگ خطری به شمار می آید

باید بدانیم که فرزند دار شدن پذیرش مسئولیت است ، پدر و مادرشدن بیمار سهل و آسان می باشد اما پدر و مادر مسئول شدن مساله ای است که هر کسی از عهده آن برنمی آید ، فرزندی صالح و شایسته تحویل اجتماع دادن به از خود گذشتگی پدر و مادر نیاز دارد نه نیاز به پول و ثروت برای تامین مادیشان

از آن جا که خانواده به منزله پناهگاهی مقدس برای آسایش و رشد شخصیت انسانی و به مرحله ظهور رساندن استعدادهای فطری است اختلافات حقیقتا با آن همخوانی ندارد . اختلافات ، تصویر آرام خانه و نیز امنیتی که حاصل پیمان مقدسی است را در نظر افراد می شکند . و به این ترتیب نباید از والدین و فرزندان انتظار زندگی موفقی داشت . وقتی افراد آرامش را در امن ترین مکان جامعه که همان خانواده است نمی یابند خطرات زیادی آنان را تهدید می کند در این شرایط افراد اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و حتی ممکن است در زمینه شغلی و تحصیلی نیز با بن بست هایی مواجه شوند .( ملا علی ، 1381 : 9 )

سلامت خانواده ، شالوده و زیربنای یک جامعه سالم است . بدیهی است که با پی بردن به زوایا و پیچیدگی های هرامری و با شناخت همه جانبه آن می توان درصدد رفع کاستی های آن برآمد . پی بردن به پاره ای از علل و عوامل

اختلافات خانوادگی می تواند ما را به سمت جامعه ای با خانواده های سالم و موفق هدایت کند

1-2 پیشینه تحقیق

در پژوهشی که حسن پور تحت عنوان « بررسی عوامل موثر بر اختلافات خانوادگی » در فروردین 1381 در شهر تبریز انجام داده است به نتایج زیر دست یافته است

1 – پایین بودن طول زندگی مشترک زناشویی با تعداد سال هایی که از ازدواج زوجین می گذرد در اختلافات خانوادگی موثر است

2- بیکاری شوهر و وابستگی او به گروه های شغلی که از منزلت اجتماعی پایین تری برخوردارند در بروز اختلافات خانوادگی موثر است

3- اعتیاد شوهر

4- دخالت خانواده ها و نزدیکان زوجین در زندگی مشترک در بروز اختلافات موثر است

5- نداشتن فرزند و عقیم بودن زن در زندگی مشترک در بروز اختلافات موثر است

6- ازدواج های اجباری نیز در بروز اختلافات موثر است

در پژوهشی که آقای دکتر محمد حسین فرجاد در مناطق مختلف ایران تحت عنوان « پیرامون علل و عوارض روانی اجتماعی ستیزه های خانوادگی و طلاق در ایران » انجام داده اند نتایج زیر بدست آمده است

1- هرچه تعداد فرزندان افزایش می یابد تعداد طلاق کاهش می یابد

2- بیشترین درصد طلاق در بین زوجینی که دارای خانه های شخصی بوده اند

3- طلاق در بین بی سوادان بیشتر از باسوادان بوده است

لینک کمکی