بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه در سال های اخیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


».اصفهانیانحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه در سال های اخیر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

چكیده :
مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری كنیم یا درصورت امكان آنها را كاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .
دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفكیك پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشكلات را در سطح شهرستان كاهش داده تا امنیت لازم را كه از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم


منابع :
آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن درایران ،‌مقالات اولین همایش آسیبهای اجتماعی در ایران ، خرداد 81 ، موسسه انتشارات آگاه .
آقا خانی، سید نادر،1384، طرحهای انتظامی تهران ، انتشارات جهان جام جم .
اسعدی، سید حسن، 1380، پیشگیری( آموزشی شیوه‌های عملی پیشگیری اولیه از اعتیاد به مواد مخدر ) ، تهران ، انتشارات «آن ».
اصفهانیان ، حسینعلی ، 1372 ، پایان نامه كارشناسی ارشد
اطلاعات شهرستان كهگیلویه
اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، (مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی)،‌ بهار83 ،موسسه انتشارات آگاه .
امین صارمی، نوذر ، 1384 ،درآمدی به كاربرد روش تحقیق در علوم انتظامی تهران ، انتشارات جهان جام جم .
انصاری پور علیرضا ، 1387 ، پایان نامه كارشناسی ارشد .
جشان ، داود ، 1375 ، پایان نامه كارشناسی ارشد
جغرافیای استان كهگیلویه و بویر احمد
دانش ،‌تاج زمان ، 1379 ، معتاد كیست ؟ مواد مخدر چیست؟ تهران ، سازمان انتشارات كیهان .
داوری، محمد، 1381، پیشگیری و كنترلاعتیاد با نگرش اسلامی، قم، انتشارت نقش كلك .
رضایی میبدی ، امیر ،1382 ، پایان نامه كارشناسی ارشد .
شاه دوست ،‌محمد ،1374 ،پایان نامه كارشناسیارشد (عناصرتشكیل دهنده جرم )
صادق ، یدالله ، 1387 ، پایان نامه كارشناسی ارشد .
فرید مهر ، رحیم ، 1385 ، پایان نامه كارشناسی ارشد
كریمی ، ابراهیم ، 1386 ، پایان نامه كارشناسی ارشد
گل محمدی خامنه ، علی ، 1384 ، پیشگیری از جرایم ،تهران ،انتشارات جهانی جام جم.
محمد نژاد قادیكلایی؛به راهنمایی رضا نوبهار 1372 ، علل گرایش به مواد مخدر (‌پایان نامه كارشناسی ارشد ) .
مرفرك شهرستان كهگیلویه
منظمی تبار ، جواد ، 1384 ، مبارزه با جرایم اجتماعی ، تهران ، انتشارات جهان جام جم.

لینک کمکی