کارآموزی بررسی و عیب یابی و تعمیر ماشین آلات راه سازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 کارآموزی بررسی و عیب یابی و تعمیر ماشین آلات راه سازی دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی بررسی و عیب یابی و تعمیر ماشین آلات راه سازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مندرجات

بخش اول:
عیب یابی وتعمیر قسمتهای مختلف برخی از ماشین آلات راهسازی
پیشگفتار                                                                                                                       4
آشنایی با موتور د یزل                                                                                                  7-4
عیب یابی وتعمیرگیربکس D155 بادونوع عیب                                                                9-7
روش تنظیم خلاصی سوپاپها(فیلر گیری)                                                                 10-9
عیب یابی وتعمیرتوربین D155 به علت خفه کردن                                                      11-10
عیب یابی وتعمیر موتور D155 به دلایل مختلف                                                           12-11
روش اندازه گیری(فشار روغن موتور-حرارت روغن موتور-     
فشارکمپرس موتور)                                                                                                       12
عملکرد وتشریح وتعمیر برخی از اجزای اصلی سیستم هیدرولیک (شیر فشار شکن-     
شیرهای مکش- شیرتخلیه سریع- شیر سروو)                                                                 15-13
عیب یابی وتعمیربلد وزر  D355A                                                                            17-15
بررسی سیستم انتقال قد رت W90   وتعمیرآن                                                             18-17
عیب یابی سیستم هید رولیک وفرمان WA470  وتعمیرآن                                               20-18
تعمیرسیستم هید رولیک GD705A-4                                                                            20
تعمیرموتور D140  با د ونوع عیب                                                                                   21
تعمیر موتور  D125                                                                                              24-21
تعمیرموتوروعیب یابی و تنظیم قسمتهایی ازD105                                                         24-22
روش فیلرگیری D105                                                                                           25-24
سیستم تعلیق هید رولیك                                                                                         30-25
بخش دوم :
سیستم هید رولیک (اجزای تشکیل دهنده وتقسیم بندی سیستم هیدرولیک)
پیشگفتار                                                                                                                    31
اجزای تشکیل دهند ه ی یک سیستم هید رولیک                                                                  32
تقسیم بند ی سیستم های هید رولیکی                                                                         35-33
موتورهای هید رولیکی ومخازن                                                                                   37-36
اتصالات ولوله ها                                                                                                     39-37
فیلترها وصا فی ها                                                                                                   40-39
نشتی ووسایل آبند ی                                                                                              41-40
مبدلهای حرارتی                                                                                                     42-41
کاربردالکترونیک د ر مدارهای هید رولیکی                                                                     43-42
اندازه گیری                                                                                                          44-43

لینک کمکی