بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیمای ایران بر مخاطبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیمای ایران بر مخاطبان دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیمای ایران بر مخاطبان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

فهرست

موضوع صفحه
چكیده تحقیق:
فصل اول
مقدمه
موضوع پژوهش
مسئله پژوهش
هدف پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش
فرضه ها
فصل دوم
ادبیات پیشینه تحقیق
فصل سوم
جامعه آماری
نمونه و نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش اجرا
روش آماری
فصل چهارم
فصل پنجم
خلاصه و نتیجه گیری
محدودیتهای تحقیق
منابع
پیوستهاچكیده تحقیق:

اهمیت رسانه هاس جمعی از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان همواره در كانون توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حكام آن زمان بوده و تاكنون نیز ادامه دارد.تلویزیون نیز به عنوان یكی از بزرگترین و پردامنه ترین رسانه همواره توجه جامعه شناسان و ارتباط گران، سیاستمداران و..... دوم خود معطوف داشته است موضوع اصلی، بررسی سازه ها شاخص ایفای صدا وسیما است. سازه شخصی یكی از نظریه ها، جورج كلی ( 1967-1905) می باشد. سازی نحوه‌نگاه كردن فرد به رویدادهای موجود در دنیایی دوست به عبارت دیگر سازه فرضیه ای عضلانی است كه برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. ما طبق این انتظار كه سازه هایمان واقعیت های زندگی رزمره را پیش بینی خواهندكرد و آنها را توضیح خواهند داد، رفتار می كنیم همانند دانشمندان ، همواره این فرضیه ها را آزمایش می كنیم، ما رفتار خود را بر پایه سازه هایمان قرار می دهیم و آثار آن را ارزیابی می كنیم.
برای بررسی سازه های القایی صدا وسیما در این تحقیق طی بررسی های مختلف و مطالعه تعداد 15 سازه مختلف درك تصور می كنم صدا و سیما در جهت القای آنها در مخاطبان در داخل كشور انجام می دهد را انتخاب كردم و آن را داخل جدول 4 گزینه ای با گزینه های موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، و نظری ندارم قرار دادم و با تأیید استاد این پرسشنامه ها در 100 نفر از دانشجویان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دارم و از آنها خواستم تا به مناسب میل و نظر خود به سوالات پاسخ دهند.
روش آماری كه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت روش خی دو X2 بود.
پس از بررسی های انجام گرفته شده شخص گرد یرك سازه های ( توهم توطئه) (تهاجم فرهنگی) مورد قبول اكثریت آراء بدست آمده بود و این سازه ها و فرضیه های مربوط به آن مورد پذیرش قرار گرفت.


مقدمه:

تأثیری پذیری مخاطبان از محتوای پیمامهای وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، رادیو، سینما، علی الخصوص تلویزیون سابقه ای دیرینه و همراه پیدایش آنها دارد. از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان ( آكتادیورنا وآكتاسناتوس) همواره میزان و نحوه اثر گذاری آنها بر خوانندگان ودریافت گنندگان مطالب آنها در كانو توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حكام آن زمان بوده است میزان و كیفیت تأثیرات رسانه های جمعی علی الخصوص تلویزیون به عنوان بزرگترین و پردامنه تری رسانه همواره با توجه جامعه شناسان، ارتباط گران، سیاستمداران و ....به خود معطوف داشته است.
افزایش پژوهشهای ارتباطی با ابعاد وسیعتر و موضوعات دیر گاهی را تقویت كرد كه بر مبنای آن رسانه جمعی به وضع اجتماعی- فرهنگی، سطوح نیازها و خصوصیات شخصیتی مخاطبانشان ذی نفوذ و تأثیر گذار و تأثیر آنها ممكن است غیر مستقیم، نامحسوس، طولانی و نیز تحت اشعاع سایر عوامل تقویت كننده یا تضعیف كننده این فراینند باشد،
بسیاری از صاحب نظران انتقاد گر جدیدی ، نسبت عملكرد مثبت و بهنجار رسانه های جمعی ابراز تردید كرده اند آنها بر این باورند كه وسایل ارتباط جمعی من جمله تلویزویون مثل هر نهاد اجتماعی دیگری دارای كاركردهایی آشكار و مغایر با نیازهای واقعی مخاطبان نیز به دنبال دو رشته باشد و به ابراز تهاجم فرهنگی و الت دست صاحبان قدرت و ثروت تبدیل شود.
با سروری اجمالی بر مباحث مطرح شده در برخی از منابع می توان نتیجه گرفت كه در تأثیر پذیری مخاطبان از وسایل ارتباط جمعی عوامل زیادی دخیل هستند كه می تواند تأثیرات آنها را افزایش یا كاهش دهد و حتی خنثی كند. بنابراین در مورد میزان و چگونگی تأثیر گذاری بر مخاطبان نمی توان اظهار نظر قطعی كرد كه رسانه ها قدرت تأثیر گذاری نامحدود و جادویی دارد و یا تأثیرات آنها ناچیز و محدود است.
مطالعه و پژوهش در روستای شناخت ویژگیهای فرهنگی- اجتماعی، و ..... مخاطبان گام نخست برای پیام سازان و گردانندگان رسانه های جمعی است.


منابع:

ساروخان، باقر، جامعه شناسی ارتباطات جمعی، چاپ دوم، تهران، انتشارات اطلاعات، 1368
شولتر، دوان- شولتر، سیدن الن، نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، چاپ ششم، 1998 ، انتشارات ویرایش
مركز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
Melvin. Defieur. Theoris of Mass Communization. longman pablication chapter 7

لینک کمکی