بررسی عروسک های تک فریم در تئاتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی عروسک های تک فریم در تئاتر دارای 170 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عروسک های تک فریم در تئاتر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست
پیشگفتار
مقدمه
فصل 1
بخش 1: عروسك و تاریخچه آن
بخش 2: ویژگیهای عروسكهای نمایشی
بخش 3: ویژگیهای عروسكهای سینمایی و تصویری
بخش 4: ویژگیهای عروسكهای تك‌فریم
فصل 2
بخش 1: روشهای متحركسازی سوژه‌های مختلف
بخش 2: جان بخشی اشیا و اجسام دوبعدی
بخش 3: جان بخشی اشیا و اجسام سه بعدی
بخش 4: تلفیق فیلمهای تك فریم و زنده
فصل 3:
بخش 1: جذب لیزو
بخش 2: نیروی انسانی و تقسیم كار
ماخره
ضمیمه
فهرست عكس
فهرست منابع
گزارش كار عملی
پیشگفتار
اولین نمودهای آفرینش هنری در سپیده دم تمدن انسانی و با اولین گامهای بشر ابتدایی بنیان گرفت، برخی هم اعتقاد داشتند كه ماهیت زیستی و روانی انسان هنر را بوجود آورده است و هنرها فعالیتی است كه زیبایی را نمودار می‌سازد، هنر كوششی است برای آفرینش صُوَرِ لذتبخش. این صًوَرْ حس زیبایی ما را ارضا می‌كند و حس زیبایی زمانی ازضا می‌شود كه ما نوعی وحدت و هماهنگی از روابط حسی و دركی در درون خود بوجود آوریم.
آنچه زیباس موزون و متناسب است و برعكس آنچه موزون و متناسب است زیباست، قانون و مقصد هر هنر چیزی بجز زیبایی نیست.
هنر صرفاً لذت نیست بلكه وسیله ارتباط انسانهاست. و هنر فعالیتی است انسانی؛ شامل اینكه یك فرد آگاهانه است به خلق اثری احساسی میزند كه دیگران نیز از آن احساسات متاثر گردند و آنرا تجربه كنند.
و خیلی مختصر می‌توان گفت.‌.. هنر عبارتست از تجملی احساسات، معنویات، تمنیات و روحیات درونی بصورت یك اثر برونی با شرط وجود هماهنگی بین عناصر تشكیل دهنده آن اثر.‌..
خوب باید بگم كه درباره هنر خیلی چیزهای بهتری می‌توان گفت: تعاریفی بس زیباتر و بهتر
ولی خوب در كل نمی‌خواهم صفحات را با گزافه‌گوییهای بس مورد هدر و وقت خواننده را تلف كنم.
به نظر خودم باید در این قسمت بنابر عُرف درباره خودم چیزی بنویسم!
سالها قبل در دوران دبیرستان به علت جوانی و از سِرْلج و لجبازی با خانواده و بخصوص مادرم رشته هنر را در هنرستان انتخاب كردم با اینكه هم از نظر هدیت تحصیلی و هم از نظر نمرات هنر در آخرین انتخاب از نظر آموزش و پرورش، مشاور مدرسه و خودم بود ولی باز من آن را انتخاب كردم.
در خانواده ما همگی افراد تحصیلكرده و دارای تحصیلات، آكادمی بسیار بالایی بودند، از پزشك و مهندس گرفته تا وكیل و ارتشی و غیره.
مقدمه
 
آنچه محققان كنونی برآنند كه برای شناخت دقیق هنرها و هر پدیده كهنسال و ریشه‌دار دیگری باید درباره منشاء پیدایش آن سیر و سفر كرد و سپس به تجزیه و تحلیل آنها پرداخت و از پس این تجزیه و تحلیل به اجزاء و عناصر و تعاریف مربوط به آنها دست پیدا كرد از آنجا كه تمامی هنرها در آغاز حدوث ، بخش جدایی ناپذیر از زندگی انسانی بوده‌اند. هیچ گاه نمی‌توان جریان ابتدایی آن را مستقل از شئون مختلف زندگی وی بررسی كرد.
براساس اكتشافات علوم اجتماعی می‌توان گفت كه شعر، نقاشی، موسیقی، رقص، پیكرنگاری و پیكرتراشی و دیگر فعالیت‌هایی كه امروزه مدلولِ لفظ هنر هستند، از نخستین جلوه‌های حیات انسانی به شمار می‌روند. «فیلسوفان و هنر شناسان از دیدگاههای گوناگون در این خصوص اظهار نظر كرده‌اند و براساس استنتاج و رای و باور شخصی خود آراء گوناگونی صادر نموده‌اند.
اما عمدتاً در این باورند كه هنر از «فطرت بشر» تراوش یافته است و مانند خوراك و تولید مثل، ضرورت طبیعی زندگی انسان به حساب می‌آیند.
درباره منشا هنرها هشت نظریه اساسی وجود دارد كه به اختصار چنین است:
1ـ شیلر / اسپنسر
هنر ناشی از غریزه بازی است.
2ـ مارشال
هنر برای جلب نظر دیگران و تزئین پدید آمده است
3ـ بالاوین
هنرها از شور خودنمایی زاده شده است.
4ـ لمانك خلد
هنرها از امتزاج شور بازی و شور خودنمایی زاده شده است.
5ـ الكساندر

فهرست عكسها
 

1.    عكسها ص6و87 از كتاب چگونه عروسكهای تئاتری بسازیم    اردشیر كشاورزی
2.    عكسهای ص85و89 از كتاب نمایش عروسكی، گام به گام    بهروز غریب‌پور
3.    عكس از ص248 چگونه عروسكهای تئاتری بسازیم    اردشیر كشاورزی
4.    عكس از ص174 چگونه عروسكهای تئاتری بسازیم    اردشیر كشاورزی
5.    كلیه عكسهای صفحه 147 از كتاب نمایش عروسكی، گام به گام    بهروز غریب‌پور
6.    كلیه عكسهای صفحه 202و203 از كتاب چگونه عروسكهای تئاتری بسازیم    اردشیر كشاورزی
7.    عكس از صفحه 84و85و257 از كتاب نمایش عروسكی گام به گام    بهروز غریب‌پور
8.    كلیه عكسهای 266و269و270 از كتاب چگونه عروسكهای تئاتری بسازیم    اردشیر كشاورزی
9.    كلیه عكسهای 222و223و224و233و235و244و246 از كتاب چگونه عروسكهای تئاتری بسازیم    اردشیر كشاورزی
10.    ص28 از كتاب Cracking Animation   
11.    ص69 از كتاب Cracking Animation   
12.    ص29 از كتاب Cracking Animation   
13.    ص61 از كتاب آقای صدیق   
14.    ص70 از كتاب آقای صدیق   
15.    ص71 از كتاب آقای صدیق   
16.    كلیه عكسها از صفحه‌های 94و 95و 97و 98و 99و 100و 101و 105و 106و 185و 170و 169و 165و 164 از كتاب Cracking Animation   
17.    كلیه عكسها از صفحه‌های 78و و79و 80و 81و 90 از كتاب Cracking Animation   

فهرست منابع و ماخذ:
1ـ كتاب چگونه عروسكهای تئاتری بسازیم اردشیر كشاورزی
انتشارات دانشكده صدا و سیما، 1380
2ـ نمایش عروسكی، گام به گام بهروز غریب‌پور
انتشارات كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان/ مهر 1371
3ـ سی‌مرغ نوشته پرویز اهور انتشارات شباویز/80

لینک کمکی