بررسی مفهوم ضرر و فعل زیانبار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی مفهوم ضرر و فعل زیانبار دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مفهوم ضرر و فعل زیانبار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

فهرست


مقدمه
فصل اول: كلیات
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن
1-1- مفهوم ضرر
1-2- ضرر قابل جبران و شرایط آن
1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی
1-4- محروم ماندن از كار
1-5- ضرر معنوی
بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار
بخش سوم: بیان مختصر رابطه سببیت
فصل دوم: فصل زیان بار
بخش نخست: عنصر ماده فعل زیان بار
1-1- تقصیر با فعل مثبت
1-1-1- قاعده
1-1-2- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها
1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترك فعل
1-2-1- اقسام ترك فعل
1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری
1-2-3- نتایج عنصر مادی
بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار
2-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر
2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون
2-2-1- نظریه‌های حقوقی
2-2-2- حقوق موضوعه ایران
2-3- آزادی اراده
2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر
2-3-2- نقش اراده آزاد
بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار
3-1- مفهوم غیرقانونی بودن
3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز
3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز
3-2- افعال مشروع
3-2-1- دفاع مشروع
3-2-2- امر آمر قانونی
3-2-3- اكراه یا اجبار
3-2-4- غرور
3-2-5- اضطرار
3-2-6- اعمال حق
3-2-7- مصلحت عمومی
3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل
فصل سوم: رابطه سببیت
بخش نخست: چگونگی رابطه سببیت
1-1- لزوم رابطه سببیت
1-2- اجتماع اسباب
بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت
2-1- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره
2-2- فعل شخص ثالث
2-3- تقصیر زیاندیده

«مقدمه»
به نام آنكه جان را فكرت آموخت
یكی از مسائل مهمی كه در زمینه حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به كتابهایی كه در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی كلی نسبت به رابطه سببیت بدست آوریم.
در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، كلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان كرده‌ایم و سپس با بررسی كامل فعل زیانبار و رابطه سببیت در فصول بعدی به روشن كردن رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.
در نگارش این تحقیق كوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است كه پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و كاربردی تلاش شده است كه تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.

فصل اول
كلیات

شكی نیست كه تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصی كه به دیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی می‌باشد كه با تجمع این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و فقدان هر یك از آنها نیز موجب می‌شود كه شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئولیت معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:
1ـ لزوم بروز خسارت یا ضرر
2ـ ارتكاب فعل زیانبار یا ترك فعل زیانبار
3ـ احراز رابطه سببیت بین فعل یا ترك فعل زیانبار و زیان وارده

منابع:
1ـ حقوق جزای عمومی جلد نخست، اردبیلی محمدعلی.
2ـ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379.
3ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
4ـ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.
5ـ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1311.
6ـ قانون مدنی مصوب سال 1370.
7ـ قواعد فقهی، جعفری محمدتقی
8ـ ضمان قهری، كاتوزیان ناصر
9ـ مبانی مسئولیت مدنی، قاسم زاده سیدمرتضی
10ـ موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن، خواجه پیری عباس.

لینک کمکی