پايان نامه بررسي وضعيت مسکن دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 پايان نامه بررسي وضعيت مسکن دزفول دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پايان نامه بررسي وضعيت مسکن دزفول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پايان نامه بررسي وضعيت مسکن دزفول

فصل اول  
ضرورت تحقیق  
طرح مسئله :  
سئوالات تحقیق :  
ارائه فرضیه :  
روش تحقیق :  
هدف تحقیق :  
متون و پیشینه تحقیق :  
محدویتها و مشکلات تحقیق :  
فصل دوم  
1-  ساخت منطقه واحدهای مسکونی « نظریه جیمز وانس » :  
2- عوامل مؤثر در ساخت منطقه مسکونی :  
3- طرح « کلرنس اشتاین » ناحیه ای برای زندگی  
4- « طرح رادبرن » سازمان عمومی :  
5- مکانیابی خانوارها نظریه های « پارک ، برگس و مکنزی » :  
6- مکان یابی خانوارها نظریه های « آلنسو ، موث و سیگال » :  
7- تئوری واحد خودیار « کلرنس پری » :  
فصل سوم  
وجه تسمیه شهرستان دزفول :  
روند شکل گیری شهرستان دزفول در دوره های مختلف :  
اوضاع اقلیمی شهرستان دزفول :  
منابع آب :  
فصل چهارم  
بررسی روند تحولات تعدا و نرخ رشد جمعیت شهرستان دزفول :  
تراکم جمعیت :  
ساخت سنی و جنسی جمعیت :  
وضعیت مهاجرتی شهرستان دزفول :  
زبان و نژاد :  
آداب و رسوم :  
بررسی سطح سواد و آموزش :  
میزان رشد جمعیت :  
پیش بینی رشد جمعیت شهرستان دزفول :  
فصل پنجم  
انواع فعالیتهای اقتصادی :  
1- کشاورزی :  
2-  صنعت و معدن :  
3- جنگل و مراتع :  
وضعیت اشتغال :  
اشتغال در بخشهای اقتصادی :  
ارزیابی تأثیر عوامل اقتصادی بر مسکن شهرستان دزفول :  
فصل ششم  
وضعیت مسکن درشهرستان دزفول  
1-  بررسی عملکرهای مختلف شهر  
1-1 بررسی وضعیت واحدهای مسکونی :  
1-1-1 تعداد واحدهای مسکونی :  
2-1-1 توزیع ساختمانهای مسکونی بر حسب تعداد طبقات  
3-1-1 تیپولوژی مساحت زیربنا در همکف  
4-1-1  تیپولوژی مساحت زیربنا  
5-1-1 تیپولوژی قطعات  
6-1-1- مساحت زیربنا در طبقات :  
7-1-1- عمر ساختمان :  
8-1-1- مصالح بکار رفته در ساختمانها  
9-1-1- ارزش نگهداری :  
10-1-1- تراکم خانوار در واحدهای مسکونی :  
11-1-1- تعداد اتاق :  
12-1-1- نحوه تصرف واحدهای مسکونی :  
13-1-1- برخورداری واحدهای مسکونی از تلفن :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پايان نامه بررسي وضعيت مسکن دزفول

1-   دلال پور محمدی ، محمد رضا – برنامه ریزی مسکن – انتشارات سمت ،

2-   اهری ، زهرا و دیگران ؛ مسکن حداقل ؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، وزارت مسکن و شهرسازی ،

3-   جزوه درسی – خانم دکتر ناهید سجادیان – مهر 1383 – دانشکده ادبیات و علوم انسانی اهواز

4-  مخبر ، عباس ابعاد اجتماعی مسکن ؛ ترجمه مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی ؛ تهران ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه ،

5-   بخت آور ، هما ؛ معماری مدرن – معماری سنتی ؛ مجموعه مقالات سمینار مسکن ، جلد اول ؛ بهمن

6-    عابدین درکوش ، سعید ؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ؛ چاپ دوم –

7-   مطالعات جامع توسعه استان خوزستان ، بخش پنجم ، امور زیربنایی مسکن . آبان

8-   شکویی ، حسین ؛ دیدگاههای نو در جغرافیای شهری . جلد اول ، تهران ، 1373 ، انتشارات سمت

9-   شیعه ، اسماعیل ؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ؛ چاپ یازدهم ،

10-عزیز پور ، م؛ توسعه فیزیکی شهرها ، دانشگاه تبریز ؛ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

11- مهندسان مشاور ایوان هشت بهشت ؛ طرح بهسازی و نوسازی بافت کهن شهر دزفول ؛ اداره کل مسکن و شهر سازی استان خوزستان ؛ جلد اول

12-گزارش اجتماعی – اقتصادی شهرستان دزفول ؛ سازمان برنامه و بودجه خوزستان ؛ سال

13- آمارنامه استان خوزستان ؛ مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

14- سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان دزفول ، سازمان برنامه و بودجه ، مرکز آمار ایران . آبان ماه 1345 – جلد 77

15- سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان دزفول ، سازمان برنامه و بودجه ؛ سال

16- نتایج آمارگیری جمعیت شهرستان دزفول – مرکز آمار ایران ،

17- سرشماری عمومی نفوس و مسکن نتایج تفصیلی شهرستان دزفول ، سازمان برنامه و بودجه سال

18- سرشماری عمومی نفوس و مسکن نتایج تفصیلی شهرستان دزفول ؛ سازمان برنامه و بودجه ؛ سال

19- طرح مرمت و تفصیلی دزفول ( مرحله سوم ) وزارت مسکن و شهرسازی ؛ اداره کل مسکن و شهرسازی خوزستان

20- اعتماد ، گیتی ؛ مالکیت مسکن و تأثیر آن در سازمان یابی فضای شهری ؛ مجله معماری و شهرسازی ؛ شماره 9 رشت

21- رفیعی ، مینو ؛ مسکن و درآمد در تهران ( گذشته ، حال ، آینده ) مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری ؛ وزارت مسکن و شهرسازی

ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه تاکنون هیچ پایان نامه و تحقیقی در مورد بررسی وضعیت مسکن شهر دزفول و مشکلات کنونی و آینده آن صورت نگرفته است و تنها به طور کلی در مورد مسکن استان خوزستان مطالبی را بیان کرده اند

با توجه به اینکه امروزه یکی از مشکلات جامعه جوان کشور کمبود مسکن مناسب
می باشد ، لذا باید برای حل این معضل یعنی کمبود مسکن مناسب در این شهرستان تدابیری اندیشیده شود این کار باید بوسیله پیش بینی جمعیت در سالهای آینده و برنامه ریزی مناسب جهت تأمین مسکن برای این جمعیت صورت گیرد . امید است با این رساله بتوانم قدم کوچکی در این راه بردارم

طرح مسئله

آمار سال 1966 سازمان مسکن برای اسکان بشر اعلام می کند 500 میلیون نفر از ساکنان شهری بی خانه هستند و یا مسکن مناسب ندارند .[1]

10 میلیون نفر در سال در اثر مسکن غیر استاندارد ، آب ناسالم و بهداشت نامناسب می میرند

مخاطرات زیست محیطی ناشی از بد مسکنی 25% مرگهای زودرس جهان را موجب می شود . در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه تا سال 2025 ، 80% جمعیت جهان را در خود داشتند و بیشترین شهرهای بزرگ در کشورهای فقیر خواهد بود . آسیا ، آمریکای لاتین و آفریقا به شدت در بد مسکنی به سر می برند . پس به عبارتی توزیع جغرافیایی وضعیت مسکن در جهان نشانگر بدمسکنی و بی مسکنی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است . همچنین مهاجرت عظیم روستائیان به شهرها به ویژه شهرهای بزرگ مشکل بی مسکنی و بدمسکنی و تنگ مسکنی را به شکلی حاد بوجود آورده است .[2]

مسکن یکی از مسائل حاد کشورهای در حال توسعه است ، فقدان منابع کافی ، وضعیت مدیریت اقتصادی ، نداشتن برنامه ریزی جامع مسکن و سایر نارسائیهایی که در زیرساختهای اقتصادی این کشورهای وجود دارد از یکسو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سویی دیگر تأمین سرپناه در این کشورها را به شکلی غامض و چند بعدی درآورده است .[3]

نیازهای ضروری و اولیه زندگی هر انسانی شامل خوراک ، پوشاک و مسکن است ، و سایر نیازها کم وبیش پس از تأمین نیازهای ذکر شده بروز نموده است

مقوله مسکن گسترده و پیچیده است ، ابعاد متنوعی دارد و نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه کرد ، مسکن یک مکان فیزیکی است و به عنوان سرپناه نیاز اولیه و اساسی خانواده به حساب می آید . در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانواده یا فرد مانند خوراک ، استراحت و حفاظت در برابر شرایط جوی تأمین می شود .[4]

مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی ، کل محیط مسکونی را نیز دربر می گیرد به عبارتی دیگر مسکن چیزیی بیش از یک سرپناه فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهزیستی انسان را شامل می شود و باید حق تصرف طولانی و مطمئن برای استفاده کننده آن فراهم باشد .[5]

نیاز به مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای بشری می باشد ، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز داشتن مسکن مناسب حق هر فرد ایرانی به حساب می آید.[6] ( اصل 31 قانون اساسی )

خانه محل استراحت و آسایش و پناهگاه خستگی ها از دیرباز جایگاه امنیت و آرامش بوده است .[7]

بطور خلاصه مسکن نه تنها به عنوان سرپناه بلکه به عنوان محل پرورش انسانها در نخستین و اساسی ترین واحد اجتماع یعنی خانواده دارای اهمیت است که در حال حاضر داشتن مسکن و سرپناه یکی از مشکلات مردم به خصوص در کشورهای در حال توسعه است . مشکل مسکن در ایران هم مانند اغلب جوامع دنیا ، مخصوصاً در جوامعی که در رشد شهرنشینی آنها در دو دهه اخیر زیاد بوده از اهمیت خاصی برخوردار است . بطوری که در چند سال اخیر مسئله مسکن به عنوان یک مسئله روز ، مورد توجه دولتمردان ، متخصصان و بالاخره بیشتر خانواده های ایرانی قرار گرفته است که این مشکل با توجه به بالا بودن نرخ رشد جمعیت شهرنشین و مهاجرت به شهر حادتر می شود .[8]

روند شهرنشینی در استان خوزستان بی شباهت به وضعیت کل کشور نبوده و از این بابت حائز اهمیت است ، زیرا استان خوزستان با داشتن توانائیهای بالقوه و بالفعل اقتصادی به عنوان محور و قطب صنعتی کشور مورد توجه قرار گرفته و مرکز آن یعنی اهواز بزرگترین شهر مناطق جنوب غرب به حساب می آید و مشکلات برنامه ریزی مسکن آن حاد بوده و در سطح ملی قابل توجه می باشد .[9]

شهرستان دزفول نیز از این قائده مستثنی نمی باشد و مشکلات زیادی در رابطه با مسکن در این شهرستان وجود دارد . کمبود زمین و در نتیجه بالا بودن قیمت آن ، قدیمی و تخریبی بودن اکثر مساکن شهری ، مرتفع سازی بدون برنامه ریزی مناسب ، رشد شتابان جمعیت و در نتیجه بالا رفتن تقاضای مسکن که در رابطه با عرضه مسکن قابل مقایسه نیست و ; از جمله مشکلاتی هستند که در رابطه با مسکن در این شهر وجود دارد

سئوالات تحقیق

1-   آیا در شهرستان دزفول در حال حاضر تناسبی بین جمعیت و واحدهای مسکونی وجود دارد ؟

2-   آیا روند ساخت و ساز مسکن متناسب با روند افزایش جمعیت برای آینده می باشد ؟

ارائه فرضیه

1-   به نظر می رسد در شهرستان دزفول در حال حاضر کمبود مسکن وجود دارد

2-  به نظر می رسد با توجه به روند ساخت و ساز مسکن در حال حاضر تناسب بین جمعیت و مسکن در آینده وجود ندارد

روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله مبتنی بر روش توصیفی بوده است ، به این معنی که سعی شده است با توجه به اطلاعات موجود و جمع آوری شده فرضیه های مورد نظر را با ارائه دلایلی که هم از منابع کتابخانه ای و هم با توجه به بررسی های میدانی به دست آورده شده است ارزیابی و صحت و سقم فرضیه های مورد نظر را دریابیم ؛ اطلاعات و دانسته هایی که در این رساله گردآوری شده است با توجه به منابع کتابخانه ای موجود در مورد وضعیت مسکن به ویژه شهر دزفول بوده است که البته در کنار این اطلاعات کتابخانه ای و یا اسنادی از روش جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی نیز استفاده شده است که این اطلاعات میدانی در گفتگو با مسئولان و کارمندان اداره ها و شهرداری جمع آوری و آنگاه این اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای را با اطلاعات میدانی مقایسه کرده و سپس برداشتهایی از آنها صورت گرفته است

هدف تحقیق

هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی و شناخت ویژگیهای مسکن در شهرستان دزفول با توجه به مشکلات آن است . مشکلاتی از قبیل افزایش قیمت زمین که در پی آن افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد و همین باعث نابرابری عرضه و تقاضا می شود

در این رساله هدف آن است که بررسی شود با توجه به افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن در شهرستانی مانند دزفول که مرتفع سازی در آن بدون اینکه تقاضای مؤثری برای آن باشد روبه فزونی نهاده و هیچ توجهی به علائق مردم آن ندارد ، چه تدابیری باید برای بهتر و مفیدتر کردن مسکن و همچنین افزایش آن در آینده اندیشیده شود و همچنین سعی شده است که به بررسی وضعیت کنونی مسکن در شهرستان دزفول و شناخت کمبودها و نارساییای آن پرداخته شود

متون و پیشینه تحقیق

در مورد شهرستان دزفول و در کنار آن مسکن و چگونگی ساخت و سازها در آن تحقیقاتی به عمل آمده است که از آنها می توان به مسکن سازی خشتی و سنتی در دزفول ، عدم ایمن سازی بناهای شهری در مقابل خطرات ناشی از زلزله و سایر حوادث طبیعی ، مسکن سازی و عدم اجرای طرحهای تفصیلی شهری در زمان معین و ; نام برد

محدویتها و مشکلات تحقیق

در گردآوری اطلاعات مشکلاتی وجود داشت در مورد وضعیت مسکن شهرستان دزفول اطلاعات کتابخانه ای چندانی وجود نداشت و آن مقدار هم که موجود بود خیلی کم و آن هم در طرح جامع و طرح تفصیلی شهر بوده است ، بنابراین بیشتر اطلاعات از طریق میدانی گردآوری شده است و همچنین عدم همکاری بعضی از سازمانها و ادارات مربوطه در مورد در اختیار گذاشتن اطلاعات راجع به مسکن از جمله محدودیتهای تحقیق است ، اطلاعاتی که نیز از طریق این سازمانها جمع آوری شده یک سری اطلاعات کمی بوده که به صورت آماری ارائه می شود . و به همین دلیل در این تحقیق نارساییهای فراوانی موجود است

فصل دوم

 1-  ساخت منطقه واحدهای مسکونی « نظریه جیمز وانس »

جیمز وانس با مطالعات و تحقیقاتی که در زمینه ساخت منطقه مسکونی شهر انجام داده به این نتایج دست یافته است

الف) منطقه جدید واحدهای مسکونی در نقاطی به وجود می آید که قبلاً هیچگونه مرکزیت تجاری و خرده فروشی نداشته است

ب) منطقه جدید واحدهای مسکونی در طول مسیرهای ترافیک عمومی ساخته نمی شود ؛ زیرا امروزه ایجاد این منطقه به اتومبیلهای شخصی وابسته است

ج) منطقه جدید واحدهای مسکونی از بخش مرکزی شهرها بیشتر فاصله میگیرد

د) منطقه جدید واحدهای مسکونی معمولاً مانند یک واحد خودیار است و در مغازه های آن کالاهای مختلف به فروش می رسد

2- عوامل مؤثر در ساخت منطقه مسکونی

در تحلیل اجتماعی – اقتصادی ساخت مناطق مسکونی شهرها ، سه عامل پایگاه اقتصادی افراد ، پایگاه و شخصیت خانوادگی و پایگاههای مذهبی و نژادی اساس کار را تشکیل می دهد ، از این رو باید منطقه واحدهای مسکونی با توجه به این عوامل در یکی از الگوهای سه گانه بررسی شود

1) ساخت قطاعی و محوری منطقه مسکونی با توجه به سطوح تحصیلات ، انواع مشاغل ، درآمد و قیمت مسکن توسعه می یابد

2) ساخت دایره ای شکل مناطق مسکونی معمولاً به تعداد افراد خانواده ، سن واحدهای مسکونی و واحدهای خودیار ، تراکم خانه سازی ، تلاقی واحدهای ساختمانی در سطوح وسیعتر و پایگاه شغلی و اشتغال زنان بستگی دارد

3) ساخت چند هسته ای مناطق مسکونی از طریق اقلیتهای مذهبی و نژادی شکل می گیرد و به یک هسته مسکونی کاملاً مشخص در سطوح شهری می انجامد ؛ از ویژگیهای این قبیل هسته های مسکونی پر جمعیت ، قدیمی و فرسوده ، بالا بودن تعداد خانوارهای اجاره نشین ، فقدان وسایل آسایش و عدم رعایت اصول بهداشتی در آنهاست

روز [10] عقیده دارد ساخت منطقه واحدهای مسکونی گروههای مذهبی و نژادی ممکن است به شکل دایره ای یا قطاعی و محوری ظاهر شود ؛ بدین سان که بتدریج حالت دایره ای شکل منطقه واحدهای مسکونی از بین می رود و در نهایت به شکل محوری یا قطاعی در می آید . عواملی مانند نوسان و کاهش قیمت زمین ، کاهش جمعیت ، وجود ساختمانهای فرسوده و غیر قابل سکونت ، املاک رهنی ، پایین بودن حد متوسط اجاره خانه ، پایین بودن وضع اقتصادی ساکنان خانه ها و افزایش میزان جنایات و امراض در تغییات موقتی و ادواری منطقه مسکونی بسیار مؤثر است و باعث کاهش اعتبار و ارزش منطقه واحدهای مسکونی می شود

هوور [11] ظهور فرسودگی و خرابیهای مساکن را در منطقه تحول شهرها ناشی از عوامل زیر می داند

1-   توسعه عمودی در هسته شهری ؛

2-   کند شدن توسعه شهری و کاهش یافتن قیمت املاک بطور مطلق ؛

3-   عامل اتومبیل

رایت [12] درباره توسعه مساکن محقر و غیراستاندارد عقیده دارد در شهرها نمی توان بین منطقه ثروتمند و منطقه روبه ویران شهر مرز کاملاً مشخصی تعیین کرد . منطقه محقر و کثیف در جهات مختلف شهر گسترش می یابد . واحدهای مسکونی ارزان قیمت بخش مرکزی شهرها مورد توجه مهاجران روستایی و مردم کم درآمد شهری واقع می شود و فشار مداوم برای سکونت در این مساکن همواره ادامه دارد . گاهی نیز مردمی که در داخل شهرها جابجا می شوند یک محور و قطاع معینی برای سکونت خویش انتخاب می کنند و گروههای مختلف اجتماعی ، مذهبی و اقتصادی با توجه به ویژگیهای فرهنگی – اقتصادی خود معمولاً در قطاع کاملاً مشخصی زندگی می کنند

ترومن هارتشون برای تحلیل واحدهای مسکونی غیر استاندارد در سطوح بلوکهای ساختمانی از عوامل زیر بهره می گیرد

1- فاصله از منطقه صنایع سنگین ؛

2- فاصله از بخش مرکز تجارت شهر ؛

3- فاصله از منطقه خانه سازی در مقیاس بزرگ ؛

4- میزان اجاره ها ؛

5- حد متوسط ارزش یک واحد مسکونی

6- توپوگرافی

7- درصد صاحبخانه ها ؛

8- درصد اجاه نشینها ؛

9- درصد محلهای خالی ؛

10- تراکم واحدهای مسکونی ؛

11- درصد مساکن ناسالم و رو به ویرانی [13]

3- طرح « کلرنس اشتاین » ناحیه ای برای زندگی

کلرنس اشتاین در طرح خود ، مشخصات کلی برای زندگی جمعیت ساکن در این محله مسکونی به قرار زیر بیان می کند

1-   محدوده مدرسه ابتدائی و پارکهای جنبی آن حدود نیم مایل و به صورت پیاده است

2-   خیابانهای اصلی در اطراف واحدهای همسایگی ایجاد شده و آنرا دور می زند

3-   بخشهای جداگانه مسکونی و غیر مسکونی در داخل بوجود می آید

4-   جمعیت به اندازه ای گسترده باشد که خدمات مدرسه ابتدائی را تأمین سازد (معمولاً 1000 تا 5000 نفر )

5-   بعضی از فروشگاهها و خدمات محله ای در نقاط مختلف محله بوجود می اید

مدرسه ابتدائی برای محله ای است که شعاع عملکرد آن حدود ½ مایل بوده و تمام ساکنین محله را پوشش خواهد داد . یک مرکز کوچک خرید نیز برای نیازمندیهای روزانه که در نزدیکی مدرسه ایجاد می شود ضروری خواهد بود . غالب خیابانهای نواحی مسکونی بهتر است به صورت بن بست با انتهای بسته و راههایی که به سوی ترافیک بسته اند به وجود می آیند و فضای سبز به تبعیت از واحدهای همسایگی و بر اساس طرح « رادبرن » به وجود می آیند . یک گروه متشکل از سه واحد همسایگی بوسیله یک دبیرستان و یک یا دو مرکز تجاری و فضایی که به وسیله عبور پیاده به وجود می آید . بین مراکز مسکونی و این تأسیسات حائل شده و فاصله آن حداکثر تا این مرکز یک مایل باشد . [14]

4- « طرح رادبرن » سازمان عمومی

[1] – جزوه درسی خانم دکتر ناهید سجادیان – مهر 1383 ص

[2] – منبع پیشین . ص

[3] -دلال پور محمدی ، محمدرضا – برنامه ریزی مسکن – انتشارات سمت ، 1379 ، ص

[4] -اهری ، زهرا و دیگران ؛ مسکن حداقل ؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، وزارت مسکن و شهرسازی ،

[5] -مخبر عباس ، ابعاد اجتماعی مسکن ؛ ترجمه مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی ؛ تهران ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه 1363 – ص

[6] – بخت آور ، هما ، معماری مدرن ، معماری سنتی ، مجموعه مقالات سمینار مسکن ، جلد اول ، بهمن 1375 ، ص

[7] – همان منبع ص

[8] – عابدین درکوش ، سعید ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ دوم 1372 ، ص138 و

[9] – مطالعات جامع استان خوزستان ، بخش پنجم ، امور زیربنایی مسکن ، آبان 76 ، ص

[10] – H . M . ROSE

[11] – E.M.HOOVER

[12] – H.K. Wright

[13] -شکویی ، حسین . دیدگاههای نو در جغرافیای شهری ، جلد اول ، تهران 1373 ، انتشارات سمت . ص 532-

[14] – شیعه اسماعیل ، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ، چاپ یازدهم 1381 . ص49-

 

لینک کمکی