سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول: تولید اشعه 2
1-1- تولید اشعه X 3
2-1- تخلیه الكتریكی در گازهای رقیق 5
3-1- اشعه كاتدیك 5
4-1- مولدهای اشعه X 6
5-1- بتاترون Betatron 8
6-1- دستگاههای مولد اشعه X 9
7-1- مدار دستگاه مولد اشعه X با ترانسفورماتور 10
8-1- تولید اشعه X نافذ 12
9-1- شتاب دهنده خطی 13
10-1- خواص اشعه X 15
11-1- اشعه نرم 15
12-1- پدیده های مربوط به انتشار اشعه X در ماده 16
فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه 19
1-2- نماد كلی یك دستگاه اشعه X 20
2-2- شرح عمومی دستگاه اشعه X 21
3-2- X- RAY 24
فصل سوم: سخت افزار 28
1-3- معرفی كلی قسمتهای مختلف سخت افزار دستگاه 29
1-1-3- سیستم سوئیچهای اصلی 29
2-1-3- سیستم برق Power 30
3-1-3- سیستم چشم الكترونیكی 31
4-1-3- سیستم كنترل 32
5-1-3- سیستم تسمه نقاله 34
6-1-3- سیستم تولید اشعه X 36
7-1-3- سیستم تولید تصویر 36
2-3- سیستم سوئیچهای اصلی Main switching system 37
1-2-3- مدار Fan unit , Power- on 39
3-3- سیستم تغذیه Power system 40
1-3-3- تولید ولتاژ run-Tim meter , DC 40
2-3-3- كلید روشن سیستم تولید X- RAY و نمایشگر X- RAY 41
4-3- سیستم چشم الكترونیكی Lightbarrir system 43
5-3- سیستم كنترل Control system 48
1-5-3- كی برد (Keyboard) 50
2-5-3- سوئیچ سرویس service switch 51
3-5-3- سوئیچ پایی Foot mat Switch 51
4-5-3- سوئیچ دستی Hi- Top 51
5-5-3-علامت گذاری چمدانها با لامپ یا زنگ Luggage marking lamps/buzzer 51
6-5-3- چمدان (بسته) شمار یا شمارنده 1 ثانیه Luggage counter 52
6-3- سیستم تسمه نقاله Conveyor system 52
1-6-3- سیستم تسمه نقاله با موتور تكفاز 52
2-6-3- Conveyor system equipped with streimetz circuit 55
3-6-3- MOTION PICK UP 58
7-3- سیستم تولید اشعه X- RAY generating system X 59
1-7-3- منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY 60
2-7-3- تولیدهای تنش HIGH TENSION GERERATION 61
3-7-3-آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION 61
4-7-3- آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION 61
5-7-3- نمایش دهنده X- Ray ON indication X-Ray on 63
8-3- سیستم تولید تصویر Image generating System 63
1-8-3- خط الكترونیكی line electronics 64
2-8-3- پردازشگر سیگنال خط line signal processor (zsps-) 67
9-3- پردازش سیگنال خط line signal processing 67
1-9-3- در وضعیت offset (جبران)، 68
10-3- برنامه های تست و تشخیص Test and diagnostic programs 69
11-3- حافظه ویدئو Viddeo memory BSP 1/3 BSP 1/3 70
فصل چهارم: نرم افزار 73
مقدمه: نرم افزار، صفحه كلید (كی برد) Keyboard 74
1-4- روشن كردن سیستم 77
2-4- پروسه بازرسی 78
1-2-4- وقفه و تداوم بازرسی 80
2-2-4- ارزیابی تصویر و علامت گذاری بسته ها 82
3-4- برنامه ریزی سیستم 83
1-3-4- منوی اصلی MAIN MENU 84
2-3-4- منوی سوپروایزر: SUPER VISOR MENU 86
3-3-4- سیستم Hi- TOP SYSTEM HI- TOP 88
4-3-4- بزرگنمایی ZOOM 89
5-3-4- مرور مدام یا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING 90
6-3-4- جاروب یا مرور معكوس REVERSE SCANNING 90
4-4- ارزیابی تصویر IMAGE EVALLUATION 91
1-4-4- تصویر سیاه و سفید B/ W image 92
2-4-4- سیستم / Hi- MAT تصویر رنگی Hi- MAT تشخیص مواد 92
3-4-4- توابع ارزیابی تصویر WINDOW , VARI- MAT 93
4-4-4- توابع خاص VARY- 02/02 VARY- SO , OS) برای تصاویر رنگی Hi- MAT) 97
5-4-4- تابع ارزیابی تصویر SUPER- ENHANCEMENT 98
6-4-4- كنتراست اضافی HIGH 98
7-4-4-تابع CAT 98
8-4-4- تابع NEG (منفی) 99
9-4-4- تصویر رنگی HI- CAT 99
10-4-4- تصویر HI- CAT برای سیستمهای HI- MAT 100
11-4-4- توابع ارزیابی تصویر VARY- CAT 101
1-11-4-4- تابع تمركز (بزرگنمایی ZOOM FUNCTION) 101
2-11-4-4- تابع ضبط دیجیتالی DIGIREC SYSTEM 102
فهرست منابع و مأخذ 103

مقدمه
حفاظت و تأمین جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمایه های ملی در هر كشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گردیده است. كه در هر عصر و زمانی این اقدامات تامینی بنا به مقتضای پیشرفتهای علمی در تشخیص و ارزیابی نوع خطر اعمال شده است.
اساس و زیربنای اقدامات، حفاظتی است كه معمولاً در سطح یك كشور در سازمان دفاع غیرنظامی هر مملكت متمركز می‎شود و سازمانهای نظامی نیز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش یگانهای تحت امر این اقدامات را به اجرا می گذارند. این اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمینه حفاظت شخصی و استفاده از سیستم های امنیتی در مكانهای موردنیاز می‎باشد. ما اعتقاد داریم امنیت باید اساساً برخود مردم و نه بر ماشین متكی باشد بر این اعتقاد فلسفه محصولات كمپانیهای سازنده پیوسته در پی طرح ابزاری بوده كه بهترین پیوند را با نیازهای فردی امنیتی داشته باشد و امكان بازرسی چمدانهای و بسته های مسافری با دستگاه اشعه X را جهت افزایش امنیت خطوط هوایی ایجاد كرده است در این گزارش دستگاه اشعه X مورد بررسی قرار گرفته است كه در مبادی فرودگاهی و گمركات و ادارات پست استفاده گردیده است.

فهرست منابع و مآخذ
1- مجموع جزوات و كتابهای كارخانه HIMAN (آلمان)
2- پرتوشناسی و انرژی هسته ای تالیف دكتر فریدون منوچهریان
3- بروشورهای ارائه شده به سازمان هواپیمایی كشور

لینک کمکی