پیکاسو و زندگی او

دای خلقت در پی آفرینش وخلق زیبائی بوده چرا كه خداوند در قرآن كریم می فرماید: « از روح خود در انسان دمیدیم » و این روح آفرینش وزیبا آفرینی خداوند است كه در ضمیر همه انسانها وجود داشته وانسان را از همان ابتدای كودكی به آفرینش زیبایی رهنمون می سازد از آنجا كه خداوند انسانها را از یك جنس ولی متفاوت از هم آفریده این حس زیبایی آفرینی در برخی بیشتر ودر برخی كمتر، و گاهی به صورت موسیقی و شعر وگاهی به صورت نقاشی وتصویر بروزمی كند .  نقاشی یكی از اولین هنرهایی بود كه انسان به آن گرایش پیدا كرد . آنچه عوام از نقاشی می دانیم كشیدن تصاویری است كه دید انسانی ا

بررسی مختصات و مشخصات EPDM

ان پلیمر EPDM      1-2ـ1 ترمونومر      1-2ـ2 توزیع مونومرها      1-3 اثرخواص فیزیكی و شیمیایی بر EPDM      1-3-1ویسكوزیته و فرایند پذیری      1ـ3-2ـپایداركننده ها      1ـ3ـ3 چسبناكی غیر اشباعیت      1ـ3-4 درجه غیر اشباعیت        1ـ 4 خواص عمومی پلیمر EPDM     1ـ5 غیر اشباعیت      1ـ 6 طبقه بندی انواع كائوچو      1ـ6-1ـ وزن مولكولی      1ـ6-2ـ مقدار پروپیلن      1ـ6-3ـمیزان غیر اشباعیت      فصل –2 ولكانش 2ـ ولكانش      2ـ1ـ ولكانش EPM      2ـ1ـ1ـپراكسیدهای آلی   &nb

طراحی یک جرثقیل سقفی

طاقت فرسا بر دوش انسانها و در راس آنها برده ها قرار داشت. چه بسا انسانهای بسیاری که در جریان کارهای روزانه به دلیل سنگینی و طاقت فرسا بودن کارها جان خود را از دست دادند. تا این که با رشد و پیشرفت تکنولوژی و صنعت بسیاری از انسانها جای خود را به ماشین آلات گوناگون دادند و کارها با سرعت و دقت بیشتری انجام شد. یکی از این ماشین آلات صنعتی که تقریباً در تمام صنایع کاربرد دارد جرثقیل میباشد. عصر صنعتی جدید و نیاز هر چه بیشتر بشر به بلند کردن اجسام سنگین، باعث شد این ماشین مراحل پیشرفت را سریع طی کند تا حدی که امروزه جرثقیل سازی به یکی از تخصص های مهم در زمینه اد