بررسی روانشناسی خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی روانشناسی خانواده دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روانشناسی خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

تحقیقات انجام گرفته در خصوص موضوع پژوهش
تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور
این گفته بسیار بدیهی تر از آن است که احتیاج به اثبات داشته باشد که از عوامل اصلی شکل گیری شخصیت آدمی، کانون خانواده و بخصوص پدرو مادر است. متخصصان بهداشت روانی نیز تقصیر عمده مشکلات رفتاری و روانی کودکان را به ارتباط هایی نسبت می دهندکه بین والدین- بویژه مادران- و فرزندان وجود دارد در نظر آنان این مساله آشکار است که خانواده به صورت یک مجموعه اصلی- پدر، مادر و فرزندان می توانند تأثیر عمیق بر رفتار اولیه کودک داشته باشند(هالاهان و کافمن ، 1377).
اساساً کیفیت روابط مادر و کودک ارتباط محکمی با رشد روانی و رفتاری کودک دارد یعنی در خانواده هایی که ارتباط گرمی وجود ندارد احتمال بروز رفتارهای ناهنجار در کودک بیشتر است (خانجانی،1384)
کودکان، شخصیت آنها و رفتارشان آیینه تمام نمای عواطف، هیجانات، شناخت ها و تفکرات والدین آنهاست و در این میان مادر بعنوان یکی از پایه های استوار خانواده و بواسطه قدر داشتن در پایگاه عواطف خانوادگی بیشترین تأثیرات روانی را بر کودکان خود دارد.
تحقیقات فراوانی در روانشناسی انجام شده که نشان میدهد بین صفات شخصیتی، رفتارها و ویژگیهای روانی والدین با سلامت روانی کودکان آنها و یا اختلالات مختلف رفتاری در آنها همبستگی وجود دارد.
شخصیت افراد خانواده به ویژه والدین از جمله عناصر مداخله کننده در روابط بین شخصی است شخصیت یک سازه کلی است که از مجموعه ویژگیهای فردی تشکیل می گردد و به سه عامل تفکر، عواطف و رفتارهای بیرونی قابل مشاهده که در تعامل با عناصر محیط ایفای نقش می نماید اشاره دارد(شولتز  و شولتز،1387).
نجمی(1389) در تحقیق خود نشان داد که اختلالات رفتاری کودکان با نوع صفات شخصیتی والدین ارتباط دارد، یافته های وی نشان میدهد که اختلالات اضطرابی کودک با صفات پرخاشگری، انعطاف پذیری، تلاش برای موفقیت، خویشتن داری، احتیاط در تصمیم گیری و نمره کل آزمون والدین( حاصل از پرسش نامه شخصی نشود) و اختلالات خلقی کودک با صفات نوع دوستی، نظم و ترتیب، تلاش برای موفقیت والدین و احتیاط در تصمیم گیری و اختلالات رفتار آشفته کودک با هیجان مثبت، تخیل، احساسات تلاش برای موفقیت و نمره کل آزمون والدین و اختلال دفعی کودک با صفت خویشتن داری والدین ارتباط معنی دار(p<0/05) دارد.
چنانچه در بررسی شاخصه های هوش هیجانی ذکر شد مولفه هایی مثل پرخاشگری، انعطاف پذیری، خویشتن داری، نوع دوستی از عوامل عمده تشکیل دهنده هوش هیجانی هستند.
در حقیقت مدلی که بار- آن از هوش هیجانی ارائه داده است نیز یک مدل شخصیتی است و حتی تحقیقات متعددی نشان از همبستگی بالای آزمون هوش هیجانی بار آن و آزمون شخصیت نئو دارد( سپهران، 1389).
هوش هیجانی والدین تأثیر والدین تأثیر بسزایی در نحوه فرزند پروری، آنها و شکل گیری شخصیت کودک دارد. والدین برخوردار از کفایتهای هوش هیجانی از هیجانهای مثبت ومنفی خود و کودک شان آگاهند. چنین فرصت هایی را برای صمیمیت و یا آموزش او به غنیمت می شمارند. زمانی که کودک هیجانی منفی را تجربه می کند والدین به او در نامگذاری آنچه احساس می کنند به هیجانهای وی بها می دهند و در حل مشکل نسبت به موقعیتی که به هیجان منفی منجر شده است شرکت می کنند( گاتمن،1389).
تحقیق نیز اظهارات گاتمن را تأیید می کند چنانچه جلالی مقدمی در تحقیقی(1386) نشان داد که هوش هیجانی والدین با اختلالات فراگیر تحولی کودکان همبستگی بالایی دارد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که والدین کودکان دچار اختلال فراگیر تحولی در مقایسه با والدین کودکان عادی در هوش مهارتهای درون فردی، سازگاری و خلق کلی فرات پایین تری دریافت کردند، همچنین این تحقیق نشان میدهد که والدین کودکان عادی به نسبت بیشتری از راجردهای مقابله ای مبتنی بر حل مساله در برابر تنیدگی استفاده می کنند.
بحث دلبستگی مادر-کودک نیز از نکات اساسی بهداشت روانی کودک است چنانچه مطالعات بسیاری بر اهمیت قابل توجه اشکال ارتباطی اعمال شده از یک سو و دلبستگی کودک از سوی دیگر است. کودکان دلبسته نا ایمن از لحاظ خلقی در برابر تنیدگی ها آسیب پذیرتر هستند و مهارتهای مقابله ای محدود تری دارند. این کودکان عناصری از خشونت و خصومت را در رفتار نشان می دهند و دیدگاهی منفی نسبت به خود دارند.
اما کودکان دلبسته ایمن خود را بیشتر مثبت توصیف می کنند، به نقاط ضعف خود نیز آگاهند و آنها را می پذیرند و به همین دلیل نیز از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند و به خود متکی هستند( خانجانی،1384)
در حقیقت آنچه تحقیقات در خصوص افراد لکنتی نشان میدهد این است که کودکان لکنتی از حیث سبک دلبستگی نسبت به کودکان غیر لکنتی بصورت منفی متفاوت هستند.
ملکشاهی فر(1387) در تحقیق تحت عنوان مقایسه هوش هیجانی و سبک دلبستگی در کودکان لکنتی و عادی نشان داده که میانگین دانش آموزان دارای لکنت در مولفه های میزان مراقبت با محبت مادر و پدر بیشتر از میانگین دانش آموزان دارای لکنت بوده و t بدست آمده معنی دار است(t=-3/19)
همچنین میانگین دانش آموزان بدون لکنت در مولفه های میزان کنترل مادر و پدر پایین تر از میانگین دانش آموزان دارای لکنت بوده و t بدست آمده معنی دار است(t=3/12) از طرفی یوضایی در یک تحقیق(1386) تحت عنوان مقایسه هر شبهه هیجانی ماردان کودکان دلبسته ایمن و کودکان دلبسته ناایمن به سه نکته اساسی دست می یابد.
1)    هر شبهه هیجانی مادران کودکان ایمن بیش از گروه مادران کودکان ناایمن است.
2)    در میان مولفه ها، مولفه  روابط بین فردی تفاوت میانگین بیشتری را در بین دو گروه و به نفع مادران کودکان ایمن نشان می دهد.
3)    در میان خرده مولفه ها، همدلی، خودآگاهی هیجانی، آزمون واقعیت، شادکامی و تحمل استرس تفاوت بیشتری بین دو گروه از مادران و به نفع مادران عادی دیده می شود.
چنانچه گاتمن معتقد است توانمندی والدین در کفایت های هوش هیجانی می تواند موجب رشد و پرورش آن و مهارتهای مربوطه در کودکان شود.(گاتمن،1389).
اما آنچه از دو تحقیق ذکر شده ملکشاهی فر (1387) و یوحنایی(1386) بر می آید می توان این استنباط را داشت که اولاً کودکان لکنتی نسبت به کودکان غیر لکنتی دلبستگی ناایمنی دارند. ثانیاً هو شبهه هیجانی مادران کودکان لکنتی نسبت به مادران غیر لکنتی بصورت معناداری پایین تر است.
از طرفی ملکشاهی فر(1387) در تحقیق خود نشان می دهد که هوش هیجانی کودکان لکنتی نسبت به هوش هیجانی هیجانی کودکان بدون لکنت پایین تر است و این نیز دلیلی بر این امر است که والدین این کودکان از کفایت های هوش هیجانی پایین تری نسبت به والدین کودکان غیر لکنتی برخوردارند.
به این بحث می توان از یک منظر دیگری نگریست، والدینی که دارای کفایت های هیجانی مناسبی هستند به تحقیق ارتباط متفاوت تری از والدین با کفایت های هیجانی پایین با فرزندان خود دارند، در این خصوص تحقیقات متعددی جهت تبیین ارتباط والدین کودکان لکنتی و مقایسه آنها با نوع ارتباط والدین کودکان غیر لکنتی بعمل آمده است که هم شامل ارتباطات کلامی و هم غیر کلامی است. از جمله آنها تحقیق فراقی(1373) است که تحت عنوان نحوه برقراری ارتباط کلامی والدین با کودکان مبتلا به لکنت سرعت گفتاری بالایی در صحبت کردن با کودکان خود دارند، صحبت های فرزندان خود را بیشتر قطع می کنند گفتار کودکان خود را بیشتر تکمیل می کنند.
ولیکن دهقان(1385) در یک تحقیق تحت عنوان مقایسه تعامل کلامی مادران بدست نمی آورد ولی به این نتیجه رسیده که مادران دارای کودکان لکنت زبان از میزان کلمات بیشتری به ماردان کودکان عادی استفاده می کنند(p=0/037) وی نتیجه می گیرد که این میزان بالا بودن پرونده کلافی نشانگر بالا بودن سرعت گفتاری مادران کودکان دارای لکنت نسبت به مادران کودکان لکنتی تکانشی تر عمل می کنند یعنی در هنگام مکالمه با کودکانشان آنها را بیشتر تحت فشار ارتباطی جهت پاسخ گویی قرار می دهند و این قضیه سبب ایجاد و تداوم مسئله لکنت در کودکان می شود.
یکی از عوامل مهم ایجاد و تشدید لکنت زبان استرس و اضطراب است. بوم معتقد است که افراد لکنتی اعم از کودک و بزرگسال معمولاً درونگرا  و فاقد اعتماد به نفس هستند و از احساس بی کفایتی رنج می برند آنها در وجود خویش درگیری گسترده ای با نگرانی و ترس های خود از وقوع لکنت دارند و این امر سبب تنش سراسری دربد نشان می شود(به نقل از دهقانی،1369).
پژوهش ها نشان میدهد که تنیدگی و اضطراب لکنت زبان راتشدید می کنند و همراه بودن آن با اضطراب، سرخوردگی و معلولیت در کنش وری اجتماعی را به وجود می آورد و موجب می شود تا فرد با استفاده از ابزارهای زبانشناختی مانند تغییر سرعت بیان، دوری گزینی از برخی موقعیت ها که مستلزم سخن گفت هستند مثل حرف زدن در برابر جمع با تلفن از لکنت زبان پرهیز کند(نیک جو،1381)
فرازی(1375) در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین اضطراب و لکنت زبان به این نتیجه رسید که افراد دچار لکنت زبان در مقایسه با گروه گواه به طور معنی دار، در موقعیت های گفتاری ضروری مثل( تماس تلفنی) هم دارای حالت اضطرار و هم دارای اضطراب مزمن( صفت اضطرابی) بوده اند. اما یکی از  عوامل موثر اضطراب در کودکان لکنتی خانواده است خانواده ای که مدام دچار تنش بوده و یا کودک را به جهت لکنت او سرزنش یا تحقیر می کند زمینه اضطراب، ترس، کاهش اعتماد به نفس را در کودک فراهم می نمایند( شفیعی و مهر علیان،1382).
امیدی نیز(1388) در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر اضطراب کودکان دچار لکنت زبان کودکان عادی تفاوت معناداری در سطح p<%5 دارد.
خسرو(1375) پژوهشی را با عنوان بررسی میزان اضطراب در افراد دارای لکنت زبان و مقایسه آن با افراد بدون لکنت زبان مورد بررسی و مطالعه قرارداد و مشخص نمود که میزان اضطراب افراد دارای لکنت بطور معنی داری پیش از افراد لکنت است.
این پژوهشگر نتیجه گرفته است که میزان اضطراب و گرایش روان نژندی در افراد دارای لکنت به میزان چشمگیری بیشتر از افراد بدون لکنت است.
لیاقت(1371) در پژوهشی با عنوان بررسی اختلالات گویایی و رابطه لکنت زبان با اضطراب و وضعیت اقتصادی و تحصیلی و جنسیت در افراد دارای لکنت و بدون لکنت پی برد که میزان اضطراب در افراد دارای کلیت زبان بیشتر از افراد بدون لکنت است.
وزیری(1367) در تحقیقی تحت عنوان بررسی اضطراب و عوامل هیجانی در لکنت زبانی نمره های بیشتر در اضطراب و عوامل هیجانی و افسردگی نسبت به دانشجویان غیر لکنتی کسب نموده اند.
وجود استرس و اضطراب در کودکان لکنتی شاید نشان دهنده عدم کفایت همدلی از طرف والدین و همچنین استرس خود والدین بخصوص مادران باشد چنانچه تحقیقات متعددی نشان دهنده این نکته است که مادرانی که کودکان دارای اختلالات رشدی و یا تحولی دارند دارای دسترس بیشتری هستند.
عطایی فر(1389) در یک تحقیق تحت عنوان رابطه تنیدگی مادر و اختلالات رفتاری و عاطفی کودک نشان داد که بین میزان سطوح تنیدکی والدینی و اختلالات رفتاری و عاطفی کودک نشان داد که بین میزان سطوح رگرسیون چندگانه در این تحقیق نشان داده که تنیدگی والدین بر اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان معنادار است. در این تحقیق اضطراب، افسردگی و تیک از اختلالات متعدد عاطفی و رفتاری در کودکان محسوب می شود.
رهسپار(1377) طی تحقیقی تحت عنوان مقایسه استرس و شیوه های مقابله مادران کودکان  عادی از سطوح استرس بالاتری برخودارند.
همچنین یزد خواستی(1389) در بررسی مقایسه ای افسردگی مادران و هوش هیجانی دختران نوجوان شنوا و ناشنوای شهر اصفهان که بواسطه پرسش نامه های افسردگی یک و هوش هیجانی برای دانش آموزان جمع آوری گردیده به این نتیجه رسیده اند که بین میانگین نمرات افسردگی مادران تفاوت معنی داری وجود دارد. و همچنین این تحقیق نشان داده که نمرات افسردگی مادران با هوش هیجانی فرزندان ارتباط دارد میانگین نمرات افسردگی بیشتر مادر به دلیل برقراری رابطه عاطفی منفی با هوش هیجانی پایین و میانگین نمرات افسردگی پایین به دلیل برقراری رابطه عاطفی منفی با هوش هیجانی بالای نوجوان شنوا ارتباط دارد.
بحیرایی(1386) نیز در تحقیق تحت عنوان رابطه استرس، نگرش مذهبی و آگاهی با پذیرش کودکان پسر کم توان ذهنی در ماردان نشان می دهد که بین استرس و نگرش مذهبی و آگاهی مادر با پذیرش کودک کم توان توسط آنان ارتباط معنی داری وجود دارد.
همچنین تحقیقات(نریمانی، محمدیان و رجبی،1386) نشان می دهد که مادران کودکان استثنائی نسبت به مادران کودکان عادی از سلامت روانی پایین تری برخورداند.
و بیات (1386) در پژوهشی تحت عنوان مقایسه مشکلات روان شناختی والدین ناتوان هوشی و کودکان عادی معتقد است که والدین کودکان استثنائی شکایت جسمانی، حساسیت بین فردی، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بیشتری را تجربه می کنند.
آزموده نیز(1388) طی تحقیقی تحت عنوان مقایسه بهزیستی روانی در والدین کودکان استثنائی با والدین کودکان عادی و تبیین آن برحسب مدل 5 عاملی شخصیت نتیجه گرفته اند که این دو گروه در مولفه انعطاف پذیری تفاوت معناداری از خود نشان می دهند.
 همچنین پژوهش کوروش نیا(1386) در بررسی رابطه ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده پیش بینی می کند و همچنین جهت گیری همنوایی خانواده طور معنی داری و بصورت مثبت اضطراب فرزندان را پیش بینی می کند.

 

منابع فارسی
(DSM-IV-TR-2000).تهران : انتشارات رشد.
آدامز، کاترین، بروان، بتی، بایرز، ادوارد؛ مارگارت .(2002) اختلالهای رشد زبان .
آزاد، حسین .01387) .آسیب شناسی روانی .تهران : انتشارات بعثت.
آزموده، معصومه .(1388) .مقایسه بهزیستی روانی در والدین کودکان استثنائی و والدین کودکان عادی  و تعبین آن برحسب مدل 5 عاملی شخصیت .پایان نامه کارشناسی ارشد کودکان استثنائی .دانشگاه آزاد واحد اسلامی تهران
آقایار، سیروس ؛ شریفی در آمدی، پرویز .(1385).کاربرد هوش در قلمرو هیجان .
اتکینسون، رتیا، ل ؛ اتکینسون، ریچارد، س ؛ هیلگارد، ارنست، ر.(1986).
اسلامی، امین،امیری، شبنم .(1388).لکنت زبان علل ناشناخته  در جستجوی درمان.
اسمیت، ادوارد، هوکسما، سوزان، نولن، فردریکسون، باربارا، لافتس، جعفری.(1999).زمینه روانشاسی هیلگارد.ترجمه پورافکاری، نصرت الله.(1384).تهران : آینده سازان – انتشارات شهاب اکبرزاده، نسرین .(1383).هوش هیجانی .تهران :انتشارات فارابی
اصفهان: انتشارات سپاهان
افشار، سهیلا.(1386) .بررسی مقایسه های هوش هیجانی ما در بر بلوغ اجتماعی و باورهای انگیزشی دختران سال اول دبیرستانهای دولتی شمال و جنوب شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، تهران : دانشگاه شهید بهشتی
امیری، مجید (1388) .بررسی تاثیر اضطراب در کودکان دچار لکنت زبان و کودکان عادی سنین 14-8 شهرستان شهرضا – اصفهان .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی  عمومی، دانشگاه پیام نور اصفهان
براد بری، تراویس ف گریوز، جیم .(2000) .هوش هیجانی (مهرتها و آزمونها ).گنجی، مهدی.(1386) .تهران : ساولان.
براهنی، محمد نقی  و همکاران (1382). راهمنای تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی
بلانچارد، کنت.(1996).مدیریت استرس. رمضانی، بهزاد (1376) تهران : انتشارات اوحدی.
بیات، محمد رضا. (1386).مقایسه مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشاسی .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پاول، ترور، جی، انراین. سیمون، بی. (1977) .فشار روانی، اضطراب و راههای مقابله با آن، بخشی پور رودسدی، عباس و صبوری مقدم، حسن (1377).مشهد : آستان قدس رضوی
پدریگ، رایت و همکاران .(1998). مبانی روان پزشکی. پورافکاری، نصرت الله (1381) .دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تبریز: انتشارات فروزش
 تهران: بعثت
تهران: بعثت
 تهران: رسا
تهران: رشد
جفتایی، م، محمد، ک.(1372). سطح نیازهای جامعه به خدمات بهزیستی. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
جلالی، مقدم نیلوفر.(1386). مقایسه هوش هیجانی و راهبردهای مقابله ای در والدین کودکان مبتلا به اختالات فراگیر تحولی و والدین کودکان عادی .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی. دانشگاه شهید بهشتی
جهرمی، احمد، مازنی، محمد.(1382) .شیوع لکنت زبان در کودکستانهای مشهد. مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، سال پانزدهم، شماره دوم،23-18
حسن زاده، روح الله. (1387).استرس شغلی. قم : مرکز تحقیقات فرهنگیان
خاتون آبادی و همکاران.(1388).نقش هسته های قاعده ای  در لکنت: شواهدی از الکتروگلوتوگرافی .فطنامه علوم مغز و اعصاب ابران. سال هشتم، شماره 25، 411-405
خانجانی، زینب .(1384). تحول و آسیب شناسی ذلبستگی از کودکی تا نوجوانی  
خرم آبادی،راضیه  .(1388). مقایسه استرس والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم  با مادران کودکان بهنجار .پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه شهید بهشتی تهران
خسرو، رشید .(1375) .بررسی میزان اضطراب در افراد دارای لکنت زبان و مقایسه  آن با افراد بدون لکنت زبان .پایان نامه کارشناسی ارشد .تهران: دانشگاه علامه طباطبایی
دادستان، پریرخ. (1379).اختلال های زبان، تشخیص  و بازپروری. تهران : سمت
دادستان، پریرخ. (1385).روانشناسی  وضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی .تهران :سمت
دلاور، علی. (1380) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد
دهقان، هشتجین، یاور (1369). لکنت زبان، نطریه ها و درمان .نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دهقان احمدآباد، علی .(1385).مقایسه تعامل کلامی مادران کودکان دارای لکنت و بدون لکنت زبان پایان نامه کارشناسی ارشد گفتار درمانی .دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران.
دیما تئو، ام رابین.(1998). روانشناسی  سلامت. موسوی اصل ف محمد رضا و همکاران تهران: انتشارات سمت
رابینسون،نانسی، ام؛ رابینسون هالبرت¬بی .01975). کودک عقب مانده ذهنی. ماهرفرهاد. (1377). مشهد: آستان قدس رضوی
رجبی، سوران. (1386).مقایسه سلامت¬روانی مادران کودکان استثنائی با سلامت روانی مادران کودکان عادی .پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی .دانشگاه محقق اردبیلی
روز نهان، دیوید، ال، مارتین ای، سلیکمن .(1986). روانشناسی ناهنجاری آسیب شناسی روانی.     سید مهدی، یحیی.(1379).تهران: ارسباران
روشن بین، مهدیه ؛ پور اعتماد، حمید رضا؛ خوشابی، کتایون .(1386). تاثیر آموزش برنامه                فرزند پروری مثبت بر استرس والد گری مادران کودکان10-4ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه. مجله خانواده پژوهی،3(10) :572-555
رهسپار، کامبیز .(1377) مقایسه استرس و شیوه های مقابله با استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و مادران کودکان بهنجار سنین ابتدایی .پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی  تربیتی .دانشگاه شیراز
زمینه روانشناسی .براهنی ، محمد نقی و همکاران .(1386).تهران : انتشارات : رشد
سارافینو، ادوارد، پ .02003) .روانشاسی سلامت .میرزائی، الهه.(1384).تهرات : رشد .ساراسون.
سارانینو، ادوارد، پ .(2002) .روانشناسی سلامت .گروهی از مترجمان .(1384).
سانتراک، جان،دبلیو.(    ).زمینه روانشناسی عمومی .فیروزبخت ، مهرداد(1383) .
السون، متیو،اچ و هرگنهان،بی، ار .(2009) .مقدمه ای بر نظریه های یاد گیری .سیف، علی اکبر .(1389) .تهران : نشر دوران.
سیاروچی، ژ ؛ فورگاس .ژ ؛مایر،ج.(2003) هوش عاطفی در زندگی روز مره .نوری امام زاده ایی، اصغر نصیری، حبیب الله .(1384).اصفهان : نوشته سپهریان، فیروزه .(1386) .هوش هیجانی .ارومیه : جهاد دانشگاهی سالووی
شفیعی، بیژن و مهرعلیان، زهره .(1382) .لکنت و نارانی طبیعی در گفتار کودکان اصفهان : عروج
شولتز،دوران، شولتز، سیدنی، الن.02005) .سید محمدی، یحیی .(1387) .تهران : نشر ویرایش
 طوسی، محمد تقی .(1385) .مشهد : دانشگاه امام رضا
عزیزی، کوروش(1388) .بررسی رابطه ای هوش هیجانی و سبک های مفابه ای با استرس در دانشجویان دانشگاه تهران .پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی  .دانشگاه تهران
عطایی فر، راشین .(1389) .بررسی  ارتباط بین تنیدگی مادران با اختلالات رفتاری و عاطفی در کودکان .پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
فتحی آشتیانی،علی .(1389) آزمونهای روانشناختی ارزشیابی شخصیت و سلامت روان .
فراقی، فاطمه.(1373) .بررسی نحوه برقراری ارتباط والدین با کودکان مبتلا به لکنت زبان مراجعه کننده به مراکز گفتار درمانی دانشگاههای علوم پزشکی تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان پرستاری  .دانشگاه علوم پزشکی تهران.
فرامرزی، مرتضی .(1375).بررسی بین اضطراب و لکنت .پایان نامه ی کارشناسی ارشد گفتار درمانی  .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
کرتیس، آنتونی، جیمز.(2005) روانشناسی سلامت .فتحی آشتیانی،علی و همکاران .(1387)؛
کمالی، شکرالله .(1384). مقایسه اثربخشی روشهای بالینی و بهبود خود بخودی در درمان لکنت کودکان با ناروانی گفتار. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی  و کودکان استثنائی .دانشگاه تهران
کوروش نیا،ویم.لطفیان، مرتضی (1386) .بررسی رابطه ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده با میزان اصظراب و افسردگی فرزندان .مقاله پژوهشی .خانواده پژوهشی،3(10): 600-587
گاتمن، جان .(1997).پرورش هوش هیجانی در کودکان .بلوچ ف حمید رضا. (1389) .تهران : رشد
گلمن، دانیا .(1995).هوش هیجانی، توانایی محبت کردن و محبت دیدن. پارسا ف نسرین .(1389) .تهران : سمت
لیاقت، رقیا. (1371). بررسی اختلالات گویایی و رابطه لکنت زبان با اضطراب و وضعیت اقتصادی و تحصیلی و جنسیت در افراد دارای لکنت و بدون لکنت .پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی. دانشگاه علامه طباطبایی.
محمد زاده، حسین. (1374).آسیب شناسی و سبب شناسی لکنت زبان .تبریز : آیدید
محمدی، سید داوود و غرایی بنفشه .(1386). ارتبط اختلالات رفتاری با هوش هیجانی در دانش آموزان .مقاله پژوهشی .مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمدی،هیوا.(1386) .بررسی شیوع لکنت در دانش¬آموزان دو زبانه مقاطع مختلف تحصیلی شهر جوانرود .پایان نامه کارشناسی ارشد گفتار درمانی .دانشگاه علوم بهزیستی تهران
معضمی، داوود .(1389).مقدمات نوروسایکولوژی. تهران : سمت
مقاله پژوهشی .فطنامه علوم مغز و اعصاب ایران، سال هشتم، شماره 25، بهار 1388، صفحه 486-476
ملکشاهی فر،معصومه.(1387).مقایسه هوش هیجانی و سبک دلبستگی در کودکان با لکنت و بدون لکنت .پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی


منابع انگلیسی
A comparison OF interactions between stuttering children, non stuttering children, and their mothers.Journal OF Fluncy Disorders.11.263-273
Ains worth M.D.S(1969).Objects relations, dependency and attachment : A theoretical review of infant mother relationship.Developmental psychology press.1- 5 7  
Alizadeh, HM, Andries, C.(2002).Interaction OF parenting styels and and attention deficit hyperactivity disorders in Iranian parents.Journal OF child Fam Behavior Ther, 24(3): 37-52
Alm, P.A.(2004).Stuttering and basal ganglia circuits: a critical review of possible relations.Journal of communication Disorders, 37,325- 369 Andrews, G, 8, etc.(1991).Genetic Factors in stuttering confirmed.Archives of General psyehiatry, 48, 1034- 1035
Ambrose.N, Yairi, EO.(1999).Normative Disfluncy data For Early child hood stuttering.Journal of speech, Language, Hearing Research.42(4): 895- 910.
Andrews, G, SM.Harris (1994).The syndrome of stuttering.Journal of Fluncey Disorders.19- 48- 141
Bar–on, R.Hendly, D.(2003).Handbook OF Emotional Intelligence.San Fransisco : Jossey-Bass.
Beckman, P, J.(1991).Comparison OF mother,s and Father,s preception OF the effect OF young children with and without disabilities.American Journal on Mental Retardation (n)95.P.P:585-595
Beech, R, FRANSELLA, F.(1969).Research and Experiment in stuttring.London : pergamon press.
Behavior research and therapy 17.387-304
Beth,M.(2004) Evaluating stresslevels OF parents with disabilities.Council For Exceptional children.V0170.No2.P.231-244
Billings, A, G.Moos, R, H.(1981) The role OF coping responses and social resources in attenuating the stress OF liFe events.Journal OF Behavioral medicin.4, 139- 158.
Blood stein, O, nan Ranter B.(2007).A handbook on stuttering.Clifton park, NY : cengage publishing
Bluemel, C, S.(1960).Concepts OF Stammering: A century in review.Journal OF speech and Hearing Disorders.25: 24 – 32
Brutten, G, J.PELEMAN, M.(2001).
Byrne B.A, Haddock, C, K 8 poston, S.C.(2002) Mid American Heart Institute : parenting style and adolescent smoking, Journal OF adolescent Healt.(30)6: 418 – 425
Ciarroochi, J, F, P.Mayer , D, J.(2001).Emotional intelligence in every day Life, united states, psychology press.
Consequences.Journal of the experimental Analysis of behavior
CoopER, E, B.(1993).The perserverative stuttering syndrome : Incurable stuttering.Journal OF Fluncy Disorders.12: 89- 381
CORIAt , I, H.(1943).The psycho analytic concept OF stammering.Nervous child 2 : 71-167
Cortical plasticity associated with stuttering therapy.Journal OF Disorders 30:23-39
David son, K, J.Kabst- Zinn, J.(2003).Alteration in brain and immune function produced by mindfuLness medition, psychosomatic medicine.56 ,569-570
Douglas, J.(2005).Behavioural approaches to eating and sleeping problems in young children.Coynivitive behavior therapy for children and families (Znded, pp.187-206).Cambridge, England: Cambridge university press.
DunLap, K, .(1994).stammwring : its nature, etiology and therapy.Journal of comprative psychology.37(3) : 187-202
Fenichel, O.(1980).The psychoanalytic theory of neurosis.
Finn, p., Ingham, E, d.(1997).Recovery without treatment: Areview of conceptual and methodoloyical consderations acrossedisciplines Sandiego: Singular publishing Group.
Flangan, B, I.Goldiamond & N, Azrin.(1990)
Giraud A.L., neumann.K.(2008).Severity of dysfluency correlates with basal gngalia activity in persistent developmental stuttering – Brain and langauge .104, 190-199.
Glauber, I, P.(1958).The psychoanalysis of stuttering.Ing.Eisenson(ed).Stuttering :A symposium.New york: harper & row.
Guitar, B.(2006) .stuttering :Anintegrated approach to its nature  and treatment.U.S.A, lippincott williams and wilkins.
Guven, A, G.(2003).Do the mothers stutters use different communication styles than the mothers of flunt children ? International journal of psychosocial Rehabilitation.8 .25-36
Hassall, R., rose, J., Mcdonald, J.(2005).Parenting stress in mothers of children with an Intellectual disability.Journal of Intellectual disability research.V49.N6.P: 405-418.
Hearnea, ؛ pack man, A.Onslowa.M.(2008).Stuttering its treatment in adolescence.Journal of influncy disorders.
International journal of language, communication Disorders.VOL.38:No.2 :83-91
Jones, R., white, A., Law son, K., Anderson, T.,(2002).Visuoperceptual and visuo motor deficits in developmental stutterers : An exploratory study.Human Movement science.
Journal OF Fluncy Disorders.9:67-84
Journal OF speech and Hearing Disorders 55.706-712
Journal OF speech, Language and Hearing Research.Vol.51: 636-650
Kards, J.Walden, T.(2006).Relation OF emotional reactivity and regulation to childhood stuttering.Journal OF communication disorders.39(6) : 402-423
Klompas, M., Ross, E.(2004).Life experiences OF people who stutter, and the perceived impact OF stuttering on qualiyu OF life.Journal OF Fluncy disorders.29(4):275-305
Kloth, S, A, M.Kraaimaat, F, W,.Janssen, P., Brutten G؛, J.(1999).Persistence and remission OF incipient stuttering among high-risk children.Journal OF Fluncy Disorders 24, 253-256.
Kloth, S.A.M ., P Janssen, P., kraaimaat, F, W, and Brutten, G, J.(1998).Communicative bahavior OF mothers OF stuttering and non stuttering high-risk children prior the onset OF stuttering.Journal OF Fluncy Disorders.20,365-377.
Langlois, A., Hanrahan, L, L., Inouye, L,L.(1989)
Lazarus, R, S.,  Folkman.(1986).Stress Appraisal and copping.NewYork, springer, pub.Company
Lees, R.Stark, c.(2005).The treatment OF stuttering in the young school aged child.whurr publishing For professional.1-19
Levin, K.,.(1935) Adynamic theory OF personality newyork, Mc Graw-Hill.
Ludlow, C, L., Loucks, A.(2003).Stuttering : a dynamic motor control disorder.Journal OF Fluncy Disorders.28:273-295
Macarty, CA.(2004).Parent-child interactions to critical and emotionality over involved expressed emotion: isee a proxy For behavior? Journal OF abnormal child psychology.32(4): 83-93
Mayer, J, D.(1995).A Framework For the classification OF personality.Vol.63: 819-877
Mayer, J.D., salovey, P.(1999).Emotional intelligence traditional standards For an intelligence.Intelligence.
MERTZ,L.B.(2006).Neurological aspects OF stuttering : A theoretical perspective.Journal OF speech, Language, hearing research.42(4):895-910
Messenger, M., on slow, M., packman, A., Menzies, R.(200E).Social aبررسی روانشناسی خانوادهiety in stuttering: measuring negative social expectancies.Journal OF Fluncy Disorders.29 – 201- 212
Meyers, S, C., S Freeman, F, J.(1985a).Interruptions as a variable in stuttering and disFluncy.Journal OF speech and Hearing Research.28,428-435
Meyers, S.C.(1990).Verbal behaviors OF preschool stutterers and conversational partners.
Meyers, S.C., FREEMAN, F, J.(19856).Mother and child speech rates as a variable in stuttering and disFluncy.Journal of speech and Hearing Research.28:436-444.
Miller, S, M.(1979), controllability and human stress : method evidence and theory.
Moos, R, H.Schaefer, J.A.(1986).Life transitutions and crises : A conceptual overview.New york: plenum.
Mordecai, D, R.(1979).Aninvastigation OF the communicative styles OF mothers and fathers OF stuttering versus nonstuttering preschool children during a triadic interaction Dissertation Abstracts International.40.4759-B
Nelson(1945)
Neumannk, preibisch, c8etc.(2005).
New york : W.W.Norton.
Operant stuttering : the control of stuttring behavior through reponse – contingent
ozgeA, Toros, F.(2004).The role OF hemispheral asymmetry and regional activity OF quantitative EEG in children with stuttering.child psychiatry Hum
pearl, S.Z., Bernthal, J, E.(1980).The effects of grammatical complexity upon disFluncy behavior OF non stuttering preschool children.Journal of Fluncy Disorders.5:55-68.
perkins, W, H:(1983).Learning From negative outcomes in stuttering therapy.Journal OF Fluncy Disorders.49:431-33
Peters, H, F, M., S Hulstijn, W.( 1989).Stuttering and aبررسی روانشناسی خانوادهiety: The difference between stutteres and non stutteres in verbal apprehension and physiologic arousal during the adaptation OF speech and non-speech tasks.
Peters, H.F.M., S starkweather, C, W.(1989).Development OF stuttering throughot LiFe.Journal OF Fluncy Disorders, 14, 303-321.
Quick, J,C., Quick,J.D.(1989).organizational stress and preventive management Newyork: Mc Graw-Hill.
Rice, P.L.(1998).Health psychology.Pacific : Brookscole.
Roger, D., Qualter, P., phelips, G.and Gardner, K.(2006).Belief in the paranormal, coping and emotional intelligence personality and individual DiFFerences.41:1089-1105.
Rosenberger, P.B.(1980).Dopaminergic systems and speech Fluncy.Journal OF Fluncy Disorders.5,255-267.
Salovey, P., Mayer, J, D.(1997).What is emotional intelligence? Emotional Development and Emotional intelligent, Basic Book.
Sarrny, C.(2000).Emotional competence.A Developmental perspective.SanFrancisco kossey- Bass, wiley company.
Sharon, K.Millard., Alison, N., cook, M.F.(2008).Is parent-child interaction therapy Effective in Reducing stuttering?
Sheenhan, V.(1986).Approach- avoidance and aبررسی روانشناسی خانوادهiety reduction.Columbus, ohio: charles, E.Merrill.
Sheila, V.(2005).Treatment with medications affecting dopaminergic and serotonergic mechanisms.Journal OF Fluncy Disorders.30:319-335
Starkweather, C.W.(2002).The epigenesis OF stuttering.Journal OF Fluncy Disorders.19, 93-101.
Starkweather, C.W.S Gottwald, S, R.(1990).The demands and capacities model ΙΙ : clinical  applications.Journal OF Fluncy Disorders.15:143-157
The relationship between communication attitude and emotion OF children who stutter.Fluncy Disorder.26(1), 1-15.
Travis, L, E.(1971).The unspeakable OF people with special referrence to stuttering.Englewood GliFFs, N.J.Prentice Hal.
Van Borsel, J.(2003).Delayed auditory Feedback in the treatment OF stuttering.
Van Brosel, J (2001).Stuttering and Billingualism: A review journl OF Fluncy disorders.26:179-205
Van Riper, C.(1999).The nature OF stuttering.Englewood Gliffs, N.J.: prentice Hall.
Van, Akenc., Junger, M., verhoeven, M., vanaken, MAG, Dekovia, M., Denissen, JA.(2007).Parental personality, parenting and toddlers externalising behaviours.European journal OF personality.12(21):993-1015
Vanrykeghem, M., Hylebos, C., Brutten, G., S peleman, M.(2001).The relationship between communication attitude and emotion OF children who stutter.journl OF Fluncy disorders.26, 1-15.
Volume 33, 81-98.
WALL, M, J.(1990).A comparison OF syntax in young stutterers and nonstutteres.journl OF Fluncy disorders.15:93-118
WALL, M, J.MEYERS, F, L.(1984.A review OF Linguistic Factors associated whit early childhood stuttering.journl OF communication disorders.15 441-49
Warner, P.D.(2007).Increasing EQ through coaching.www.talentsmart.com
Wingate, M, E.(1988).The structure OF stuttering a psycholinguistic  Analaysis.New York: springer- verlag.
Wu, J, C., Maguire, G., Riley, G., Lee, A., keator, D., Tang, C.(1997).Increased dopamine activity associated whit stuttering, Neuroreport.8: 767-770
Yeung, J., Howell, P, Davis, charls.N.Sackin, s.(2000).Survey on bilingualism and stuttering.paper presented at the 3rd congress on Fluncy Disorders.Nyborg, Denmark
Zenner, A,A., Ritterman, S, I., Bowen, s., 8 Granhord, K, D.(1978).Measurement and comparison OF aبررسی روانشناسی خانوادهiety Levels OF parents OF stuttering and nonstuttering children.journl OF Fluncy disorders,3, 273-283.
1 : 17-173.
21, 603-619.

لینک کمکی