بررسی مدیریت در بانكداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی مدیریت در بانكداری دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مدیریت در بانكداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

مقدمه

اثرعلم مدیریت و كاربرد آن در بانك ها و موسسات مالی و اعتباری با رویكرد تبین مهارت های مورد نیاز مدیران شعب: مقدمه: امروزه در هر سازمان ، موسسه یا شركتی كه افرادی خاص برای انجام امری معین ، بكارگیری می شوند، موفقیت آنان لزوماً در گرو بكارگیری موثر و كارآمد منابع مادی و انسانی است. لذا در این راستا بانك ها و موسسات مالی و اعتباری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره در جهت بهبود مستمر خود نیازمند اجرای مطلوب وظایف و اصول مدیریتی در تمام سطوح و لایه های سازمانی اعم از معاونت ها و روسای ادارات مركزی ، مدیریت شعب استانها و روسای شعب خود در سطح كشور می باشند.

تعریف مدیریت:

مدیریت عبارتست از دانش اداره امور یا به تعبیر دیگر مدیریت عبارتست از كاركردن با و از طریق دیگران ، برای رسیدن به هدف های كاركنان از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، هدایت و كنترل.

 

اهمیت مدیریت:

بعضی معتقدند كه خود كاركنان قادرند وظایف مدیریت را نیز انجام دهند و به واحد مدیریت جدا و مستقل نیازی ندارند ، ولی هنوز مورخین و جامعه شناسان ، نهادی را نیافته اند كه بدون داشتن سلسله مراتب اداری پایدار مانده باشند(گلدئیك 1977، ص4 )

 

اصول مدیریت(وظایف مدیریت)

هریك از مدیران واحدها فارغ از فعالیتی كه انجام میدهند بایستی اصول و یا وظایفی را با دقت و مهارت كافی در انجام واجرای حیطه فعالیت خود مورد استفاده قرار دهند كه این اصول عبارتند از:

برنامه ریزی:

برای دست یافتن به هدف مورد نظر ، باید قبل از تلاش فیزیكی یا اقدام به انجام كار ، تلاش ذهنی یا برنامه ریزی كافی صورت بگیرد. برنامه ریزی شالوده مدیریت را تشكیل می دهد.در واقع با توجه به تعریف فوق از كاركنان بانك ها و موسسات مالی و اعتباری در رده مدیریتی كه باشند ، انتظاراتی را كه رده بالاتر از آنان دارند بایستی قبل از اجرا برنامه ریزی نمود و تقویم زمانی آن را انجام داد. بطور مثال اگر شما بعنوان رئیس شعبه اشتغال دارید یكی از انتظارات مدیریت شعب استان رسیدن به هدف ابلاغی در جذب منابع است كه با برنامه ریزی واجرای یك تقویم زمانی سعی در تحقق آن خواهید داشت.

 

سازماندهی:

سازماندهی فرآیندی است كه طی آن تقسیم كار میان افراد و گروه های كاری و هماهنگی میان آنان ، به منظور كسب اهداف صورت می گیرد.به تعبیر دیگر مدیران شعب برای انجام وظایف محوله خود ، بایستی ابتدا اقدام به برنامه ریزی در جهت اجرای انتظارات مدیریت شعل استان نمائید، سپس با توجه به توانمندی هریك از متصدیان امور بانكی ، با انجام تقسیم كار در جهت تحقق آن اهداف تلاش نمائید.

هماهنگی:

دو موضع در تشكیل سازمان اهمیت بسیار دارد:

1- تقسیم كار و طبقه بندی وظایف

2- هماهنگ كردن عملیات واحدهای مختلف سازمان به منظور تحقق هدف های مشترك سازمان

با توجه به تعریف فوق در خصوص تقسیم كار و طبقه بندی وظایف در اصل سازماندهی بدان اشاره گردید اما در بخش دیگر آن كه هماهنگ كردن عملیات واحدهای مختلف سازمان در جهت تحقق اهداف سازمان می باشد ، بعنوان یكی دیگر از اصول مدیریت مطرح می شود به تعبیر دیگر چنانچه شما بعنوان رئیس شعبه اقدام به برنامه ریزی و سازماندهی نمودید ، بایستی برای اجرای منطقی انتظارات رده بالاتر مدیریتی یك هماهنگی بین اقدامات انجام شده در بین متصدیان امور بانكی به انجام رسانید. بطور مثال اگر قرار است در شعبه ای تسهیلات پرداخت گردد، قطعاً نیاز است كه ابتدا به جذب منابع پرداخت تا از آن محل به توان تسهیلاتی پرداخت نمود ، بدیهی است این موضوع نیاز به یك هماهنگی و توازنی بین اقدامات كاركنان در شعبه دارد.

هدایت:

یكی دیگر از اصول مدیریت ، اصل هدایت است . هر سازمانی متشكل از كاركنان می باشد و وظیفه مدیریت ، هدایت آنهاست لذا با توجه به این تعریف شما بعنوان رئیس شعبه بایستی به هدایت كاركنان بپردازید و در آنان انگیزه ایجاد نمائید ، به بررسی و حل و فصل تضادهای موجود مبادرت نمائید و به برقراری ارتباط با نیروی انسانی همواره همت گمارید بطوریكه كاركنان با میل و رضایت برای تحقق انتظارات رده بالاتر ، سعی و تلاش نمایند.

نظارت و كنترل:

یكی دیگر از اصول مدیریت ، اصل نظارت وكنترل است ، منظور از نظارت یا كنترل، حصول اطمینان نسبت به انطباق نتایج عملیات با هدفهای مطلوب است.برای كنترل ، روشهای مختلف ومتعددی به كار می رود كه این روش ها می تواند از طریق كنترل بودجه باشد، یا از طریق احصاء گزارش های آماری.

لذا با توجه به این تعریف رئیس شعبه همواره بایسی وضعیت و عملكرد خود را با انتظارات رده بالاتر مدیریت انطباق داده تا تشخیص دهد كه آیا از اهدافی كه برای شعبه ترسیم گردیده بالاتر مدیریت انطباق داده تا تشخیص دهد كه آیا از اهدافی كه برای شعبه ترسیم گردیده بالاتر،كمتر و یا روی نقطه هدف هستند بطور مثال اگر هدفی را برای جذب منابع به شعبه ابلاغ نموده اند ، همواره در پایان هفته ، ماه ، فصل و . . . با احصاء گزارش آماری در شعبه این نظارت و منترل را رئیس شعبه می تواند انجام دهد ، چنانچه از هدف عقب تر باشد ، بایستی با تلاش مضاعف و رفع موانع ،سریعتر به هدف تعیین شده دست یابد و چنانچه در نقطه هدف و یا بالاتر از آن باشند ، به لحاظ اینكه در نقطه مثبتی از ارزیابی عملكرد قرارگرفته اند با انگیزه بالاتر سعی در افزایش آن و عملكرد فراتر از هدف داشته باشند.

سطوح مدیریت:

هر مدیر با توجه به نوع كار ، سطح سازمان و شرایط و مقتضیات موجود به درجاتی از مهارت های مدیریتی نیاز دارد.رئیس یك شركت بزرگ چندصدهزار نفری را مدیر می نامند، در حالی كه به سرپرست ده نفر از كاركنان یك دفتر بیمه نیز مدیر گویند. معمولاً سه سطح ذیل را برای طبقه بندی سطوه مدیریت در نظر می گیرند:

- سطح مدیریت عالی2- سطح مدیریت میانی3- سطح مدیریت عملیاتی

1- سطح مدیریت عالی:

مدیران عالی در این سطح بایستی از مهارت های ادراكی بالا ، مهارت های انسانی متوسط و مهارت های فنی پائین تری برخوردار باشند ، چرا كه در سطح گسترده ای درگیر برنامه ریزی جامع و بلند مدت می شوند وبا مقتضیات ومتغیرهای متنوع تری سروكار دارند. مدیران عالی ، عملكرد كلی واحد های عمده سازمان را ارزیابی می كنند. درباره موضوعات و مسائل كلان سازمان با مدیران سطوح پایین تبادل نظر می كنند و بیشتر وقت خود را با مدیران هم سطح یا افراد خارج از سازمان ، و زمان اندكی را نیز با كاركنان می گذرانند

2- سطح مدیریت میانی: مدیران میانی در این سطح از مهارت های ادراكی ، انسانی و فنی هم وزنی برخوردارند ، چراكه مانند حلقه واسطه میان مدیران عملیاتی ومدیران عالی عمل می كنند . این مدیران به طور مستقیم به مدیریت عالی گزارش می دهندو كارشان مدیریت ونظارت بر مدیران عملیاتی است. بیشتر وقت مدیران میانی به تحلیل داده ها ، آماده سازی اطلاعات برای تصمیم گیری ، تنظیم برنامه و طرح های عملیاتی و هدایت آنها برای نیل به اهداف سازمانی است

3- سطح مدیریت عملیاتی: مدیران عملیاتی در این سطح از مهارت های فنی بالا ، مهارت های انسانی متوسط وم هارت های ادراكی پائین تری برخوردارند ، چرا كه این دسته از مدیران افرادی پرمشغله هستند ومراجعه مكرر افراد موجب انقطاع كارشان می شود. مدیران سطوح عملیاتی بیشتر وقت خود را با كاركنان ، مقداری از زمان را با همكاری و زمان اندكی را با افراد مافوق یا افراد خارج از سازمان می گذرانند. تركیب مهارت های فنی ، ادراكی و انسانی در سطوح مدیریت:

سطح مدیریت عالی=مهارت فنی-مهارت انسانی-مهارت ادراكی

سطح مدیریت میانی= مارت فنی-مهارت انسانی-مهارت ادراكی

سطح مدیریت عملیاتی=مهارت فنی-مهارت انسانی-مهارت ادراكی

با توجه به مطالب فوق ، جایگاه مدیران شعب بانكها و موسسات مالی و اعتباری با توجه به هرم مدیریت عملیاتی می باشد واهمیت این سطح از مدیریت بدین لحاظ است كه مدیران شعب ، مدیریت واحدهایی را برعهد دارند كه مسئولیت مستقیم دستیابی به اهداف و برنامه های بانك ها و موسسات مالی و اعتباری را عهده دار می باشند. مدیران شعب به دلیل قرارگرفتن در سطح مدیریت عملیاتی ، به مهارت فنی زیاد ، ادراكی كم وانسانی مشترك (با دیگر سطوح مدیریت) نیازمند می باشند. بنابر این مدیران شعب برای ایفاء نقش سازنده وارتقاء سطح سازمانی و كارائی شعب تحت سرپرستی خود لزوماً بایستی دارای مهارت های فنی ، انسانی وادراكی باشند كه بصورت خلاصخ بدانم اشاره می شود.

انواع مهارت های مورد نیاز مدیران شعب:

مهارت های فنی

مهارت های انسانی

مهارت های ادراكی

مهارت های فنی در مدیریت شعب:

یكی از مهارت های مهم در مدیریت عملیاتی و سرپرستی سازمان به طور عام و در مدیران شعب به طور خاص ، مهارت های فنی است منظور از مهارت های فنی ، توانائی حاصل از تجربیات ، آموزش ها و كارآموزی در به كار گیری دانش ها ، روش ها ، فنون و تجهیزات لازم برای انجام دادن كارهای خاص است كه این امر مستلزم داشتن معلومات تخصصی ، قدرت تجزیه و تحلیل در محدوده تخصصی مورد نیاز و مهارت كافی در كاربرد ابزار و فنون مربوط به رشته ای خاص است كه در ذیل به اهم اشاره می گردد.

مهارت های نظارتی و كنترلی

مهارت های تسلط بر دستورالعمل ها و بخش نامه ها

مهارت های حسابداری و مالی

مهارت های بازاریابی

مهارت های تخصیص منابع

مهارت های حقوقی

مهارت در تشخیص ایجاد و وصول مطالبات

مهارت های اقتصادی

مهارت ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان

مهارت های مربیگریو آموزشی

مهارت های انسانی در مدیریت شعب:

مهارت انسانی به عنوان یك شاخص مشترك در همه سطوح مدیریت سازمان ( عالی،میانی،عملیاتی)دارای اهمیت خاص و حیاتی می باشند. بررسی های انجام شده مبین آن است كه پرورش مهارت های انسانی در مقابل مهارت های فنی كمتر مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از مدیران شعب مهارت های انسانی خود را از سرپرستان و بر مبنای تجارب شخصی خود فرا گرفته اند . این موضوع در حالی است كه مدیران شعب نه تنها باید افراد تحت سرپرستی خود رادرك كنند بلكه باید نسبت به تمایلات ، نگرانی ها و واكنش های آنها تفاهم كامل نشان دهند. از این رو پرورش توانائی كاركردن با كاركنان و مهارت در به كارگیری آنها از اهمیت بالائی برخوردار است كه ذیلاً بطور مختصر به اهم آن اشاره می گردد.

خصوصیات باطنی

برخی مهارت های انسانی

مبانی رفتار شناسی در مدیریت شعب

برخی جنبه های رفتاری كاركنان

كاربرد رفتارهای ابزاری

مهارت های ادراكی در مدیریت شعب

منظور از مهارت ادراكی كه در ادبیات سازمان و مدیریت از آن به مهارت نظری نیز یاد می شود ، قدرت درك پیچیدگی كامل سازمان و جایگاه عملیات فرد در سازمان است . به عبارت دیگر مهارت ادراكی یا نظری عبارتست از قدرت تلقی موسسه به صورت یك واحد كل و تشخیص این مهم بوسیله مدیران كه چگونه هر یك از مدیران وظایف مختلف سازمان به دیگری وابسته بوده و تغییر در هر قسمت الزاماً قسمت های دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد. در بعد مهارت های ادراكی ، درست است كه در این سطح نیاز به مهارت های ادراكی كم مطرح است اما مدیران شعب در حد معمول باید بتوانند رابطه متقابل كاركرد ها و وظایف كاركنان و واحد های درون سازمانی خود را با اهداف كلی بانك یا موسسه همسو سازند لذا در این مقوله نیز بطور مختصر به اهم این مهارت ها اشاره می گردد.

 

 

منابع:

1- شهرکی، علیرضا و دیگران (1388) سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران

2- ونوس،داورـ صفائیان ، میترا. بازاریابی خدمات بانکی،تهران ، نگاه دانش ،1383

3- آقاشیری، ابوالفضل (1389) مدیریت ارتباط با مشتری، تدبیر، شماره 146

 

4-  Ijaz? D. R. (2005) How Bank Manage CRM? Ab2b perspective? masters thesis? lulea university of technology? 1-40

5-Margaret Georgiadis? "The Price of Loyalty?" The Mkinsey Quarterly   James cigliano?

6-     Mishra Alok ? Deepti Mishra? 2009? Customer Reationship Management: Implementation Process Perspective? Acta Polytechnica Hungarica? 4? 85-86  

7-    www.wikipedia.org

8-    www.shara.ir/m-754.htm

9-    www.mbaknol.com

10-    /www.business-software.com/crm

 

لینک کمکی