سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل اول: تولید اشعه    2
1-1-    تولید اشعه X    3
2-1- تخلیه الكتریكی در گازهای رقیق    5
3-1- اشعه كاتدیك    5
4-1- مولدهای اشعه X    6
5-1- بتاترون Betatron    8
6-1- دستگاههای مولد اشعه X    9
7-1- مدار دستگاه مولد اشعه X با ترانسفورماتور     10
8-1- تولید اشعه X نافذ    12
9-1- شتاب دهنده خطی    13
10-1- خواص اشعه X    15
11-1- اشعه نرم    15   
12-1- پدیده های مربوط به انتشار اشعه X در ماده    16
فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه    19
1-2-    نماد كلی یك دستگاه اشعه X    20
2-2- شرح عمومی دستگاه اشعه X    21
3-2- X- RAY    24
فصل سوم: سخت افزار    28
1-3-    معرفی كلی قسمتهای مختلف سخت افزار دستگاه    29
1-1-3- سیستم سوئیچهای اصلی    29
2-1-3- سیستم برق Power    30
3-1-3- سیستم چشم الكترونیكی    31
4-1-3- سیستم كنترل    32
5-1-3- سیستم تسمه نقاله    34
6-1-3- سیستم تولید اشعه X    36
7-1-3- سیستم تولید تصویر    36
2-3- سیستم سوئیچهای اصلی Main switching system    37
1-2-3- مدار Fan unit , Power- on    39
3-3- سیستم تغذیه Power system    40
1-3-3- تولید ولتاژ run-Tim meter , DC    40
2-3-3- كلید روشن سیستم تولید X- RAY و نمایشگر X- RAY    41
4-3- سیستم چشم الكترونیكی Lightbarrir system    43
5-3- سیستم كنترل Control system    48
1-5-3- كی برد (Keyboard)    50
2-5-3- سوئیچ سرویس service switch    51
3-5-3- سوئیچ پایی Foot mat Switch    51
4-5-3- سوئیچ دستی Hi- Top    51
5-5-3-علامت گذاری چمدانها با لامپ یا زنگ Luggage marking lamps/buzzer    51
6-5-3- چمدان (بسته) شمار یا شمارنده 1 ثانیه Luggage counter    52
6-3- سیستم تسمه نقاله Conveyor system    52
1-6-3- سیستم تسمه نقاله با موتور تكفاز    52
2-6-3- Conveyor system equipped with streimetz circuit    55
3-6-3- MOTION PICK UP    58
7-3- سیستم تولید اشعه X- RAY generating system X    59
1-7-3- منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY    60
2-7-3- تولیدهای تنش HIGH TENSION GERERATION    61
3-7-3-آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION    61
4-7-3- آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION    61
5-7-3- نمایش دهنده X- Ray ON indication X-Ray on    63
8-3- سیستم تولید تصویر Image generating System    63
1-8-3- خط الكترونیكی line electronics    64
2-8-3- پردازشگر سیگنال خط line signal processor (zsps-)    67
9-3- پردازش سیگنال خط line signal processing    67
1-9-3- در وضعیت offset (جبران)،    68
10-3- برنامه های تست و تشخیص Test and diagnostic programs    69
11-3- حافظه ویدئو Viddeo memory BSP 1/3 BSP 1/3    70
فصل چهارم: نرم افزار    73
مقدمه: نرم افزار، صفحه كلید (كی برد) Keyboard    74
1-4- روشن كردن سیستم    77
2-4- پروسه بازرسی    78
1-2-4- وقفه و تداوم بازرسی    80
2-2-4- ارزیابی تصویر و علامت گذاری بسته ها    82
3-4- برنامه ریزی سیستم    83
1-3-4- منوی اصلی MAIN MENU    84
2-3-4- منوی سوپروایزر: SUPER VISOR MENU    86
3-3-4- سیستم Hi- TOP SYSTEM HI- TOP    88
4-3-4- بزرگنمایی ZOOM    89
5-3-4- مرور مدام یا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING    90
6-3-4- جاروب یا مرور معكوس REVERSE SCANNING    90
4-4- ارزیابی تصویر IMAGE EVALLUATION    91
1-4-4- تصویر سیاه و سفید B/ W image    92
2-4-4- سیستم / Hi- MAT تصویر رنگی Hi- MAT تشخیص مواد    92
3-4-4- توابع ارزیابی تصویر WINDOW , VARI- MAT    93
4-4-4- توابع خاص VARY- 02/02 VARY- SO , OS) برای تصاویر رنگی Hi- MAT)    97
5-4-4- تابع ارزیابی تصویر SUPER- ENHANCEMENT    98
6-4-4- كنتراست اضافی HIGH    98
7-4-4-تابع CAT    98
8-4-4- تابع NEG (منفی)    99
9-4-4- تصویر رنگی HI- CAT    99
10-4-4- تصویر HI- CAT برای سیستمهای HI- MAT    100
11-4-4- توابع ارزیابی تصویر VARY- CAT    101
1-11-4-4- تابع تمركز (بزرگنمایی ZOOM FUNCTION)    101
2-11-4-4- تابع ضبط دیجیتالی DIGIREC SYSTEM    102
فهرست منابع و مأخذ    103

مقدمه
حفاظت و تأمین جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمایه های ملی در هر كشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گردیده است. كه در هر عصر و زمانی این اقدامات تامینی بنا به مقتضای پیشرفتهای علمی در تشخیص و ارزیابی نوع خطر اعمال شده است.
اساس و زیربنای اقدامات، حفاظتی است كه معمولاً در سطح یك كشور در سازمان دفاع غیرنظامی هر مملكت متمركز می‎شود و سازمانهای نظامی نیز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش یگانهای تحت امر این اقدامات را به اجرا می گذارند. این اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمینه حفاظت شخصی و استفاده از سیستم های امنیتی در مكانهای موردنیاز می‎باشد. ما اعتقاد داریم امنیت باید اساساً برخود مردم و نه بر ماشین متكی باشد بر این اعتقاد فلسفه محصولات كمپانیهای سازنده پیوسته در پی طرح ابزاری بوده كه بهترین پیوند را با نیازهای فردی امنیتی داشته باشد و امكان بازرسی چمدانهای و بسته های مسافری با دستگاه اشعه X را جهت افزایش امنیت خطوط هوایی ایجاد كرده است در این گزارش دستگاه اشعه X مورد بررسی قرار گرفته است كه در مبادی فرودگاهی و گمركات و ادارات پست استفاده گردیده است.

فهرست منابع و مآخذ
1-    مجموع جزوات و كتابهای كارخانه HIMAN (آلمان)
2-    پرتوشناسی و انرژی هسته ای تالیف دكتر فریدون منوچهریان
3-    بروشورهای ارائه شده به سازمان هواپیمایی كشور

لینک کمکی