بررسی دیدگاه دانشجویان دختر درباره تهاجم فرهنگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی دیدگاه دانشجویان دختر درباره تهاجم فرهنگی دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی دیدگاه دانشجویان دختر درباره تهاجم فرهنگی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.


فهرست مطالب
چكیده پژوهش : 7
بیان مساله 7
اهداف تحقیق : 7
سوالهای تحقیق : 7
پیشنهادها : 9
فصل اول : طرح تحقیق 10
بیان مساله 12
اهمیت و اهداف تحقیق : 13
هدف عمده تحقیق : 13
تجزیه و تحلیل داده‌ها : 16
فصل دوم : پیشینه تحقیق 21
مفهوم و ویژگیهای فرهنگ : 22
نظام زندگی خانوادگی 22
تفاوتهای فرهنگی : 22
تكنولوژی و استحاله فرهنگی : 24
عوامل مقاوم در برابر تغییر : 25
انتقال و اشاعه فرهنگی : 26
بحث واردات : 28
عظمت دیرینه تمدن شرقی : 30
فصل سوم : روش تحقیق 34
روشها و ابزار جمع‌آوری اطلاعات : 36
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش تجزیه و تحلیل داده‌ها 37
جدول 7-الف : 45
10-غنی‌سازی فرهنگ بومی و خودی ، مانع از گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه می‌شود ؟ 49
11-وضعیت اقتصادی اجتماعی مناسب و نسبتاً مرفه ، در روی آوردن به فرهنگ غرب تاثیر دارد ؟ 51
12-دادن آزادی بی حد و حصر یا محدودیت بیش از اندازه در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟ 52
12-دادن آزادی بی‌حد و حصر یا محدودیت بیش از اندازه ، در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است . 53
فصل پنجم : خلاصه تحقیق 54
بحث و خلاصه / نتیجه‌گیری 55
نتیجه‌گیری : 57
بحث و نظر مربوط به سوال اول : 57
محدودیت‌ها : 61
پیشنهادات : 63
منابع و مآخذ : 64
پرسش نامه 66

چكیده پژوهش :
عنوان تحقیق : بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام نور و آزاد واحد سبزوار در سال تحصیلی 85-84
بیان مساله
رهبر معظم انقلاب در بیان اهمیت پرداختن به مساله تهاجم فرهنگی فرموده‌اند :
« امروزه دشمن بیشترین همت خود را روی تهاجم فرهنگی گذاشته است ».
در فصل اول یعنی در طرح تحقیق به بیان اهمیت این پدیده مهم تاریخی كه در همه جوامع به چشم می‌خورد چه بصورت تهاجم فرهنگی و یا به صور گوناگون دیگر مانند تبادل فرهنگی ، انتقال فرهنگی ، استعمار فرهنگی و … پرداختیم .


اهداف تحقیق :
1-هدف عمده تحقیق : برخی از عوامل گرایش جوانان مخصوصاً قشر دانشجویان دانشگاه های پیام نور و آزاد سبزوار به فرهنگ غرب در سال تحصیلی 85-84
2-اهداف جزئی (ویژه) : الف : بررسی نحوه عملكرد شیوه‌های تربیتی والدین و گرایش جوانان به فرهنگ غرب . ب : میزان و نوع تبلیغات رسانه‌های گروهی در جامعه ایران ج : دادن آزادی یا محدودیت بیش از اندازه در بروز این گرایش .

سوالهای تحقیق :
1-آیا بین آگاهی جوانان از اهداف فرهنگ و مظاهر غرب و گرایش به غرب رابطه وجود دارد ؟
2-آیا بین نقش خانواده در فرهنگ‌دهی به جوانان در برابر فرهنگ منفی غرب و عمل خود والدین به این موضوع رابطه وجود دارد ؟
3-آیا ایجاد برنامه‌هایی در زمینه فرهنگ غرب و ارائه نكات مثبت و منفی این فرهنگ ، در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟
4-آیا آزادی بی‌حد و حصر یا محدودیت بیش از اندازه در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟
5-آیا غنی بودن فرهنگ بومی و آگاهی از فرهنگ جهانی مانعی برای گرایش به فرهنگ غرب می‌شود ؟
6-آیا شرایط اقتصادی و اجتماعی مرفه خانوادگی ، در بروز گرایش به فرهنگ غرب موثر است ؟

روش تحقیق :
با توجه به موضوع تحقیق ، روش به كار رفته از طریق آمار توصیفی انجام گرفته است بصورت روش توصیفی از نوع علی پس از رویداد .

جامعه ، نمونه ، شیوه نمونه‌گیری :
جامعه مورد نظر دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار در سال تحصیلی 85-84 حدود 2000 نفر است كه نمونه انتخاب شده 50 نفر می‌باشد و جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال تحصیلی 85-84 حدود 6000 نفر است كه از این تعداد ، 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند كه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ، نمونه‌ها انتخاب شده‌اند .
ابزار اندازه‌گیری :
ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، پرسشنامه می‌باشد .
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ، از آمار توصیفی استفاده شده است .
به این صورت كه بعد از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ، جدول توزیع فراوانی ،
درصد فراوانی برای هر گزینه و سپس نمره‌ كل محاسبه شده است .
خلاصه نتایج :
نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات ، سوالات تحقیق را تایید كرده كه آگاهی جوانان از اهداف فرهنگ‌سازان غرب ، نقش خانواده در فرهنگ‌دهی به جوانان ، ایجاد برنامه‌هایی در زمینه فرهنگ غرب و ارائه نكات مثبت و منفی فرهنگ ، غنی بودن فرهنگ بومی ، آزادی بی‌حد و حصر یا محدودیت زیاد در این گرایش موثر است . ....
منابع و مآخذ :
- احمدی حكتی كار ، حسین ، بررسی نگرش نوجوانان پسر و دختر 18-15 ساله به فرهنگ بیگانه در شهر كرمان ، 1379
- ابراهیمی ، عبدالجواد ، تهاجم فرهنگی (سخنان استاد محمدتقی مصباح یزدی) ، انتشارات موسسه آموزشی خمینی ، چاپ چهارم ، 1379
- آدمیت ، فریدون ، اندیشه‌های میرزا فتحعلی خان آخوند زاده
- آل احمد ، جواد ، غربزدگی (چاپ جدید) ، فردوس ،تهران ، 1372
- امام خمینی ، امام و انقلاب فرهنگی ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم ، 1361
- اتكینسون ، ایتال (و دیگران) ، زمینه روانشناسی (جلد1) ، رشد ،تهران ، 1369
- بست‌جان ، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ، ترجمه پاشا شریفی و نرگس طالقانی ، انتشارات رشد ، 1369
- رضوانی ، اصغر ، توسعه فرهنگی در آسیا و كشورهای عربی ، انتشارات شعاع ، 1380
- رهنمایی ، سیداحمد ، آسیب‌شناسی فرهنگی ، مجله معرفت ، شماره 33 ، 1379
- رحیمی ، عزیزا… ، بررسی مظاهر و پیامدهای تهاجم فرهنگی درآپ ، انتشارات پژوهشكده اقبال ، 1380
- شرفی ، م ، دنیای نوجوان ، نشر بنیاد ، 1374
- شریعتی ، علی ، چه باید كرد ، انتشارات حسینیه ارشاد ، تهران ، 1360
- فرهنگی ، علی‌اكبر ، تكنولوژی و تكامل فرهنگی ، انتشارات فرهنگ‌خانه اسفار
- فیاض ، محمدسعید ، مهمترین عوامل موثر در تهاجم فرهنگی غرب علیه انقلاب اسلامی ایران ، 1379
- مدرسی ، خ ، جاودانی ، خ‌ ، بررسی و شناخت ابعاد گوناگون تهاجم فرهنگی ، تهران ، 1373 .
- مسعودی فر ، احمدرضا ، بررسی عوامل گرایش نوجوانان 18-14 ساله دبیرستانهای تهران به فرهنگ بیگانه ، 1372
- مكارم شیرازی ، ح ، غربزدگی جوانان ، سازمان تبلیغات ، تهران ، 1372
- منصوری ، جواد ، نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، چاپخانه سپهر ، 1365
- محسنی ، منوچهر ، مقدمات جامعه‌شناسی ، انتشارات آگاه ، 1382
- محسنی ، منوچهر ، جامعه‌شناسی عمومی ، انتشارات كتابخانه طهوری ، 1353
- میرحسنی و كیانی ، ارتباط بین فرهنگها ، انتشارات باز ، 1379
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بررسی عوامل گرایش نوجوانان 18-15 ساله دبیرستانهای مشهد به فرهنگ بیگانه ، 1381

لینک کمکی