تاثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاه ها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 تاثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاه ها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهی دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاه ها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه
و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیأ و جعل لکم السمع و الأبصار و الأفئده لهلکم تشکرون
« خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالیکه چیزی نمی دانستید و به شما قوای شنوایی و بینایی و اندیشه داد . باشد که سپاس این نعمتها را بدارید و از اینها به خوبی   بهره مند گردید . »
این آیه عدم شناخت انسان را در بدو تولی بیان می کند و اینکه باید از طریق حواسی که خداوند به او عنایت کرده جهان را مطالعه و بررسی کند .
کودکی که به دنیا می آید عالیترین و کاملترین امکانات رشد را دارا است او در بهترین حالت خود آفریده می شود . اگر این کودک عادی به دنیا بیاید و خانواده و محیط مناسبی در اختیارش باشد جای خویش را در این جهان می یابد . اما زندگی خانوادگی و محیط اجتماعی _ آموزشی _ بهداشتی و فرهنگی بسیاری از کودکان دستیابی به چنین مقصودی را دشوار و گاه غیر ممکن می سازد .
رفتار آدمی اساسا جلوه ای از شخصیت و سازمان روانی _ شناختی _ اجتماعی اوست . هر چه شخصیت و ادراک از خویشتن انسان سالمتر , واقعی تر و رشد یافته تر باشد از رضایت درونی و تعامل رفتاری بیشتری برخوردار خواهد بود . آشکار است که شخصیت و خودپنداری سالم و رشد یافته , فقط در جریان تربیت صحیح و پرورش عواطف و رفتار سالم بوجود     می آید .
در این پژوهش نیز پیرامون شناخت چگونگی ادراک و پنداشت کودکان از خود در محیط و شرایط خاص پرورشگاه تلاش می شود , باشد که گامی کوچک در مسیر روانشناسی کودکان پرورشگاهی برداشته باشیم .
 
بیان مساله
پژوهشگران در دیدار های خود با گروهی از کودکان پرورشگاهی شهر مشهد در حین    برنامه ها و فعالیتهای فکری و حرکتی مختلف این کودکان احساس می کردند که اکثرا جسارت ، اعتماد به نفس ، امید به موفقیت و . . . کافی در این کودکان نیست و در حالیکه از لحاظ فکری و فیزیکی مشکل خاصی نداشتند و قابلیتهای لازم برای اجرای عمل را دارا بودند .
در پیش فرضهای اولیه به نظر می رسید که این مشکلات کودکان احتمالا به علت رشد در شرایط خاص پرورشگاهی است . موضوعاتی همچون فقدان حمایت والدین ، عدم حضور مادر در حساسترین دوران رشد ، فقدان الگوهای ثابت رفتاری ، عدم وجود تقویتهای ملموس اجتماعی کافی ، فقدان محرکهای کافی که مستلزم رشد سالم هستند ، داشتن خاطرات تلخ گذشته خویش ، کمبود ارتباطات متنوع و باز اجتماعی متناسب با رشد ، کمبود امکانات مالی ، تفریحی ، فرهنگی ، آموزشی و از این قبیل عواملی هستند که مجموعا زمینه تشکیل دیدگاه و ادراک منفی نسبت به خود و نسبت به جهان را در این کودکان فراهم کرده اند .
لذا برای اثبات یارد این پیش فرض اقدام به پژوهش در باب تاثیر محرومیتهای مختلف محیط پرورشگاه برخود پنداره کودکان پرورشگاهب و سپس مقایسه آن با خود پنداره کودکان غیر پرورشگاهی یعنی کودکانی که در خانواده و به اتفاق والدین خود زندگی       می کنند نمودیم تا به کمک ابزار ، روش و آزمون پژوهش و آماری مناسب تفاوت ویژگیهای خود پنداره این دو گروه از کودکان را بررسی و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری نماییم .
اهمیت موضوع تحقیق
اهمیت خود پنداره همواره مورد توجه تمامی متخصصان امور مربوط به کودکان بوده است . به سختی می توان به احساسات کودکان در مورد خودشان به عنوان یک فرد توجه نکرد . اغلب متخصصان ، خودپنداره مثبت و متعاقب آن عزت نفس بالا را به عنوان عامل اصلی در سازگاری اجتماعی _ عاطفی در نظر می گیرند . روانشناسان و جامعه شناسان مهم از قبیل ویلیام جیمز ، جرج هربرت میدو ، چارلزکولی ، از جمله افرادی بودند که بر اهمیت خود پنداره و احترام به خود مثبت تاکید داشتند .
اخیرا روانشناسان نظریات نئوفرویدینها را با تحقیق تجربی در آمیخته اند و به این نتیجه رسیدهاند که احترام به خود مثبت با عملکرد مناسبتر و موثرتر مرتبط است .
خود پنداره و احترام به خود بویژه در مورد کودکان امری ارزشمند محسوب می گردد ، زیرا به مثابه بینایی برای ادراکات کودک از تجارب زندگی عمل می کند . کفایت اجتماعی _ عاطفی ناشی از یک شناخت مثبت از خود می تواند نیرویی باشد که در جهت پیروزی بر مشکلات جدی بعدی به کودک کمک کند .
از آنجا که موارد پژوهشی کودکانی هستند که در محیط خاص پرورشگاه زندگی کرده و از جنبه های گوناگون دجار کمبودها و محدودیتهایی می باشند که موجب تشکیل تصویر منفی از خود دنیای پیرامون می گردد ، انگیزش سالم سازی و تقویت زمینه های شناختی _ اجتماعی _ عاطفی و رفتاری و نحوه آموزش مربیان موسسه از لحاظ تاثیری که بر رشد کودکان می گذارد عوامل بسیار مهم به حساب می آیند . از طرفی معلوم نیس مشکل بنیادی این کودکان که هیچ گونه الگوی ثابتی ندارند تا به آن دلبستگی پیدا کنند چه تاثیر دراز مدتی در کودکان خواهد داشت ؟
لازم است به دنبال تحقیقات و مطالعاتی که صورت می گیرد اقدامات درمانی مناسب در حیطه های مختلف در خود پنداره های کودکان انجام گیرد ، تاپاره ای از مشکلات قابل حل این کودکان که گروهی از افراد جامعه هستند که ناخواسته وارد این فضا شده اند را بر طرف نموده و بدین وسیله در فراهم کردن جامعه ای سالمتر گام برداشته شود .
هدف از انجام تحقیق
هر انسانی از شخصیت خود در ابعاد مختلف آن برداشت و تصوری دارد که این شخصیت یا خویشتن می تواند جنبه هایی داشته باشد که برای فرد یا دیگران یا هر دو معلوم باشد یا نباشد و به  علت همین شناخت و آگاهی ناقص و گاه تعریف شده از خویش است که خود پنداره یا منفی است یا به صورت کاذب مثبت می شود . در ضمن این برداشت از خویش چنان قطعی و لایتغیر نیست ، یعنی اینکه ممکن است در لحظه ای فرد نسبت به بعدی یا تجربه ای از خود آگاه نبوده و زمانی دیگر آگاه باشد ، پس بخشهای فوق الذکر غیر قابل نفوذ نیستند . از طرفی هر کدام از ما مثل یک گیاه به وسیله شبکه ای از ریشه ها تغدیه شده ایم یعنی اینکه از کجا آمدهایم ، چه چیشه ای داشته ایم ، چگونه با خانواده وابستگی داشته ایم و مورد آن چه احساسی می کنیم .
بسیاری از این ریشه ها ممکن است به نظر برسند که ما را از پشت گرفته اند و مانع رشد ما شده اند بسیاری از آنها ممکن است ناشناخته باشند . بسیاری از آنها ممکن است به ما علاقه ای نداشته باشند در حالیکه ما نمی توانیم نسبت به آنها بی تفاوت باشیم . به هر حال بدون این ریشه ها ما به هیچ وجه نه می بودیم و نه می توانستیم رشد کنیم و نه اینکه بوجود آییم . اما وضعیت به چه صورت است در مورد آنهائیکه می گویند . « من نمی توانم         بی تفاوت باشم ، من در مورد خانواده ام خیلی کم یا هیچ چیز نمی دانم و آنچه هم که    می دانم آرزو می کنم فراموش کنم و از آن آزاد شوم » . لذا خود پنداره و به دنبال آن احترام به خود از مولفه های متعددی بوجود آمده اند که از مسائلی ناشی می شوند که در زندگی ما نقش مهمی ایفا می کنند و نیاز دارند که به دقت بررسی شوند .

 

فهرست مطالب
عنوان    1
فصل اول : مقدمه    2
مقدمه    3
بیان مسئله     4
اهمیت موضوع    7
هدف از تحقیق    8
میدان و قلمرو تحقیق    10
فرضیات تحقیق    10
تعریف عملیات اصطلاحات    11
فصل دوم : پیشینه تحقیق    15
خود ( خویش )    16
خودپنداره     20
پیدایش و رشد     20
اجزا خودپنداره    22
انواع خودپنداره    23
سلسه مراتب خودپنداره    26
ثبات خودپنداره    26
عزت نفس    27
عزت نفس و منبع کنترل    29
دیدگاه اسلام     30
نفس ( روح )    30
ضرورت شناخت نفس    32
پرورشگاه    36
ریشه ها    39
فقدان    41
دلبستگی وجدایی    43
مروری بر ویژگی های اخیر    46
فصل سوم : روش تحقیق    50
ماهیت طرحهای علی مقایسه ای     52
دشواریهای موجود    53
روش جمع آوری داده ها    54
جامعه , نمونه و روش نمونه گیری    56
روش تحلیل داده ها     56
ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات    57
رشد مقیاس    58
توصیف کلی    60
توصیف خوشه ها    63
اعتبار و پایایی مقیاس    65
اجرا , نمره گذاری و تفسیر    67
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها     71
توصیف نمونه ها     72
داده های جمع آوری شده    73
فرضیه اول    81
فرضیه دوم    82
فرضیه سوم    83
فرضیه چهارم    84
فرضیه پنجم    85
فرضیه ششم    86
فرضیه هفتم    87
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری    88
مقدمه    89
فرضیه های تحقیق    90
یافته های اضافی    96
نتیجه گیری کلی    96
محدودیتها    100
پیشنهاداتی برای پژوهش آینده    100
منابع     102
فارسی    103
انگلیسی    105
ضمیمه    105

 

منابع فارسی
1-  قرآن کریم
2- اتکینسون و هیل گارد , فرضیه روانشناسی , جلد 1 و 2 , ترجمه دکتر براهنی , انتشارات رشد 1368
3- ادوارد . ج . موری ، انگیزش و هیجان ، ترجمه دکتر براهنی ، 1363
4- استونسن سلی ، هفت نظریه درباره طبیعت انسانی . ترجمه دکتر محسن پور ، انتشارات رشد 1368
5- پیرز – هاریس ، مترجم غلامعلی افروز ، هنجاریابی آزمون خود پنداره ، انتشارات دانشگاه تهران
6- ایزرائیل و نلسن ، اختلالات رفتاری کودکان ، ترجمه منشی طوسی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ، 1367
7- برونز دیوید ، روان شناسی افسردگی ، ترجمه مهدی قراچه داغی ، روشنگران ، 1370
8- بیانگرد ، اسماعیل ، روشهای افزایش غزت نفس در کودکان و نوجوانان ، انجمن اولیاء و مربیان  1373
9- پوپ ، مکهال ، کرای هد ، افزایش احترام به خود در کودکان و نوجوانان ، ترجمه پریسا تجلی ، رشد 1373
10- راس ، آلن ، روان شناسی شخصیت ، ترجمه سیاوش مجالفر ، بعثت  1373
11- شاملو ، سعید ، آسیب شناسی روانی ، رشد  1370
12- دلاور ، علی ، روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی ، پیام نور ، 1376
13- سیترویرجینا ، آدم یازی و روانشناسی خانواده ، ترجمه دکتر بیرستک ، رشد 1373
14- مایلی . ساخت و پدید آیی و تحول شخصیت ، ترجمه دکتر منصور ، دانشگاه تهران 1369
15- مجله روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، شماره ده 1373 
16- مینوچن ، سالوادو ، خانواده و خانواده درمانی ، ترجمه دکتر شنایی ، امیر کبیر 1373
17- ناتانیل براندل ، روانشناسی حرمت نفس ، ترجمه جمال هاشمی ، شرکت انتشار ،1371
18- هنری ماسن و همکاران ، رشد شخصیت کودک ، ترجمه مهشید یاسائی ، نشر مرکز ، 1368
19- سولتس ، دوان ، 1977 ، روانشناسی کمال الگوهای شخصیت سالم ، ترجمه گیتی خوشدل 1362 
20- جی . هی لی ، روان درمانی خانواده . ترجمه دکتر ثنایی ، انتشارات امیر کبیر 1370
 
منابع انگلیسی :
1- Ween olcon (1980) Transcedence oflossover the life spangyhpc.
2- Stephan Isaac (1990) Handbook in Resaech and Evaluation by michel.
3- Mccleuand, D.jemmoty, (1980) power motivation, stress and physical.
4- Illness journal of human stress 6, 6-15.
5- Psychological Abstracts (1995) Vo182.No10.
6- Psychological Abstracts (1995) Vo124.No10.
7- Psychological Abstracts (1994) Vo181.No5.
8- Hurlock E, B (1974). Personality Development me Graw. Miubool Company.

لینک کمکی