چگونگی تولید انرژی خورشیدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 چگونگی تولید انرژی خورشیدی دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چگونگی تولید انرژی خورشیدی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه چگونگی تولید انرژی خورشیدی

فصل اول

مقدمه

فصل دوم

نیروی خورشیدی در تاریخ

فصل سوم

ساختار اتمی وتولید الکتریسیته

فصل چهارم

فعالیت های مرتبط با انرژی خورشیدی

4-1 سیستم های گرمایش خورشیدی آبی و هوایی

4-2 خشک کردن

4- 3 استخر خورشیدی

4-4 نیروگاه های خورشیدی

فصل پنجم

عملکرد سیستم خورشیدی

5-1 تشعشع خورشید

مقدار ثابت خورشید

شدت تابش

انحراف محور زمین

شرایط اتمسفر یک

فصل ششم

سلولهای خورشیدی چه هستند

فصل هفتم

نیازهای سلولهای خورشیدی

فصل هشتم

چگونه سلولهای خورشیدی ساخته می شوند

شکل 1- a) سلولهای خورشیدی کریستال مجزا در صفحه

شکل b-1) صفحه خورشیدی پلی کریستال

شکل c-1) صفحه خورشیدی a-si

(شکل 2)

فصل نهم

سلولهای خورشیدی چگونه کار می کنند

فصل دهم

اجزای یک سیستم فتوولتائیک،

روش انتخاب و توضیحاتی در مورد آنها

صفحه‌های خورشیدی (Solar Panel)

الف) کریستالین سیلیکن (Crystaline silicon)

ب) سیلیکن‌های بی‌شکل (Amorphous Silicon)

10-2 نحوه قرار گرفتن پانل‌های خورشیدی

مراحل انتخاب اندازه باتری

انتخاب نوع باتری

10-4 تبدیل کننده (Inverter)

10-5 شارژ کنترلر (Charge Controller)

10-6 کابل‌ها (Wiring)

فصل یازدهم

دسته بندی مدل‌های PV (سلولها فتوولتائیک)

فصل دوازدهم

انواع مختلف سیستم‌های PV

12-1 Small Stand- alone System

12-2 grid-tie Solar system

12-3 Complete- Stand- alone Solar System

12-4 Hybrid – Solar electric and Generator combination system

فصل سیزدهم

تحلیل یک مدار PV وبررسی

عملکرد اعضاء در شرایط متغیر

شکل 5- قسمتهای سیستم PV

شکل 6) ردیابی اشعه

شکل 7- نمودار نشان دادن

فصل چهاردهم

معتبر بودن PV ها

شکل 8 – نمودار هزینه اجزای سیستم PV و کاهش قیمت با زمان را نشان می دهد

فصل پانزدهم

متمرکزکننده های PV

شکل 9 – سیستم متمرکزکننده PV

فصل شانزدهم

ساختمان ترکیبی PV

شکل 10- ترکیب سلولهای PV در یک ساختمان

فصل هفدهم

صنعت PV

فصل هجدهم

کاربردهای متداول و پیشرفت

(شکل12. مرکزPVکالباری)

فصل نوزدهم

کاربرهای دیگر فوتوولتائیکها

19-1سیستم حفاظتی کاتدی

19-2 حصارهای الکتریکی

19-3 سیستم های نور پردازی از راه دور

19-4 سیستمهای مخابراتی و نظارت از راه دور

19-7 سیستمهای عمل آوری آب

فصل بیستم

برآورد میزان تابش خورشید به یکی

برآورد هزینه

استهلاک چنین سیستمی را چگونه می‌توان محاسبه کرد ؟

فصل بیست و یکم

آینده

فصل بیست و دوم

طراحی و ساخت

اجزای این مدار عبارتند از

 
 

مقدمه
محدود بودن سوخت های فسیلی بر روی زمین و همچنین اثرات سوئی كه در ارتباط با استفاده از انرژی هسته ای وجود دارد بشر را بر آن داشت تا بدنبال یك منبع انرژی دیگر برای ادامه حیات خود در روی زمین باشد برای ادامه حیات بشر می تواند دو راه را در پیش گیرد اول اینكه به دنبال راهی برای كنترل همجوشی هسته ای باشد و دوم اینكه بتواند از انرژی خورشید كه سرچشمه تمام انرژی های روی زمین است استفاده كند.
استفاده از انرژی خورشید سابقه تاریخی زیادی دارد البته این استفاده بیشتر محدود به انرژی گرمایی خورشید بوده است. در فصل دوم به طور مختصر در این رابطه مطالبی ارائه شده است.
در فصل سوم به طور مختصر در مورد ساختار ملكولی موادی بحث شده است كه در مبحث فتوولتائیك استفاده می شوند.
در فصل چهارم كاربردهای انرژی خورشیدی در دنیای امروز آورده شده است. مبحث های این فصل در مورد فعالیت هایی است كه در آنها از انرژی گرمایی خورشید استفاده
می شود.
در فصل پنجم مواردی كه در عملكرد یك سیستم خورشیدی مؤثر می باشند مثل تشعشع خورشید، درجه حرارت، رطوبت و حركت هوا اشاره و توضیح مختصری در رابطه با آنها آورده شده است.
فصل های ششم، هفتم، هشتم و نهم بیشتر به معرفی سلول های خورشیدی پرداخته شده است. اینكه سلول های خورشیدی چیست نیازهای یك سلول خورشیدی، این سلول ها چگونه ساخته می شوند و این كه سلول های خورشیدی چگونه كار می كنند در فصل دهم اجزای یك مدار فتوولتائیك روش انتخاب آنها و توضیحاتی در مورد آنها آورده شده است. صفحه های خورشیدی، باتری، تبدیل كننده، شارژ كنترلر، اجزای اصلی این مدار هستند در فصل یازدهم و دوازدهم دسته بندی سلول های PV و انواع مختلف این سیستم ها ارائه شده است در فصل سیزدهم عملكرد این اعضاء در شرایط متغییر توضیح داده شده است شرایط محیط و تابش خورشید بر روی عملكرد این سلول ها تأثیر زیادی دارد. در فصل بعدی در مورد متمركز كننده های نور خورشید و تأثیر استفاده از آنها بر روی صفحات خورشیدی آورده شده است.
در فصل های پانزدهم و شانزدهم در مورد صنعت PV و مطالعاتی كه در حال حاضر در روی این صفحات در حال انجام است اشاره شده است در فصل نوزدهم مثال هایی از كاربرد فتوولتائیك ها در دنیای امروز آورده شده است. بیشتر این فعالیت ها منحصر به مكان هایی می شود كه از شبكه برق دور هستند و آوردن شبكه برق محلی به این نقاط مقرون به صرفه نیست در فصل بیستم مقاله ای در مورد تحلیل استفاده از انرژی خورشیدی فتوولتائیك در یكی از شهرهای آمریكا آورده شده است كه مقرون به صرفه بودن این سیستم را برای استفاده بررسی می كند.
 

لینک کمکی