بررسی صنعت برق ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی صنعت برق ایران دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی صنعت برق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی صنعت برق ایران

تقدیر و تشکر    
چکیده   
فصل اول کلیات مورد پژوهی   
تشریح مسئله اصلی   
اهمیت و ارزش تجربه رخ داده   
چگونگی آگاهی به وجود مسئله در شرکت    
زمان تجربه حاصل شده   
مکان تجربه حاصل شده   
واژه های مرتبط با بخش   
فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع   
پیشینه تحقیق    
تعریف برون سپاری    
مزایای برون سپاری   
معایب برون سپاری   
خصوصی سازی   
اهداف خصوصی سازی   
عملکرد خصوصی سازی در ایران   
بررسی خصوصی سازی در صنعت برق   
اثرات اجراء اصل 44 قانون اساسی   
چالش های دولت در اجرای اصل 44 در یکسال گذشته       
اصلاحات مورد نیاز در اجرای موفقیت آمیز اصل 44   
ـ فصل سوم: ساختار مورد پژوهش   
تاریخچه صنعت برق در ایران   
تاریخچه صنعت برق در شرکت توزیع   
تاریخچه صنعت برق در مرند   
موقعیت و وسعت مرند   
مسجد جامع مرند   
مروری بر مدیریت برق مرند   
تشریح شرایط سازمان قبل از وقوع تجربه   
چگونگی پی بردن به وجود مسئله اصلی   
اقدامات انجام شده برای حل مسئله   
تشریح نتایج کیفی در حین و انتهای تجربه   
تشریح نتایج کیفی بدست آمده در حین و انتهای تجربه   
آموزه ها   
تعیین جامعه آماری   
پرسشنامه طرح تحقیقاتی
ـ فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها
جمع بندی نظرات صاحب نظران
تحلیل توصیفی داده ها
تحلیل استنباطی داده ها
تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهاداتمقدمه
برای برون سپاری تعاریف مختلفی ارائه شده است که ضمن تفاوت های لفظی و کلامی دارای مفهوم و معنی واحدی هستند در ادامه برخی از این تعاریف اشاره می شود.
ـ برون سپاری یا پیمان سپاری به خارج تلاش در جهت غلبه بر مشکلات مالی سازمان ها و افزایش بهره وری آنها است.
ـ برون سپاری فعالیتی است که تا سازمانی برای سازمان دیگر انجام می دهد. اعمال این شیوه به تدریج نوعی زنجیره مشارکت را در انجام فعالیت های سازمانی ایجاد می کند.
ولی با همه این تعاریف:
واقعیت این است که بررسی تجربه برون سپاری نشان می دهد که علی رغم دستاوردهای مثبت متاسفانه به دلایلی در برخی موارد این امر باعث بروز مشکلات و مسائلی در سطح سازمان ها و همچنین در سطح کلان شده و لذا اهداف از پیش تعیین شده حاصل نشده است. بسیاری از دلایل را برای بروز این مشکلات و بحران حاصله، می توان بر شمرد. سازمانها تاثیر برون سپاری را روی نیروی انسانی، فرایندها، روشها و ابزارها و در یک کلام ساختارها و رفتارهای خود، آنگونه که هست در نظر نمی گیرند و اقدام به برون سپاری می کنند. انجام برون سپاری بدون تحلیل این مسایل، ریسک آن را افزایش می دهد و در خیلی موارد به فاجعه تبدیل می شود.
اگر پروژ? برون سپاری را اشتباه تعریف و انتخاب و اجرا نمائیم تأثیر جبران ناپذیری بر کار دارد.
برای اجراء موفق یک پروژ? برون سپاری باید
ـ محورها و اهداف و مأموریت های اصولی سازمان را تبیین کنیم، هر چیزی غیر از موارد اصولی سازمان و آنچه نسبت به آنها بی اهمیت است را میتوان برون سپاری کرد. و در واقع پروژه هائی را برون سپاری کرد که مدیر میخواهد از شر آنها خلاص شود.
و اگر در این عمل موفق باشیم، کیفیت کار بالا رفته و هزینه ها پائین می آید.
ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که مدیران متفکر برون سپاری را در دراز مدت به نفع اقتصاد میدانند. حتی اگر در کوتاه مدت و به ظاهر چنین نباشد واقعیت این است که در دراز مدت اثر خود را نشان خواهد داد.
برون سپاری به عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی روز به روز کاربردهای بیشتری پیدا    می¬کند.
مدیران دولتی در حالیکه می کوشند از استراتژی برون سپاری استفاده کنند اما در عمل با مسائل و موضوعات مختلف و متنوع روبرو هستند. هم مدیران و هم مشاوران آنان سعی در شناسایی این مسائل دارند تا بتوانند به گونه ای موثرتر از برون سپاری استفاده کنند.
در حالیکه تحقیقات آکادمیک قابل ملاحظه ای در زمینه استفاده از برون سپاری در فعالیت ها وجود دارد ولی مطالعات علمی محدودی در زمینه برون سپاری خدمات موجود است.
موضوع مهمی که برای مدیران شرکت ها در استفاده از برون سپاری مطرح است آن است که چطور مدیران تصمیم بگیرند که چه فعالیتی را برون سپاری کنند و چه فعالیتی را خود انجام دهند. لذا مسئله ای که مدیران ارشد با آن مطرح هستند استفاده از برون سپاری نیست بلکه تعیین خدمتی است که باید برون سپاری شود. و این موضوع نیازمند آن است که استراتژی های برون سپاری به روشنی معین شوند.
با توجه به مقدمه ای که بیان شد بایسته می باشد که برون سپاری خدمات در شرکت ها و سازمانها در جهت نیل سریع به اهداف باید به استراتژی برون سپاری اقدام نماید.
مزایا و منافع حاصل از برون سپاری را می توان بشرح زیر بیان کرد:
ـ افزایش تمرکز مشترک بر فعالیت خاص و انجام کارهای اجرایی و کارگری توسط پیمانکار.
ـ قابلیت دسترسی در سطح جهانی
ـ در دسترس قرار گرفتن وجوه سرمایه
ـ تسریع در کسب مزایای ناشی از تجدید ساختار
ـ تقسیم ریسک
ـ آزاد کردن منابع برای دیگر اهداف
ـ تزریق وجوه نقد به شرکت
ـ کاهش و کنترل هزینه عملیات
ـ دسترسی به منابع غیر داخلی
ـ مدیریت وظایف مشکل و کنترل ناپذیر
در حالیکه ممکن است برخی از موارد هم زمان مطرح باشند بطور کلی می توانند مزایای استراتژی برون سپاری را نشان دهند.
موارد فوق نه تنها سود ناشی از برون سپاری را در کاهش نظریه نشان می دهند بلکه در برخی موارد ممکن است اهمیت آنها مهمتر از کاهش هزینه ها باشد.
با توجه به گستردگی وظایف و کارهای اجرایی در شرکت های توزیع مدیران با این پرسش مواجه هستند که چه فعالیت هایی را برون سپاری کنند.
حال فرضیه ها و مشخصه هایی را بررسی می کنیم که بیشترین تاثیر در برون سپاری خدمات را دارند.
ـ هر چه میزان نا ملموسی از فعالیت های خدماتی بیشتر باشد میزان تمایل به برون سپاری کمتر می شود.
ـ هر چه میزان تفکیک ناپذیری فعالیت های خدمات بیشتر باشد تمایل کمتری به برون سپاری آن فعالیت ها وجود دارد.
ـ هر چه فعالیت های خدماتی بیشتر به استاندارد کردن باشد تمایل بیشتری به برون سپاری وجود دارد.
ـ هر چه فعالیت های خدماتی از عدم اطمینان فناوری بیشتری برخوردار باشد تمایل کمتری در برون سپاری آن فعالیت ها وجود دارد.
ـ هر چه فعالیت های خدماتی از عدم اطمینانی فناوری بیشتری برخوردار باشد تمایل بیشتری به برون سپاری وجود دارد.
ـ هر چه پیچیدگی فعالیت های خدماتی بیشتر باشد رابطه معکوس قویتری بین عدم اطمینان فناوری و تمایل به برون سپاری آن فعالیت ها وجود دارد.
ـ هر چه پیچیدگی فعالیت های خدماتی بیشتر باشد رابطه مستقیم قویتری بین عدم اطمینان فناوری و تمایل به برون سپاری آن فعالیت ها وجود دارد.
ـ هر چه تماس یک فعالیت خدماتی با مشتری نهایی بیشتر باشد تمایل کمتری به برون سپاری آن فعالیت ها وجود دارد.
ـ تمایل به برون سپاری فعالیتهای خدماتی از نوع تعامل دورادور بین سپارنده خدمت و مشتری نهایی بیشتر از حالتی نخواهد بود که تماس مستقیم بین این دو وجود داشته باشد.
ـ هر چه رقابت شرکت ها بر روی قیمت بیشتر باشد تمایل بیشتری برای برون سپاری آن فعالیت¬ها وجود دارد.
ـ هر چه فعالیت های خدماتی اصلی تر باشند رابطه معکوس بین نا ملموس. تجزیه ناپذیری و عدم اطمینان تقاضا با گرایش به برون سپاری این فعالیت های خدماتی قوی تر است.
همچنین هر چه فعالیت های خدماتی اصلی تر باشد رابطه مستقیم بین استاندارد کردن و عدم اطمینان فن آوری با تمایل به برون سپاری این گونه فعالیت های خدماتی ضعیف تر است.
در دو دهه اخیر به علت فرآیند برون سپاری سازمانها دیگر به فکر آموزش و تربیت نیروهای مجرب در پستهای بالای سازمانی نبوده اند. در نتیجه بعد از گذشت چند سال مدیران و افراد با سابقه به سن بازنشستگی رسیده اند و تدابیری جهت آموزش و آمادگی جهت جایگزینی آنها صورت نگرفته یا به موجب سیاست های کلی نظام اینگونه عمل شده و این امر سازمانها را با چالش و مشکل بزرگ جایگزینی و خالی شدن پستهای مدیریتی مواجه نموده است. از طرفی افراد برون سپاری شده به علت عدم ارتقاء انگیزه ای جهت کسب مهارتهای بیشتر نداشته و سازمان نیز آنها را واردار به این تلاش ننموده و در حقیقت سازمان بهای منابع انسانی منابع انسانی را می¬پردازد.
از جمله تحولاتی که در دهه های اخیر، در دنیا و در ارتباط با جذب نیروی انسانی با هدف افزایش کارایی و موثرتر شدن فرایند جذب پیش آمده است، استفاده از رویکرد برون سپاری نیروی انسانی است. فلسفه توسل به این رویکرد برخورداری از مزایایی چون افزایش راندمان کار، ارتقای بهره وری و تامین مزیت رقابتی از طریق کاهش هزینه های پرسنلی و رهایی از قید و بندهای غیر ضروری ناشی از جذب نیروهای ثابت است.
بدیهی است که برخورداری از مزایای بر شمرده و اجتناب از پیامدهای ناخواسته بهره گیری از این رویکرد، مستلزم فراهم ساختن الزامات و رعایت ملاحظاتی خاص خواهد بود. از جمله الزامات به کارگیری این رویکرد، تعریف استراتژی نیروی انسانی سازمانها، انتخاب درست بنگاههای پیمانکاری از نظر صلاحیت و عملکرد مطلوب، تجربه تدریجی فرایند برون سپاری از مشاغل ساده¬تر و به صورت پلکانی، بستر سازی و فراهم کردن زمینه فرهنگ سازمانی و فرهنگ کاری مناسب برای پذیرش این رویکرد و تعریف مجدد آن با توجه به ترکیب جدید نیروها از نیروهای پیمانکاری و نیروهای ثابت، کاهش زمینه های احساس تبعیض و سوءاستفاده متقابل این نیروها و پیش بینی دیگر پیامدهای منفی احتمالی و پیشگیری از آنهاست.


بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی صنعت برق ایران
ـ کتاب روش تحقیق دکتر ایران نژاد ـ پاریزی
ـ کتاب آمار و اطلاعات دکتر عادلی آذر
ـ تجربه نگاری (دکتر خاکی)
ـ برنامه ریزی استراتژیک (ترجمه: دکتر عباس منوریان)
ـ سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل
ـ کتاب چابکی و چالاکی سازمان (کوهن و یانگ)
ـ کتاب برنامه ریزی (راسل کاف)
ـ کتاب دولت همچنان بزرگ می شود (امیرعلی)
ـ قراردادها و مناقصات شرکت توزیع
ـ دفتر آمار و اطلاعات شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی
ـ سایت شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی
به نشانی        www.ezepdico.ir
ـ اینترنت

لینک کمکی