بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی كودكان مهد كودکی و کودکانی که مهد کودک نمیروند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی كودكان مهد كودکی و کودکانی که مهد کودک نمیروند دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی كودكان مهد كودکی و کودکانی که مهد کودک نمیروند کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه
از لحظه‌ی انعقاد نطفه و در طول زندگی که می‌تواند 60، 70، 80 یا 100 سال طول بکشد، انسان به تدریج دوره‌های مختلفی از شبه جنینی، نوزادی، نوبادگی، کودکی، نوجوانی، بزرگسالی، میانسالی و پیری را طی می‌کند و در طی این دوران تغییرات زیادی در انسان به وجود می‌آید . این تغییرات زمینه‌های زیادی را در بر می‌گیرد مانند تغییرات جسمی، شناختی و روانی – اجتماعی (وندرزندن ،ترجمه گنجی،1385) .
برای بررسی و درک متغیرهای فردی مختلف موجود میان افراد در دوران نوجوانی و بزرگسالی، تاکنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است هدف از انجام این تحقیقات، شناخت و درک اثرات خلق و خو، خودباوری، خویشتنداری، عزت نفس و ... در ارتباط با شماری از رویداد‌های اجتماعی نظیر رفتارهای پر خطر، سوءاستفاده‌ها و بدرفتاری، افسردگی، خود کشی، خشونت و بزهکاری می‌باشد . شواهد متعددی نشان می‌دهد که خصوصیات فردی باشد در طی دوران نوجوانی و بزرگسالی تغییر می‌کنند . از آنجاییکه، اساس و پایه ی توانایی‌های اجتماعی و فردی و خصوصیات فردی در دوره ی نوزادی و نوپایی شکل می‌گیرد، بنابراین محققان بهترین زمان را برای بررسی و مطالعه خصوصیات فردی و اجتماعی، اوایل دوره ی رشد مخصوصاً دوران نوباوگی می‌دانند (هوک ، کلویر - ماوس ،2002) . نوباوگی و نوپایی به دو سال اول زندگی گفته می‌شود که یکی از پرجنب و جوش ترین دوران رشد است . قد کودکان نوپا در پایان سال اول 50 درصد و در دو سالگی 75 درصد بیشتر از زمان تولد است .

فهرست مطالب

فصل اول : چارچوب پژوهش
1. 1- چکیده
1. 2- مقدمه
1. 3- بیان مسأله
1. 4- اهمیت موضوع
1. 5- هدف پژوهش
1. 6- فرضیه‌های پژوهش
1. 7- تعریف عملیاتی متغیر‌های پژوهش
فصل دوم : پیشینه‌‌ی تحقیق
2. 1- مقدمه
2. 2- تعریف خلق و خوی
2. 3- پیشینه‌ی نظری
2. 4- مؤلفه‌های خلق و خوی
2. 5- انواع خلق و خو
2. 6- ارزیابی خصوصیات خلقی در کودکان نوپا
2. 7- عوامل مؤثر در خلق و خو
2. 7. 1- عوامل ژنتیکی
2. 7. 2- عوامل محیطی
2. 7. 2. 1- خانواده
2. 7. 2. 2- مراحل دلبستگی از دیدگاه بولبی
2. 7. 2. 3- انواع دلبستگی
2. 7. 3- شیوه‌های فرزند پروری
2. 7. 3. 1- انواع شیوه‌های فرزند پروری
2. 7. 4- اصول انضباطی
2. 8- اختلالات و مشکلات خلقی در کودکان نوپا
2. 9- محرومیت عاطفی و اثرات نگهداری کودکان در مؤسسات شبانه‌روزی
فصل سوم : روش تحقیق
3. 1- مقدمه
3. 2- جامعه‌ی آماری
3. 3- نمونه و روش نمونه‌گیری
3. 4- ابزار پژوهش
3. 5- روش گردآوری داده‌ها
3. 6- نوع پژوهش
3. 7- روش آماری
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4. 1- مقدمه
تجزیه و تحلی نمرات میانگین و انحراف استاندارد متغیر‌های
خلق و خو در دو گروه عادی و بهزیستی
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر خلق و خوی منفی در دو گروه
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر شدت ابراز احساسات
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر غریبگی کردن
فصل پنجم :‌بحث و نتیجه‌گیری
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی دوم پژوهش
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی سوم پژوهش
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی چهارم پژوهش
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی پنجم پژوهش
5. 7- محدودیت‌‌های پژوهش
5. 8- پیشنهاد‌های پژوهشی
5. 9- پیشنهاد‌های اجرایی
پرسشنامه‌ی ارزیابی تصویری خلق و خو
منابع فارسی
منابع انگلیسی


منابع فارسی
- اتکینسون، ریتا ال و همکاران (مؤلفان)؛ زمینه‌ی روان شناسی هیلگارد، ترجمه‌ی محمد تقی براهنی و همکاران (مترجم‌ها) .
- احدی، حسن – نبی جمالی، شکوه السادات؛‌ روان شناسی رشد، مفاهیم بنیادی در روان‌شناسی کودک؛ چاپ سیزدهم، شرکت پردیس، 1380.
- آزاد ، حسین؛ آسیب‌شناسی روانی؛ تهران، انتشارات بعثت، 1372.
- آندره بلوش، مارک؛ رشد روانی – عاطفی کودک؛ ترجمه‌ی فرشته توکلی، نشر واژه‌ی صبح، 1377.
- برک ، لورای؛ روان شناسی رشد (از لقاح تا کودکی)، جلد اول؛ ترجمه‌ی یحیی سید محمدی، چاپ پنجم ، نشر ارسباران، 1384.
- جلیلی، فروزش .
- خانجانی، زینب ؛ تحول و آسیب‌شناسی دلبستگی ازکودکی تا نوجوانی؛ انتشارات فروزش، 1384.
- حسینی، سید باقر، مقایسه‌ی میزان افسردگی کودکان خانواده‌های بحران‌زده، فقدان طلاق (جدایی)، افت تحصیلی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی پایین با کودکان عادی مقطع ابتدایی شهرستان گچساران در سال تحصیلی 79-1378.
- حیدری، اکرم؛ روان شناسی رشد و اختلالات روانی رایج در کودکان، انتشارات رشد، 1367.
- دلاور، علی؛ احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی؛ تهران، انتشارات رشد، 1376.
- راینکیه، مارک ای؛ داتیلیو، فرانک ام؛ آرتور فریمن؛ شناخت درمانی در کودکان و نوجوانان، ترجمه‌ی جواد علاقبند راد، حسن فرهی؛ چاپ اول، انتشارات بقعه، 1380.
- ریو، ریو، جان مارشال، انگیزش و هیجان؛ ترجمه‌ی یحیی سید محمدی؛ نشر ویرایش، 1376.
- سیف، کدیور، کرمی و لطف آبادی، روان شناسی رشد؛ ویرایش دوم، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، 1373.
- کاکاوند، علیرضا؛ بررسی ومقایسه‌ی تأثیر فقدان پدر و مادر بر میزان اختلالات رفتاری کودکان تحت پوشش بهزیستی با کودکان فاقد پدر تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی و کودکان عادی مقطع ابتدایی شهرستان کرج، 1376.
- کرین، ویلیام کریستوفر، پیشگامان روان شناسی رشد؛ ترجمه‌ی فرید فدایی؛ چاپ هشتم، انتشارات اطلاعات ، 1382.
- عازمی، جعفر، بررسی و مقایسه‌ی میزان افسردگی و اضطراب قبل و پس از زایمان دوم مادران با فرزندان معلول و عادی شهر تهران در سال 1382.
- علیزاده، حمید، تعامل والدین، فرزند: تحول و آسیب‌شناسی؛ پژوهش‌های روان شناختی، 1380، دوره‌‌ی 6 شماره‌ی 3 و 4.
- ماسن ، پاول هنری [و دیگران] ؛ رشد و شخصیت کودک؛ ترجمه‌ی مهشید پاشایی، تهران» نشر مرکز، کتاب ماد ، 1380.
- نجاتی، حسین؛ روان شناسی کودک (حرکت، تلاش، تکاپو) چگونگی رفتار با کودکان، نشر ویرایش، 1373.
- وندرزندن، جیمز؛ روان شناسی رشد؛ ترجمه‌ی حمزه گنجی؛ چاپ دوم، تهران: موسسه‌ی نشر ساوالان، 1385.
- ویتن، وین؛ روان شناسی عمومی؛ ترجمه‌ی یحیی سیدمحمدی؛ نشر روان، 1383.

منابع انگلیسی:
1- Ahnert , L. , Bunnar , M.R. , Lamb , M. E & Barthel , M . (2004). Transition to child care. Associations with infant – mather attachment , infant negative emotion, and cortisol devations. Child Devebpment, Vol 75, No3 , 639- 650.
2- Burgess , K. B, Marshall, P.J, Rubin , K.H & Fox, n.A. (2003). Infant attachment and temperment as predictors of subsequent externalizing problems and cardiac phisiology. Journal of child psychology and psychiatry 44, 819 -831.
3- Carter, A.s, Briggs – Gown , M.J & ornstein Daelis , N. (2004). Assessment of young children"s socied – emotional development and psychopathology , recent advances and recommendations for practice. Journal of child psychology and psychiatry 45, 109- 134.
4- Clarke – stewart, K.A, Fitzpatrick, M.J, All husen , V.D & Goldberg, w.(2000). Measuring difficult temperament the easy way. Journal of Developmental and Behavioral pediatrics. Vol 21 , No3, 207- 222.
5- Clark , L.A , ko chanska , G. & ready , R. (2000). Mother"s personality and It"s interaction with child temperament as predictos of parenting behowior. Journal of personality and social psychology, vol 79, No2 , 274.
6- Houch, G. M. (1999) . The measuremental of child charactteristics form infancy to toddlerhood. Temperament, Developmental competence, self- concept and social competence. Issuesin comprehensive pediatric Nursing , 22, 101-127.
7- Houck . G.M & Lecuyer – Maus , E. A. (2002). Maternal limit- setting patterns and toddler development of self – concept and social competence. Pediatric Nursing 25, 21-41.
8- Houck . G.M & lecuyer – Maus, E.A. (2004) . Maternal limit setting during toddlerhood, delay of gratification and behavior problems at age five. Jounal of infant Mental health, vol 25(1) , 28-46.
9- Lecuyer – Maus, E. A & Houck, G.M. (2002). Mother – toddler interaction and the development of self – regulation in limit – setting context. Journal of pediatric Nursing, Vol 17 , No3, 183-197.
10- Sounding, K. J. (2005). Behavioral genetics and child temperament.
11- Field, T (1986. Effects of maternal unsuitability on mother infant interaction in fant behavior and development, vol 19. No5.

لینک کمکی