کارآموزی در شركت كشت و صنعت كارون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 کارآموزی در شركت كشت و صنعت كارون دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی در شركت كشت و صنعت كارون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست

مقدمه                                                                                           1
نیشكر و تاریخچه آن                                                                         5
مزارع نیشكر و عمران اراضی                                                                6                                                              
كاشت،داشت،برداشت..                                                                       7
تحقیقات كشاورزی..                                                                          8
 كارخانه                                                                                         8
طرح زیربنایی كشت وصنعت كارون                                                       11
نیشكر،رسیدگی و درو                                                                        16

 

مقدمه
شركت كشتو صنعت كارون در 17 كیلومتری شهرستان شوشتر و 40 كیلومتری شركت كشت و صنعت هفت تپه واقع شده و مساحت كل اراضی آن حدود 40 هزار هكتار در دو ناحیه دیمچه (33 هزار هكتار) و بلوك اف (7352 هكتار ) می باشد . از كل اراضی فوق حدود 24000 هكتار قابل كشت بوده كه سالیانه از نزدیك به 2000 هكتار آن بهره برداری گردیده و مابقی آیش می گردند . در اوائل سال1377 جناب آقای مهندس سید عبدالعزیز نبوی به سمت رئیس هیئت مدیره و میر عامل شركت منسوب گردیدند كه با ورود ایشان تحولات اساسی در شركت كشت و صنعت كارون آغاز گردید . ایشان با عنایت به این دیدگاه كه ظرفیت و پتانسیل تولید نیشكر از هر هكتار اراضی شركت بسیار بیش از میزان فعلی است به جست و جوی عللی پرداخته كه در این راستا مسئله گسترش علف های هرز و آسیب های وارده به مزارع در اثر تردد ماشین آلات كشاورزی بسیار سنگین و ظهور پدیده ای به نام فشردگی را از مهم ترین عوامل یافت و از آنجائی كه ایجاد شرایط بهینه جز در زمان آیش میسر نمی باشد اقدام به آیش و به زیر كشت بردن بی سابقه مزارع نمود ودر این رابطه در اوائل سال 1377 از 24000 هكتار اراضی قابل كشت 15523 هكتار جهت بهره برداری ، 9/8149 هكتار جهت آیش و مابقی به میزان 328 هكتار به عنوان توسعه مزارع در نظر گرفته شد و از 15 خرداد سال 1377 عملیات آماده سازی مزارع آیش شده برای كشت آغاز گردید و طی مدت كمتر از 120 روز در نیمه دوم شهریور ماه عملیات شیارزنی مزارع به پایان رسید. ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام این عملیات نظیر D-8  وD-6   از شركت های جهاد نصر از جمله جنوب غرب ، استان خوزستان ، استان كرمانشاه ، استان اصفهان و شركت خدمات مهندسی آب و خاك كشور تأمین گردید.
انجام این عملیات در مدت زمان یاد شده با چنان سطح وسیعی ودر گرمای طاقت فرسای خوزستان كه گاهی اوقات به 51 درجه سانتی گراد نیز می رسید و به صورت شبانه روزی نیاز به برنامه زمانبندی شده و به مدیریتی بسیار دقیق داشته كه خوشبختانه به نحو مطلوبی انجام گردید . مراحل عملیات انجام شده ذیل به ترتیب ذكر می گردد:
1-    عملیات ماخار :
الف) – تأمین رطوبت لازم در خاك برای تسهیل در به كار گیری ادوات تهیه زمین و جلوگیری از استهلاك آنها و در نهایت افزایش راندمان كاری ادوات یاد شده .
ب) – جلوگیری از كلوخ شدن مزارع جهت فراهم آوردن بستر مناسب كاشت و پوشش قلمه ها .
پ) – رویش بذور علف های هرز و متعاقب آن مبارزه مكانیكی با علف های هرز جهت صرفه جویی در مصرف علف كش ها .
2-    عملیات شیار زنی مرحله اول تا عمق 90 سلنتی متر .
3-    عملیات دیسك سنگین .
4-    عملیات شیارزنی مرحله دوم تا عمق 90 سانتی متر با زاویه 45 درجه نسبت به خط تراز با تیغه های شوز پهن (حالت پیكانی )
5-    عملیات شخم برگردان جهت از بین بردن و به زیر خاك بردن بذور علف های هرز .
6-    عملیات دیسك دوم .
7-    عملیات شیارزنی نوبت سوم با عمق 90 سانتی متر .
8-    عملیات دیسك نوبت سوم جهت متلاشی نمودن كلوخ های به وجود آمده احتمالی.
9-    عملیات ماله (دونوبت ) جهت بر طرف نمودن ناهمواری های ایجاد شده ناشی از عملیات شیار زنی و دیسك.
10-    شبكه بندی و نقشه برداری نقاط جهت تعیین مقادیر خاكریزی و خاكبرداری احتمالی .
11-    تسطیح نهایی .
12-    چك بك نهایی .
13-    عملیات فاروزنی جهت ایجاد بستر كاشت نیشكر با توجه به نوع سیستم آبیاری مرسوم
14-    كود پاشی از نوع فسفات آمونیوم به میزان 250 كیلوگرم در هكتار.
15-    كشت نیشكر و سپس آبیاری همراه با سم.

 

در هنگام ایجاد عملیات فوق الذكر ، همانگونه كه ملاحظه می گردد جهت باز سازی مزارع آسیب دیده در طی سال های متمادی در اثر تردد ماشین آلات برداشت ، ثقل عملیات بسیار سنگینی برای هر هكتار از اراضی انخام پذیرفت ، به عنوان مثال با توجه به انجام 3 مرحله شیارزنی وبا عنایت به وجود حدود 8000 هكتار اراضی ایش در واقع عملیات شیار زنی در سطحی معادل 24000 هكتار انجام پذیرفت كه امری بسیار مشكل می نمود .علاوه بر موارد یاد شده مدیریت جدید شركت اهتمام خاصی نیز نسبت به عملیات داشت مزارع شامل عملیات دفع افات، ابیاری وكوددهی دا شته كه این امر موجب گردید عملیات داشت مزارع در سال 78-77 با دقت و كیفیت خاصی انجام گرفته وماحصل این سال امر تفاوت فاحش رشد نهایی ساقه و نهایتا عملكرد محصول طی این سال نسبت به سال ما قبل می باشد كه بررسی امار مربوط به بهره برداری سال 78-1377 ومقایسه ان نسبت به سال ماقبل گواه این امر است .در بهره برداری سال 78-77 كل مساحت قابل برداشت5/15018 هكتار بوده كه متوسط رشد نهایی ساقه در مزارع كشت جدید 13/277 سانتیمتر افزایش نشان می دهد .
بدین ترتیب در بهره برداری سال 78-1377 از5/15018 هكتار مزارع قابل برداشت 1116721 تن نیشكر حاصل گردیده كه متو سط عملكرد نهایی مزارع 36/74 تن در هكتار در مقابل 6/57 تن در هكتار مربوط به سال 77-1376 افزایش عملكرد را به شرح ذیل میدهد:

در ادامه سیاست مدیریت جدید در سال دوم جهت بازسازی مزارع مقدار 8617 هكتار دیگر از اراضی قابل كشت آیش گردید و در برنامه ریزی عملیات تهیه زمین سال جاری با همان كیفیتی كه قبلا ذكر شد تغییراتی به شرح ذیل انجام گردید :
1-    تسریع در برنامه ریزی عملیات شیارزنی جهت سطحی معادل 8617 هكتار كه بر خلاف سال قبل از اوائل اردیبهشت ماه 78 آغاز گردید
2-    تأمین ادوات لازمه برای نیل به هدف بالا از ارگان های ذكر شده در صفحه اول گزارش
3-    طراحی و ساخت 4 دستگاه فاروئر جدید كه توسط كشنده های چرخ لاستیكی به كار گرفته شدند .
بنابراین طی 2 سال اخیر حدود 70% از كل اراضی قابل كشت نیشكر شركت احیإ گردیده و امید است با ادامه این روند در سال آینده مابقی مزارع بازسازی شوند .
از محصول داشت سال 79 –1378 حدود 9/8149 هكتار از مزارعی هستند كه طی دوره آیش و كشت مراحل آماده سازی و مبارزه با علف های هرز آنها با دستورالعمل های مدیریت جدید به انجام رسیده و بهره برداری از این سری مزارع از اواخر مهر ماه 78 آغاز خواهد شد. در این رابطه پیش بینی شده از محصول سال جاری 1400000 تن نیشكر از مساحت 14700 هكتار برداشت گردد كه عملكردهای معادل 95 تن در هكتار برای آن پیش بینی می گردد كه در مقایسه با عملكرد سال قبل (میزان 36/74 تن در هكتار ) افزایشی معادل 21 تن در هكتار به همراه خواهد داشت و در مقایسه با 5 سال گذشته بهره برداری به شرح جدول زیر می باشد:

با توجه به آماده سازی زمین ها در كشت سال قبل و سال جاری كه حدود 16700 هكتار می باشند پیش بینی می گردد محصول سال 80-79 مجموعا 1800000 تن نیشكر معادل 180000 تن شكر تولید گردد.

نیشكر و تاریخچه آن
نیشكر گیاهی است دائمی از تیره گندمیان كه ساقه هوایی آن توپر و بندبند بوده و بلندی ساقه ها به 3متر و گاهی اوقات به بیشتر از آن نیز می رسد .نسج سلولی داخل ساقه ها محتوی مقدار زیادی شیره قندی ساكارز قابل استخراج می باشد.
نیشكر دارای 6 گونه است كه گونه اصلی آن به نام :‍ ساكاروم افیسیناروم . در تمام نقاط نیشكر خیز جهان كشت می شود .
رویش و پرورش نیشكر در روی كره زمین بر روی نواری بین 34 درجه عرض شمالی و 30 درجه عرض جنوبی قرار دارد. در مورد محل پیرایش اولیه نیشكر دانشمندان دارای عقاید متفاوت و گوناگونی هستند: بعضی ها مهد اولیه نیشكر را شرق هندوستان برخی نخستین پایگاه آن را چین و پاره ای نیز زادگاه آن را جزایر اقیانوس آرام و به احتمال قوی جزایر گینه نو می دانند .
كشت نیشكر در ایران سابقه چندین هزار ساله دارد و برطبق شواهد و قرائن كه در دست است در دوران ساسانیان كشت نیشكر و صنعت تولید شكر از نیشكر در نواحی جنوبی ایران به خصوص منطقه خوزستان رواج كامل داشته و مردم ایران به خوبی این گیاه و خواص آن را می شناختند ولی پس از حمله اعراب و سقوط سلسله ساسانیان و بعد ها نیز به دلایل سیاسی طبیعی كشت و كار نیشكر در ایران متروك شد .
برای احیای مجدد این صنعت توسط دولت های وقت اقداماتی صورت گرفته و اولین محصول شكر از نیشكر در آذر ماه سال 1340 پس از گذشت حدود 9 قرن در ایران مجددا تولید گردید.

مزارع نیشكر و عمران اراضی
مساحت اراضی كشت و صنعت كارون حدود 40000 هكتار است كه از آن حدود 25000 هكتار قابل كشت می باشد .
آب مورد نیاز مزارع و كارخانه از رودخانه های كارون و دز تأمین می گردد .ظرفیت كانال های آب رسانی حدود 81 متر مكعب در ثانیه است رودخانه كارون توسط سد انحرافی گتوند و حدود 11 متر مكعب در ثانیه از رودخانه در طراحی شده اند .
عملیات تسطیح به منظور تعیین شیب مناسب جهت آبیاری انجام می شود كه پس از نقشه برداری و مساحی و تعیین قطعات مزرعه اقدام به ایجاد شبكه های آبیاری و زه كشی و جاده سازی می نمایند.
بدین ترتیب با تسطیح 25000 هكتار از اراضی كشت و صنعت كارون حدود 1700 كیلومتر جاده شوسه و 467 كیلومتر نهر آبیاری و 245 كیلومت زهكشی رو باز و 3000 كیلومتر زهكشی زیرزمینی ایجاد گردیده است.

كاشت ، داشت ، برداشت
كا شت نیشكر بطریق خا صی انجام میگیرد . پس از تسطیح مزارع را به صورت جوی و پشته به نحوی در می آورند كه فواصل پشته ها از یكدیگر 50/1 متر باشد و سپس حدود 400 كیلوگرم كود فسفره (مانند سوپر فسفات تریپل) در هكتار به داخل جوهای ( فارو) توسط تراكتور داده می شود و ساقه های نیشكر را به صورت قلمه های 60-50سانتی متر كه حداقل دارای 3 جوانه ( بند ) باشد به طور افقی در كف جوی (فارو ) قرار داده و روی آن را حدود 5-3 سا نتی متر با خاك می پوشانند و پس از سمپاشی با سم مخصوص علف كش ( عامل جلوگیری كننده از رویش علف های هرز ) آبیاری می كنند.
به طور كلی حدود 6-5 تن نیشكر به صورت قلمه در هكتار كشت می شود و توسعه و كسترش نیشكر منحصرا از طریق قلمه صورت می گیرد.
بهترین فصل كاشت نیشكر در شرایط خوزستان از اواسط مرداد ماه به مدت 70-60 روز می باشد.
عملیات داشت همزمان با آبیاری مزارع شروع و از كاشت تا برداشت حدود 30-25 نوبت مزارع آبیاری می گردد.
ودر ضمن با آفت و علف هرز مزارع نیز مبارزه شده و حدود 400-350 كیلوگرم كود اوره به عنوان كود سرك در طول رشد نیز به مزارع اضافه می گردد .رشد نیشكر در فصل تابستان روزانه به دو و تاسه سانتی متر می رسد.
برداشت . با كاهش درجه حرارت رشد نیشكر متوقف شده و عملیات قند سازی در گیاه سرعت م گیرد . ومعمولا در شرایط آب و هوایی خوزستان فصل برداشت از اوائل آبان ماه می باشد.
قبل از درو مزارع را به آتش می كشند تا برگ های خشك و زائد گیاه كه فاقد مواد قندی است سوخته شده و از بین برود سپس ساقه های نیشكر را یا به طریقه دستی و یا به وسیله ماشین از سطح زمین درو كرده و به منظور عصاره گیری به كار خانه حمل می گردد.
از هر هكتار زمین حدود 100-90 تن نیشكر تولید می شود . مزرعه برداشت شده مجددا برای محصول دیگر بازسازی و آماده می گردد بدین ترتیب از یك مزرعه كشت نیشكر حدود 7-6 بار محصول برداشت می شود .

تحقیقات كشاورزی
مزارع نیشكر به طور دائم تحت كنترل و مراقبت های ویژه اداره تحقیقات بوده و بافت های گیاهی تمام مزارع به طور روزانه و هفتگی در آزمایشگاه تجزیه شده تا اطمینان حاصل شود كه گیاه مواد غذایی و آب كافی در اختیار داشته و مطابق بااستانداردهای معین رشد می كند.
علائم مشكوك بلافاصله تحت بررسی علمی و فنی قرار گرفته تا در صورت نامناسب بودن به موقع مرتفع گردند .
قبل از برداشت كیفیت شیره نیشكر نیز در آزمایشگاه بررسی می گردد تا از رسیدگی نیشكر و حد نصاب قند موجود در ساقه ها اطمینان حاصل گردد .به طور كلی شیوه های جدید كشت ، آبیاری ، گونه های نیشكر ، سموم علف كش میزان كود و زمان برداشت نیشكر از طریق این واحد تعیین می گردد.
كارخانه
كارخانه نیشكر كارون كه یكی از مدرنترین و بزرگترین كارخانجات نیشكر جهان است تقریبا در وسط مزارع قرار گرفته وشامل 3 واحداصلی است .
1-    واحد آسیاب ها
نیشكر به منظور عصاره گیری به این واحد تحویل می شود . پس از تخلیه نیشكر به درون نقاله مخصوص شسته شده و سپس به وسیله چاقوها و تیغه گردان بسیار قوی به صورت الیاف در آمده و به داخل غلطك های آسیاب هدایت می گردد و عصاره نیشكر در اثر فشار غلطك های آسیاب از الیاف جدا شده و باقی مانده تفاله به نام باگاس جهت استفاده های بعدی به خارج از كارخانه برده می شود.
2-    قسمت تولید شكر خام
عصاره نیشكری كه در آسیاب ها به دست می آید ابتدا وزن شده و سپس گرم می گردد تا با اضافه نمودن آب آهك تصفیه مقدماتی روی آن انجام می گیرد و پس از گدشتن از مراحلی به صورت شربت غلیظ در آید . سیروپ یا شیره غلیظ حاصله در دستگاه های پخت در خلأ غلیظ تر می شود تا به حد فوق اشباع برسد و آنگاه به وسیله پودر شكر به آن شوك داده می شود تا بلورهای شكر ظاهر گردد .
3-تولید شكر سفید
به منظور تصفیه شكر خام ابتدا آنرا در آب حل نموده و سپس مقداری آب آهك بدان افزوده می شود سپس این محلول از درون یك سری دستگاه های كربنات اسیون عبور داده شده و به آن گاز كربنیك اضافه می شود . در اثر واكنش گاز كربنیك و محلول آب آهك بلورهای كربنات كلسیم تشكیل و تقریبا قسمت عمده ای از ناخالصی ها ی موجود در محلول به این رسوبات جذب می گردد. پس از آن با استفاده از صافی پارچه ای این رسوبات از بقیه محلول جدا می شود . مایع صاف شده كه در این حالت شربت صاف نامیده می شود  با مقدار مختصری پودرزغال گیاهی به نام نوریت مخلوط می گردد،این مخلوط سپس از لایه یا قشری از پودر مخصوصی كه (كمك صافی )نامیده می شود گذرانده می شود شربتی كه پس از این مرحله به دست می آید تقریبا بی رنگ و خالص بوده كه برای تهیه كریستال شكر سفید به دستگا ههای طبخ ارسال می شود پس از پخت شكر سفید برای جدا نمودن بلور ها یا كریستال های شكر سفید به دستگاه های سانتر یفوژ فرستاده شده و سپس از دستگاه خشك كن عبور داده می شود تا قسمت عمده ای از رطوبت آن گرفته شده وپس از عبور از یك سری غربال های لرزان شكر سفید توزین و در كیسه های 50 كیلو گرمی پر شده وپس از دوخت به انبار های شكر سفید فرستاده می شود شكر سفیدد تولیدی در كشت و صنعت كارون به وسیله كامیون و واگن های راه آهن برای مصرف به اقصی نقاط كشور حمل می گردد.
فرآیند تولید وتهیه شكر از نیشكر همواره توام با تولید دو محصول فرعی به نام های باگاس و ملاس می باشد كه از این دو محصول فرعی می توان مواد خام اولیه در تولید فر آورده های متنوع دیگر استفاده نمود .تولید سالیانه این محصولات فرعی در حد نهایی به ترتیب حدود 750000 تن باگاس و90000 تن ملاس خواهد بود كه تشكیل شركت های جانبی زیر را موجب شده است .
1-كارخانه خوراك دام كارون
این كارخانه به منظور تولید خوراك دام با استفاده از پیت حاصل از باگاس و باگاس و ملاس در سال 1360 تاسیس گردیده است .محل كارخانه در مجاورت كار خانه نیشكر كارون قرار دارد .
كارهای ساختمانی و فونداسیون كارخانه انجام شده ونصب ماشین آلات ادامه دارد و انتظار می رود در اواخر سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد.ظرفیت تولیدی این كارخانه در حال حاضر حدود 150000 تن خوراك دام در سال برابر می گردد.
2-كارخانه نئوپان كارون
این كارخانه به منظور تولید نئوپان با استفاده از باگاس تولیدی كارخانه نیشكر در سال 1360 تاسیس گردیده است.
محل كارخانه در مجاورت انبار باگاس كارخانه نیشكر كارون قراردارد.
كارهای ساختمانی و نصب ماشین آلات پایان یافته و بهره برداری آزمایشی  كارخانه نیز انجام گردیده است .
ظرفیت تولیسدی این كارخانه در حال حاضر حدود 30000 متر مكعب نئوپان در سال بوده  وقابل توسعه به 60000 متر مكعب خواهد بود.
3-شركت شیمیكارون
این شركت به منظور تولید فور فورال با استفاده از باگاس تولیدی كارخانه در سال 1360 تشكیل گردیده است .به علت پیچیدگی خاص این فرآیند مطالعات فراوانی به منظور انتخاب مناسب ترین روش تولیدل انجام گرفته ولی مراحل اجرایی قراردادهای مزبور هنوز به تصویب نهایی نرسیده است .
4-شركت كاغذ سازی كارون
این شركت به منظور تولید خمیر كاغذ از باگاس كارخانه نیشكر در سال1363 تشكیل گردید .
شركت مزبور در حال حاضر نقش مطالعاتی وبررسی طرح تولید كاغذ را دارا بوده وفعالیت های مقدماتی خود را در این زمینه شروع نموده است.
5-شركت ماهی كارون
به منظور بهره برداری از بخشی از اراضی بلا استفاده شركت كشت و صنعت كارون جهت پرورش ماهی در سال 1361 شركت ماهی كارون تاسیس گردید.
 تاریخ تاسیس :سال 1361
سطح حوضچه های پرورش ماهی : 500 هكتار
سطح حوضچه ها پس از توسعه نهایی : 2000 هكتار
محصول در هكتار : 3000 كیلو در سال
در حال حاضر علاوه بر بهره برداری از حوضچه های پرورش ماهی در اراضی شركت كشت و صنعت كارون وتولید لارو مورد احتیاج ،مجری طرح آزمایشی پرورش ماهی در قفس در پشت سد دز نیز می باشد .
طرح زیر بنایی كشت و صنعت كارون
با انجام برنامه خرید 30000 هكتار اراضی دیمچه شهرستان شوشتر توسط دولت و اختصاص آن به فعالیت های انتفاعی طرح كشت و صنعت نیشكر كارون به منظور تامین امكانات بهره برداری فنی و اقتصادی از اراضی مزكور، جذب و استقرار نیروی انسانی مورد نیاز و فراهم نمودن احتیاجات اساسی زندگی پرسنل شاغل، تدارك به موقع نهاد های كشاورزی ومواد اولیه كارخانه شكر و صنایع جانبی و توزیع اصولی فرآورده های تولیدی، اجرای پروژه هایی در زمینه ی شبكه های ارتباطی ، مخابراتی،برق،توسعه منابع آب و خاك ،مسكن ،بیمارستان وتامین بهداشت تحت نام طرح زیر بنایی كارون به تصویب دولت رسید كه بخش عمده ای از آن انجام وقسمتهای دیگر نیز در دست اجرا می باشد .اجرای این پروژها كه با صرف میلیاردها ریال از محل اعتبارات عمرانی به اجرا گذاشته شده است برای بهره برداری از امكانات تولیدی شركت كشت وصنعت كارون وصنایع جنبی ضرورت داشته است. اهم پروژه  های اجرا شده عبارتند از :
-تسطیح و عمران اراضی 300/4 هكتار،
-ایجاد شهرك كارگری شوشتر نو به ظرفیت 3000 واحد مسكونی،
-ایجاد 6 شهرك روستایی جهت اسكان 3000 خانه وار كشاورز،
-ساختمان راه آهن دیمچه-شوشتر نو به طول 17 كیلومتر با 2 ایستگاه مسافری و یك ایستگا ه باری،
-بیمارستان 110 تخت خوابی شوشتر نو ،
-آب و فاضلاب و سایر تاسیسات عمومی شهرك شوشتر نو و شهرك های روستایی ،    
 تاثیر رطوبت خاك در زمان كاركرد ماشین آلات تهیه زمین
كشت نیشكر در اراضی كشت و صنعت كارون از یك الگوی عمده ومشخص پیروی می نماید كه این الگو تلفیقی از روش های معمول كشت در سراسر دنیا و شرایط خاص منطقه می باشد.كشت و برداشت مداوم در اراضی شركت كارون این الگو رابیش از پیش به اهمیت بیشتر قائل شدن برای شرایط خاك منطقه سوق می دهد.
چرا كه خصوصیات خاك و به خصوص خصوصیات فیزیكی خاك در شرایط كنونی در وضعیتی قرار گرفته است كه سایر جنبه های روابط آب و خاك و مسائل تغذیه گیاه را  
نیز تحت تاثیر قرار می دهد .
به عبارت دیگر آزمایشات مختلف در سال های اخیر نشان می دهند كه شرایط بد فیزیكی موجود در خاك اكثر مزارع،از یك سو عمده ترین مانع در جهت واكنش سودمند افزایش كود و مدیریت حاصل خیزی خاك ،و از سوی دیگر مهم ترین فاكتور كنترلی در جهت اتخاذ تدابیر مختلف  آبیاری،زهكشی ، زمان و نحوه برداشت محصول می باشد .
نكته مهم دیگری كه لازم است به آن اشاره شود ،  وضعیت فشردگی خاك و چرخه اصلاح آن است .خاك قبل از كشت و یا قبل از انجام هر گونه تردد،دارای یك وزن مخصوص اولیه می باشد كه این وزن مخصوص در شرایط عادی و معمول،كمترین مقدار را نشان می دهد...

لینک کمکی