بررسی مقایسه هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی مقایسه هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابانی دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مقایسه هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابانی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.


خلاصه پژوهش
پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان كار و خیابان و كودكان عادی شهر تهران كه سن آنها بین 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (1990) مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی كرده كه شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی اداره هیجانها هم حسی و تنظیم روابط). برای تجزیه و تحلیل از روش مانوتینی یو كه روش های ناپاراستریك است استفاده شده و چون روش متقنی برای جمع نمرات كسب شده یافته نشد نمرات دو گروه در پنج حیطه با هم مقایسه شد. و در آخر تفاوت معناداری بین هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان دیده نشد.

فهرست منابع
حسین وفایی صنعتی بررسی واعتبار وپرسشنامه هوش هیجانی «دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه كارشناسی ارشد » چاپ نشده واحد مركز 1381
كلمن-دانیل .هوش عاطفی (ترجمه حمید رضا بلوچ) تهران جیحون 1379 دماس احمد هوش هیجانی فصل نامه تعلیم وتربیت 1381
عبادی –شیرین –حقوق كودك تهران انتشارات كانون 1376
كلمن- دانیل هوش هیجانی توانایی محبت كردن ومحبت دیدن (نسرین پارسا تهران انتشارات رشد 1380)
محی الدین بناب.مهدی روان شناسی انگیزش و هیجان ،تهران نشر راه 1374
معین. محمد. فرهنگ فارسی جلد سوم تهران انتشارات امیركبیر
كوئن بروس مبنای جامعه شناسی علامعباس توسلی ورضا فاصل تهران انتشارات سمت 1382
فرجی ذبیح الله انگیزش و هیجان تهران نشر میترا

لینک کمکی