بررسی مقایسه بهداشت روانی در زنان و مردان شاغل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی مقایسه بهداشت روانی در زنان و مردان شاغل دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مقایسه بهداشت روانی در زنان و مردان شاغل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه بهداشت روانی زنان و مردان شاغل صورت گرفته است . جهت بررسی پژوهش حاضر از تعداد 60 نفر از شاغلین آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز (30 زن و 20 مرد) درسال 87-86 به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه بهداشت روانی پاسخ دادند . ونتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها که در فصل چهارم ارائه گردید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تبیین‌های احتمالی برای نتایج به دست آمده مطرح می‌شود.

فهرست مطالب

فصل اول ، موضوع پژوهش
مقدمه 2
بیان مسئله 4
موانع اشتغال زنان 8
1-موانع اجتماعی 8
2-موانع آموزشی 8
اهمیت موضوع 10
اهداف تحقیق 11
اهداف جزئی 11
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 12
تعریف عملیاتی بهداشت روانی 12

فصل دوم : پیشینه پژوهش
تحقیقات داخل کشور 15

فصل سوم : روش تحقیق
پایایی پرسشنامه 19

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها 21
1-4-آمار توصیفی 21
1-1-4-توصیف وضعیت پاسخگویان براساس جنسیت 21
2-1-4-توصیف وضعیت تحصیلی پاسخگویان 22
3-1-4-توصیف وضعیت سابقه اشتغال پاسخگویان 23
4-1-4-توصیف وضعیت سنی پاسخگویان 24
2-4-آمار استنباطی 26
1-2-4-بررسی سوال اول پژوهش 26
2-2-4-بررسی سوال دوم پژوهش 28
3-2-4-بررسی سوال سوم پژوهش 30

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری 32
منابع و ماخذ 34

مقدمه
روان شناسی علم تحقیق در رفتار موجودات زنده و به ویژه در تفكر ، احساس و رفتار بشر است . به همین دلیل از چندی پیش روان شناسان علاقه شدیدی نسبت به مشكلات عملی كه برای افراد بشر پیش می آید و راه حل هایی كه می توان برای آنها پیشنهاد داد ، پیدا كردند . منظور روان شناسی ، علاوه بر پیشرفت علمی و صنفی ، بهبود بخشیدن به زندگی انسان نیز هست . این علاقه روز افزون روان شناسان به مسائل روزمره و علمی بشر موجب شده است كه دانش ما در افراد ، به ویژه كسانی كه دچار مشكلات روانی هستند به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد . عدم سازش و وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهود و فراوان است .
در هر طبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادلی زندگی می كنند . بنابر این در مورد همه افراد ، اعم از كارگر ، دانش پژوه ، پزشك ، مهندس ، كشاورز ، استاد دانشگاه و ... ، خطر ابتلا به ناراحتی های روانی وجود دارد . به عبارت دیگر هیچ فرد انسانی در برابر امراض مصونیت ندارد . البته دانستن اینكه هر شخصی ممكن است گرفتار ناراحتی روانی شود ، خود به خود كافی نیست ؛ زیرا بهداشت روانی تنها منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نیست ، بلكه هدف اصلی آن پیشگیری از وقوع ناراحتی هاست . پیشگیری به معنای وسیع آن ، عبارتست از به وجود آوردن عواملی كه مكمل زندگی سالم و طبیعی است ، به علاوه ی درمان اختلالات جزئی رفتار ، به منظور جلوگیری از وقوع بیماری های شدید روانی (شاملو، 1378).
نشانه ها ، یافته های عینی هستند كه متخصص بالینی مشاهده می كند مثل عواطف محدود و كندی روانی – حركتی. علائم ، تجارب ذهنی توصیف شده توسط بیمار هستند مثل خلق افسرده و كاهش نیرو . نشانگان گروهی از علائم و نشانه ها است که تواماً به صورت یک حالت قابل شناخت ظاهر می شوند و ممکن است نسبت به یک بیماری یا اختلال جنبه که اختصاصی کمتری داشته باشند اکثر اختلالات روانی درواقع نشانگان هستند . روانپزشكی ممكن است از علل متعددی ناشی شود به همین دلیل طرحی برای طبقه بندی علل ضروری است برخی علل اختلالات روانی را به دو دسته تقسیم كرده اند :
1-علل جسمانی یا محیط داخلی : شامل عوامل ارثی ، مادرزادی ، شرایط فیزیكی و فیزیولوژیكی بدن
2-علل محیطی یا محیط خارجی : شامل عوامل جغرافیایی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ، عفونت ، مسمومیت ، ضربه و فشار روانی و ... یكی ازعلل اختلالات روانی عوامل محیطی – اجتماعی می باشد . سنن یك فرهنگ ممكن است ایجاد مشكل نماید به ویژه اگرفرد به محیط دیگر مهاجرت نموده و در فرایند جذب آن قرار گرفته باشد(با حجب الماسی ، 1385) .


منابع و ماخذ :
1-امیریان ، سید جواد (1380) . بررسی وضعیت بهداشت روانی در گروهی از دانش آموزان پسر و دختر پیش دانشگاهی شیراز پایان نامه دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز .
2-بیان زاده ، سید اکبر و همکاران (1387) . بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان یک مجتمع صنعتی . فصلنامه اندیشه و رفتار سال چهارم شماره 4 .
3-بیابانگرد ، اسماعیل (1387) . روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان . چاپ پنجم . تهران : انتشارات انجمن اولیا و مربیان .
4-پور نقاش تهرانی، سعید (1381) . کار و بهداشت روانی . فصلنامه علمی – پژوهشی اصول بهداشت روانی . سال چهارم شماره 14-13.
5-حسن شاهی ، محمد مهدی (1386) . بررسی ارتباط راهبردهای مقابله با استرس و سخت رویی بر سلامت روان و دانشجویان دانشگاه ارسنجان . چکیده مقالات همایش ملی روانشناسی 16و17 آبان ماه 1386 .
6-خبر ، محمد و شیخ الاسلامی ، راضیه (1381) مقایسه ابعاد سلامت عمومی در بین دانش آموزان مراکز آموزشی تیزهوشان و عادی شیراز .
7-رئیسی ، پوران و جهانبانی ، عفت (1382) . چگونگی عملکرد مدیریت برنامه بهداشت روان در شبکه های بهداشت و درمان استان خوزستان ، فصلنامه اندیشه و رفتار . سال نهم ، شماره 2
8-شاملو ، سعید (1381) . بهداشت روانی ، تهران ، انتشارات رشد .
9-عباسی ، علی و همکاران (1380) بررسی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج . نشریه طب و تزکیه شماره 43 .
10-علویون ، سید محمد رضا (1381) . کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار . تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان .
11-گنجی ، حمزه (1321) . بهداشت روانی . تهران : انتشارات ارسباران .
12-یعقوبی ، حمید (1376) . بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان . مجله دانشکده پزشکی گیلان ، سال هفتم شماره 28 و 27 .
13-یوسفی ، محمد حسین و همکاران (1376) بررسی سلامت روانی دانش آموزان دبیرستانهای شهر سنندج . نشریه دانشگاه علوم پزشکی سال چهارم شماره 1 .

لینک کمکی