بررسی نظام بانکداری و گردش پول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی نظام بانکداری و گردش پول دارای 245 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نظام بانکداری و گردش پول کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

-مقدمه:
منظور از تنظیم مجموعه ، مقایسه ای است بین دروس آموخته شده در دوره تحصیلی در دانشگاه و فعالیتهای عملی در محل كار آموزی، مادر این گزارش قصد داریم كارایی آموخته ها را در محیط كار مشخص نماییم .
در دوره كار آموزی ، كارآموز بعد از آشنایی با نحوه فعالیتها و نوع مدیریتی كه در محل كارآموزی است ، با استفاده آموخته های خود در دروس تئوری و تطبیق آنها با امور عملی به انجام مسئو لیتهای محوله برعهده خود بپردازد .
هدف از این دوره بالا بودن سطح دانش دانشجو در امور عملی و آشنایی وی با محیط كار و قرار گرفتن در مقابل مسائل و مشكلاتی است كه ممكن است بعدها در محیط كار با آنها مواجه شود تا در آینده مسئولیتهایی كه در محیط كاری برعهده وی نهاده می شود را به نحو احسن انجام دهد و با مشكلات كمتری برخورد كند . گذراندن این دوره باعث میشود كه كارآموز در آیند در كار خود موفقتر و كاراتر باشــد .

فهرست منابع و ماخذ
.بهمنی،محمود؛بانكداری داخلی-1؛موسسه بانكداری ایران،بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران؛1381
.كارتر،آر،جی؛دیریت انبار و عملیات مرتبط؛ترجمه خسرو پناه؛سازمان مدیریت صنعتی؛چاپ اول ؛1377
.آرمسترانگ،مایكل؛مدیریت استراتژیك منابع انسانی؛ترجمه دكتر اعرابی؛دفتر پژوهشهای فرهنگی ؛1371
.رابینز،استیفن پی؛ مبانی رفتار سازمانی ؛ترجمه پارسیان،علی و محمد،اعرابی؛دفتر پژوهشهای فرهنگی؛1383
.حقیقت،حمید؛اصول حسابداری1؛شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران1380؛
.عزیزی،غلامرضا؛فراگرد تنظیم و كنترل بودجه
.سعادت اسفندیار؛مدیریت منابع انسانی؛سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛1383
.نبوی،عزیز؛اصول حسابداری؛ جلد یك
.جزوه برنامه ریزی استاد محمد نژاد
.جزوه بایگانی استاد خیاطی
.جزوه كارپردازی استاد خیاطی
.جزوه روش تحقیق استاد مقدم
.جزوه بودجه استاد محمد نژاد
.نادری،فاطمه؛گزارش كار؛استاد راهنما استاد محمد نژاد؛1384
.شاه نظری،فاطمه؛ گزارش كار؛استاد راهنما استاد محمد نژاد؛1383

لینک کمکی