تاثیر ویژگی های فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 تاثیر ویژگی های فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر ویژگی های فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


مقدمه
از زمانی كه علم مدیریت و سازمان در اوائل سال 1900 به سرعت بسط یافت، تكاملی درباره ماهیت و وظیفه سازمانها و معیار اثربخشی سازمانی پدیدار گشت. این مفاهیم در تعامل پویا و همگام با موسسات و كمپانی های بزرگ جوامع جهانی رو به رشد، رشد نموده و تكامل یافت. در طول تاریخ یك صد ساله نیز مفاهیم ناب و اصلی در باره افراد، سازمانها، كارگران، مدیران، سیستمها و شبكه ها رشد پیدا نموده و باعث شكل دهی به اندیشه و رفتار مدیران، كاركنان و سیاستگذاران گردید (بیكر و برنچ 2002). دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، متولیان آن محسوب می‌شوند.
امروزه بیش از هر زمان مشخص شده است كه رشد و توسعه سازمانها و در پی آن جوامع در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است (رحمان‌پور ص3). در حال حاضر سازمان بشری مانند گذشته نیست به ویژه نیروی كار به طور قابل توجهی در حال تغییر است. از این رو لازم است مدیران خود را با الگوها و گرایشات مختلف افراد هماهنگ نموده و آماده باشند تا آنها را برهم منطبق نمایند (سیدجوادین 1383، 19). بی شك در جهان پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز آنچه موجبات تحقق مزیت رقابتی سازمانها را تضمین می‌كند، نیروی انسانی با كیفیت، خلاق و پویاست. ازاین روست كه در عصر حاضر منابع انسانی بنای اصلی فرآیند افزایش كارائی و اثربخشی و با ارزشترین سرمایه و كلید طلایی رقابت قلمداد شده است (تیموری نژاد). بدین سبب مدیریت منابع انسانی كه عهده دار بخشی از وظائف اصلی مدیریت بود و بعنوان رویكردی جامع به مدیریت استراتژیك قلمداد می‌شد، ظهور پیدا نمود. مدیریت منابع انسانی یعنی شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی جهت نیل به اهداف سازمان (سعادت 1381، 1).

 

مراجع
________________________________________
آذر، عادل. و مومنی، سفور. 1380. آمار و كاربرد آن در مدیریت،‌ جلد دوم. تهران: سمت.
پرهیزكار، كمال. 1382. مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی. تهران: آگاه.
تیموری نژاد، حسین. منابع انسانی با كیفیت كلید طلایی رقابت. تدبیر 160.
خاكی، غلامرضا. 1379. روش تحقیق در مدریت. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی .
رحمان پور، لقمان. شناسایی عوامل موثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی. پایان نامه كارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
رضایی، حمیدرضا. و صانعی، مهدی. مزیت رقابتی پایدار. فصلنامه اطلاع رسانی. شماره 3 و 4.
سعادت، ا. 1381. مدیریت منابع انسانی. تهران: سمت.
سكاون، ا. 1381. روشهای تحقیق درمدیریت. ترجمه محمد صبائی و محمود شیرازی. تهران: مؤسسه مدیریت وبرنامه ریزی.
سید جوادین، سیدرضا. 1383. مدیریت رفتار سازمانی. تهران: نگاه دانش.
میر سپاسی، ناصر. 1381. مدیریت استراتژیك منابع انسانی و روابط كار. تهران

لینک کمکی