ساخت و بهره برداری یک سیستم سرمایش جذبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


ساخت و بهره برداری یک سیستم سرمایش جذبی دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ساخت و بهره برداری یک سیستم سرمایش جذبی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه ساخت و بهره برداری یک سیستم سرمایش جذبی

فصل اول- آشنایی
1-1- ماشین جذبی و كاربردهای آن
2-1-1- مفاهیم و اصول
3-1-1- فرایندهای ترمودینامیكی در سیكل جذبی
4-1-1- فشارهای بالا و پایین ماشین
5-1-1- یك قرارداد
6-1-1- كاربردها: ماشین جذبی در مقیاس تجارتی
2-1- انواع ماشینهای جذبی و تفاوت های آنها
1-2-1- جفت مبرد- جاذب
2-2-1- روش های مختلف گرمایش
3-2-1- طبقه های ژنراتور
4-2-1- ماشین جذبی برای گرمایش و سرمایش
3-1- اهداف این تحقیق
1-3-1- ماشین جذبی درمقایسه با ماشین تراكمی
2-3-1- محلول آب- برومید لیتیم در مقایسه با امونیاك – آب
3-3-1- سیستم هوا خنك در مقایسه با آب خنك
4-3-1- استفاده مستقیم از گاز شهری در مقایسه با منابع دیگر نظیر بخار داغ و انرژی خورشیدی
5-3-1- ظرفیت دستگاه
4-1 -مراجع
فصل دوم- ترمودینامیك سیكل
1-2- روش های مختلف خنك كن
1-1-2- خنك كردن با آب
2-1-2- خنك كردن با هوا
3-1-2- خنك كردن تبخیری
2-2- طرح مناسب بهمراه مدل فیزیكی و دیاگرام جریان
3-2- پیش فرض ها و داده های ورودی
4-2- خواص ترمودینامیكی و ترموفیزیكی نقاط
5-2- ضریب عملكرد
1-5-2- تعریف كلی
2-5-2- ضریب عملكرد ماشین جذبی
3-5-2- ضریب عملكرد اصلاح شده
6-2- مراجع
فصل سوم- بررسی اواپراتور
1-3- مقدمه
2-3- اواپراتور پاششی
3-3- روشی برای تخمین طول لوله در اواپراتور
1-3-3- انتقال حرارت
2-3-3- ضریب انتقال حرارت سمت مایع سرد شده
3-3-3- ضریب انتقال حرارت سمت مبرد
4-3- تبخیر لایه ای
5-3- روش بررسی اواپراتور
6-3- روش محاسبات
1-6-3- آب خنك شونده
2-6-3- محاسبات داخل لوله
3-6-3- محاسبات برای دیواره لوله
4-6-3- محاسبات خارج لوله
5-6-3- انتقال حرارت در اواپراتور
6-6-3- ضریب انتقال حرارت كلی
7-6-3- حل نهایی و محاسبه طول لوله
7-3- مراجع
فصل چهارم – بررسی كندانسور
1-4- مقدمه
2-4- توضیح
3-4- انتقال حرارت
4-4- محدوده های تغییرات در شرایط محاسبه
5-4- بیان پارامترها
6-4- ناحیه خنك شدن فاز بخار
7-4- محاسبه ضریب انتقال حرارت سطح لوله با هوا
8-4- تعاریف و معادلات برای ضریب انتقال حرارت كلی
9-4- تقطیر لایه ای داخل لوله
10-4- افت فشار
11-4- چگونگی محاسبات
12-4- مراجع
فصل پنجم- بررسی محفظه جاذب
1-5- مقدمه
2-5- كریستالیزاسیون
3-5- مقایسه سه نوع جاذب از نظر كاركرد آنها در سیكل هوا- خنك جذبی
1-3-5- توضیحات ضروری
2-3-5- محاسبات مشابه برای هر سه سیكل
3-3-5- مدل EISA
4-3-5- محاسبات مدل EISA
5-3-5- مدل KUROSAWA
6-3-5- مدل تلفیقی
4-5- طراحی جذب
5-5- مراجع
فصل ششم- ژنراتور
1-6- مقدمه
2-6- مدل فیزیكی
3-6- ضریب انتقال حرارت سمت آب- برومیلیتیم
4-6- آنالیز احتراق سوخت
5-6- محاسبات احتراق سوخت
6-6- انتقال حرارت در سمت گاز
1-6-6- انتقال حرارت جابجایی
2-6-6- انتقال حرارت تابش
3-6-6- محاسبه سطح لوله
7-6- مدلهای عملی
8-6- مراجع
نتیجه گیری كلی


مقدمه

در سال 1777 یعنی بیش از 200 سال پیش یك فرانسوی به نام «نایرن» (Nairne)تئوری تبرید جذبی را ارائه كرد. در سال 1860 اولین چیلر جذبی كه با آمونیاك و آب كار می كرد ساخته شد. در سال 1945 اولین چیلر جذبی به وسیله كمپانی «كریر» به فروش رسید. چیلر جذبی سرگذشتی طولانی دارد، اما در دنیا چندان نام آور نیست. شاید درك این مطلب كه ماشینی بتواند با استفاده از بخار آب یا سوختن سوخت آب سرد تولید كند كمی مشكل باشد! [1] اما هم اكنون در دنیا به دلیل استفاده از منابع جدید انرژی (گاز، نور خورشید و …) استفاده ناچیز انرژی برق و عدم استفاده از مبردهای مخرب لایه ازن به این ماشین توجه خاصی شده است.
1-1-1- مفاهیم و اصول (1)
تئوری ماشین جذبی از مفهوم «افزایش نقطه جوش»
(Boiling point increase)گرفته شده است. زمانی كه یك مول از محلولی با یك لیتر آب مخلوط شود نقطه جوش در حدود افزایش می یابد. آب خالص در شرایط استاندارد در می جوشد، اما وقتی كه چند مول از محلولی به آب افزوده شود نقطه جوش آن چند درجه زیاد خواهد شد. این مطلب كه در دبیرستان آموزش داده شده برای چیلر جذبی مورد استفاده قرار گرفته است.
تولید آب سردشده: زمانی كه یك خشك كننده (desiccant) در محفظه خالی از هوا وجود دارد، بخار آب موجود در محفظه به وسیله آن جذب خواهد شد. فشار این محفظه ممكن است تقریبا در حد خلاء با دمایی حدود باشد چرا كه مقدار بخار آب بسیار كم است.


بخشی از منابع و مراجع پروژه ساخت و بهره برداری یک سیستم سرمایش جذبی

1. Ebara Corporation, A Booklet on “Refrigeration Machines”, .
2. W.H. Wilkinson, “Absorption Cooling: A Viable Option for today and Tomorrow”, ASHRAE journal, PP.41 – .
3. ARORA, “Refrigeration and Air conditioning” chapter 15, .
4. Dossat, “Principle of refrigeration”, P.554, .
5. ASHRAE, “Handbook of Equipment” Chapter .
6. N.C. Harris, “Modern Air Conditioning Practice”, Chapter 12 -18, .
7. ASHRAE, “Handbook of fundamental”, Chapter 1,
8. P.D. Ledema, “Real Process Simulation of A Libr/Znbr2/CH3OH absorption Heat pump” ASHRAE Trans. PP. 562 – .
9. C.P.ARORA “Refrigeration & Air Conditioning”, .
10. A.C. De Vuono et.al “Development of a Residential Gas Fired Double – Effect Air Conditioner – Heater using water And Lithium Bromide”, ASHRAE Trans. PP.1494 – 1498,

لینک کمکی