تاثیر مهد كودک بر رشد هوش علمی كوكان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 تاثیر مهد كودک بر رشد هوش علمی كوكان دارای 170 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر مهد كودک بر رشد هوش علمی كوكان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه
همه روزه در روزنامه ها آگهی تشكیل دوره هایی را می خوانیم كه ادعا می شود گذراندن آنها موجب بالا رقتن نمره های داوطلب در آزمونهایی نظیر استعداد تحصیلی ، آزمون ورودی دوره های بعد از لیسانس و ...... می شود .
آماده سازی داوطلبان برای گذراندن اینگونه آزمونها به كسب و كار سوادآوری تبدیل شده است كه نوعی از آن را می توان در مهد كودك مشاهده كرد . براساس تجربیات و بررسیهای روان شناختی و تربیتی ، سال های اولیه زندگی كودكان نقش اساسی در رشد و پرورش آنان ایفا می كند چرا كه 80 درصد شخصیت كودك ظرف 6 سال اولیه حیات شكل می گیرد و بر این اساس آموزش و پرورش پیش دبستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود . و تلاش عمده دولت ها براین بوده است كه هر روزه تعداد بیشتری از كودكان تحت پوشش آموزشهای این دوره قرار گرفته و با توجه به ویژگیها و نیازهای فردی از آموزشهای مناسب و سازنده برخوردار گردند . اینكه آماده سازی تا چه حد می تواند نمره های آزمونها را بهبود بخشید خود مسله بحث انگیزی است (مفیدی ، 1368) ؟
اگر بخواهیم در قرن 21 كه قدرت كشورها در نیروی انسانی نهفته است به پیشرفت همه جانبه در زمینه های فردی ، اجتماعی ، اقتصادی ، صنعتی ، علمی و فرهنگی نایل شویم به شخصیت های رشد یافته انسان های متفكر و دست های ماهر و توانا نیازمندیم و چنین شخصیت هایی به جهت بالندگی همه جانبه باید تربیت شوند . (اشتری ـ 1383) .
انسان از بدو تولد تا شش ـ هفت سالگی حساس ترین و مهمترین مراحل رشد خود را طی می كند این سالها مرحله شكل گیری شخصیت است كه با حساسیت زیاد كودك نسبت به پیرامون خود شخص می شود و زمان آموزش قبل از دبستان است نفوذ تأثیر این منطقه می تواند دائمی باشد . ثابت شده است كودكانی كه مراكز پیش دبستانی را طی كرده اند آسان تر از كودكانی كه از این امتیاز محروم بوده اند وارد دبستان و مرحله بعدی تحصیل می شوند بنابراین گذراندن دوره پیش دبستانی عامل مهمی در موفقیت تحصیلی به حساب می آید هرگاه مراكز پیش دبستانی نظیر مهد كودك ها یا كودكستانها دارای برنامه های با كیفیت بالا باشند كمی ضروری  برای خانواده ها در دنیای امروزی به شمار می آید . (باز اللهی ـ 1381) .«فهرست منابع»
1 . مفیدی ، فرخنده ـ «مدیریت در مراكز آموزش قبل از دبستان» ـ هفت گفتار درباره آموزش قبل از دبستان دفتر اول نشریه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش . چاپ اول زمستان 1368 .
2 . مینا كاری ، محمود ـ سرآمدها ـ انتشارات مركز نشر دانشگاهی ، چاپ سوم 1375 .
3 . مهدی زاده ، سیامك رضا ، چگونه كودكانی سرآمد داشته باشیم ، انتشارات راهگشا ـ تابستان 1369 .
4 . طالب زاده نوبریان ، محسن ، اصول برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان انتشارات رشد چاپ اول بهار 1385 .
5 . اللهیاری ، عباسعلی و همكاران ـ اصول مبانی آموزش و پرورش در مراكز پیش دبستانی ، 1380 .
6 . پارسا ، محمد ـ روان شناسی تربیتی ـ انتشارات بعثت چاپ دوم ، زمستان 1371 .
7 . برقك ، رحیم ـ الگوی پیشنهادی برای آموزش در مراكز پیش دبستانی و آمادگی ـ 1372 .
8  . علاقه بند ، علی ـ اصول مدیریت آموزشی ـ دانشگاه پیام نور 1379 .
9  . مفیدی ، فرخنده ، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان ، دانشگاه پیام نور 1370 .
10 . احمدی ، محسن ـ اگر فرزند باهوش می خواهید . انتشارات شهید حسین فهمیده اصفهان چاپ سوم 1383 .
11 . ماتورت ، آلفرد ـ ضریب هوشی خود را سنجید ، ترجمه دكتر فرهاد همت خواه مهناز همت خواه . انتشارات عصر كتاب ، چاپ پنجم 1384 .
12 . سلیمی ، مسعود ـ آزمون های هوش و استعداد انتشارات ابتدا ـ دانش فن ـ چاپ اول 1378 .
13 . كول ، وینتا ، برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان ترجمه فرخنده مفیدی .انتشارات سمت ، چاپ اول 1377 .
14 . سینگر ، دورتی و آرنسن ، سینگر ـ مقدمه ای بر نظریه تحولی ـ شناختی ژان پیاژه : تعیین شكل گیری تفكر كودك بر پایه فرآیندهای تحول روانی پیاژه با استفاده از ادبیات جهانی كودك ـ ترجمه دكتر پرویز شریفی در آمدی چاپ 1380 .
15 . نظری نژاد ، محمد حسین «آموزش در دوران كودكی» انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی مشهد بهمن ماه 1366 .
16  . پایان نامه  خانم فاطمه قلی تبار (تأثیر مهد كودك بر رشد هوش عملی) ـ پائیز 1381   .
17 . میرهادی ، توران ـ كتاب كاربردی كودك (برنامه سالانه مربی در مهد كودك در كودكستان) انتشارات آگاه چاپ ششم ، زمستان 1372 .
18 . بازاللهی ، محمد ، مدیریت مراكز پیش از دبستان ـ چاپ اول . 1381 .
19 . اشتری ، كورس ـ راهنمای اولیاء كودكان پیش دبستانی و مهدهای كودك ـ انتشارات نویسند چاپ سوم 1383 .
20 . سیف ، علی اكبر ـ روان شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری و آموزش) ـ انتشارات آگاه ، 1380 .
21 . شریدان مری دوروتی ـ بازی و رشد كودكان مترجمان رضا توكلی ، هر روز سنایی نصب ، مزید براتی سده ـ انتشارات رشد ـ 1382 .
22 . میلانی فر بهروز ـ روان شناسی كودكان و نوجوانان استثنایی ، نشر قوس ، چاپ ششم 1374 .
23 . شریدان ، ماری دی ، بازی در اوایل كودكی  (از تولد تا شش سالگی) ـ ترجمه مهدی سهرات نمرت خداشناس ـ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ـ 1380 .
24 . استادان طرح جامع آموزش خانواده ـ خانواده فرزندان در دوره ابتدایی ـ كتاب سوم آموزش خانواده ـ انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران چاپ سیزدهم ـ اسفند 1379 .
25 . گنجی ، حمزه ـ روان شناسی و تفاوتهای فردی ـ انتشارات بعثت ـ تابستان 1371 .
26 . استاپرد ، میریام ـ همه كودكان تیز هوشند اگر ... ترجمه : دكتر سهراب سوری ، امیر صادقی باتلان انتشارات دانش ایران ـ چاپ چهاردهم ، اسفند 1381 .
27 . هارتلی بروئر ، الیزابت ـ ایجاد انگیزه در كودكان (ابزارها و روش های برای كمك به خود جوش بودن كودكان) ترجمه احمد ناهیدی . چاپ اول 1384 ، انتشارات جوانه رشد .
28 . بِرك ، لوراای . روان شناسی رشد (از ارتقاح تا كودكی) چاپ اول ـ مترجم یحیی سیّد محمدی انتشارات ارسباران ـ چاپ دوم ـ زمستان 1382 .
29 . ماسن ، پاول هنری ـ كیگان ، جروم ـ هوستون ، آلتاكارول ـ كانجر ، جان جین وی ـ رشد وشخصیت كودك ـ ترجمه مهشید یاسایی ـ انتشارات نشر مركز ، كتاب ماد 1380 .
30 . فیض ، جواد ـ رفتار من با كودك من ـ انتشارات صنوبر ، چاپ 1370 .
31 . ز ت اریچ ، ویرجینیا ـ كودكان تیز هوش ـ مترجم اكرم كلانی ـ انتشارات پیشروان ـ چاپ سوم 1377 .
32 . استرنبرگ ، رابرت و دیگران (فورساید ، جورج ـ هدلند ، جنیفر ـ هاروث ، جوزف ـ واگنر ، ریچارد ـ ریلیافر، وندی ـ اسنوك ، اسكات ، گریگورنكو ، النام ـ «هوش عملی در زندگی روزمره»مترجم دكتر الهه حجازی و یاسمین عابدینی ـ انتشارات آگاه ـ چاپ اول ـ زمستان 1385  ) .
33 . احدی ، حسن بنی جمال ، شكوه السارات ـ روان شناسی رشد ـ (مفاهیم بنیادی در روان شناسی كودك) انتشارات (پردیس 57) . چاپ شانزدهم 1385 .
34 . براهنی ، محمد نقی ـ سیف ، علی اكبر ـ عابدی ، جمال ـ باطنی ، محمد رضا ـ كریمی ، یوسف ـ گاهان ، نیسان ـ آوادیسیانس ، هامایاك ـ بامدادی ، جلال ـ واژه نامه روان شناسی و زمینه های وابسته .
انتشارات فرهنگ معاصر ـ چاپ دوازدهم 1384 .
35 . سیف ، علی اكبر ـ اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی ـ انتشارات دوران چاپ نوزدهم (چاپ اول ویرایش چهارم)  تابستان 1385 .
36 . گنجی ، حمزه ـ آزمونهای روانی (مبانی نظری وعملی) ـ انتشارات ساوالان ـ چاپ هشتم ـ پاییز 1381 .
37 . كرمی ، ابوالفضل ـ آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی ـ انتشارات روان سنجی چاپ اول ـ زمستان 1382 .
38 . دلاور ، علی ـ احتمالات و آمار كاربردی (در روان شناسی و علوم تربیتی) 1 ـ انتشارات رشد چاپ هفتم 1382 .
39 . روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ـ دلاور ، علی ـ انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ سیزدهم ـ خرداد 1368 .
40 . لوین ، دیان ـ كتاب درس دادن به كودكان كوچك مترجم ساناز فرهنگی 1385 .
41 . مهجور ، سیامك رضا ـ روان شناسی بازی ـ چاپ چهارم زمستان 1374  .
42 . شكوهی ، غلامحسین ـ مبانی اصول آموزش و پرورش ـ نشر آستان قدس رضوی 1385 .
43 . علاقه بند ، علی ـ مقدمات مدیریت آموزشی ـ نشر روان زمستان 1385 .

لینک کمکی