تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان دارای 207 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان

چکیده

چگونه تبادل دیتا انجام می پذیرد؟

یک بیت در هر زمان یا یک بایت بطور کامل

یک کاراکتر در یک زمان یا یک جمله کامل

فرستنده و گیرنده

اتصال صحیح

تبادل شفاف (transparent communication)

ساختار Master-Slave

Handshaking

Handshaking نرم افزاری

Handshaking سخت افزاری

مدل سیستمهای باز open systems model

تاریخچه I2C

مزایای باس برای طراح

مزایای باس I2C برای تولید کنندگان

سخت افزار باس I2C

مساله داوری و حاکمیت یک Master

آدرس دهی

آدرس دهی   بیتی

آدرس دهی    بیتی

تحولات در Fast-mode

تحولات در High Speed-mode (HS-mode)

فرمت ارسال داده های سریال در HS-mode

کاربردهای  I2C

I2C وRS-

Extender , Repeater & Hub : 25بخشی از فهرست مطالب پروژه تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان

فصل اول: کلیات تحقیق

1.1 مقدمه

1.2 طرح مسئله

1.3 اهداف تحقیق

1.4 محدوده تحقیق

1.5 مراحل انجام تحقیق

1.6ساختار پایان نامه

فصل دوم: یکپارچه سازی در سازمان و سیستم های اطلاعاتی

2.1 مقدمه

2.2مدل های سازمانی

2.2.1 مدل فرایندی کسب و کار سازمان

2.2.2 مدل موجودیت های کسب و کار سازمانی

2.3 یکپارچه سازی در سازمان

2.4 یکپارچه سازی در سیستم های اطلاعاتی

2.5 رهیافت های مهم یکپارچگی

2.5.1 یکپارچگی داده ای

2.5.2 برنامه های کاربردی نقطه به نقطه

2.5.3 پرتال ها

2.5.4 یکپارچگی دلال

2.5.5 SOA with ESB

2.6 روش های مهم یکپارچگی

2.7 تعریف یکپارچگی کاربردی سازمانی

2.8 تعریف و قابلیت های یکپارچگی کاربردی سازمانی

2.9رقابت در یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی سازمانی

2.9.1سطح پشتیبانی تکنولوژی

2.9.2محدودیت تکنولوژیکی و اجرایی

2.9.3بودن به یکپارچه شدن با سیستم های دیگر

2.9.4 نمایش جزئیات سطح پائین

2.10 انواع یکپارچه سازی بر اساس ضعیف یا قوی بودن

2.11 انتخاب فروشندگانEAI

2.11.1عمده تهیه کنندگانMOM

2.11 نتیجه گیری

فصل سوم: ارزیابی فناوری های یکپارچگی کاربردی سازمانی

3.1 مقدمه

3.2 فناوری های یکپارچه سازی نقطه به نقطه

3.3محصولات یکپارچه سازی برنامه کاربردی سازمانی

3.4 آداپتور ها

3.5 فناوری های یکپارچه سازی پایگاه داده با پایگاه داده

3.6 فناوری های یکپارچه سازی با استفاده از انبار داده

3.7 یکپارچه سازی با استفاده از سرویس دهنده برنامه کاربردی

3.8 سرویس های وب

3.9مقایسه سرویس های وب و یکپارچگی برنامه های کاربردی سازمانی

3.10تعریف و مقایسهEDI

3.11 مقایسه سرویس های وب،EAI,EDI

3.12مقایسه معماری سرویس گرا و یکپارچگی کاربردی سازمانی

3.13 نتیجه گیری

فصل چهارم: نقش معماری سرویس گرا در یکپارچگی

4.1 مقدمه

4.2 سرویس چیست؟

4.2.1مفهوم استخراج سرویس

4.2.2 اهمیت استخراج سرویس

4.2.3 تفاوت سرویس و معماری سرویس گرا

4.3 معرفی و تعریف معماری سرویس گرا

4.3.1 اصول سرویس گرایی

4.3.1.1 قابلیت استفاده مجدد از سرویس

4.3.1.2 اتصال سست سرویس

4.3.1.3 قرارداد رسمس برای تعامل

4.3.1.4 کپسول سازی سرویس

4.3.1.5 قابلیت ترکیب سرویس

4.3.1.6 خودمختاری سرویس

4.3.1.7 بی وضعیتی سرویس

4.3.1.8 قابلیت کشف سرویس

4.3.1.9 بررسی فاکتور دانه بندی سرویس

4.3.2مدل مفهومی معماری سرویس گرا

4.3.3 چرخه حیات معماری سرویس گرا

4.3.4 چالش های معماری سرویس گرا

4.4کاربرد های معماری سرویس گرا در یکپارچگی

4.4.1 یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی

4.4.2 یکپارچه سازی اتوماسیون فرایند های سازمان در قالب اکستریشن

4.4.3تعامل پذیری بین سازمانی

4.5پروتکل های معماری سرویس گرا

4.5.1SOAP

4.5.2 سرویس های وب مبتنی بر SOAP

4.5.3WSDL

4.5.BPEL

4.5.5 BPEL4WS

4.5.6 UDDI

4.6 مزایا و نتایج معماری سرویس گرا

4.7 روش های استخراج سرویس

4.8 نتیجه گیری

فصل پنجم: معماری سرویس گرا و یکپارچه سازی سیستم-های جامع

5.1 مقدمه

5.2انواع یکپارچه سازی سیستم های جامع

5.2.1 یکپارچه سازی داده گرا

5.2.1.1انعکاس(تکرار)

5.2.1.2 ایجاد فدراسیون اطلاعات

5.2.1.3 پردازش واسط ها

5.2.2یکپارچه سازی بر اساس فرایند کاری

5.2.3یکپارچه سازی سرویس گرا

5.2.3یکپارچه سازی درگاه گرا

5.3 راه کار ترکیبی یکپارچه سازی سیستم های جامع

5.3.1گردآوری اطلاعات لازم و ایجاد مدل های مربوطه

5.3.1.1 مدل سازی فرایند های تجاری

5.3.1.2تعریف و طبقه بندی سرویس ها

5.3.1.3ایجاد مدل MetaDtata

5.3.1.4 تعیین User Interfaceهای مشترک

5.3.1.5 طراحی شبکه انتقال اطلاعات سیستم جامع

5.4چگونگی استفاده از ایزار یکپارچگی و ابزارBMP

5.4.1 توزیع شدگی سرویس ها در مدل BMP

5.4.1.1 ملزومات این مدل

5.4.1.2چارچوب کارکرد

5.4.2 ایجاد و مدیریت سرویس ها

5.4.2.1ملزومات این مدل

5.4.2.2 چارچوب کارکرد

5.4.3 ایجاد مکانیزمی جهت تبادل اطلاعات بین سرویس­ها

 5.4.3.1 ملزومات این مدل

5.5 نتیجه گیری

فصل ششم: روش پیشنهادی استخراج سرویس برای یکپارچه سازی سازمان

6.1 مقدمه

6.2 فرضیات

6.3 معرفی فرایند کلی روش پیشنهادی

6.4 تشریح فاز ها و فعالیت ها و روش انجام فعالیت ها

6.4.1 فاز یک تحلیل سرویس گرایی

6.4.1.1 تحلیل حوزه کسب وکار

6.4.1.2 تحلیل سیستم های موجود

6.4.2 فاز دوم:ارزیابی و بهینه سازی

6.4.2.1 بررسی انطباق سرویس های نامزد با اهداف سازمان

6.4.2.1.1 تهیه درخت اهداف سازمانی

6.4.2.1.2 تخصیص سرویس های نامزد به اهداف سازمانی

6.4.2.1.3  تجزیه، ترکیب و یا ایجاد سرویس جدید

6.4.2.2 ارزیابی کیفیت سرویس

6.4.2.2.1 بررسی امکان ارزیابی اصول سرویس گرایی

6.4.2.2.2 ارزیابی قابلیت استفاده مجدد سرویس ها

6.4.2.2.3 ارزیابی اتصال سست سرویس ها

6.4.2.2.4 ارزیابی خود مختاری سرویس ها

6.4.2.2.5 ارزیابی قابلیت ترکیب سرویس ها

6.4.2.2.6 اعمال اصلاحات لازم

6.4.3 فاز سوم: سازمان دهی

6.4.3.1 ارائه فهرست سرویس های نهایی

6.4.3.2 طبقه بندی سرویس ها

6.4.3.2.1 سرویس های کاری

6.4.3.2.2 سرویس های پایه

6.4.3.2.3 سرویس های کاربردی

6.4.4 فاز چهارم: ارائه تکنیک مناسب جهت یکپارچگی سازمان

6.5 نتیجه گیری

فصل هفتم: ارزیابی روش پیشنهادی

7.1 مقدمه

7.2  تعریف یک مورد موردی

7.2.1 مطالعه موردی : دانشگاه

7.3 ارزیابی روش پیشنهادی در رابطه با کار های قبلی

7.4 جمع بندی نتایج

فصل هشتم: نتیجه گیری

8.1 نتیجه گیری

8.2 آیا سرویس های شناسایی شده، پشتیبانی کننده چابکی و تعامل پذیری در سازمان می باشد؟

8.3 آیا چارچوب ارائه شده از جامعیت برخوردار می باشد؟

8.4 کار های بعدی

مراجع

واژگان و عبارات(انگلیسی به فارسی)

فهرست اشکال

شکل2-1: ارتباط مولفه های سیستم برای تعریف یک راه حل سازمانی

شکل?-?: یکپارچگی داده ای

شکل?-?: یکپارچگی نقطه به نقطه

شکل?-?: یکپارچگی پرتال

شکل?-?: یکپارچگی دلال

شکل?-?: یک دامنه سازمانی معمولی

شکل1-3: آداپتر های اطلاعات گرا

شکل2-3: آداپتر های سرویس گرا

شکل3-3: طرح کلی مفهوم یکپارچه سازی پایگاه با پایگاه

شکل4-3: نمای مفهومی یکپارچه سازی انبار داده ای

شکل5-3: یکپارچه سازی با سرویس دهنده برنامه کاربردی

شکل6-3: معماری مبتنی بر سرویس

شکل1-4: مدل مفهومی معماری سرویس گرا

شکل2-4: چرخه حیات معماری سرویس گرا

شکل3-4: رهیافت نقطه به نقطه برای ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی سازمان

شکل4-4: رهیافت مترجم مرکزی برای ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی سازمان

شکل5-4: تاثیر استفاده از معماری سرویس گرا در یکپارچه-سازی سیستم های اطلاعاتی

شکل6-4: پیاده سازی فرایند های حرفه به کمک موتور فرایندی(BizTalk)مبتنیبر معماری سرویس گرا

شکل7-4: تعامل پذیری بین سازمانی به کمک وب سرویس ها

شکل1-5: یکپارچگی سیستم ها به روش داده گرا مستقیما به جابجایی اطلاعات بین سیستم ها می پردازد

شکل2-5: یکپارچگی انعکاسی اطلاعات روشی است برای انتقال داده ها بین بانک های اطلاعاتی

شکل3-5: فدراسیون اطلاعات

شکل4-5: پردازش واسط ها،اطلاعات را از طریقAPIها از سیستم-های کاربردی استخراج می کند

شکل5-5: مدل یکپارچه سازی بر اساس فرایند های کاری

شکل6-5: دیاگرام مدل معماری سرویس گرا

شکل7-5: یکپارچه سازی درگاه گرا

شکل8-5: مدل ترکیبی یکپارچه سازی

شکل9-5: نمودار توزیع شدگی سرور ها در مدلBPM

شکل10-5: نمودار توزیع شدگی سرور های ارائه کننده ی سرویس ها

شکل11-5: نحوه توزیع شدگی اطلاعات در مدل پیشنهادی

شکل1-6: فرایند شناسایی سرویس در روش پیشنهادی

شکل2-6: استخراج سرویس از حوزه کسب و کار سازمان

شکل3-6: استخراج سرویس از مدل فعالیت

شکل4-6: مدل فعالیت انتخاب دانشگاه

شکل5-6: سرویس های نامزد شناسایی شده از مدل فعالیت انتخاب واحد

شکل6-6: استخراج سرویس از سیستم های موجود سازمان

شکل7-6: نمونه درخت اهداف سازمان

شکل8-6: تخصیص سرویس ها به اهداف سازمان

شکل9-6: عدم پوشش برخی اهداف سازمان توسط سرویس های موجود

شکل10-6: ایجاد سرویس های جدید و تخصیص انها به اهدافی که پوشش داده نشده اند

شکل11-6: ایجاد سرویس های جدید از ترکیب سرویس های نامزد موجود

شکل12-6: پشتیبانی سایر اصول سرویس گرایی از اصل قابلیت ترکیب سرویس

شکل13-6: اتصالات مجاز داخلی و بیرونی سرویس

شکل1-7: یکپارچگی سازمان بدون معماری سرویس گرا

شکل2-7: یکپارچگی سازمان با معماری سرویس گرا

شکل3-7: الگوی روش پیشنهادی

فهرست جداول

جدول1-2: مقایسه روش های موجود برای یکپارچه سازی سیستم-ها

جدول2-2: یکپارچه سازی نوع قوی و ضعیف

جدول1-3: مزایا و معایب فناوری های یکپارچه سازیEDI، سرویس های وب و EAI

جدول3-2:مقایسه فناوری های یکپارچه سازیEDI، سرویس های وب وEAI

جدول1-4: رده بندی روش های استخراج سرویس، مزایا و معایب

جدول2-4: رده بندی چند روش استخراج سرویس

جدول1-5: اطلاعاتی بین سرور ها جهت انتقال

جدول1-6: شناسنامه مختصر سرویس های نامزد

جدول2-6: چک لیست درخت اهداف سازمانی

جدول3-6: ماتریس هدف و سرویس مدیریت بهینه پروژه

جدول4-6: چک لیست تخصیص سرویس های نامزد به اهداف سازمانی

جدول5-6: انواع اتصال در طراحی سرویس و نوع تاثیر انها

جدول6-6: میزان اهمیت اصول سرویس گرایی در اصل قابلیت ترکیب پذیری سرویس

جدول7-6: اجزای مدل کاری سازمان مورد نیاز یکپارچگی

جدول1-7: فرم ارزیابی روش پیشنهادی

جدول2-7: میانگین امتیازات اختصاص یافته به معیار های ارزیابی سرویس در یکپارچه سازی سازمان

I2C general purpose I/O Expanders

ارتباط باس موازی با I2C Controller

I2C Device for LED Display Control

سایر کاربردها

مراجع

 

 مقدمه
همزمان با گسترش و رشد فناوری اطلاعات، پیچیدگی در سازمان¬ها نیز افزایش یافته و هر سازمان دارای سیستم-های متفاوتی در حوزه¬های مختلف شده است. اما باید با استفاده از فناوری اطلاعات راهکارهای برای مقابله با این پیچیدگی ارائه داد تا نه تنها به¬توان¬ آن را مدیریت و بر مشکلات آن فائق آمد بلکه کارایی و بهره¬وری را به¬توان از آن طریق افزایش داد. اما راهکار چیست؟ استفاده از یکپارچگی، یکپارچگی است که با توجه به سطوح مختلف می¬تواند در حوزه¬های مختلفی از یک سازمان باید اتفاق بیفتد. یکی از جهت¬گیری¬های اصلی فناوری اطلاعات، یکپارچه¬سازی و اتصال سیستم¬ها و فناوری¬های اطلاعاتی جهت دست¬یابی به سیستم¬های یکپارچه و بدون¬درز است تا بدین-وسیله، بستر مورد نیاز جهت تحقق جامعه اطلاعاتی فراهم گردد. این جهت¬گیری، یکپارچه¬سازی را به نیازی غیرقابل تردید بدل کرده است. برای پوشش این نیاز، راهبردهای مختلفی مطرح است که یکی از مهمترین آنها، بکارگیری فناوری¬ها و راه¬حل¬های یکپارچه¬سازی برنامه¬های کاربردی¬سازمانی (EAI)می¬باشد فناوری¬های نرم¬افزاری  EAIبا فراهم ساختن امکان اشتراك اطلاعات و فرایندهای کسب¬و¬کار سیستم¬های اطلاعاتی مرتبط با یکدیگر، دست¬یابی به سیستم¬های یکپارچه را ممکن می¬کنند.
مطابقت با محیط پیرامون و پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان، امروزه به عنوان چالش‌های اصلی پیشروی سازمان‌ها بشمار می‌روند. با توجه به تغییرات مکرر در نیازمندی‌ها و خواسته‌های مشتریان و همچنین تغییر درمحیط اطراف، سازمان‌ها مجبور به تغییر سیستم‌های اطلاعاتی خود برای تطبیق با تغییرات موردنظر مشتریان خود هستند. معماری سرویس‌گرا (SOA) بعنوان روشی برای معماری سیستم‌های اطلاعاتی، به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که در برابر تغییرات متداول در جهان کسب و کار انعطاف‌پذیری خود را افزایش دهند.

برای توسعه سیستم‌ها بر اساس ایده‌های سرویس‌گرای روش‌های مختلفی ارائه شده است که در تمامی آنها اولین قدم مدلسازی سرویس‌ها است. در این گام ابتدا سرویس‌های موردنیاز برای پوشش نیازمندی‌های حرفه تشخیص داده شده و سپس این سرویس‌ها بصورت دقیق طراحی می‌شوند. از اینرو گام تشخیص سرویس‌ها به عنوان اولین قدم در توسعه سیستم‌های سرویس‌گرا از اهمیت زیادی برخورداراست؛ زیرا تشخیص سرویس‌های با سطح کیفی مناسب در این گام منجر به توسعه سیستم‌های با کیفیت بالا و انعطاف‌پذیر شده که به افزایش انعطاف‌پذیری سازمان‌ها در برابر تغییرات محیط کسب و کار کمک زیادی می‌کند.

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان

[1]    ”SOA Definitiom”.The Open Group.2008.
[2]    Barki H. & Pinsonneault A. (2005) A model of Organizational Integration, Implementation Effort, and Performance. Organizational Science, 16, 165.
[3]    Thomas Erl, Service Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall, 2005
[4]    Gulledge T. (2006) What is integration? Industrial Management & Data Systems, 106, 5.
[5]    Erasala N., Yen D.C. & Rajkumar T.M. (2003) Enterprise Application Integration in the electronic commerce world. Computer Standards & Interfaces, 25, 69–82.
[6]    Kohlborn,T., Korthaus,A., Chan,T., and Rosemann,T., ‘Identification and Analysis of Business and Software Service-A Consolidated Approach’,IEEE Transactions on Service Computing,vol2,no.1,pp.50-64,2009
[7]    Tilloy,C.”Service Elicitation:Defining the Conceptual Service”.,SOA Magazine Issue,2007
[8]    Kumaran, S., Liu R., and Frederick Y.Wu, ‘ On the Duality Of Information-Center and Activity-Center Models OF Business Process’. Springer-Verlag Berlin Heidwlberg,pp.32-47,2008
[9]    Arsanjani, A., “Service-Oriented Modeling and Architecture (SOMA)”, IBM developerWorks, available at http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-soa-design1, 2004
[10]    ”Migrating to a Service-Oriented Architecture”.IBM Software Group.2004.
[11]    SOA  Blueprints,2005, Available:http://www.oasis_open.org/committees/download.php/15965/05-12-00000.001.doc
[12]    Khoumbati K., Themistocleous M. & Irani Z.Integration Technology Adoption in Healthcare Organisations: A Case for Enterprise Application Integration," hicss, vol. 6, pp.149a, Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS"05) - Track 6, 2005
[13]    Service-Oriented Architecture,2004, Available:http://searchwebservice.techtarget.com/originalCount
[14]    Business Procee Modeling,2009,Available:http://www.en.wikipedia.org/wiki/business_process_modeling
[15]    Jamshidi, P, Sharifi, M, Mansour, S., “To Establish Enterprise Service Model from Enterprise Business Model,” Proc. of IEEE International Conference on Services Computing, 2008
[16]    10 Steps to SOA,2004, Available:http:’’weblog.infoword.com/article/05/11/07/45FEsoastep1_1.htm
[17]    Mahmoud,M. Service-Oriented Architecture(SOA) and Web Services:The Road to Enterprise Application Integration(EAI),2005, [online],Available:http://java.sun.com/developer/technicalArticles/WebServices/soa/
[18]    Sprott, D., and Wilkes,L., Understanding SOA, [online], 2003,Avaliable:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480021.aspx
[19]    Papazoglou M.P. & Heuvel W.-J.v.d. (2005) Service Oriented Architectures: Approaches, Technologies and Research Issues. In: The VLDB Journal manuscript.
[20]    Raut A. & Basavaraja A. (2003) Enterprise Business Process Integration. In: IEEE TENCON Poster Papers, p. 1550.
[21]    Easwaran, G. and Nadhan,”Service-Oriented Architecture:Implementation Challenges”.Microsoft Architect Journal,2004.
[22]    Linthicum D.S. Next Generation Application Integration: from simple information to Web Services. Addison-Wesley, (2003)
[23]    Portier, B., SOA terminology overview, Part3:Analysis and design,2007,Available:http://www.ibm.com/developerworks/webservice/library/ws-soa-term3
[24]     Zimmermann. O, Krogdahl. P, and Gee. C, “Elements of Service-Oriented Analysis and Design,” IBM developerWorks, available at http://www.ibm.com/developerworks/ webservices/library/ws-soad1/index.html, 2004
[25]    Themistocleous M. (2004) Justifying the decisions for EAI implementations: a validated proposition of influential factors. The Journal of Enterprise Information Management, 17, 85.


ضمیمه دوم
واژگان و عبارات (انگلیسی به فارسی)
            A
داشتن سطح انتزاع بالا    Abstraction
فعال    Active
فوریت    Activity
عامل    actors
اداپتر    Adaptor
آدرس دهی    Addressing
انطباق    Adjust
مدیر - سرپرست    Administrator
ناسازگار    Adverse
چابکی    Agility
امسدن    Amsden
برنامه کاربردی    Application
لایه معماری برنامه کاربردی    Application architecture layer
عملکردبرنامه کاربردی    Application function
یکپارچه سازی برنامه های کاربردی    Application integration
یکپارچه سازی رابط برنامه های کاربردی    Application interface integration
تعامل برنامه های کاربردی    Application interoperability
منطبق برنامه کاربردی    Application logic
واسط برنامه‌نویس برنامه کاربردی     Application Programmer Interface (API)
سرویس دهندگان برنامه کاربردی    Application servers
ارائه دهندگان خدمات برنامه کاربردی    Application service provider
رهیافت    Approach
معماری    Architecture
        B
ستون فقرات    Back bone
دسته ای    Batch
مقید    Bind
پل    Bridge
دلال    Broker
تو کار    Built-in
گذرگاه    Bus
کسب و کار    Business
عامل کسب و کار    Business actor
موجودیت های سازمان    Business entity
توابع کسب و کار    Business function
هدف کسب و کار    Business goal
یکپارچه‌سازی کسب و کار    Business Integration
محیطهای هوشمند کسب و کار    Business Intelligence (BI) Environment
اشیا کسب و کار    Business object
فرآیندهای تجاری    Business Process
فرآیند کسب و کار    Business Process Management (BPM)
مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار     Business Process Reengineering (BPR)
فرایند های کسب و کار    Business processes
مدل مرجع کسب و کار    Business Reference Model) BRM)
نیازهای کسب و کار    Business requirement
قوانین کسب و کار    Business rules
سرویس کسب و کار    Business service
تراکنش کسب و کار    Business translation
جدول های موارد کاربردی کسب و کار    Business use case diagram
ستون فقرات باس    Buss back bone
لایه معماری کسب و کار    Business  architecture Layer

        C
برنامه‌ریزی نیازمندی‌های ظرفیت    Capacity Requirement Planning (CRP)
مطالعات موردی    Case study
كنترل دسترسی بر اساس محتوای بسته    CBAC(Context-Based Access Control)
گفتگوی اینترنتی    Chat
یکپارچگی همگرا    Convergent Integration
هماهنگی    Coordination
سیریل تیلور    Cyrille thilloy

        D
داده    Data
سرویس دسترسی داده    Data access service
دروازه پایگاه    Data base gateway
رونوشت ازپایگاه    Data base replication
سازگاری داده    Data consistency
دیکشنری داده    Data dictionary
جریان داده    Data Flow
سرویس واسطه داده    Data mediator service
استخراج شده    Data mining
افزوندگی داده    Data redundancy
انبارداده    Data warehouse

پاک کردن    Delete
قابل کشف بودن    Discoverability
رشته ای    Discipline
توزیع شده    Distributed
توزیع‌كنندگان    Distributors
تقسیم و غلبه    Divide and conquer
پیوند پویا    Dynamic  boiling
تکنیک پویا    Dynamic Technique
      
        E
مدل فرایندهای کسب و کار سازمانی    business process model   Enterprise
بانك الكترونیكی    E-bank
كتاب الكترونیكی    E-book
کسب و کار الکترونیکی    E-business

تجارت الكترونیكی    E-commerce
کارا    efficiently
تبادل الکترونیکی داده‌ها     Electronic Data Interchange
انتقال الکترونیکی نقدینگی    Electronic Funds Transfer  (EFT)
پایانه فروش الکترونیکی    Electronic point of sale
پایه ای کسب و کار    Elementary business
پست الكترونیكی    E-mail
تجربی    Empirical
تقلید کردن    Emulation
کپسوله کردن    Encapsulate
رمزگذاری    Encryption
انتها-به-انتها    End-to-end
سازمان بزرگ    Enterprise
یكپارچه‌سازی برنامه‌های كاربردی سازمانی     Enterprise Application Integration (EAI)
معماری سازمانی    Enterprise Architecture (EA)
چارچوب‌های معماری سازمانی    Enterprise Architecture Frameworks
موجودیت های کسب و کار سازمان    Enterprise business entity model

طراحی منابع  کسب و کار سازمان    Enterprise business resource planning
منطق سازمانی    Enterprise logic
شی سازمانی    Enterprise object
مدیریت‌ منابع‌ سازمان    Enterprise Resource Management (ERM)
برنامه‌ریزی منابع سازمانی    Enterprise Resource Planning (ERP)
موجودی    Entity
موجودیت محور    Entity centre
سرویس های پایانه    Entity service
مستعد خطا    Error-prone
خدمات دهی الکترونیکی    E-service
فروشگاه الکترونیکی    E-store
سازمان توسعه یافته    Extended entries
یکپارچه‌سازی خارجی    Extra-EAI
نقطه ورودی    Point  Enter

        F
فاکتورها    Factors
اجتناب از خطا    Fault Avoidance
عاری از خطا    Fault Free
ایزوله کردن خرابی    Fault isolation
تحمل‌پذیری خطا    Fault Tolerance
تحمل خرابی    Fault tolerance
پایگاه داده ای فدرال    Federate data base
پویایی فدرال    Federated dynamic
ایستایی فدرال    Federated statics
انعطاف پذیر    Flexibility
انشعاب    Fork
داشتن قراردادرسمی    Formal contact
رسمی کردن    Formalize
چارچوب    Framework
وظایف-تابع    Function

        G
قضای خالی    Gap
دروازه    Gateway
چند منظوره    General purpose
واگذار كردن - امتیاز    Grant
دانه‌بندی    Granularity
صفحه سبز    Green screen
راهنمایی‌ها    Guidelines

        H
نفوذگر    Hacker
هماهنگ    Harmonized
در هم سازی    Hash
سرآیند    Header
سیستم‌های‌با وظیفه‌مندی سنگین    Heavy Duty
نامتجانس    Heterogeneous
بازیابی یك ركورد از پایگاه داده    Hit
سیستم های متجانس بایک نمونه        Homogeneous with one instance
سیستم های متجانس با چند نمونه    Homogeneous with several instance

        I
ورودی / خروجی    I/O
اناگنتی    Inaganti
ناسازگار    Incompatible
شبکه های ناسازگار    Incompatible network
تکنیک بازبینی غیررسمی    Informal Review Technique (IRT)
اطلاعات    Information
سرهم بندی اطلاعات    Information assembling
اطلاعات-محور    Information centric
کنترل جریان اطلاعاتی      Information Flow Control (IFC)
فناوری اطلاعات    Information Technology (IT)
وحدت اطلاعات    Information unification
اطلاعات گرا    Information-oriented
یکپارچه سازی زیر ساخت ها    Infrastructure integration
خودی    Insider
تکنیک بازرسی    Inspection Technique
نمونه    Instance
مؤسسه توسعه‌ی معماری سازمانی    Institute For Enterprise Architecture Developments (IFEAD)
یكپارچه‌سازی    Integration
سرویس دهنده های یکپارچه سازی    Integration server
قابلیت تجمیع    Interoperability
یكپارچگی    Integrity
آزمون یکپارچگی    Integrity Testing
لایه فرایند های بین سازمانی    Inter organization process layer
مدل برنامه های کاربردی بیرونی    Inter-application model
قابلیت اتصال    Interconnectivity
رابط    Interface
طراحی مجرد دررابط    Interface redesign
کمیته تدوین‌‌کننده استاندارد برای صنعت الکترونیک و ارتباطات    International Electrotechnical Commission (IEC)
مؤسسه استاندارد جهانی     International Organization for Standardization (ISO)
 قابلیت عملکرد متقابل    Interoperability
مدل برنامه های کاربردی درونی    Intra-application mode
یکپارچه‌سازی سیستم‌های داخلی    Intra-EAI
سیستم عاملی برای تجهیزات سیسكو    IOS
مجموعه ای از پروتكل ها برای فراهم نمودن سه پارامتر احراز هویت،محرمانگی و صحت داده بر روی ارتباطاتIP     IPsec
تكنولوژی اطلاعات    IT
        J
ادغام    Join
        K
دانش    Knowledge
آزمون دانش    Knowledge Based
استخراج دانش    Knowledge mining
شناخته    Known

        L
عدم مقیاس پذیری    Lack of scalability

سفارش    Legacy
فایل های مسطح موروثی    Legacy flat file
مهاجرت موروثی    Legacy migration
چرخه ی حیات    Life cycle
مدل داده منطقی    Logic data model
ضعیف    loose
پیوند ضعیف/ اتصال سست میان سرویس ها    Loosely coupling
پردازش    processing
        M
دلال پیغام    Massage broker
پیغام‌رسانی    Message
کانالهای پیغام    Message Chanel
متا داده    Meta data
میان نرم افزار    Middleware

حالت های اتصال    Mode of connectivity
اصلاح‌پذیری    Modifiability
پیمانه‏ای بودن    Modularity
برنامه‌ریزی منابع مالی    Money Resource Planning (MRP III)
نمایش    Monitoring
واحد    Monolithic
انگیزه    Motivation
دو طرفه    Mutual

        N
شبكه    Network
نیازمندی‏های غیرتابعی    Non-Functional Requirements
نمایش    Notation
پوچ - تهی    Null
عددی/ کمی    Numerical

        O
یکپارچه سازی شی    Object integration
شی‌گرا    Object Oriented (OO)
برنامه نویسی شی گرا    Object oriented programming
لفافه های شیئ    Object wrappers
قابلیت مشاهده    Observable
اماده سفارش    Off-the-shelf
الاف زمیرمن    Olaf Zimmerman

عملوندها    Operands
عملیات    Operation
مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی    Operational CRM
عملگرها    Operators
سوئیت کسب و کار اوراکل    Oracle e-business suite
مجموعه نرم‌افزارهای شرکت اوراکل    Oracle Small Business Suite (OSBS)
سرویس هماهنگ شده    Orchestrated task service
موزون سازی/ هماهنگ سازی    Orchestration
یکپارچه سازی سازمانی    Organization integration
برآوردهای دست بالا    Over Estimates
روی هم افتادگی    Overlapping

        P
بسته نرم‌افزاری    Package
برنامه های بسته بندی شده کاربردی    Package application
راه حل های بسته بندی شده    Package salvation
بسته بندی شده    Packaged
افزار    Partitioning
پرداخت    Payment
نگهداری تکمیلی    Perfective Maintenance
کارایی    Performance
سکو    Platform
نقطه-به- نقطه    Point-to-point
یکپارچه سازی ارائه شده    Presentation integration
نگهداری پیشگیرانه    Preventative Maintenance
نمونه‌سازی    Prototyping
عمومی    Public

        Q
فرونشاندن    Quench
سریع    Quick
        R

خواندن    Read
بلادرنگ    Real time
تاثیرات دنیای وتقعی        Real world effect
تازه سازی    Refresh
قابلیت اطمینان    Reliability
فراخوانی رویه از راه دور    Remote Procedure Call
تحلیل نیازمندیها    Requirement Analysis
تحقیق و توسعه    Research and Development (R & D)
منبع    Resource
مسئولیت ها    Responsibility
قابلیت استفاده مجدد    Reus ability
ریشه    Root
قوانین پایه ای    Rule - base
        S
سالم    Safe
مقیاس پذیر    Scalable
شمای    Schema
ایمن    Secure
خودکفا    Self contained
معنای    Semantic
سازگاری معنایی    Semantic Consistency
همگام سازی معنایی    Semantic synchronization
سرویس    Service
تحلیل سرویس ها    Service analysis

خودمختاری سرویس    Service autonomy
کارگزار سرویس    Service broker
گذرگاه سرویس    Service bus
ترکیب سرویس    Service composition
دوره عمرترکیب سرویس    Service composition life cycle
قرارداد رسمی برای تعامل    Service contract
مصرف کننده سرویس    Service customer
شی داده سرویس    Service data object
قابلیت کشف سرویس    Service discoverability
کپسوله سازی سرویس    Service encapsulation
شناسایی سرویس    Service identification
واسطه سروئس ها    Service interface
اتصال سست سرویس    Service loose coupling
سرویس گرا    Service oriented
یکپارچه سازی سرویس گرا    Service oriented integration
فراهم کننده سرویس    Service provider
تحقق سرویس    Service realization
مدل مرجع سرویس    Service Reference Model (SRM)
مخزن سرویس    Service repository
قابلیت استفاده مجدد از سرویس    Service reusability
سرویس ها یک قرارداد رسمی را به اشتراک میگزارند    Service share a formal contact
توصیف ویزیگی های سرویس    Service specification
بی وضعیتی سرویس    Service statelessness
وحدت سرویس    Service unification
معماری سرویس‌گرا    Service-Oriented Architecture (SOA)
یکپارچگی سرویس‌گرا    Service-Oriented Integration (SOI)
پایگاه‌داده‌ی مشترک    Shared database
سرویس های نرم افزاری    Software service
راه حل     Solution
توصیف    Specification
بی وضعیتی    Statelessness
ایستا    Static
تحلیل ایستا    Static Analyze 
پیوند ایستایی    Static binding
بازبینی ایستا    Static Review
زیرفرایند    Sub process
سیستم های مشترک    Sub scriber system
موضوعی    Subject area
همزمان    Synchronous
ارتباطات همزمان    Synchronous communication
مهندسی سیستم ها    System engineering
یکپارچه سازی سیستم    System integration
توابع سرویس سیستم    System service

        T
وظیفه    Task
اطلاعات-محور    Task-centric
سیستم های کاری    Task-service
فناوری    Technology
مدل مختص فناوری    Technology specification
اتصال قوی    Tightly coupled
پیوند قوی-یکپارچه سازی قوی    Tightly integration
زمانبندی    Timing
نشانه - علامت    Token
توماس ارل    Tomas Erl
یکپارچگی بالا به پایین    Top-Down Integrity
کل هزینه‌ی مالكیت     Total cost of ownership (TCO)
مدل سرویس های تراکنشی    Transaction  service model
تبدیل    Transformers

        U
بروز رسانی    Update
منتقل كردن-فرایند انتقال یك فایل كامپیوتری بر روی كامپیوتر راه دور    Upload
مدت زمانی که سیستم حتی با وجود رخ دادن نقص، بتواند به کار خود ادامه دهد    Uptime
مواردکاربردی    Use case

        V
وارسی    Verification
وارسی و اعتبارسنجی    Verification and Validation (V & V)
سازمان مجازی    Virtual enterprise


        W
سرویس‌های وب    Web Services
گردش کار    Work flow
درلفافه قرار بگیرد    Wrapped
        X
   
        Z
عاری از خطا    Zero Defect
ناحیه    Zone

لینک کمکی