بررسی علل و عوامل اعتیاد جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی علل و عوامل اعتیاد جوانان دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی علل و عوامل اعتیاد جوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

1-1- مقدمه     2
2-1 – تعریف موضوع تحقیق و هدف آن     4
3-1- اهمیت و انگیزه انتخاب موضوع     5
4-1- فرضیات و متغیرها    6
5-1- قلمرو  مکانی و زمانی     6
6-1- روش تحقیق     7
7-1- روش جمع آوری اطلاعات     7
8-1- تعریف نمونه و جامعه     7
9-1- محدودیتهتای تحقیق     7
10-1 – تعاریف و اصطلاحات خاص     8

فصل دوم و سوم : ادبیات  تحقیق
1-2 – تعریف اعتیاد به صورت جامع     11
2-2- تاریخچه  مواد مخدر در جهان و ایران     12
3-2- نشانه‌های اعتیاد     14
4-2- عوارض اعتیاد به مواد مخدر     16
  الف ) عوارض جسمی  - روانی     16
  ب ) عوارض اقتصادی و مالی     17
  ج) عوارض فرهنگی – اجتماعی     19
  د) عوارض معنوی     20
5-2- عوامل اعتیاد     22
  1) وراثت     22
  2) لذت طلبی و هوسرانی     23
  3) عدم آگاهی نسبت به عواقب خطرناک‌    24
  4) اضطراب، افسردگی و احساس پوچی    25
   5)غفلت  جوانی     27
   6) عشق خودبزرگ بینی     28
6-2 – عوامل اجتماعی و خانوادگی     29
  1) معاشرت بالوسکان ناباب    29
  2) سابقه اعتیاد در خانواده     30
  3) آشفتگی و نابسامانی در خانواده     31
  4) از بین بردن  قبح و زشتی مساله     31
7-2- عوامل اقتصادی     33
  1) فقر و تنگدستی     33
  2) ثروت زیاد و احساس بی نیازی     34
  3) بیکاری     35
  4) فاصله غیر متعارف طبقاتی     37
8-2- عوامل سیاسی     38
  1) دست استعمار     38
9-2- درمان وابستگی جسمی    39
  1) قطع آنی ماده مخدر    39
  2) قطع نیمه تدریجی ماده مخدر     39
  3) قطع تدریجی و منظم ماده مخدر     40
10-2- درمان وابستگی روانی     40
  - شیوه های درمان وابستگی روانی     41
  1) روان درمانی فردی     41
  2) روان درمانی گروهی ( گروه درمان )     41


فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها 
1-4- روش تحقیق     46
2-4- روش جمع آوری اطلاعات     46
3-4- روش نمونه گیری     47
4-4- نمونه پرسشنامه     48
5-4- تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه     50
6-4- متغیر مستقل و وابسته     54

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- نتیجه گیری     56
2-5- سایر نتایج تحقیق     56
3-5- پیشنهادات     56
  1) پیشنهادات برای حل مشکل یا بهبود اوضاع     56
 2) پیشنهادات برای محقق بعدی     58
4-5- منابع و ماخذ     59


مقدمه :
هر چند شناخت و مقابله با تمامی آسیب‌های اجتماعی از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است اما شاید بتوان ادعا  نمود که هیچکدام از آنها به پیچیدگی اعتیاد، در اوضاع و احوال کنونی جامعه بشری نباشد استفاده نابجا و اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمان برانداز و آتش هستی سوز  جوامع بشری است، آتشی که تا کنون صدها میلیون  انسان را در کام خود فرو برده است و صدماتی که بر پیکره جوامع انسانی وارد نموده است که هیچگاه قابل جبران نیست. برای خاموش کردن یا کم کردن گستره این آتش، اقدامات شایسته و تلاشهای فراوانی صورت گرفته اما مع الاسف روز به روز دامنه آن گسترده تر شده است. به راستی آیامی‌توان در چنین وضعی سپر انداخت و آیه یاسی خواند و نظاره گر این صحنه دردناک بود؟
چهره اعتیاد هر چند زشت است و نفرت هر انسانی را برانگیخته می‌کند، فرد معتاد را باید در چهره یک بیمار نگریست و بیمار را باید مداوا و معالجه کنند، در این راه هم، نخستین گام اطلاع رسانی درست و علمی و آگاهی دادن به جامعه است.
آمار و ارقام هشدار دهنده هستند و ما را به هویستاری بیشتر می‌خوانند. بر اساس آمار دولتی تا کنون 2 میلیون معتاد در کشور وجود دارد، اما برخی از صاحبنظران معتقدند این تعداد بین 3 تا 6 میلیون نفر است و با جرم بودن اعتیاد باعث فقدان برنامه ریزی مناسب برای مبارزه با این آسیب اجتماعی شده، و مشکل یک میلیون و 200 هزار از این معتادین بسیار جدی و وخیم گزارش شده است.
اعتیاد به نظر شخصی بنده از هر نوع بیماری مانند، سرطان ، وبا و طاعون خطرناکتر و وحشتناکتر است چون فرد معتاد به هنگام نیاز همه شئونات اخلاقی را زیر پا می‌گذارد.
اعتیاد، نیروی کنترل و فرماندهی فرد را تصمیم‌گیری و اجرای هدف است را از او باز می‌ستاند و فرد را همانند یک وسیله بازی و ناپایدار بار می‌آورد که برابر کوچکترین حادثه و مشکل او را از پای در می‌آورد.


منابع و ماخذ:
کارگر، محمدحسین، اعتیاد آتش هستی سوز، موسسه انتشارات امیر 1379
شهیدی،محمد حسنی، مواد مخدر امنیت اجتماعی و راه سوم، انتشارات
اطلاعات1382
پیر مرادی، سعید، اعتیاد به مواد مخدر در آئینه روابط خانوادگی، نشر همام سال 1378
آقاپور مقدم، سیدرضا، اعتیاد  « خو گرفتن به تریاک» و فراورده‌های و سیگار، نشر گیل 1358
کمیته فرهنگی  مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد پرتگاه سقوط ، 1381
جزوات و نشریات مربوطه  و بولتن‌های خبری
استفاده از مشاهده  و تجارب شخصی

لینک کمکی