بررسی دلبستگی بین دختران و پسران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی دلبستگی بین دختران و پسران دارای 124 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی دلبستگی بین دختران و پسران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه پژوهش
تعریف اصطلاحات و مفاهیم

فصل دوم
 پیشینه پژوهش
مقدمه
نظریه های دلبستگی
نظریه اریسکون
نظریه یادگیری
نظریه کردار شناسی
تشکیل دلبستگی ها- چگونه دلبسته می شویم؟
دلبستگی اولیه
دلبستگی در شکل گیری
مرحله واقعی
موضوعهای دلبستگی- به چه کسی دلبسته شویم؟
انواع دلبستگی – کیفیت دلبستگی یا هیلگارد
ثبات دلبستگی
مقدمه
تعریف متغیر
تاریخچه ی موضوع
عوامل موثر
فرهنگ و جامعه
یادگیری
تجربیات شخصی
عدم اطلاع
جنسیت
درک فرد از رویداد
ساختار شخصیت
هشیار- نیمه هشیار- ناهشیار
نهاد- من – من برتر
تعارض بین سه لایه ی شخصیت
نهاد، من، من برتر
ویژگیهای مکانیسم های دفاعی
تقسیم بندی مکانیسم های دفاعی
انواع مکانیسم های دفاعی
پیامدهای سرکوبی
استفاده افراطی از سرکوبی
مکانیسم جبران
انواع جبران
جبران با استفاده از فرزندان
جبران از طریق تکبر
جبران از طریق اتکاء و توسل به مقام عالی و برتر
جبران از طریق ایفای نقش بالاتر
جبران از طریق تحقیر دیگران
جبران از طریق جرم و جنایت
همانند سازی
واکنش سازی
چندین نمونه از واکنش سازی
ارزش واکنش وارونه (واکنش سازی)
جابجایی
پرخاشگری و جابه جایی
بازگشت
نمونه ها و مواردی از بازگشت
استفاده از افراطی از بازگشت
فرافکنی
استفاده افراطی از فرافکنی
درون فکنی
مواردی از درون فکنی
دلیل تراشی
والایش ستیزه جویی و پرخاشگری
والایش بزهکاری و تخریب
پناه بردن به باده گساری
پرخاشگری
ترمیم
منفی بافی
انفصال
باطل سازی
هذیان
جلب توجه
پناه به بیماری
کنایه یا سمبولیسم
کناره گیری
انتقال
تبدیل
تثبیت
برگرداندن احساس به سوی خویش
مقاومت
توجیه عقلی
اظهار و استرحام
شوخی
رفتار تحریکی
تظاهر به بی میلی
جدایی
جز خود ساختن
خودکشی
فروپاشی دفاع ها

فصل سوم
روش پژوهش
جامعه اماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه سبک دلبستگی
پرسشنامه مکانیسم های دفاعی
روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم
مقدمه
بررسی ویژگیهای توصیفی گروه نمونه
یافته های پژوهش

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
آیا بین مکانیسم های دفاع روانی دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟
محدودیت ها
پیشنهادات

 

مقدمه

اگر احتیاجات و امیال بشری به سهولت ارضاء می شد زندگی آسان می نمود اما چنانچه میدانیم موانع و مشکلات گوناگون، اداب و سنن و رسوم اجتماعی ،عرف و قوانین مدون از ارضای بسیاری از احتیاجات انسانی جلوگیری می کنید و در نتیجه  نا کامی به بار می آورند بر طرف کردن بعضی از این موانع آسان و مواجهه با برخی از آنها مشکل است و منازعه روانی ایجاد می کند.از این رو زندگی انسان یک مبارزه ی همیشگی و لایزال است و این مبارزه اصولاً بر سر تعارض یا کشمکش بین تمایلات شخصی فرد و مورد نیازی خارج که به شدت فرد را تحت نفوذ و تأثیر قرار می دهند                  می باشد .( احمدوند ، 1382)
 یکی از راههای پاسخ دادن به ناکامی ها و تعارضات که همه ی ما آنها را از دوران کودکی در خانه و جامعه یاد می گیریم( مکانیسم های دفاع روانی) است. این فروید بود که برای فرایندهای ناهشیاری که واقعیت را تحریف می کنند تا آدمی را در برابر اضطراب محافظت کنند اصطلاح مکانیسم دفاعی را بکار می برد( میگارد و دیگران 1370)
 فروید در سال 1923 با تعریف مفاهیم نهاد، خود و فراخود که به جنبه های مختلف کنش انسان اصلاق می شود الگوی سازمان یافته تری را از فهوم مکانیسم ها به وجود آورد ( دیویدال،رز نهان سیلگمن، 1379)
همچنین او در سال 1938 برای نیاز می گذارد و معتقد بود که روش های فوق العاده زیادی از سوی                ( خود) برای دفاع از تنشهای به کار گرفته می شود، مدتی کوتاه پس از آن آنا فروید که نقش خلاق در متناسب کردن روان کاوی برای کودکان ایفا کرده کتابش را تحت عنوان ( خود و مکانیسم های دفاعی) که امروزه نیز باقی است تعریف و تشریح کرد( سارا سون و سارا سون 1371)
روانشناسان، نخست به این نظریه معتقد بودند که دلبستگی به مادر را از آن رو حاصل می شود که او منبع غذاس، یعنی یکی از اساسی ترین نیازهای کودک را تأمین می کند،ولی برخی واقعیات با این نظریه مطابقت ندارد.
روانکاوی به نام (جان با ولبی(John/Bowlby) در دهه های 1950 و 1960 بیشترین بررسیها را      دربار ی دلبستگی نوزاد انسان انجام داده نظریه او تلفیق مفاهیم نظریه های روانکاوی کردار شناسی و روانشناسی شناختی است بنابر نظریه دلبستگی ، اگر کودکی در سالهای نخست زندگیش نتواند دلبستگی توأم با احساس امنیتی، حداقل با یک نفر برقرار کند.
در بزرگسال قادر به ایجاد روابط صمیمانه فرد نخواهد بود(ص 86 زمینه روانشناسی میگار جلد 1)
طولانی ترین بخحش دوره زندگی، دوره تقریباً از اوائل بیست سالگی تا اوایل شصت سالگی می باشد که در واقع بخشی از زندگی است که روانشناسان رشد کمتر آن را مطالعه کرده اند.
آن دسته از متخصصان بالینی که مبحث سبکهای دلبستگی را مطالعه کرده اند معتقدند اولین پیوند اهمیت خاصی دارد چون سرنوشت روابط بعدی کودک را تعیین می کند ( هارجی و همکاران 1377).

 

بیان مسئله
همه یافراد بشر مشکلاتی دارند و این مشکلات در نتیجه تعارضات و ناکامیهایی است که بر سر راه امیال و آرزوهای آنها قرار می گیرد به عبارت دیگر ریشه ی اکثر مسائل انسان، محرومیت و رنجهای حاصل از آن است و اغلب، برای افراد انسان دشوار و یا حتی غیر ممکن است که مستقیماً به مشکلی حمله بیاورند و آن را از بین ببرند.به این دلیل بشر برای کاستن از اضطراب ناشی از محرومیت و ناکامی مجبور است دست به رفتارهایی موسوم به رفتارهای جبرانی یا سازشی بزند.رفتارهای سازشی از لحاظ مقدار متفاوتند و برخی از افراد در استفاده از آنها  راه افراط در پیش می گیرند. مکانیسم های دفاعی در مواقع شکست و ناکامی به دفاع از من می شتابند تا من به طور نا خود آگاه بقای خود را حفظ کند.  ( شاملو 1378)
 به گونه ای دیگر می توان گفت من هسته اصلی شخصیت است و هر نوع تحقیر به ارزش و کفایت آن تهدیدی است به هسته ی مرکزی وجود شخص و به این مناسبت مکانیسم های دفاعی گوناگونی به منظور حفظ (من) از تحقیر و از هم پاشیدگی و ترقی و استحکام آن تا حد امکان به وجود آمده است و زمانی که ارزش و تمامیت شخص مورد تهدید باشد و به عرصه پیکار فرا خوانده می شود تا سازشهایی بین انگیزه ها و منازعات ضد و نقیض برقرار کرده، کشمکشها و اضطرابهای درونی را تسکین دهد.( احمد وند 1382)
ویلنت (1994) مکانیسم های دفاعی روانی فرایندهی تنظیم کننده ی خود کاری هستند که برای کاهش نا هماهنگی شناختی و به حداقل رساندن تغییرات ناگهانی در واقعیت درونی و بیرونی از طریق تأثیر گذاری بر چگونگی ادراک حوادث  تهدید کننده عمل می کند ( به نقل از بشارت 1384 ص 9)
ویلیت و دریک (1985) در تحقیق جامع دریافتند که مکانیسم های دفاعی سازش نیافته با بسیاری از شاخص های منفی سلامت مرتبط هستند ( به نقل از بشارت 1384)
نتایج پژوهشها نشان می دهد که کودکان با توجه به رفتارهایشان به سه سبک دلبستگی تقسیم می شوند کودکان دلبسته ایمن اعم از ایمن کودک به هنگام رفتن مادر از اتاق یا نه زمانی در طبقه ایمن قرار می گیرد که هنگام بازگشت مادر با او تعامل کند.
کودکان دلبسته نا ایمن اجتنابی : این کودکان در مراحل بازگشت مادر آشکار از تعامل با او پرهیز  می کند.
کودکان دلبسته نا ایمن در سوگرا: کودکانی به عنوان دو سوگرا طبقه بندی می شوند که رویداد بازگشت مادر در برابر او مقاومت می کنند آنان همزمان در جستجوی برقراری ارتباط جسمانی با مادر هستند و هم از آن پرهیز می کنند.( وفائیان 1385)
طبق نظر روان تحلیل گران بر کیفیت دلبستگی کودک- مادر در خلال نخستین سال زندگی به عنوان عامل تعیین کننده ی تحول شناختی و اجتماعی سالهای بعدی متمرکز است. دلبستگی زودرس از راه درون سازی یک الگوی ارتباطی دو تایی بر رفتار بعدی اثر می کند.( دادستان 1382)

لینک کمکی