بررسی فورس ماژور یا قوه قاهره در اجرای قرارداد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی فورس ماژور یا قوه قاهره در اجرای قرارداد دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فورس ماژور یا قوه قاهره در اجرای قرارداد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

پلان
1- تعریف:
1- در حقوق تطبیقی
2- در حقوق فرانسه
3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی
الف- معنای عام
ب- معنای خاص
4- در حقوق بین الملل
5- نظر دكتر كاتوزیان در این زمینه 1- معنی و ارجاع 2- فایده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟ 5- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ایجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نیت 4- دگرگونی طبیعت تعهد 5- نتیجه)
6- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد 1- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی 1- تعریف 2- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی
ب) فعل شخص ثالث 1- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است 2- مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره‌ مسئولیت است.
ج) موردی كه مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.
7- نظر دكتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت 1- تحقق یك علت خارجی 2- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت كند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.فهرست مطالب

1- پلان
2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی
3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل
4- قوای قاهره و آفات ناگهانی
5- اثر دخالت قوه قاهره
6- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟
7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)
8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن
9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت
10- رفتار حناف حسن نیا
11- دگرگونی طبیعت تعهد
12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)
13- علت خارجی
14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی
15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده
16- موردی كه مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب
اماره مسئولیت است
17- اسباب معافیت از جبران خسارت
18- تقصیر متضزر
19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت
20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی
21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب
ب) اعتصاب
ج) منع قانونی
22- شرایط فورس ماژور
23- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد
24- آثار فورس ماژور
25- تعلیق قرارداد
26- فهرست منابعمنابعی كه از آنها استفاده شده است

1- قواعد عمومی قراردادها جلد 3 دكتر ناصر كاتوزیان.
2- جزوه مدنی 3 دكتر لاور برادران.
3- قلمرو مسئولیت مدنی علیرضا یزدانیان.
4- كجله حقوقی جلد 4 قوه قاهره یا فورس ماژور ) دكتر سید حسین صفایی.
5- مبانی مسئولیت مدنی دكتر قاسم زاده.
6- مسئولیت مدنی حسین قلی حسینی نژاد.
7- وقایع حقوقی دكتر كاتوزیان.

لینک کمکی