بررسی هزینه اجتماعی گاز نیرو گاه شهید رجایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی هزینه اجتماعی گاز نیرو گاه شهید رجایی دارای 118 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی هزینه اجتماعی گاز نیرو گاه شهید رجایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چكیده
مقدمه
فصل اول : كلیات
1-1-    تعریف مسئله و اهمیت موضوع
1-2-    سئولات اساسی
1-3-    فرضیه های مسئله
1-4-    روش شناسی
فصل دوم : نیرو گاههای فسیلی
2-1- انواع نیرو گاهها
    2-1-1- نیرو گاههای بخاری
    2-1-2- نیرو گاههای سیكل تركیبی
    2-1-3- نیرو گاههای گازی
    2-1-4- نیرو گاهای گازی
2-2- قدرت اسمی نیرو گاهها
2-3- راندمان حرارتی نیرو گاه
2-4- ضریب بار
2-5- تولید انرژی الكتریكی
2-6- مصرف داخلی و تلفات
2-7- میزان مصرف برق در ایران
2-8- سوخت مصرفی نیرو گاهها
   1-2-8- آلاینده های حاصل از سوخت مصرفی نیرو گاهها
2-8- بررسی اثرات گاز آلاینده دی اكسید گوگرد
   2-8-1- خصوصیات گاز دی اكسید گوگرد
   2-8-2- منابع دی اكسید گوگرد
      2-8-2-1- زغال سنگ
      2-8-2-2- تركیبات نفتی
      2-8-2-3- گاز طبیعی
      2-8-2-4- منابع طبیعی
2-9- استانداردهای كیفیت هوا برای دی اكسید گوگرد
2-10- اثرات گاز دی اكسید گوگرد
     2-10-1- خسارت وارده به گیاهان و جانوران
     2-10-2- خسارت وارده به مواد
     2-10-3- خسارت وارده به میراث فرهنگی
     2-10-4- خسارت وارده بر محصولات كشاورزی
     2-10-5- خسارت وارده به سلامت انسان
2-11- باران اسیدی
    2-11-1- تكنولوژیهای كاهش نشر باران اسیدی
    2-11-2- اجرای برنامه كاهش باران اسیدی
        2-11-2-1- مسیر 10 و 20 ساله
فصل سوم : پیشینه تحقیقات
3-1- یونان
3-2- روسیه
3-3- ایسلند
   3-3-1- سناریوی سنتی
   3-3-2- سناریوی انرژیهای تجدید پذیر محدود شده
   3-3-3- سناریوی انرژیهای متمركز
3-4- آلمان  
3-5- ایران
3-6- فلسطین اشغالی
فصل چهارم : هزینه اجتماعی
4-1- هزینه های اجتماعی
   4-1-1- هزینه های خارجی، هزینه های اجتماعی و ضرورتها
   4-1-2- هزینه های قابل توجه
   4-1-3- هزینه های قابل توجه اجتماعی
4-2- هزینه های اجتماعی نیرو گاهها
   4-2-1- مالیات پیگویی
   4-2-2- مجموع هزینه تولید برق
   4-2-3- هزینه اجتماعی
4-3- هزینه های خصوصی نیرو گاه
   4-3-1- نرخ تنزیل
4-4- هزینه های خارجی نیرو گاه
   4-4-1- ارزیابی و بررسی اثرات الودگی
   4-4-2- محاسبه هزینه های خارجی
   4-4-3- روشهای محاسبه صدمات زیست محیطی
      4-4-3-1- هزینه تخریب
      4-4-3-2- هزینه كاهش
   4-4-4- بررسی هزینه های خارجی از متدولوژیهای مختلف
4-5- بررسی اقتصادی اثرات الودگی هوا روی سلامتی انسان
   4-5-1- هزینه بیماریها
   4-5-2- متد ارزش گذاری ترجیحی
   4-5-3- متد ارزش گذاری آمار حیاتی
   4-5-4- متد انتقال فایده
   4-5-5- رویكرد سرمایه انسانی
4-6- روش استفاده شده جهت محاسبه هزینه خارجی
   4-6-1- علائم و نشانه های بیماری
   4-6-2- مرگ و میر
      4-6-2-1- برآورد VSL به روش تبدیل WTP  هر یك ار علائم و نشانه های بیماری
      4-6-2-2- برآورد VSL به روش كشش در آمدی
      4-6-2-3- برآورد VSL به روش دیه
      4-6-2-4- برآورد VSL به روش C.V.M
فصل پنجم : نتایج ( نیرو گاه برق شهید رجایی )
5-1-  نیرو گاه حرارتی شهید رجایی
   5-1-1- مشخصات فنی نیرو گاه
   5-1-2- مشخصات پست انتقال 400كیلو ولت نیرو گاه حرارتی
   5-1-3- محل و موقعیت جغرافیایی نیرو گاه حرارتی
5-2- نیرو گاه سیكل تركیبی
   5-2-1- مشخصات فنی نیرو گاه
   5-2-2- مشخصات پست انتقال 400 كیلو ولت نیرو گاه سیكل تركیبی
   5-2-3- محل وموقعیت جغرافیایی نیروگاه سیكل تركیبی شهید رجایی
5-3- آب مصرفی نیرو گاه شهید رجایی
5-4- سوخت مصرفی نیرو گاه شهید رجایی
5-5- سیستم سوخت رسانی نیرو گاه
   5-5-1- سیستم ذخیره و انتقال گازوئیل
   5-5-2- سیستم ذخیره و انتقال مازوت
   5-5-3- سیستم ذخیره و انتقال گاز طبیعی
5-6- وضعیت سوخت مصرفی در نیرو گاه شهید رجایی
   5-6-1- واحدهای بخاری
   5-6-2- واحدهای سیكل تركیبی
5-7- میزان برق تولیدی در نیرو گاه شهید رجایی
5-8- محاسبه هزینه های خصوصی نیرو گاه شهید رجایی
   5-8-1- هزینه های سرمایه گذاری
      5-8-1-1- هزینه های سرمایه گذاری واحدهای بخاری
      5-8-1-2- هزینه های سرمایه گذاری واحدهای سیكل تركیبی
   5-8-2- هزینه های سوخت مصرفی
      5-8-2-1- هزینه های سوخت مصرفی واحدهای بخاری
      5-8-2-2- هزینه های سرمایه گذاری واحدهای سیكل تركیبی
    5-8-3- هزینه تعمیرات و نگهداری
      5-8-3-1- هزینه تعمیرات و نگهداری واحدهای بخاری
      5-8-3-2- هزینه تعمیرات و نگهداری واحدهای سیكل تركیبی
5-9- نتیج محاسبه هزینه های خصوصی نیرو گاه شهید رجایی
   5-9-1- واحدهای بخاری
   5-9-2- واحدهای سیكل تركیبی
5-10- سیمای استان قزوین
   5-10-1- اب و هوا
   5-10-2- جهت باد
   5-10-3- دما و بارندگی
   5-10-4-  رطوبت
   5-10-5- پوشش گیاهی
   5-10-6- جمعیت
5-11- وضعیت استقرار نیرو گاه شهید رجایی
   5-11-1- ویژگیهای منطقه ای
5-12- بررسی غلظت گاز دی اكسید گوگرد
   5-12-1- مقایسه با استانداردهای خروجی
5-13- محاسبه هزینه های خارجی نیرو گاه شهید رجایی
   5-13-1- هزینه های بیماری
   5-13-2- هزینه های مرگ و میر
   5-13-3- نتیجه گیری كلی
5-14- نتایج محاسبه هزینه ای خارجی نیروگاه شهید رجایی
5-15- نتایج محاسبه هزینه های اجتماعی نیرو گاه شهید رجایی
فصل ششم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
6-1-    قیمت تمام شده تولیدبرق از نیرو گاه شهید رجایی
6-2- پیشنهادات
منابع و ماخذ
واژگان انگلیسی به فارسی
واژگان فارسی به انگلیسی
چكیده انگلیسی
ضمیمه

لینک کمکی