بررسی و شناخت سازمان تجارت جهانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی و شناخت سازمان تجارت جهانی دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناخت سازمان تجارت جهانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 1- چكیده
2 - مقدمه
3- فصل اول
1- مراحل طی شده تا شكل‌گیری سازمان تجارت جهانی
2- دورارو گونه زمینه ساز شكل‌گیری سازمان تجارب جهانی
3- تشكیل سازمان تجارب جهانی، اهداف و اصول حاكم برآن
4- فصل دوم
1- تجارت خدمات و بررسی خدمات حقوقی در سازمان تجارت جهانی
2- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)
3- اهداف و اجزاء گاتش
4- تعریف خدمات
5- اهمیت خدمات
6- شیوه های عرضه ی تجارب خدمات حقوقی
7- رشد خدمات حقوقی
8- تجارت خدمات حقوقی
9- تعهدات خاص
10- مشكلات و موانع تجارت خدمات حقوق
5- فصل سوم
1- بررسی تطبیقی مالكیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی
2- بررسی پیشینه ی حق مالكیت در حقوق ایران
3- حقوق بین‌الملل و مالكیت معنوی تا سازمان جهانی مالكیت فكری
4- سازمان تجارت جهانی و ارتباط آن با سازمان جهانی مالكیت معنوی
5- موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری (Trips)
6- استانداردهای حداقل در موافقتنامه Trips
7- رژیم كپی‌رایت در موافقت نامه Trips
8- اهداف و اصول موافقت نامه تریپس
6- فصل چهارم
1- تجارت كالا در سازمان تجارت جهانی كشاورزی
2-غیر كشاورزی
7- فصل پنجم
1- مكانیسم خل اختلاف در سازمان تجارت جهانی
2- بررسی تفاهم نامه حل اختلاف به طور اجمالی
3- نكات و دیدگاه های حقوقی در خصوص مكانیسم حل اختلاف به طور اجمالی
8- فصل ششم
1- پیامدهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
2- منافع پیوستن به wto
3- پیش نیازهای پیوستن به wto
4- نتیجه‌گیری
5- منابع
 
چكیده:
در جهانی كنونی كه همه چیز در حال تحول و پیشرفت می باشد نروم تحول در زمینه های مختلف اقتصادی و دیگر زمینه ها برای تمام كشورها لازم و ضروری می باشد و حتی یكی از واجبات مهم برای بقای كشورها در زمینه ی فعالیت های اقتصادی در عرصه ی بین‌المللی می باشد با توجه به وجود سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی عضویت  و 154 كشور جهان در این سازمان و آزادسازی تجاری در زمینه های مختلف در این كشورها لازم است كه اهمیت این سازمان جهانی و مزایا و معایب عضویت در این سازمان مورد بحث قرار گیرد و همچنین به نقش ایران و مزایا و معایب آن در عضویت به این سازمان خواهیم پرداخت و همین‌طور كه می دانیم این سازمان حوزه های مختلفی را در زمینه های مختلف تجاری مورد بررسی قرار می دهد. از جمله 3 حیطه مهم در زمینه ی خدمات، كالا، و مالكیت كه هر كدام از این حوزه ها خود به شاخه های مختلفی تقسیم می گردند.

مقدمه:
سازمان تجارت جهانی یك رژیم بین‌المللی است كه اعضای آن نسبت به تنظیم قواعد و مقررات ناظر بر تجارب بین‌الملل اقدام می ورزند و از طریق امتیازات متقابل زمینه را برای دسترسی سهل تر به بازارهای دیگر فراهم می سازند. این سازمان را به دلیل تأثیرگذاری بر سیاست های تجاری اعضاء گسترش تجارت بین‌المللی ونظام منحصر به فرد حل اختلاف مهم‌ترین سازمان بین‌المللی بعد از جنگ دوم جهانی قلمداد كرده‌اند سازمان تجارت جهانی به جهت تدوین حقوق ناظر بر روابط بازرگانی بین دولت ها منبع اصلی حقوق بین‌المللی تجارت و یكی از منابع حقوق بین‌الملل عمومی نیز به حساب می آید و كار آن مكمل تلاش های آنسیترال است كه از طریق قانونمند كردن روابط بین بنگاه های خصوصی مسئولیت كار تدوین حقوق تجارت بین‌الملل را برعهده دارد. نكات ذكر شده نشان دهنده ی اهمیت این سازمان در سطح بین‌المللی می باشد و نشان می دهد كه در جهان كنونی نیاز به تنظیم قواعد و مقرراتی حقوقی در زمینه ی تجارتی برای كل كشورها و متعاقب آن پیروی آن ها از یكسری قواعد متحد الشكل لازم و ضروری است و حتی یكی از واجبات مهم برای بقای كشورها در زمینه ی فعالیت های اقتصادی در عرصه بین‌المللی می باشد.
 
منابع
1- نورالدین امامی حقوق مالكیت فكری مدرسه عالی شهید مطهری،‌ فصلنامه دهمون ش 2 و 3 ص 193
2- وحید بزرگی سازمان جهانی بازرگانی،‌ حقوق مالكیت فكری مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی ش 173 ص 192 حقوق مالكیت فكری در سازمان تجارت جهانی
3- علی رشیدی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی،‌ قرارداد عمومی تجارت خدمات
4- راهكارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت    دكتر مهدی فاخری
5- پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی               دكتر علی صنایعی
6- مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان جهانی تجارت
7- مجله حقوقی بین‌ المللی نشریه مركز امور حقوقی بین‌‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلسی ریاست جمهوری
8- 194 UNTS 55 General agreement on tariffs and trade (GATT)
9- Protection human rigut in a Global economi

لینک کمکی