بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

فهرست

فصل اول: طرح تحقیق
1ـ مقدمه
2ـ موضوع پژوهش
3ـ فایده و اهمیت و هدف پژوهش
4ـ فرضیه پژوهش
5ـ هدف و فایده تحقیق
6ـ تعاریف عملیاتی
فصل دوم:
1ـ مقدمه
2ـ پیشینه تحقیق
1ـ بخش اول :
سلطه گر كیست؟ سلطه پذیر كیست؟
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی
// // // فروید
// // // یونگ
// // // اریك فروم
// // // راسل
// // // آدلر
// // // هورنای
// // // ملانی كلاین
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ
// // // مانس اشپربر
بخش دوم :
همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه
پذیری
متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی
متابعت
همانند سازی
درونی كردن
توالی دام گستری
محظوری اخلاقی موفقیت
قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط
فصل سوم:
1ـ روش و ابزار تحقیق
2ـ جامعه آماری
3ـ نمونه آماری
4ـ ابزار (پرسشنامه)
فصل چهارم:
1ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها
2ـ محدودیت های پژوهش
3ـ پیشنهادات
4ـ فهرست منابع
فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه:
مهتری گر به كام شیر در است شو خطر كن ز كام شیر بجوی

از زمانهای قدیم مساله سلطه گری و سلطه پذیری از جمله مسائلی بوده است كه ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است . هر چند كه این نویسندگان نظرات و دلایل خود را در قالب داستانها بیان كرده اند . اما دید روانشناختی عمیقی داشته اند . به عنوان مثال : میان انسان و جانوران دیگر تفاوتهای گوناگونی وجود دارد كه پاره ای عقلی است و پاره ای عاطفی یكی از تفاوتهای عاطفی مهم این است كه تمایلات انسان ، برخلاف جانوران ، اساساً بی حد و حصر است و ارضای كامل آنها ممكن نیست . مار بوأ وقتی خوراكش را می خورد می خوابد تا آنكه دوباره گرسنه شود . انگیزه فعالیتهای جانوران ، به استثنای موارد نادر ، نیازهای نخستین است . در مورد انسان قضیه فرق می كند . البته بخش بزرگی از نژاد بشر ناچارند برای بدست آوردن ضروریات زندگی آنقدر كار كنند كه برای مقاصد دیگران چندان رمقی در آنها باقی نمی ماند . ولی آنهایی كه زندگیشان تأمین شده باشد به صرف این دلیل دست از كار نمی كشند . خشایار شاه وقتی به آتن لشكر كشید نه خوراك كم داشت و نه پوشاك و نه زن . فرانسیس قدیس و ایگناتیوس لویولا نیازی نداشتند كه برای گریز از فقر دست به تأسیس فرقه های بزنند . اینها مردان برجسته ای بودند . همچنین در داستان رستم و سهراب ، قصه های شاهنامه و قصه های تاریخی نظیر هیتلر ، ناپلئون و غیره … ما به طرز زیبایی میل انسانها در داشتن تسلط و قدرت داشتن به دیگران و به همان نسبت تسلیم پذیری و عقاید و خواسته های دیگران را قبول داشته اند را دیده ایم .
ولی مختصری از آن « قدرت» در همه مردمان وجود دارد . همین عنصر است كه همكاری اجتماعی را دشوار می سازد . زیرا هر كدام از ما میل داریم كه این همكاری را بصورت همكاری میان خدا و پرستگانش در نظر بیاوریم .
رقابت ، نیاز به سازش و حكومت ، میل به شورش ، همراه با آشوب و خونریزی گاه و گاه از همین جا برمی خیزد از میان هوسهای بی پایان انسان ، هوسهای قدرت و شكوه از همه نیرومندترند . این دو هوس یكی نیستند . هرچند بستگی نزدیك باهم دارند . نخست وزیر قدرتش بیشتر و شكوهش كمتر است . پادشاه شكوهش بیشتر و قدرتش كمتر است . ولی معمولاً آسانترین راه به دست آوردن شكوه بدست آوردن قدرت است . این نكته مخصوصاً در مورد مردمانی كه با امور اجتماعی و سیاسی سروكار دارند صادق است .
اما این مسئله از قدیم الایام بود و در عصر ما نیز وجود دارد و خواهد داشت و همواره دو گروه و از آدمیان در مقابل و در كنار هم دیده می شوند . رهبران و قدرتمندان و در مقابل زیردستان و پیروان ، كسانی كه خود موجب به قدرت رسیدن جباران می شوند .
برخی همواره مطیع و سربه راهند و برخی دیگر تنها در شرایط ترس و وحشت مجبور به اطاعت و فرمانبرداری از دیگران می شوند .
اصولاً چه تفاوتهایی میان این دو گروه از آدمیان وجود دارد ؟
رابطه میان این دو گروه چه نوع رابطه ای می تواند باشد ؟
خصوصیات شخصیتی هر گروه تابع چه رویدادی می باشند ؟
یكی از تفاوتهای مشهور میان زنان و مردان همین تفاوت در میزان سلطه گری و سلطه پذیری آنان است . همواره زنان مطیع پدران ، برادران ، همسران بوده اند . گاهی سلطه پذیری زنان به حدی بوده است كه حتی هویت مستقل خود را از دست داده اند .
برای پاسخ دادن به این سوالات وسوالات دیگر در این زمینه به نظرات دانشمندان و نویسندگان و روانشناسان نظر عمیقی می اندازیم .
موضوع پژوهش
موضوع تحقیق عبارت است از بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل .
فایده و اهمیت و هدف پژوهش
اصطلاحات سلطه گری و سلطه پذیری كلماتی نیستند كه ما بخواهیم به سادگی از آنها عبور كنیم . آنها همواره دو روی سكه هستند . به همان نسبت كه ما در قدیم هیتلر ، ناپلئون ، نادر شاه و رضاخان را داشته ایم ، كه با اعمال خشونت سعی در جلب و اطاعت و زورگویی به زیردستان بوده اند . امروزه نیز در قالب ها و به اشكال دیگری این مفاهیم را در زندگی روزمره خود داریم .
ولی آنقدر گرفتار و دچار مشغله فكری هستیم كه وجود آنها را به شرایط زمان و موقعیت مكانی ربط می دهیم . یا اینكه به سادگی از كنار آنها می گذریم .
چرا باید عده ای به خاطر مقام قدرت و فرمانبرداری و مادیات افاد دیگر را تحت سیطره خود بگیرند . آن هم به شكل غیر صحیح و اصولی آن ؟
و چرا باید افرادی خواسته های خود و عقاید خود را به خاطر نداشتن جایگاه ویژه ای كه به آنها داده نشده سركوب كرد و تن به اطاعت افراد بالا نسبت بدهند .
چگونه می توان رفتار فردی را تبین كرد كه در مقابل بالا دستانش محجوب و سربه زیر ، متواضع و حرف گوش كن ، اما در مقابل زیر دستانش و یا همسرش دیكتاتوری است زورگو و خشن بررسی این كه چه عواملی در میزان سلطه گری و سلطه پذیری انسانها نقش دارد و چه تفاوتی میان زنان شاغل از نظر سلطه گری و سلطه پذیری وجود دارند . مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است .

فهرست منابع
1ـ ارونسون ، الیوت ، روان شناس اجتماعی ، ترجه دكتر حسین شكر شكن ، انتشارات رشد 1368
2ـ از كمپ ، استوارت ،‌روان شناس اجتماعی كاربردی ، فرهاد ماهر ،‌انتشارات آستان قدس ، 1369
3ـ استوار آنتونی ، نسل كشی و انگیزه ویرانگری در استان ، ترجمه پروین بلورچی نشر روایت ، 1373
4ـ اشپر بر ، مانس نقد و تحلیل جباریت ترجمه كریم قصیم انتشارات دماند ، 1363
5ـ انكینسون ، هیلگارد ، زمینه روان شناسی ترجمه محمد نقی براهنی و دیگران انتشارات رشد ، 1372
6ـ پروین لارنس ای ، روان شناسی شخصیت (نظریه تحقیق) ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین كدیور انتشارات رسا ، 1374
7ـ دلاور ، علی روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، 1376
8ـ راسل ، برتراند . قدرت ، ترجمه نجف دریابندی ، انتشارات خوارزمی چاپ سوم ، 1371
9ـ روشیلارو ، آن ماری . روان شناسی اجتماعی ،‌ترجمه سید محمد دادگران ، انتشارات مروارید ، 1371
10ـ شلكتون و فلچر تفاوتهای فردی ، ترجمه یوسف كریمی و فرهاد جمهوری ، انتشارات فاطمی ، 1371
11ـ نوشته جمعی از روان شناسان اجتماعی ، روان شناسی اجتماعی متون اساسی انگلیسی و آمریكایی ، ترجمه پرویز سرندی ، دانشگاه تبریز ، 1377
12ـ شاملو ،‌ سعید مكتب ونظریه ها در روان شناسی ، انتشارات كهر ـ 1363
13ـ شولتز ، ای پی شولتز ، تاریخ روان شناسی نوین ، ترجمه علی اكبر سیف و گروه مترجمان انتشارات رشد ، 1373
14ـ فروم اریك ، جامعه سالم، ترجمه اكبر تبریزی انتشارات بهجت ، 1368
15ـ فروم اریك ، داشتن یا بودن ، ترجمه اكبر تبریزی ،‌انتشارات مروارید ، 1361
16ـ كریمی ، یوسف ،‌روان شناسی اجتماعی انتشارات پیام نور ، 1375
17ـ كریمی ، یوسف ، روان شناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم ) انتشارات پیام نور ، 1374
18ـ كوئل ، راین هارد ، مقدمه ای بر روان شناسی و جامعه شناسی فاشیثم ، ترجمه مسعود كریم نیا نشر اندیشه های نوین 1359
19ـ گنجی ، حمزه ، آزمونهای روانی ، انتشارات آستان قدس 1377
20ـ لامرد ، اندره وبریتوم ،‌فرانسوا ، مقدمه تحقیق در روان شناسی ، ترجمه حمزه گنجی ، نشر پنا افزار ، 1373
21ـ هامزاریك ، پیرو راستین ، ترجمه فیروزه خلعت بری ، انتشارات شباویز ، 1372
22ـ هورنای ، كارن ، تضادهای درونی ما ، ترجمه محمد جعفر مصفا ، انتشارات بهجت . 1373
23ـ پایان نامه ، مقایسه میزان سلطه گری و سلطه پذیری در زنان و مردان ، نگارش صدیقه هاله صفرزاده دامغانی استاد راهنما : دكتر شمس اسفند آبادی ، سال تحصیلی 77ـ76

لینک کمکی