چگونگی فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 چگونگی فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چگونگی فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

در سخن گفتن، بازیابی واژگانی  بعنوان یك فرآیند رقابتی  عمل می‌كند و این امر با تعیین میزان تأثیری كه بافت معنایی  در نامیدن تصویر و واژه بر جای می‌گذارد، محقق می‌شود.
در تست‌ها و آزمونهای انجام شده در این زمینه، مشخص شده، زمانیكه طبقات معنایی آیتم‌ها مشابه هستند، مدت زمان نامیدن تصویر به مراتب طولانی‌تر از زمانی است كه مضمون آیتم‌ها از طبقات مختلف هستند . در حالیكه اگر این آیتم‌ها در بافت معنایی نامیده شوند، نتایج معكوسی حاصل می‌گردد. یعنی در بافتی كه آیتم‌ها از طبقات مشابه هستند، نامگذاری این آیتم‌ها در مدت زمان كوتاهتری صورت می‌گیرد.
بطور كلی این یافته‌ها، مهر تأییدی بر این ادعا هستند كه در فرآیند سخن گفتن، تأثیر مداخله‌ای بافت معنایی، رقابتی را در فرآیند بازیابی ورودیهای واژگانی نشان می‌دهد .
روانشناسان در پرداختن به سازمانبندی حافظه واژگانی ، اغلب به سازمانبندی اسامی موجود در ذهنشان تمایل بیشتری نشان می‌دهند .
اساساً حوزه اسم- شیء به مطالعات حافظه واژگانی مرتبط است و صرفاً بخش دانش واژگانی را بازنمایی می‌كند، بعبارت دیگر، با هدف بررسی سازمانبندی معنایی، به توسعه تئوری‌ها و ابزارهایی می‌پردازد كه باید به مواردی  فراتر از كلمات تعمیم داده شوند.
شباهت معنایی موجود در میان كلمات، بر بسیاری از تكالیف درگیر كننده تولید گفتار تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال هنگامیكه كلمه‌ای مخدوش كننده و به لحاظ معنایی مرتبط وجود دارد، گویندگان در نامیدن تصویر نسبت به زمانیكه كلمه موجود فاقد ارتباط است و كلمه نامرتبط، كندتر عمل می‌كنند  (به عبارت دیگر مدت زمان نامیدن طولانی‌تر می‌شود).
زمانیكه گویندگان تصاویر را در یك بافت معنایی مشابه می‌نامند، تأثیرات مداخله‌ای این تشابهات نسبت به زمانیكه عمل نامیدن در بافت‌ معنایی متفاوت و مجزائی صورت می‌گیرد، افزایش می‌یابد .منابع

معیار سازی تست نامیدن در مقوله‌های اسامی و افعال           
1-1 بیان مسئله    
2-1 كاربردهای عمومی    
3-1 تعریف مفاهیم    

فصل دوم (مباحث نظری)     
1-2 مقدمه     
2-2 مدل پردازش واژگانی   
3-2 مكانیسم‌ها    
     
    - پردازش معنایی   
    - برونداد واژگان   
4-2 آسیب‌ها   
    - سطح بازشناسی   
    - درونداد واژگانی   
    - پردازش معنایی   
    - برونداد واژگانی   
5-2 كاربردهای كلینیكی مدل‌واژگانی   
    - جدول ارزیابی تكالیف واژگانی   

فصل سوم (معرفی تست)       
1-3 مقدمه   
2-3 موارد كاربردی مجموعه   
3-3 ساختار تست   
    - انتخاب گزینه   
    - طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی   
    - شكل دستوری افعال در مجموعه   
4-3 ساختار لیست‌های تطبیق داده شده   
    - بسامد   
    - سن فراگیری   
    - میزان آشنایی   
    - شاخصهای دیگر   
    - قابلیت تصویر   
    - پیچیدگی بینایی   
5-3 زیرگروه لیست‌ها   
6-3 اطلاعات بدست آمده از شركت‌كنندگان سن بدون آسیب مغزی   
7-3 نحوه استفاده و اجرای این مجموعه بعنوان یك وسیله ارزیابی    
8-3 فرمهای معرفی   
9-3 راهنمائی‌هایی برای ارزیابی و آزمودن بیماران آفازیك   
10-3 ارزیابی رفتارهای بیمار آفازیك   

فصل 4 (اجرای تست)       
1-4 ساختار تست شی و عمل   
    - شماره آیتم   
    - هدف   
    - پاسخ اولیه   
    - مدت زمان ارائه پاسخ   
    - یادآوری   
2-4 شرایط تحصیلی و سنی شركت‌كنندگان   
3-4 جداول ارزیابی   
    - نامیدن اسامی   
    - نامیدن افعال   

فصل 5 (بحث و نتیجه‌گیری)   
1-5 تهیه جدول آماری   
2-5 نتیجه‌گیری   
3-5 جداول نتایج   
•    تست نامیدن اسامی   
•    تست نامیدن افعال   

واژه‌نامه   
منابع

لینک کمکی