بررسی روش های فعال تدریس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی روش های فعال تدریس دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روش های فعال تدریس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.


فهرست

چكیده
مقدمه
مروری بر روند تحول برنامه درسی علوم تجربی
فلسفه آموزش علوم تجربی
اهداف آموزش علوم تجربی
( دانستنی ها – مهارت ها – نگرش ها )
مقایسه یادگیری فعال و مبتنی بر همیاری با یادگیری سنتی و انفرادی
نتیجه گیری
منـابعچكیده
پژوهش حاضر از فرآیند یادگیری بعنوان یادگیری گنج درون كه بر یادگیری برای دانستن – یادگیری برای انجام دادن – یادگیری برای بودن و یادگیری برای باهم زیستن است یاد نموده و این مهم را با بازاندیشی و باز سازی ساختارها و نظام آموزشی قابل تحقق می داند .
در این مقاله روند تحول برنامه درسی علوم تجربی از زمان سقراط و افلاطون تا كنون مورد بررسی قرار میگیرد . علوم بعنوان یك دستگاه جزمی در قرون وسطی آزادگی خود را از دست می دهد . برنامه درسی دانش آموز محور در طول قرن شانزدهم پیشنهاد گردیده و دكارت بر تجربه اندوزی در كتاب بزرگ جهان از روی روش نظم تكیه می نماید .
مطالعات برنامه درسی از قرن بیستم شروع میگردد و مكاتب سنت گرایی تجربه گرایی مفهومی و رفتارگرایی اجتماعی تحول عظیمی را در علوم بوجود می آورند و بالاخره دیدگاه های نوین آموزش علوم ، بر تحول یادگیری بصورت فرآیندی فعال و سازنده و حاصل تعامل معلم و دانش آموزان تكیه می كند .
فلسفه علوم نیز لزوم محتوی آموزشی نوین را با پرداختن به آموزش فعال علوم معلوم داشته و اهداف آموزش علوم را دستیابی به مفاهیم و دانستنی های ضروری در زمینه های اصلی علوم تجربی ( فیزیك – زیست - زمین شناسی و بهداشت ) و مهارتهای ضروری به منزله آموختن راه یادگیری و تغییر نگرش ها میداند كه این نگرش ها دانش آموز را برای شركت در فعالیتهای خاص اجتماعی و مسئولیت پذیری در جامعه بین المللی و دهكده جهانی آماده می نماید .
نهایتا دورویكرد آموزش فعال و مبتنی بر همیاری و یادگیری سنتی و رقابتی با یكدیگر مقایسه می شوند و برتری های روش های دانش آموز محور بر روش های سنتی مورد بحث قرار میگیرد .
در نتیجه گیری تغییر نگرش معلمین علوم در رابطه با آموزش فعال و دانش آموز محور بعنوان راهكاری در جهت اجرای تدریس موفق و مؤثر پیشنهاد گردیده است زیرا با توجه به تحقیقات انجام شده مبانی فكری و فلسفی در شخصیت و رفتار معلم و باالتبع در تسلط بر مسائل علمی و ایجاد انگیزش های ارزشی مثبت حائز اهمیت است .

مقدمه

در سالهای اخیر تحولات بسیاری در كاربرد یاد دهی - یادگیری فعالانه و دانش آموز محور روی داده و توسعه راهبردهایی كه به شاگردان در همكاری مؤثر با یكدیگر كمك می كند افزایش یافته است .
یادگیری به معنای بهبود بخشیدن به تصویر گریهای ذهنی ، به سالهای مدرسه محدود نمی شود . بلكه ، همان طور كه در گزارش كمیسیون بین المللی درباره آموزش برای قرن بیست و یكم با عنوان یادگیری : گنج درون ( Delors . 1996 ) تشریح شده یادگیری حیات انسان را در بر می گیرد و می تواند بر این چهار بعد استوار باشد : یادگیری برای دانستن ، یادگیری برای انجام دادن ، یادگیری برای بودن و یادگیری برای باهم زیستن . تحقق مسئولیتی چنین خطیر بدون باز اندیشی ، بازسازی ساختارها و باز آفرینی نظام آموزشی و زیر نظامهای آن بعید می نماید . (دكتر فریده مشایخ – ص 2 )
اصولا هر تغییری در مناسبات و ساختار آموزشی و فرهنگی كلاس درس و هرنوع تصمیم گیری برای جایگزین نمودن روابط و پدیده های نو در واقع واكنشی منطقی به برآمدن تضادها و كشف نارسائی در ساختار ، هدفها و برنامه های آموزشی گذشته است كه مجموعه یا بخشی از آنها در گذر زمان قدرت انطباق با دگرگونیهای اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه را از دست داده اند .
بر كسی پوشیده نیست كه نظام آموزش و گذشته ما به دلایل مختلف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ، بویژه در دهه های اخیر و با توجه به دگرگونیهای شتابان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی ، آن گونه كه باید پاسخگوی نیازهای برنامه های توسعه نبوده و بعضا خود موجب ایجاد معضل و بحران بیشتر گردیده است .
لذا ایجاد تحول در روندهای گذشته برای دستیابی به اهداف نظام آموزشی اجتناب ناپذیر است . در این راستا طرح اجرای الگوهای نوین یادگیری - یاد دهی در صدد بهسازی و نـوسازی یكی از اجزاء مهــم « فرآیند برنامه ریزی درسی » یعنی «سازماندهی محتوای آموزشی » در انتخاب روشهای تدریس است . ( كارگر – 1381 – مقدمه ای بر همیاری – اینترنت )

فهرست منابع:
منـابع فارسی

1 – احدیان محمد – آقا زاده محرم – 1378 – راهنمای روش های نوین تدریس – نشر آییژ – چاپ اول
2 – امانی تهرانی محمود – دانش فر حسین – حسینی احمد – ارشدی نعمت ا... فرنوش . بتول – راهنمای تدریس علوم تجربی – 1382 – نشر شركت چاپ و نشر كتاب های درسی ایران – چاپ اول
3 - جویس بریس – ویل مارشال - كالهون وایلی – 1380 – الگوهای تدریس 2000 – ترجمه محمد رضا بهرنگی
4 - دفتر همكاریهای بین الملل وزارت آموزش و پرورش – روند ها و مسائل تجدید نظر در برنامه درسی – 1379 – نشر دفتر همكاریهای علمی بین المللی وزارت آموزش و پرورش – چاپ اول
5 – كرامتی محمد رضا – 1382 – نگاهی نو و متفاوت به رویكرد مشاركتی – نشر آئین تربیت – چاپ اول
6 – كارگر محسن – 1381 – مقدمه ای بر همیاری – پیك همیار – شماره 3 – سایت آموزش و پرورش كرمان
7 - مشایخ فریده – دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی – 1381 – سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) چاپ اول
8 – نقیب زاده – 1378 - نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش
9 - نشریه آشتی با علوم – 1382 – چه كسی را آموزش دیده می دانید – شماره 3
10 – نشریه رشد آموزش ابتدایی – 1380 – ویژه نامه علوم – نشر افست – چاپ دوم
11 - هارلن وین – 1375 – نگرشی نو بر آموزش علوم تجربی – ترجمه سعیدی شاهده – نشر مدرسه

منـابع لاتـین References

1 – Johnson.D.and R.Johnson(2001).journal ofedu catinal/Resherch
2 – Marlow Ediger(2002)"Assessing teacher attitude : scince.jurnal of instraetional psychology

لینک کمکی