بررسی مفهوم اوقات فراغت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی مفهوم اوقات فراغت دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مفهوم اوقات فراغت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

(مقدمه )
«فَإذا فَرَغْتَ فَاَنْصَبْ»
بدون شك دانش آموزان هرجامعه ، سرمایه های گرانبهائی اند كه اگر مورد
بی توجهی قرارگیرنددر تصمیم گیری ها مد نظر نبا شند، آن جامعه دچار خسران زیادی خواهد شد . با نگاهی به ارقام بودجه كشورهای صنعتی وپیش رفته در مقایسه با كشورهای جهان سوم فاصله زیاد بین آن دورا می توان دید .
بسیاری از كشور های توسعه یافته معتقدند‌كه هرچه دراین‌ارتباط‌هزینه‌نمایند ، تبدیل به سرمایه های دیگری در ابعاد مختلف آن كشور خواهد شد .در میان
دانش آموزان با توجه به دانش آموزان متوسط جایگاه ویژه ای دارد .زیرا علاوه بر این كه در آینده نزدیك می توانند در امور جامعه مؤثر واقع شوند .در زمان تحصیل هم به دلیل ویژگیهای خاصی كه دارند ،قادرند منشا ءحركت های سازنده یا مخرب شوند . بدین لحاظ هر چه به این نیروی خارق العاده توجه شود از قدرت خروشان وپر تحرك آنان می توان بهره جست و هر چه به بوته فراموشی سپرده شوند ،این سیل عظیم می تواند خسارت زیادی را به وجود آورد ،
سئوا لی كه دراین جا مطرح است این است كه دربرابر هدر رفتن فرصت های جوانی چه كسانی مسئولند .بدیهی است كه نظام تعلیم وتربیت به تنهایی نمی تواند در تربیت واستفاده صحیح از جوانان موفق شود .یكی از موضوعات بسیار مهم
برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان می با شد كه اگر اصولی و حساب شده باشد میتوانند زمینه رشد و تعالی جامعه مهیا نمایند و كشور را از آسیبها وخطرات احتمالی كه ممكن است در اثر بی توجهی به این امر گریبان گیر كشور شود مصون بدارد .فلسفه اوقات فراغت از پیچیدگی ،تنوع وتفاوتهای بنیادی برخورد است هرفرد براساس تفا وت های زیست شناختی (بیولوژیك )فرهنگی ،نگرش و تجربیات گذشته واهداف ومقاصدی كه برای آینده خود دارد، تعبیرمتفاوت یا ومتضاد نسبت به‌دیگران از تأمین اوقات فراغت وچگونگی تأثیرآن برانگیز دارد . اگر ما بتوان تأثیر وتأثری را كه این دو واثرانگیزواوقات فراغت یكدیگردارند را به درستی مشخص نمائیم قدم مثبتی در راه كسب هر چه بهتر علم و دانش همراه با لذت بردن از زندگی برداشته ایم .


منابع :
1. شولتز دوان پی : تاریخ روان شناسی نوین . ترجمه دكتر سیف و همكاران انتشارات سروش 1378
2. خولی امین انور : فلسفه اوقات فراغت . ترجمه قاسم كریمی – انتشارات فرایض تابستان 1373
3. یونگ ، كارل گوستاو : خاطرات ، رویاها اندیشه ها . ترجمه وجیهه حاتمی – انتشارات دانتشگاه تهران 1376
4. میتوس آندره : راز شاد زیستن ترجمه وحید افضلی راد – نشر دانا 1371
5. اردبیلی ، یوسف : اصول و فنون راهنمائی و مشاوره آموزش و پرورش انتشارات بعثت 1373
6. حسینی ، سید مهدی : اصول و روش های راهنمائی و مشاوره انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 1378
7. شریفی ، حسن پاشا : شریفی نسترن ، روش های تحقیق درعلوم رفتاری انتشارات سخن 1380
8. شكوهی ، غلامحسین : تربیت و مراحل آن ، انتشارات آستان قدس رضوی 1367
9. صافی احمد : اصول و فنون راهنمائی و مشاوره در آمو زش و پرورش . دفتر
برنامه ریزی و تألیف كتب درسی انتشارات بعثت 1378
10. عصاره ، علیرضا : خانواده و ضرورت توجه به اوقات فراغت فرزندان نشریه پیوند 1377
11. پیوند … نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی كد 262-261 تابستان 1380
12. مطالبی از كتب ژانوماژان : مربیان بزرگ ترجمع دكتر شكوهی انتشارات ارشد 1370
13. ماسن ، پاول هنری : رشد و شخصیت كودك ترجمه مهشید یاسائی نشر فرهنگ 1367

لینک کمکی