بررسی مدیریت آموزشی اصول و کاربردهای آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی مدیریت آموزشی اصول و کاربردهای آن دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مدیریت آموزشی اصول و کاربردهای آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

مدیریت در مفهوم کلی و عام آن به شکل ها و با دیدگاههای متفاوت تعریف شده است . همه اندیشمندان مدیریت در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که مدیریت عامل رسیدن به اهداف سازمان می باشد . استونر "stoner"  می گوید ،   فرآیند برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست یابی به اهداف معین سازمانی است . بیشترین تأکید این تعریف بر وظایف اصلی مدیریت و استفاده از همه منابع و امکانات برای رسیدن به هدف های سازمانی می باشد .
فلیپو "Flippo" مدیریت را هماهنگی همه منابع از طریق فراگردهای برنامه ریزی و کنترل عملیات سازمان بطوری که هدف ها را بتوان بطور موثر و صرفه جویانه حاصل نمود تعریف می کند . در این تعریف مدیریت جریانی مجموعه ای است که مهم ترین کار او هماهنگی ، برنامه ریزی و کنترل است . اساسی ترین نکته در تعریف فوق اصطلاحات موثر و صرفه جویانه است . موثر بودن کار مدیر یعنی دست یافتن به هدف ها و آنچه سازمان می بایست به آن برسد . مفهوم صرفه جویانه به معنی استفاده مناسب ، بجا و اقتصادی از امکانات و منابع موجود در سازمان است . مدیر باید در ظرف زمان و مکان و رعایت عمر و انرژی مصرف شده از منابع استفاده بهینه کند . صرفه جویانه یعنی این که برآیند نتایج بدست آمده بطور قایل ملاحظه ای از برآیند منابع ، نیروها ، امکانات ، انرژی و زمان صرف شده بیشتر باشد .
 علی علاقه بند ، مدیریت را بوجود آوردن و حفظ کردن محیطی که در آن افراد بتوانند در جهت برآوردن هدف های معینی بطور موثر و کار آمد فعالیت کنند تعریف می کند . در بیشتر تعاریف مدیریت ، به انسان و کار کردن انسان ها اشاره شده است . یک تعریف مدیریت را کار کردن با افراد و به وسیله افراد و گروه ها برای تحقق هدف های سازمانی معرفی می کند . صاحب نظر دیگری می گوید ، مدیریت یعنی هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران . عده ای نیز مدیریت را فراهم کردن محیط مناسب برای افراد می دانند .فهرست مطالب


1-    تشخیص مفاهیم :    3
1-1-    مدیریت ، مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها    3
1-2-    انواع سبکهای مدیریتی :    6
1-3-    آموزش و انواع آن    9
1-4-    سیستم ، انواع و کارکردهای آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی )    11
1-5-    سازمان ، انواع و کارکردهای آن  ( نظریه های سازمان مدیریت )    15
2-    برنامه ریزی ، نظارت بر اجرای برنامه ها :    19
2-1-    برنامه ریزی آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه ها    19
2-2-    فرآیند برنامه ریزی آموزشی    20
2-3-    اصول تدوین اهداف كلی و جزئی دوره آموزشی    21
2-4-    اصولا تحلیل محتوای دوره آموزشی    23
2-5-    ویژگیهای اساسی آموزش پودمانی    23
3-    ارزشیابی از دوره های آموزشی    27
3-1-    مفهوم ارزشیابی آموزشی و روشهای آن    27
3-2-    اصول ارشیابی جامع و فراگیر    28
3-3-    اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی    30
4-    نحوه تهیه گزارش های مورد نیاز یك آموزشگاه    37
4-1-    پایه های اساسی و مقررات مكاتبات اداری    37
5-    برقراری روابط انسانی و اصول ارتباطات    39
5-1-    اصول برقراری روابط انسانی    39
5-2-    مفهوم ارتباط و عوامل تشكیل دهنده آن    40
5-3-    عوامل مؤثر ارتباطی و سدها و موانع ارتباط    42
5-4-    اصول روانشناسی عمومی    45
5-5-    اصول جامعه شناسی عمومی :    48
6-    نظارت بر امور مالی آموزشگاه :    51
6-1-    هدف اصلی حسابداری و مفهوم معادله اصل آن    51
6-2-    مفاهیم و اصطلاحات حسابداری ( دارایی ها و بدهی ها )    54
6-3-    اصول عمومی حسابداری    57
6-4-    ثبت معاملات حساب ها ( شناخت دفاتر مالی قانونی و دفاتر كمكی حسابداری )    59
6-5-    انواع گزارشهای حسابداری ( تراز آزمایشی ، ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت حساب )    65
7-    تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیر:    81
7-1-    خلاقیت ، نوآوری و فنون آنها    81
7-2-    شیوه های تفكر خلاق    86
7-3-    موانع خلاقیت ونوآوری  درسازمانها:    90
8-    نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نكات ایمنی و بهداشت محیط كار :    93
8-1-    حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محیط كار    93
8-2-    اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نكات ایمنی و بهداشت محیط كار    104
8-3-    عوارض جانبی و اصول کمکهای اولیه    108
8-4-    آتش‌سوزی و اصول انجام آتش نشانی    113
8-5-    آسیب‌های‌ الكتریكی‌    116
8-6-    اقدامات‌ در وضعیت‌های‌ اورژانس‌:    119

لینک کمکی