شناسایی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 شناسایی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسایی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه :
 
مدیریت یکی از مهمترین فعالیتهای انسان است. سابقه تئوریک مدیریت هرچند از لحاظ زمانی به حدود 1900  می رسد ولی بی شک از زمانی که انسان گروه را ساخت و جامعه اولیه را بنیاد نهاد و نیز از آن هنگام که به شکار و در غار زیستن پرداخت و برای مشکلاتش چاره جویی کرد، در عمل مدیریت نیز پدیدار شد. حتی این مفهوم در فرهنگ قرآنی نیز مطرح است زیرا خداوند بارها خودش را مُدَبِّرُ الامور دانسته است، مانند : (( اِنَّ رَبَّکُمُ اللهُ الَذی خَلَقَ السَّمواتِ و الاَرضَ فی سِتَّهِ اَیّام ثُمَّ استَوی عَلَی العَرشِ یُدَبِّرُ الاَمرَ ))  که اوج تدبیر خود را در آفرینش انسان می داند و به خود آفرین می گوید.
در عصر حاضر مدیریت را به عنوان یکی از شاخص های مهم تمدن معاصر و از جمله عوامل رشد توسعه اجتماعی و فرهنگ جوامع کنونی بحساب می آورند. توسعه هر جامعه ای مستلزم توسعه در نظام آموزش و پرورش آن جامعه است. شناسائی عوامل مؤثر در بهبود کار این نظام پیدا کردن نقاط ضعف آن و ایجاد تغییرات مفید با توجه به نیازهای جامعه از ضروریات است. برخی از صاحبنظران دنیای امروز را دنیای مدیران آگاه می دانند و علم مدیریت را در شمار یکی از پیچیده ترین رشته های علوم انسانی به حساب می آورند. زیرا به کمک مدیران توانمند و آگاه به اصول نظریه ها و سبک های مدیریت و افزایش مهارتهای انسانی، اوراکی و فنی می توان چهره سازمانها را دگرگون ساخت. از بین مدیریتها، مدیریت آموزشی از دشوارترین، پر اهمیت ترین و حساس ترین انواع مدیریت در سازمانهای عمومی و دولتی است. در واحدهای آموزشی به لحاظ اهداف پیچیده و بسیار گسترده ، فعالیتهای متعدد و متنوع و روشهای اجرایی گوناگون ، مدیریت و رهبری آموزشی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.كتابنامه (فهرست منابع و مأخذ)

الف: قرآن
ب: نهج البلاغه
1- آقازاده احمد، آموزش و پرورش تطبیقی- مهر قم، چاپ دوم، بهار 1381.
2- ادیزس،‌ ایساك؛ چگونه بر بحرانهای مدیریت غلبه كنیم. ترجمه كاوه محمد سیروس، امیركبیر 1380.
3- ازگلی،‌ محمدی،‌ «ویژگی‌های  و مهارتهای رهبران بصیر برای ایجاد تغییر در سازمان، تغییر در سازمان، تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی، پژوهشكده تعلیم و تربیت.
4- افیونی زاده، محبوبه. «بررسی شرایط انتخاب مدیران مدارس از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان» (پایان نامه كارشناسی ارشد) به راهنمایی احمد علی فروغی ابری،‌ دانشكده علوم تربیتی،‌ دانشگاه اصفهان. 1373.
5- ام. ا. انوتینگهام. «مدیران كارآمد چه ویژگی هایی دارند «ترجمه نوشین سرآمد،‌ تازه‌های مدیریت شماره 2 و 11 – 1373.
6- ایرانی،‌ یوسف؛ بختیای،‌ ابوالفضل؛ روش تحقیق عملی (اقدام پژوهی) تهران: لوح زرین 1382.
7- برزگری محمود، «بررسی ویژگی های مدیران ( تخصص،‌ آگاهی، نگرش) مدارس نظام جدید آ‚وزش متوسطه در مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران» (پایان نامه كارشناسی ارشد) به راهنمایی عزت‌الله نادری دانشگاه تربیت معلم 1377.
8- بسطامی،‌ ایرج،  «الگوی پینشهادی در جهت خود سنجی مدیران» فصل مدیریت در آموزش و پرورش شماره 20.
9- بهشتی لنگرودی محمد، «انتخاب مدیران مدارس، نمایشی فرمایشی» همبستگی (16 مرداد 81)
10- پویا امیر، «ماهیت مدیریت آموزشی و شرایط احراز آن در مقطع راهنمایی تحصیلی، (پایان نامه كارشناسی ارشد) به راهنمایی مصطفی نیكنامی، دانشكده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی،‌ 1374.
11- پناهی، محمود، «مقایسه نظرات مدیران و معلمان مدارس شهر تهران درباره شرایط انتخاب و انتصاب مدیران آموزشی، (پایان نامه كارشناسی ارشد به راهنمایی علی علاقه بند، دانشكده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی،‌ 1373.
12- جعفری مصطفی،‌« بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی در موفقیت مدیران ارشد سازمانهای دولتی استان زنجان» (پایان نامه كارشناسی ارشد) به راهنمایی بهروز دری، دانشگاه علوم اداری 1377.
13- جوام، محمد حسین؛ مدیریت آموزشی 1369.
14- جهانیان، رمضان «طرح پژوهشی توانمندسازی دانش و مهارتهای مورد نیاز مدیران مدارس» پژوهشكده تعلیم و تربیت 1380.
15-خالقیان، بلال. «مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی‌های مطلوب مدیران مدارس متوسطه «پایان نامه كارشناسی ارشد) به راهنمایی مصطفی نیكنامی، دانشكده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، 1373.
16-خنیفر،‌ حسین؛ درآمد بر مدیریت آموزشی و بحث استانداردسازی،‌ 1382.
17- رحیمی، شهرام؛ «تدوین استانداردهای عملكرد اثر بخش مدیران مدارس ابتدائی در ایران» تهران:‌ معاونت برنامه‌ریز و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش،‌ دفتر بهبود كیفیت و راهبری استاندارد اسفند 1381.
18-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؛ نگاهی اجمالی به موضوع: انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران: معاونت امور مدیریت و منابع انسانی دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملكرد آذر
 1381.
19- سلیمانی،‌ محمد علی. «بررسی نظرات دبیران و مدیران دبیرستانهای شهر اصفهان در مورد شرایط لازم برای احراز پست مدیریت دبیرستان» (پایان نامه كارشناسی ارشد) به راهنمایی مصطفی عسگریان، دانشگاه تربیت معلم تهران، 1373.
20- صافی، احمد، سازمان و اداره امور مدارس، انتشارات رشد. 1378.
21- صافی، احمد،‌‌ «بررسی استانداردهای مدیران مدارس در بستر تاریخ آموزش و پرورش»،‌ 1382.
22- صافی، احمد، بررسی استانداردهای مدیران مدارس در بستر تاریخ آموزش و پرورش ایران،‌ 1382 .
23- طوسی محمد علی «رهبری آموزشگاهها در جهان امروز» 131.
24- عبدلی معصومه، « بررسی علل عدم تمایل افراد واجد شرایط نسبت به احراز پست مدرسه در دوره های راهنمایی و متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 75» (پایان نامه كارشناسی ارشد) به راهنمایی ولی الله فرزاد دانشكده علوم تربیتی، دانشگاه تهران، 1375.
25- عزیز پور شوبی، علی اكبر، «بررسی شیوه‌های انتصاب مدیران آموزشی و نحوه بهبود آن» (پایان نامه كارشناسی ارشد) به راهنمایی حسام الدین بیان، دانشكده علوم تربیتی، دانشگاه تهران، 1370.
26- علاقه بند،‌  ‌؛ مقدمات مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان، 1376.
27- غفاریان، وفا؛ شایستگی‌های مدیریتی. تهران:‌ سازمان مدیریت صنعتی،‌ 1378
28- فام و هووئه- مدیریت مدارس، ترجمه محمد علی نائلی، انتشارات دانشگاه چمران اهواز 1370.
29-فانی، علی اصغر، سخنرانی در مجمع مدیران هنرستانها و مناطق 1 و 2 كشور،‌ مركز انقلاب اسلامی 1379.
30- فرهنگ ابوالقاسم، «بررسی نظرات دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان در مورد شرایط انتخاب مدیر نمونه و مقایسه ضوابط مصوب انتخاب مدیر نمونه و غیر مصوب به منظور ادامه پیشنهاداتی سازنده در این زمینه»، (پایان نامه كارشناسی ارشد) به راهنمایی حسن افشار، دانشكده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان،‌ 1375.
31- قرائی مقدم، امان ا... ؛ مدیریت آموزشی، تهران: ابجد 1375.
32- كازرونی «ویژگی‌های مطلوب مدیریت در آموزش و پرورش»، ماهنامه تربیت.
33-گروه آموزشی مدیران دفتر آموزش عمومی آموزش و پرورش؛ راهبردیهای در مدیریت آموزشگاهی؛ دفتر آموزش عمومی آموزش و پرورش 1379.
34- ماهرویی، ابوالحسن، نگاهی دوبارهی به مسائل مدیریت آموزشی؛ نشریه:‌ ندای عدالت 1381.
35- محمدلو، ابراهیم، ‌«شخصیتی و توانایی های علمی و عملی مورد نیاز مدیران مدارس متوسطه» فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش.
36-منتظر الظهور اكرم، بررسی نظرات مسئولین ادارات آموزش و پروش، مدیران، دبیران و اولیاء دانش‌آموزان در مورد ویژگی های مدیر آموزش موفق دوره متوسطه شهر اصفهان، (پایان نامه كارشناسی ارشد)، به راهنمایی مصطفی عماد زاده، دانشكده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، 1373.
37- موسوی محمود،‌« مقایسه نظر مدیران و دبیران مدارس راهنمایی شهرستان خمین درباره ویژگی‌های مدیران موفق سال تحصیلی 73-74» (پایان نامه كارشناسی ارشد) به راهنمایی مصطفی عسگریان دانشگاه تربیت معلم، 1374.
38- میركمالی- محمد، مدیریت و رهبری آموزشی تهران: نشر رامین 1374.
39- مهدیان، محمد جعفر، ماهنامه تربیت، سال نهم. شماره سوم، شماره مسلسل 83.
40- نوروزی عادل، «بررسی تواناییها و شایستگیهای مدیران دبیرستانهای استان ایلام در مقایسه با وضع مطلوب» (پایان نامه كارشناسی ارشد) به راهنمایی محمد رضا بهرنگی، دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران ،‌‌ 1374.
41- وزارت آموزش و پرورش؛ مجموعه گفتگوها با صاحبنظران و فرهیختگان؛ دفتر بهبود كیفیت و راهبری استانداردها، 1382.
42- وزارت آموزش و پرورش؛ مدیریت آموزشگاهی با رویكرد مدرسه محوری: معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی 1380.

لینک کمکی