کارآموزی بررسی و عیب یابی و تعمیر ماشین آلات راه سازی

از ماشین آلات راهسازیپیشگفتار                                                                                                                       4آشنایی با موتور د یزل                                    

بررسی سیستم كلینیک جراحی

sp;   141-1    بیمار    141-1-1    مواردی که باید برای بیمار ثبت شود    142-1-1    فیلد های اطلاعاتی بیمار    142-1    مسئول پذیرش    153-1    مسئول ترخیص    151-3-1    اعمال انجام شده در زمان ترخیص    152-3-1    ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود    154-1    مدیر مرکز    161-4-1    ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود.    162-4-1    اطلاعات مهم برای مدیر    165-1    اپراتور اتاق عمل    166-1    پزشک (تیم پزشکی) 

بررسی بانک های اطلاعاتی

نظم و سامـانمند گـفته می‌شود. این پایگاه‌های اطلاعاتی معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ها و رایانه‌ها قابل خواندن و قابل دسترسـی باشند ذخیــــره می‌شوند. البته چنین شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌هـای دیگری مانند ذخیره‌ســازی ساده در پرونده‌ها نیز استفاده می‌گردد. مسئله‌ای که ذخیره‌سازی داده‌هـا در دادگــان را موثر می‌ســازد وجود یک ساختار مفهومی است برای ذخیره‌سازی و روابط بین داده‌هااست. پایگاه داده در اصل مجموعه‌ای سازمان یافته از اطلاعات است.این واژه از دانش رایانه سرچشمه می‌‌