شناخت پیل سوختی

یکی (Electrically  Charged  Mem brane) – خواص مواد – هندسه بافت توخالی –  فرایند ساخت و تولید – غشای مویرگی مقایسه راکتور پر شده و غشایی و بررسی خصوصیات جاذب بررسی طرحهای ارائه شده برای جداسازی  در واکنش WGS مهمترین اهدافی که راکتور واکنش WGS باید تأمین کند بررسی خصوصیات ماده جاذب (hydrotalcite) معرفی خلاصه کارهای اجرایی ساختار hydrotalcite مطالعات بازگشت پذیری با hydoatalcite مطالعات بازگشت پذیری در یک راکتور فشار بالا روی ماده hydrotalcite فصل دوم مدل ریاضی سیستم HAMR تئوری:‌ سینتیک واکنش WGS مدل ریاضی سیستم HAMR نتیجه گیری و بحث منابع و مراجع   مقدمه امر

آشنایی با پورت کامپیوتر

و حفاظت نرم افزارهاى پویش پورت ها TCP/IP چیست؟ آغاز TCP/IP موارد استفاده ى TCP/IP ویژگی هاى بارز TCP/IP چگونه می توانیم کار با TCP/IP را یاد بگیریم موارد استفاده ى TCP/IP TCP/IP در چه سیستمى اجرا میشود؟ چه تحولاتى در این زمینه در جریان است؟ قیمت TCP/IP آموزش امنیت تجهیزات شبکه 1- امنیت فیزیکی 1-1- افزونگی در محل استقرار شبکه 1-2- توپولوژی شبکه 1-3- محل‌های امن برای تجهیزات 1-4- انتخاب لایه کانال ارتباطی امن 1-5- منابع تغذیه 1-6- عوامل محیطی 2- امنیت منطقی 2-1- امنیت مسیریاب‌ها 2-2- مدیریت پیکربندی 2-3- کنترل دسترسی به تجهیزات 2-4- امن سازی دسترسی 2-5- مدیریت رمزهای عبور 3- ملز

مقاله عاشورا به روايت تاريخ

تاريخ مقدمه      شخصیت جهانی حسین(ع)             هدف از قیام امام حسین      چرا حسین (ع) زن و بچه را به کربلا آورده بود؟   وصیت حسین‌(ع)                یک در مقابل هزار                مدرس غیرتمندی و آزادگی              سزاوار دل شکستن است.      حسین (ع) از دیدگاه دانشمندان غرب           سخنانی چند از امام حسین (ع)‌      حادثه           زینب (س) مظهر فداکاری                پیروزی امام حسین            سخن آخر                منابع و مآخذ          بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله عاشورا به روايت تاريخ  حسین (ع) چهره پیروز