مقاله انگليسي تکثير ريز جربرا با ترجمه فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 مقاله انگليسي تکثير ريز جربرا با ترجمه فارسي دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگليسي تکثير ريز جربرا با ترجمه فارسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگليسي تکثير ريز جربرا با ترجمه فارسي

چکیده     
1-مقدمه و تاریخچه     
-2انتشار و تکثیر ریز جربرا     
(1-2) استقرار و بومی شدن در آزمایشگاه     
(2-1-2) اندام زایی     
(3-1-2) کشت تعلیق سلول و رویال زایی    
(4-1-2) عواملی که بر برموی شدن و اندام زای آزمایشگاهی تاثیر  می گذارند     
(1-4-1-2) ژنوتیپ یا نوع موروثی     
(2-4-1-2) وضعیت فیزیولوژیکی گیاه مادر     
(3-4-1-2) شرایط بهداشتی گیاه مادر و ضدعفونی کردن برون کاشت     
(4-4-1-2) محیط های کشت و نوع برون کاشتها     
5-4-1-2- شرایط کشت و عوامل فیزیکی     
22 مرحله تکثیر     
221 عوامل تاثیرگذار بر تکثیر ساقه     
2211 . ژنوتیپ یا گونه موروثی     
2212 محیط کشت     
2213 شرایط رشد     
3-2 مرحله رشد و طویل سازی     
231 عوامل تاثیرگذار بر ریشه سازی جربرا    
2311 ژنوتیپ و محیط کشت     
2-1-3-2 سیستم مورد استفاده برای ریشه سازی     
4-2 اقلیمی شدن     
5-2 کشت فتواتوتروفیک یا خودنورپروری     
3- تغییرات ژنتیکی و پس زایی در تکثیر ریزجربرا     
(4) نتیجه گیری ها     

Abstract

Gerbera jamesonii (gerbera) is an important cut-flower in the global floricultural industry. Micropropagation is the main system used to clonally propagate gerbera in vitro resulting in the production of millions of plantlets each year. Numerous types of explants and protocols for micropropagation have been established and used for gerbera. Shoot tips are the commonly used explant while adventitious shoot induction from the capitulum is also a popular method. Most papers in the literature have focused on testing the influence of different types and combinations of plant growth regulators with the aim of improving the regeneration and multiplication stage of one or few cultivars. Genotype is one of the most influential factors on the response of gerbera in vitro. Despite this, no successful universal protocol has yet been developed for multiple cultivars, limiting the usefulness of current protocols for commercial biotechnology labs. Slow-growing endogenous bacteria are one of the most important problems in gerbera micropropagation but require more studies on control and prevention. Individual shoots are normally easy to root, usually in excess of 90% of plantlets, but the acclimatization stage requires improvements and new technologies to increase the survival of plants. Epigenetic variations in micropropagated gerbera are frequently observed only with high concentrations of cytokinins in the culture medium but somaclonal variation is rare

Keywords

Gerbera jamesonii;Clonal propagation;Culture medium;Explants;Adventitious shoot induction;Genotypes;Acclimatization;Somaclonal variations

چکیده

جربرا جامزونی ( جربرا)، گل چیدنی مهمی در صنعت گلکاری جهان است. تکثیر ریز، سیستم اصلی مورد استفاده برای پرورش و تکثیر کلونی جربرا در آزمایشگاه می باشد که منجر به تولید میلیونها نهال در سال می گردد. انواع متعدد بدون کاشتها و پروتکلها برای تکثیر ریز ایجاد شده و برای جربرا استفاده گردیه اند. نوک جوانه معمولا برای برون کاشت استفاده می شود در حالی که جوانه زنی نابجا و غیر طبیعی از سرگل نیز روش معروفی است. اکثر مقالات تحقیقاتی متمرکز بر بررسی تاثیز انواع گوناگون می شود. در حالی که جوانه زنی نابجا و غیرطبیعی از سرگل نیز روش معروفی است. اکثر مقالات تحقیقاتی متمرکز بر بررسی تاثیر گوناگون و ترکیب تنظیم گرهای رشد گیاه با هدف بهبود تکثیر و رشد مجدد یک یا چند گونه کشاورزی بوده اند. ژنوتیپ یا گونه مورثی یکی از موثرترین عوامل بر واکنش جربرا در محیط آزمایشگاه می باشد. بر خلاف این، هیچ پروتکل موفق کلی و جهانی برای گونه های کشاورزی متعدد توسعه  نیافته است و فایده پروتکل های رایج برای آزمایشگاههای بیوتکنولوژی تجاری را محدود می سازد. باکتریهای درونزاد با رشد کند و آهسته، یکی از مهمترین مسائل در تکثیر ریز جربرا هستند اما مستلزم تحقیقات بیشتری در مورد کنترل و پیشگیری از آنها می باشند. معمولا ریشه کردن جوانه ها در بیش از 90 درصد از نهالها آسان است اما مرحله اقلیمی شدن و سازگاری با محیط مستلزم بهبودها و فناوریهای جدیدی جهت افزایش بقاء گیاهان می باشد. تفاوتها و تغییرات پس زایی در جربرای زیر تکثیر شده غالبا با تراکمهای بالای سیتوکینین ها در محیط کشت مشاهده می شوند اما تغییرات سوماکلونال نادر و کمیاب است

1-                  مقدمه و تاریخچه

مجموعه جربرا به موتیسینا ( قبیله موتیسیا) تعلق دارد و شامل حدود 100 گونه پراکنده  در هفت نوع می باشد که  از میان آنها، جربرا دارای تقریبا 29 تا 37 گونه از افریقا تا آسیا می باشد. اگر چه بحث و بررسی گرمی در مومرد تعداد گونه ها در این مجموعه طبقه وجود دارد. جربرا جامزونی، معروف به جربرا متعلق به کاسینال ( کمپوزیته) می باشد. این نوع گیاه پس از طبیعت شناس آلمانی تروگات جربر، جربرا نامیده شد اگر چه رابرت جیمسون اسکاتلندی بود که حدود 1880 این گونه را نزدیک باربر تون در ترانسوال پیشین افریقایی جنوبی کشف کرد. در آن زمان این گیاه را به باغ گیاهان دوربال ادها کرد که در آنجا جان مدلی وود بعنوان سرپرست آنجا، گیاه را برای شناسایی نوع و گونه آن به  هری بلوس داد. سپس هری بولوس آنرا برای باغهای گیاهی سلطنتی درکیو انگلستان ارسال کرد و نام علمی جربرا جامزونی بر آن داده شد. در حالیکه اولین توصیف و شرح رسمی این گونه توسط هوکر انجام شود و در 1889 توسط مجله گیاهی کرتیس منتشر شد، رسماً پس از آن بعنوان جربرا جامزونی ثبت گردید. طرح و برنامه بهبود ژنتیکی جربرا حدود 10 سال پس از کشف آن به احتمال زیاد ت وسط ریچاردایروین لینچ انگلیسی شروع شد که طرح پیوند زنی میان گونه ای و درون گونه ای را اغاز کرد ( جربرا جامزونی x جربرا ویریدیفولیا) و در نهایت گونه های کشاورزی رایج واقعی توسعه یافتند که برای گلهای قال چیدن و گیاهان گلدانی استفاده می شوند. در حقیقت این کانون تمرکز اقتصادی برای بهبود ژنتیکی جهت دستیابی به گونه های کشاورزی جدید، بخصوص توسط شرکتهای تجاری هلندی و این حقیقت است که این گیاه تزئینی بخوبی در کشت گلخانه ای در اکثر کشورهای جهان رشد می کند که به سرعت منجر به توسعه گونه های کشاورزی جدید می گردد که آنرا یکی از پیشگامان بازار گیاهان تزئینی می سازد. این شرکتهای گیاه پروری، انواع کشاورزی جدیدی بسیاری را با رنگهای مختلف گلی، هر سال وارد بازار جهانی می کنند، اما در رشد و توسعه گونه های کشاورزی پایدار و مقاوم در برابر آفتها و بیماریهای مهم ناموفق مانده اند که در واقع یکی از مشکلات عمده کشت جربر است. فشار روز افزون برای کاهش استفاده از مواد شیمیایی کشاورزی در زراعت و باغبانی از جمله در کشت گیاهان تزئینی، یک اولویت است اما برای دستیابی به این هدف به گونه های کشاورزی مقاوم و پایدار نیاز است. گلهای انواع تجاری جربرا برای آرایش رنگهای روشن شان که قطعه کوچک اما متمایزی از تجارت جهانی گلهای تزئینی را یا به عنوان گیاهان گلدار گلدانی و یا بعنوان گلهای چیدنی می سازند، مشهور هستند. دستیابی به داده های بازار آسان نیست. در USA، در 2010، مقدار فروش عمده صنعت گلهای قابل چیدن، 375 میلیون دلار بود که از میان آن، گلهای جربرا بالغ بر 7/32 میلیون یا 7/8 درصد از آنرا کسب کردند. در کل گلهای چیدنی نظیر گل زروجربراها،  در واقع نشانگر بهبود اجتماعی عمده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در کل جهان و افزایش و بهبود کیفیت زندگی می باشند. مطابق دولان و همکارانش (2002) و محمد و همکارانش ( 2010) تولید گلهای چیدنی برای صادرات مشاغلی را فراهم می کند. تجارت و مبادلات را افزایش می دهد. آموزش، خدمات بهداشتی و مراقبتی کودکان و توسعه و رشد اجتماعی را میسر می سازد. در عین حال مشکلات شرایط و اوضاع نیروی کار در صنعت گلهای چیدنی و تجارت در کشورهای در حال توسعه ادامه دارند. اما با فشار بین المللی و اجرا و اعمال قانون نامه برای این بخش، نشانه هایی از بهبود این اوضاع و شرایط وجود دارد. بعنوان مثال، هیل و اوپاندو ( 2005)نمونه ای از زنجیره تهیه گلهای چیدنی کینا – انگلستان را بررسی کردند. کینا نمونه مهمی از گل پروری است که ابزار مهمی را برای توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد

2-   انتشار و تکثیر ریز جربرا :

لینک کمکی