کابل های برق فشار قوی و تاثیرات امواج الکترومغناطیسی آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 کابل های برق فشار قوی و تاثیرات امواج الکترومغناطیسی آنها دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کابل های برق فشار قوی و تاثیرات امواج الکترومغناطیسی آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه کابل های برق فشار قوی و تاثیرات امواج الکترومغناطیسی آنها
چكیده
مقدمه
فصل اول   
امواج الكترومغناطیسی
میدانهای الكتریكی و مغناطیسی
امواج متحرك روی یك خط انتقال
فتونها و امواج
فتونها
میدانهای الكترومغناطیسی در فركانس قدرت
فصل دوم
ثابت‌های خطوط انتقال
جنس‌ هادی و ساختمان آن
مقاومت خط
ضریب القائی خط
خطوط سه فاز
هادیهای متساوی‌الفاصله
مساوی كردن ولتاژهای القائی بوسیله پیچیدن خط
ظرفیت خط
ظرفیت خط سه‌فاز
فصل سوم
محاسبه پارامترهای خط انتقال و كابلها قدرت برش اجزاء محدود
مدل ریاضی
معادلات میدانها
انرژی و تلفات

فصل چهارم
تداخل امواج الكترومغناطیسی با شبكه‌های مخابراتی
اثرات الكترومغناطیسی
اثرات الكترواستاتیكی
كاهش اثر تداخل
فصل پنجم
تأثیر میدانهای الكترومغناطیسی 50هرتز بر جنین مرغ، قبل یا در حین انكوباسیون
مقدمه
شرح تحقیق
نتیجه‌گیری
فصل ششم
میدانهای الكترومغناطیسی ELF و سلامت انسان
استانداردهای حدود تابش
استانداردهای حریم خطوط انتقال برق در ایران
اندازه‌گیری شدت میدانهای ELF
بحث و تفسیر نتایج اندازه‌گیری شدت میدان در مشهد مقدس
پیشنهادات
فصل هفتم
اثر امواج الكترومغناطیسی در فركانسهای قدرت بر انسان
استانداردهای ایمنی
بررسی پارامترهای EM در بدن
آثا و سندرومهای حاصل
اثر امواج الكترومغناطیسی روی شیردهی گاوها و حیوانات دیگر
اثر میدانهای مغناطیسی فركانس پائین
فصل هشتم
بررسی آثار بیولوژیك خطوط انتقال و توزیع نیرو و مروری بر حد حریم مجاز اطراف آن
پدیده فیزیكی
اثرات بیولوژیك
اثرات كرونا در محیط زیست
اثرات میدان مغناطیسی روی موجودات زنده
بررسی شدت میدانهای الكتریكی در اطراف خطوط انتقال نیرو

 

مقدمه
اهمیت و نقش امواج الكترومغناطیسی از قدیم‌الایام در زمینه‌هایی چون ارتباطات و مخابرات و رادار موضوعی بوده كه همگان از آن واقف بوده‌اند ولی از آنجایی كه درس میدانها و امواج یكی از دروس اختصاصی رشته مخابرات بوده كه به عنوان پایه دروس دیگر مهندسی الكترومغناطیسی تلقی می‌شود و زمینه تخصصهای مختلفی را مانند نظریه و تكنیك میكروویو، آنتن، انتشارات امواج، نظیر امواج الكترومغتاطیسی و غیره را فراهم می‌سازد.
امروزه نقش میدان مغناطیسی در جوامع صنعتی بیش از پیش در سلامت و بهداشت فرد و جامعه حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به پیشرفت علم و تكنولوژی و طراحی و ساخت سیستمهای متعدد در واقع هدف از آنها برداشتن قسمتی از مشكلات بشر بوده است، گرفتاریهای، بیشتری عارض نسل بشر بوده است.
صدمات نه تنها در تكنولوژی گسترده بلكه حتی در مقیاسهای كوچك- مثل پرتوافكنی ایزوتوپهای دستگاههای عكاسی كوچك – نیز بوجود آمده‌اند. صدمات وارده را می‌‌توان به چهار قسمت تقسیم كرد:
1-صدمات اقتصادی
2-صدمات تكنولوژی
3-صدمات جسمی
4-صدمات روحی و روانی
البته خود صدمات روحی و روانی در نهایت منجر به صدمات جسمانی می‌شود و صدمات جسمانی ممكن است در تمام حالات صدمات عصبی را شامل شوند.
فصل اول
امواج الكترومغناطیسی] 1[
اتمهای یك ماده می‌توانند بطریق مختلف از محیط اطراف خود انرژی جذب كنند. مثلاً اگر ماده‌ای در معرض تابش حرارت قرار گیرد تمام یا مقداری از انرژی حرارتی كه به ماده میرسد، توسط اتمهای آنها جذب میشود و در نتیجه اتمها به حالت تهییج درمی‌آیند.
هر یك از اتمهای تهییج شده ممكن است در بازگشت به حال عادی خود، انرژی جذب شده را بصورت پرتوهایی از خود تابش كند، این پرتوها را پرتوهای الكترو مغناطیس گویند.
اصطلاح الكترومغناطیسی بدان جهت است كه هر كدام از این پرتوها همواره با دو میدان الكتریكی و مغناطیسی كه جهت آنها بر جهت حركت پرتو عمودند، همراه است.
 
شكل 1- جهت حركت پرتو الكترومغناطیسی و میدانهای الكتریكی و مغناطیسی آن
امواج الكترو مغناطیسی دارای طیف یا اسپكتروم وسیعی می‌باشند كه شامل امواج رادیوئی رادار، مادون قرمز، نور مرئی ماوراء بنفش و بالاخره اشعه‌های ایكس و گاما میباشد.
امواج الكترو مغناطیس دارای تعداد خواص مشترك هستند، مثلاً سرعت تمام آنها در خلاء یكسان است. این سرعت را سرعت سیر نور گویند و مقدار آن برابر است با 3?108m/s متر بر ثانیه یا 300.000km/s كیلومتر در ثانیه
میدانهای الكتریكی و مغناطیسی
بین بارهای الكتریكی نسبت بهم نیروئی بوجود میآید، بطوریكه بارهای همنام یكدیگر را دفع می‌كند و بارهای غیر همنام یكدیگر را جذب می‌كنند و این شبیه نیروهای مغناطیسی است، همانطوری كه قوای مغناطیسی از میدان مغناطیسی حاصل می‌شود – قوای جذب و دفع الكتریكی از میدان الكتریكی سرچشمه می‌گیرد. وقتی كه جریانی از سیم می‌گذرد در اطراف سیم خطوط میدان مغناطیسی كه بشكل دایره‌ای متحدالمركز هستند تشكیل میگردند. ولی خطوط میدان الكتریكی بصورت شعایی از سطح سیم بخارج میروند. ]2[
مقدار فلوی مغناطیسی با افزایش مقدار جریان و شدت میدان الكتریكی با افزایش مقدار ولتاژ زیاد می‌شود. بنابراین در ولتاژهای بالا (اطراف سیمهای برق فشار قوی) شدت میدان الكتریكی بیشتر است ولی در فركانس بالا شدت میدان مغناطیسی بیشتر است.]6[

 

Thyristors
، IEEE Applications Society Conference Record ، Process.، 1985.
]21[ S. C?k and R. D. Middlebrook، “ Advances in switched mode power conversion” ،IEEE Transactions on Industrial Electronics، Vol. IE30، No. 1، 1983
asymmetrical

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه کابل های برق فشار قوی و تاثیرات امواج الکترومغناطیسی آنها
]1[- نكاتی در مورد میدانهای الكتریكی و مغناطیسی تولید شده بوسیله سیستمهای انتقال نیرو – محمد رضا طوسی پناه.
]2[-اصول مقدماتی الكتریسیته – تألیف مهندس غلامعلی سرابی تبریزی – 1357.
]3[-میدانها و امواج. تألیف: دكتر همایون عریضی – دانشگاه علم و صنعت ایران.
]4[-طیف الكترومغناطیس و گسیل القائی – دكتر علی معصومی.
]5[-طراحی خطوط انتقال، قاضی زاهدی-امیر منصور – رنجبر، جلد اول – وزارت نیرو.
]6[-الكترومغناطیس، میدان و موج، دیورك چنگ، مترجم: دكتیر پرویز جبه دار و مهندس قوامی.
]7[-انتقال و توزیع انرژی الكتریكی تألیف H-Cotton و H-Barler، ترجمه: مهندس انسانی
]8[-رضا جعفری – مهدی معلم – محاسبات پارامترهای انتقال و كابلها به روش اجزاء محدود، سیزدهمین كنفرانس بین المللی برق. 98. 215-219.
]9[-رضا جعفری – معلم مهدی – محاسبات میدانهای الكترو مغناطیسی – حرارتی در كابلها سه فاز به روش اجزاء محدود، چهارمین كنفرانس مهندسی برق ایران. آبان 1375
]10[-معلم مهدی، جعفری رضا، محاسبه تلفات جریانهای گردابی در خطوط و كابلها انتقال به روش اجزاء محدود، دهمین كنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1374
[11]-Silvester, P. and Ferrari, R.: Finte Element for Electrical Engineering Compridge university press.1983.
[12]-Extra high Voltage Transmission in Sweden, State Power Poard, 1985.
]13[-حریم از نظر فنی و حقوق و قوانین مربوطه، جلد اول، مرتضی سرمد، چاپ درخشان.
]14[-تأثیرات نئوزولوژیك خطوط فشار قوی – دكتر هنری لای.
]15[-خطوط فشار قوی و سلامتی شما – دكتر لاپلاس و مایك.
]16[-هیت ویلیام. الكترو مغناطیس مهندسی، مترجم جلایری.
]17[-خدیجه شریفینا – مریم شمش لاهیجانی – حسن رجبی – تأثیر میدانهای الكترو مغناطیسی، 50هرتز بر جنین تخم مرغ، سیزدهمین كنفرانس بین المللی برق 98.
]18[-دكتر محمد حسن بحرینی طوسی – دكتر میر صالحی و.. آقای مهندس آزاد – میدانهای EIF و سلامت انسان – سیزدهمین كنفرانس بین الملی برق.
[19]- H.W.Whittington، B.W.Flynn & D.E.Macpherson، “Switched Mode Power Supplies Design & Construction ” ،New York، John Wiley & Sons Inc. ، 1992
]20[ C.K.Chu ، P.B.Spisak & Walczak، “High power

لینک کمکی