بررسی اشعار فروغ فرخزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی اشعار فروغ فرخزاد دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اشعار فروغ فرخزاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه 

كودكی فروغ

نوجوانی و ازدواج 

انشار اولین مجموعه اشعار … ( اسیر)

 جدایی

مسافرت به اروپا 

بازگشت به ایران و انتشار مجموعه اشعار« دیوار» 

انتشار« عصیان»

همكاری با « ابراهیم گلستان»

10- ساخت فیلم« خانه سیاه است»  

11- انتشار« تولدی دیگر»

12- اقدام به خودكشی 

13- فروغ در آستانه فصلی سرد 

14- خاك پذیرنده اشارتی است به آرامش 

15- پانویسها 

16- گزیده اشعار 

17- منابع و مأخذ 

خیلی از افراد فروغ را فقط شاعر می‌پندارند در صورتیكه او در كنار شعرسرودن به كارهای هنری دیگری از قبیل فیلم‌سازی، بازی در تئاتر و فیلم، طراحی، و نقاشی می‌پرداخت.

امید است موجب شناخت بیشتر نسبت به این شاعر توانمند شود. در پایان آرامش روح بزرگ آن شاعر گرانقدر را از خداوند متعال خواستارم.

 

پانویسها 

سهراب سپهری -  هشت كتاب – حجم سبز شعر«دوست» كه مرثیه‌ای است در سوك فروغ.

حرفهایی با فروغ فرخزاد ( تهران – انتشارات مروارید ، 1356 ) ص 12 

سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با روزنامه‌ی كیهان ، 21 بهمن 1350 

همانجا 

پوران فرخزاد، هفته نامه‌ی بامشاد آبان 1347 

فروغ فرخزاد خاطرات سفر اروپا. مجله‌ی فردوسی سال نهم 

همانجا 

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد( تهران: انتشارات مروارید، 1354 ) شعر« بعد از تو» ص 46 و 47 .

9- تولدی دیگر( تهران : انتشارات مروارید: 1356)شعر « آن روزها» ص 12-10 

10 و 11- سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با روزنامه كیهان، 21 بهمن 1350 .

12- سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان، 24 بهمن 1350 

13- حرفهایی با فروغ ص 27 و 28 

14- مجله زن روز اسفند 1345

15- پوران فرخزاد – هفته نامه بامشاد شهریور 1347

16- همانجا 

17- سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353 

18- سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353 . 

19- طوسی حایری . هفته‌نامه بامشاد 12 شهریور 1347 

20- همانجا 

21- پوران فرخزاد . هفته‌نامه بامشاد 26 شهریور 1347 

22- طوسی حایری ، هفته‌نامه بامشاد 12 شهریور 1347 

23 – سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353 

24- پوران فرخزاد هفته‌نامه بامشاد 26 شهریور 1347 

25- حرفهایی با فروغ ص 27-29 

26- حرفهایی با فروغ ص 48 

27- همانجا 

28 – حرفهایی با فروغ ص 70 

29 – همانجا ص 7-8 

30- همانجا ص 70 

31- فروغ فرخزاد خاطرات سفر اروپا مجله‌ی فردوسی سال نهم 

32- همانجا 

33 – همانجا 

34- طوسی حایری هفته نامه‌ی بامشاد 12 شهریور 1347 

35- مصاحبه‌ی صدرالدین الهی با فروغ – مجله ی سپیدو سیاه اسفند 1345 

36- حرفهایی با فروغ ص 29 

37- همانجا، ص 25-23 

38- همانجا، ص 28 

39- همانجا، ص 6 

40- همانجا، ص 32 

41- نامه‌ی فروغ مجله‌ی خوشه، نوروز 1346 

42- نامه‌ی فروغ، مجله‌ی فرودسی ، 27 مرداد 1347 

43- حرفهایی با فروغ ص 48 

44- م، آزاد، هفته‌نامه‌ی بامشاد 19 شهریور 1347 

45- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ص 92-93 

46- مصاحبه با فروغ مجله‌ی روشنفكر ، سال 11، اسفند 1342 

47- به نقل از مجله زن روز 16 اسفند ماه 1345 و حمید شجاعی: نام‌آوران سینما در ایران ( تهران ‌بینا، 1356)

48- نامه‌ی فروغ، آرش شماره‌ی 13 اسفند 1345 

49- نامه‌ی ت-فرخزاد مجله‌ی روشنفكر 20 آبان 1347 

50- هفته‌نامه بامشاد 30 مهر 1347 

51- حرفهایی با فروغ : ص 39- 42 

52- مصاحبه‌ی با اصغر ضرابی با احمد شاملو مجله‌ی فرودسی فروردین 1345 

53- نامه‌ی فروغ دفترهای زمانه بهمن 1346 ص 28 

54- مصاحبه‌ی صدرالدین الهی با فروغ. مجله‌ی سپید وسیاه اسفند 1345 

55- حرفهایی با فروغ ص 21-22

56- همانجا ، صفحات : 8،57،47،48.

57- مجله‌ی فردوسی 27 مرداد 1348 

58- تولدی دیگر، شعر« گذران» ص 18 

59- همانجا ص 31 

60- پوران فرخزاد،هفته‌نامه بامشاد، آبان 1347 

61- نامه‌ی فروغ، آرش، ش 13، اسفند 1345 

62- نامه‌ی فروغ مجله‌ی فردوسی 27 مرداد 1348 

63- نامه‌ی فروغ.مجله‌ی فرودسی 27 مرداد 1348 

64- ف- فرخزاد مجله‌ی فرودسی بهمن 1348 

65- سخنان امیرمسعود فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353 

66- سخنان ف. فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353 

67- م. آزاد،هفته‌نامه‌ی بامشاد 19شهریور 1347 

68- مجله زن روز 16 اسفند 1345 

69- نامه‌ی فروغ مجله‌ی خوشه نوروز 1346 

70- تولدی دیگر شعر « آن روزها» ص 15، 16 

71- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، شعر« ایمان بیاوریم…» ص 23 .

72- نامه‌ی فروغ، آرش، ش 13 ،ا سفند 1345 

73- تولدی دیگر، شعر« وهم سبز» ص 121و 122.

74- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، « ایمان بیاوریم…» ص 28 و 29.

75- نامه‌ی فروغ، مجله‌ی روشنفكر 20 آبان 1347 . 

76- نامه‌ی فروغ مجله‌ی فرودسی 27 مرداد 1348 

77- همانجا 

78- سخنان محمد فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353 .

79- خاطرات سفر اروپا. مجله‌ی فردوسی، سال نهم.

80- دختر شورانگیز شعر، نوشته‌ی مسعود بهنود مجله‌ی روشنفكر اسفند 1345 .

81- تولدی دیگر شعر« وهم سبز» ص 119 

82- پرویز لوشانی،مجله‌ی سپیدوسیاه اسفند 1345 

83- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، شعر« ایمان بیاوریم … » ، ص 42.  

لینک کمکی