بررسی سنسورها و کنترل های صنعتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی سنسورها و کنترل های صنعتی دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سنسورها و کنترل های صنعتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی سنسورها و کنترل های صنعتی

فصل 1 
1.1.    مقدمه
1.2.    در مفاهیم ایستگاههای کار سلولهای کار و مراکز کاری
1.3.    طبقه بندی فرایندهای کنترل
1.4.    کنترل حلقه بسته و باز 

1.4. شناخت سنسورهای فوتوالکتریک
    1.4.1. اصول عملکرد
    1.4.2. کاربردهای ساختی اشکار سازهای نوری

1.5. روشهای اشکار سازی
   1.5.1. روش اشکار سازی ستون نور
    1.5.2. روش اشکار سازی بازتاب
    1.5.3. روش اشکار سازی نزدیکی

1.6. سنسورهای مجاورت (نزدیکی)
    1.6.1. کاربردهای نوعی سنسورهای نزدیکی القایی
    1.6.2. کاربردهای نوعی سنسورهای نزدیکی خازنی

1.7. مفهوم سنسورهای نزدیکی القایی
   1.7.1. اصول عملکرد
   1.7.2. بازه مکانی تشخیص سنسور نزدیکی القایی
   1.7.3. فاصله تشخیص
   1.7.4. ماده و اندازه هدف
   1.7.5. شکل هدف
   1.7.6. تقییرات بین وسیله ها
   1.7.7. شرایط محیطی

فصل 2 
                سنسورها و کنترلرلهای صنعتی 
2.1. سنسورها در تولید
2.2. سنسورهای دما در کنترل فرایند
    2.2.1. سنسورهای جزبی نیمه هادی
    2.2.2. اشکار سازی دمایی نیمه هادی که از خود تابشی نوری استفاده می کنند.
    2.2.3. اشکار ساز دما که سنسورهای تماس نقطه ای استفاده می کند.
    2.2.4. سنسورهای غیر تماسی-پیرومترها
2.3. سنسورهای فشار
    2.3.1. کریستالهای پیزواللکتریک
    2.3.2.کرنش سنج ها

فصل 3 
3.1. سنسور و ترسندیوسر
3.2. موقعیت و جابجایی
3.3. خواندن تصاعدی یا مطلق
3.4. شناسایی و تحریک با تماس یا بدون تماس
3.5. ساختارهای زاویه ای و خطی
3.6. تکنولوژی سنسور و کاربرد

فصل 4 
1-    تقسیم بندی روشهای رفتار نگاری
2-    تعاریف و اصطلاحات
3-    دسته بندی سنسورها و ابزارهای گوناگون
4-    سنسورهای مقاوم الکتریکی
5-    نحوه چسباندن و اماده سازی کرنش سنجها
6-    پل وتستون و مدارهای مربوطه
7-    پتانسیومترها
8-    ترمیستورها
9-    سنسور تار مرتعش
10-    سنسور ثقلی
11-    سنسورهای مغناطیسی
12-    سنسور LVDT 
13-    سنسورهای مگنتواستریکتیو
14-    سنسورهای نی ای
15-    سنسورهای دینامیکی
16-    سنسورهای هیدرولیکی
17-    سنسورهای نوری
18-    سیستمهای اتوماتیک جمع اوری داده

 

مقدمه

استراتژی تولید فعلی سیستمهای ساخت  را بر حسب سنسورها ،محرکها ، افکتورها ، کنترلی ها و حلقه های کنترلی تعریف می کند . سنسورها وسیله برای  جمع آوری  اطلاعات از عملیات تولید و فرایند های در حال انجام هستند .
دراکثر موارد، سنسورها برای تبدیل یک تحریک فیزیکی به یک سیگنال الکتریکی مورداستفاده قرار می گیرند که این سیگنال توسط سیستم تولیدآنالیز شده وتصمیماتی برای هدایت عملیات گرفته می شود .
محرکها ، یک سیگنال الکتریکی  را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند . یک محرک از طریق یک افکتور برروی محصول یا تجهیزات عمل می کند . افکتورها به عنوان یک بازو هسته که عمل مکانیکی مطلوب را انجام می دهند. کنترلی ها نوعی کامپیوترهسته که اطلاعات را از سنسورها و برای ریزی داخلی نشان دریافت کرده و برای اعمال روی تجهیزات تولید به کار می گیرند کنترلی ها و فرمانهای الکترونیکی ایجاد می کنند که یک سیگنال الکتریکی را به یک عمل مکانیکی تبدیل کند

لینک کمکی