مقاله تاريخچه شهرنشيني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 مقاله تاريخچه شهرنشيني دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاريخچه شهرنشيني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تاريخچه شهرنشيني

تاریخچه شهر نشینی  
رابطه شهرنشینی با انحرافات اجتماعی  
ستیزه های اجتماعی و هنجارها  
محله های شلوغ و پر جمعیت و واکنش های اجتماعی  
گمنام زیستن  
تغییر شیوه زندگی در محلات پرجمعیت فقیر نشین  
عوامل محیطی جرم  
شهر نشینی و جرم :  
حاشیه نشینی و جرم :  
مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرها  
فقر و بیکاری :  
منابع و مأخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تاريخچه شهرنشيني

 1-                  آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، محمد حسین فرجاد،‌ تهران، انتشارات بدر، (سال 1371)

2-                  آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، هدایت الله ستوده، تهران، انتشارات دانشگاه ، (سال 1375)

تاریخچه شهر نشینی

گسترش شهر نشینی و هجوم  مردم به طرف جوامع شهری در آسیا ، اروپا ، آمریکا ، آمریکای لاتین و آفریقا گرایش افراد را  به کجروی افزایش داده است . در طول قرون متمادی در تاریخ بشر، تجمع افراد در مکانهای مختلف به تدریج جوامع شهری را پدید آورده است. جمعیت جوامع شهری با سرعت روز افزون در حال افزایش است به طوری که امروزه میلیونها نفر را در سراسر گیتی در درون خود جای  داده است و به نوبه خود ویژگیهایی را پدید آورده است

1- به پیدایش جامعه توده وار یا گسترده منتهی گردیده است

2-  به تفاوتهای اجتماعی و اختلافات طبقاتی مردم افزوده است

3- برخورد و تضاد میان هنجارها و نقشهای اجتماعی افراد به وجود آورده است

4- به از هم پاشیدگی روابط متقابل شخصی افراد کمک کرده است ( فرجاد 1375 ص 187 تا ص 190 )

رابطه شهرنشینی با انحرافات اجتماعی

نویسندگان یونان و روم قدیم در نوشته های خود از غیر اخلاقی بودن و فساد شهرها سخن گفته و صداقت روستا نشینان را ستایش کرده اند

میزان ارتکاب جنایت ، مصرف غیر قانونی مواد مخدر ، افراط در مصرف مشروبات الکلی و الکسیم ،  همچنین بی نظمی هایی در رفتار اصولا در شهر بیشتر از حوزه های روستایی است. چنانچه از انجام تحقیقات جنایی در آمریکا ، فرانسه ، بلژیک و سایر کشورهای اروپایی بر می آید درصد ارتکاب جنایات به طور رسمی و شناخته شده در حوزه های روستایی در مقایسه با شهرها بسیار پایین است . تحقیقات جنایی وسیعی که در ژاپن صورت گرفته نشان داده است که درصد جنایات در حوزه های شهری بیش از حوزه های روستایی بوده است و میزان جنایت در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک در حال افزایش است. کلیه جوامع در حال توسعه و پیشرفت با این واقعیت مواجه اند که صنعتی شدن جامعه و تجمع افراد در شهرها که ناشی از هجوم جمعیت روستایی به شهرهاست ، به افزایش سریع و هر چند بیشتر جنایت کمک کرده است. در جوامع توسعه نیافته جنایات اغلب در شهرها به ویژه شهرهای بزرگ اتفاق می افتد. در اینجا تذکر این نکته ضروری است که در روستا ارتکاب برخی از جنایات پوشیده و ناشناخته باقی می ماند و در آمارهای رسمی ذکری از آن به میان نمی آید اگر چه امکانات بیشتری برای ارتکاب به جنایات در شهرها وجود دارد. فقط تا حدودی اختلافاتی را که در نسبت ارتـکاب جنـایات در شـهرها و روستاها وجود دارد در بر می گیرد. مدرک کافی در دست نیست تا بتوان ثابت کرد و به طـور قاطع گفـت که معـمولاً شـهـرها کـجروان را بیـش تر از روسـتاها به خـود جلـب و جذب می نماید. ( فرجاد 1375 ص 195 تا ص 196 )

 ستیزه های اجتماعی و هنجارها

        یکی از مشخصات اصلی شهرگرایی تضاد منافع افرادی است که با سوابق مختلف در جوار هم به طور اجتماعی زندگی می کنند. افراد اجتماعات شهری در گروههای مختلف سنی ، نژادی و شغلی به سر می برند و دارای سوابق اخلاقی ، ارزشها و گرایشها و منافع مختلفی هستند. اختلافات طبقاتی در جوامع شهری به وضوح به چشم می خورد. شیوه توزیع و قدرت یکسان نیست و هر یک از طبقات اجتماعی ساخت ویژه ای دارند. شهرهای بزرگ مجموعه شهرهایی است که در دل شهرهای دیگر است. این خرده شهرهـا هر یـک خرده فرهنگ ها ، گرایشهای دینی ، مشخصات نژادی ، سنت ها و زبان های مختلفی دارند. ستیز هنجارها و نقشها و تفاوت هنجارها و استانداردهای رفتاری و وضعی را به وجود می آورد که تنها یک معیار قابل قبول نیست و انحراف و عدم توجه به معیارها هم به مجازات و تنبیه منجر می شود. ( فرجاد 1375 ص 204 تا ص 305 )

محله های شلوغ و پر جمعیت و واکنش های اجتماعی

هیچ کس به مردم محله های شلوغ و پر جمعیت با دید خوشبینانه ای نمی نگرد. بیشتر مردم جهان سرمایه دار به غلط آنان را کثیف و شرور می دانند و در تقسیم بندی ذهنی خود را از آنان مجزا و برتر می پندارند. در واقع با توجه به لفظ لاتین آن (SIUM )  که به معنی در خواب بودن زندگی ، زندگی را به خواب گذراندن و یا چرت زدن گرفته شده است ، شاید به این دلیل است که اکثر مردم اینگونه جاها را نقاطی می دانند ناشناخته، که در کوچه ها و خیابانهای جنوب و پایین شهر واقع است . مردم آن را کسانی تشکیل می دهند که ساکت در خوابند. امروزه گرایشهای عاطفی در مورد محله های پرجمعیت بیشتر شده و بازتاب افکار ناخوشایند عمومی نسبت به این محله های شلوغ اینطور شناخته شده اند که برخی مردمان شرور ، خشن و کثیف و در شرایط بد اقتصادی در آن زندگی می کنند. باید دانست که شرارت در خون این مردم نیست . به عبارت دیگر آنها افرادی ذاتا شرور متولد نشده اند بلکه شرایط بد آموزشی ، اقتصادی و فقر است که از افراد این محله ها مردمانی شرور، خطرناک و جانی پرورش داده است . محله شلوغ را به کوچه و خیابان ، میدان و مکانی اطلاق می شود که در یکی از نواحی پرجمعیت یک شهر ( شهر کوچک ) و یا شهر بزرگ شکل گرفته است و در مجموعه ای از این خیابانها و میادین و کوچه ها افراد به طور بسیار فشرده در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند. از دیدگاه هانتر همانگونه که در شهرهای بزرگ افراد فقیر و محله های فقیر نشین وجود دارد در شهرهای کوچک یا روستاها نیز افرادی وجود دارند که در شرایط بد اقتصادی به سر می برند. بنابراین نمی توان فقیر و فقر را مربوط به محله های پایین در شهرها داشت اما در مناطق روستایی فقر به پایداری واقعیتهای زندگی سنتی کمک می کند

در جوامع پیشرفته شهری جایی که صنعت به پیشرفته ترین حد ممکـن رسیده است ، همبستگی گروههای اولیه و سنتی رو به ضعف نهاده است و عدم وجود قدرت ، ویژگیهای دیگر ، مشخصات و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افرادی که در محـله هـای شـلوغ در شرایط بد اقتصادی زندگی می کنند خود به پیچیدگی بیشتر زندگی آنها کمک می کند. (فرجاد- 1375- ص 216 تا ص 218)

گمنام زیستن

 

لینک کمکی