بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

چكیده
این تحقیق كه با عنوان بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد .

اهداف مد نظر تحقق
1- بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران .
2- ارائه پیشنهادها و راه حلهای مناسب به مسئولین به منظور بهبود فرایند مدیریت و آموزش مدیران .

در ارتباط با اهداف موفق سئوالات زیر نیز برای محقق مطرح بوده است .
1- آیا انتخاب مدیران با شرایط مندرج در آیین نامه انتصاب مطابقت دارد ؟
2- آیا مدیران مدارس دوره های كار آموزی و آموزش ضمن خدمت مورد نیاز پست مورد تصدی خود را گذرانده اند ؟

جامعه آماری
جامعه آماری را كلیه مدیران شهری شهرستان ساوجبلاغ كه تعداد آنها 92 نفر می باشند تشكیل می‌دهد .

ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای است كه شامل 15 سؤال ( 13 سؤال پاسخ بسته و 2 سئوال پاسخ باز ) می باشد .

اطلاعات به دست آمده در برگیرنده نتایج زیر بوده است :
1- انتصاب مدیران بر اساس ضوابط مندرج مندرج در دستورالعمل بوده است .
2- مدیران از نظر گذراندن دوره های ضمن خدمت با كمبود جدی مواجه می باشند .

بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد كه :
1- بكار گیری مدیران آموزش دیده در پستهای مدیریتی بری دست یافتن به كارآیی بیشتر
2- فراهم آوردن آموزشهای مكاتبه ای و گواهی معتبر و تشویق مدیران در امر آموزش .
3- حداقل سالی دو جلد كتاب جدید در رابطه با مدیریت آموزشی در اختیار مدیران جهت مطالعه قرار گیرد و از آن آزمون بعمل آید بر اساس نتایج حاصله گواهی ضمن خدمت صادر گردد .
4- پیشنهاد می شود جهت یافتن اطلاعات دقیق و كامل تحقیق جداگانه با تفكیك سه مقطع ( ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ) در شهرستان ساوجبلاغ صورت گیرد .

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات
• مقدمه
بیان مسئله
• اهداف تحقیق
• روش انجام تحقیق
• اهمیت موضوع تحقیق
• محدودیتهای تحقیق
• تعریف واژه ها و اصطلاحات
• خلاصه از سایر فصلها

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
• مقدمه
• ادبیات
• سابقه موضوع تحقیق

فصل سوم : روش تحقیقی
• مقدمه
• عنوان تحقیق
• اهداف كلی تحقیق
• نوع تحقیق
• جامعه آماری
• حجم نمونه
• ابزار تحقیق
• محدودیت های تحقیق
• موقعیت تاریخی و جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ
• اطلاعات كلی درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم :
• نتیجه گیری
• پیشنهادات

منابع و مأخذ
• ضمائم

فهرست جداول

• جدول شماره 1 ( میزان تحصیلات مخاطبین )
• جدول شماره 2 ( رشته تحصیلی مخاطبین )
• جدول شماره 3 ( سابقه رسمی مخاطبین )
• جدول شماره 4 ( سابقه خدمت در شهرستان مخاطبین )
• جدول شماره 5 ( سابقه خدمت در پست مدیریت مخاطبین )
• جدول شماره 6 ( سابقه خدمت قبل از مدیریت مخاطبین )
• جدول شماره 7 ( بومی وو غیر بومی بودن مخاطبین )
• جدول شماره 8 ( انتصاب قبل و بعد از انتصاب مخاطبین )
• جدول شماره 9 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )
• جدول شماره 10 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )
• جدول شماره 11 ( نظر خواهی از مخاطبین )
• جدول شماره 12 ( مدرك تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )
• جدول شماره 13 ( میزان مطالعه مخاطبین )
• جدول شماره 14 ( زمان انتصاب مخاطبین )
• جدول شماره 15 ( رشته تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )فصل اول : كلیات

- مقدمه
- بیان مسئله
- اهداف تحقیق
- روش انجام تحقیق
- اهمیت موضوع تحقیق
- محدودیتهای تحقیق
- تعریف واژه ها و اصطلاحات
- خلاصه ای از سایر فصلها

مقدمه
بدون شك در دوران كنونی شاید هیچ شغلی نباشد كه پرداختن به آن به آموختی مقدمات و مهارتهای خاص نیاز نداشته باشند در میان مشاغل حرفه ای جهان آموزش های پیش از خدمت بخش جدا ناشدنی و انكار نا پذیر ان شغل به شمار می آید و همه داوطلبان چنان مشاغلی باید گواهینامه های علمی و فنی استواری مبنی بر طی موفقیت آمیز دوره حرفه ای پیش از خدمت را ارئه دهند تا پروانه آغاز كار دریافت دارند .
مدیریت آموزش و پرورش در شمار یكی از مشاغل حرفه ای است كه به دلیل اهمیت و تأثیر عظیمی كه در سرنوشت دانش آموزان دارد پرداختن به آن بدون گذراندن دوره آموزش پیش از خدمت و احراز و شایستگیهای علمی ، فنی و اخلاقی یا در موارد ویژه طی دوره های آموزش ضمن خدمت نباید مجاز شمرده شود .
هم اكنون در سراسر جهان پیشرفته برای مدیران آموزشگاهها و دیگر مسئولانی كه در نظام های آموزش و پرورش به مدیریت می پردازند دوره های حرفه ای و تخصصی گوناگونی در دانشگاهها و دیگر مراكز آموزشی عالی بر پاشده و داوطلبان چنان مشاغلی با طیب آن دوره ها خود را برای كار مدیریت و اداره نهادهای آموزشی آماده می سازند . از سوی دیگر در نظام آموزش و پروورش بشیاری از كشورهای جهان به ویژه كشورهای در حال توسعه اقتصادی اجتماعی رسم و سنت كهن آن است كه از میان جامعه معلمان آنان را كه درخشش و شلیستگی فنی و شغلی در كار تدریس دارند به كار مدیریت آموزشگاه یا سازمان آموزش و پرورش منصوب كنند ، در این زمینه بی آنكه در اهمیت سابقه آموزش برای مدیران آموزشگاهها یا واحدهای آموزش و پرورش تردید شود باید یاآور شد كه در مرتبه نخست مهارتهای لازم برای اداره كردن یك آموزشگاه یا واحد آموزشی و تجربه كامیاب معلمان در اتاق درس ارتباطی ندارد و مردر مرتبه دوم تجربه ممتد تدریس ویژگیهای معلمی می تواند در راه اعمال مدیریت مؤثر آموزشی موانع غیر لازم پدید آورد . كامیابی در كار مدیریت اموزشگاهها و مشاغل كلیدی و سیاست گذاری نظام آموزش و پرورش به‌اگاهی ها و دانش های خاص و دیگری جز هنر معلمی وابسه است هم اكنون گروه بس عظیمی از كاركنان آموزش و پرورش كشور عهده دار وظیفه مدیریت و كارگردانی مناطق و ادارات ستادی و اجرایی آموزش و پرورش و سازمانهای سیاست گذاری نظام در سراسر كشور هستند و شایسته آن است كه همه نامزدان و دارندگان شغل مدیریت در همه رده های آموزشی كشور هرگز به مقام مدیریت منصوب یا در آن مقام تثبیت نشوند مگر پیش از انتصاب یا در زمان تصدی دوره ای را به صورت شرایط و ابزار ابقای شغل مدیریت با كامیابی طی كرده یا طی نمایند البته تا زمانب كه چنین آرمانی به تحقق برسد باید تلاش شود تا مدیران مشاغل و داوطلبان دستیابی به مشاغل مدیریت بیش از تصدی یا در زمان تصدی بتواند با طی دوره های خاص مدیریت خود را با شایستگیهای علمی و فنی مجهز گردانند و با نگرشها و دیدگاههای امروز دانش مدیریت آشنا شوند
منابع و مأخذ

میر كمالی سید محمد رهبری و مدیریت آموزشی نشر رامین چاپ آذروش آبان 73
علاقه بند علی مقدمات مدیریت آوزشی نشر روان چاپ حیدری پاییز 75
علی آبدی علیرضا مدیران جامعه اسلامی نشر رامین چاپ آذروش پاییز 72
واثقی قاسم درسهایی از اخلاق نشر سازمان چاپ اشكان تابستان 75
مدیریت تبلیغات اسلامی
قبادی خداداد خلاصه نتایج یك تحقیق مجله فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش شماره مسلسل 13 بهار 74 معاونت تأمین و تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش
صباغیان زهرا تأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش موفقیت و كارآیی مدیران
منابع بالا

لینک کمکی