مقاله سوسيس هاي تخميري

ارزش تغذیه ای هفت نوع محصول گوشتی ( سوسیس ) تولید شده در ژاپن   مقدمه :   مواد و روش ها   تحلیل شیمیایی   نتایج و مباحثه   خلاصه   مواد وروش ها   مواد   تحلیل حسی   تحلیل باکتری شناسی   تحلیل آماری   نتایج و مباحثه   PH و تحلیل اسید کلی   تحلیل میکروبی   ارزیابی حسی   تحلیل باکتری شناسی   چکیده:   مقدمه و اهداف   روش ها   نتایج و مباحث   نتیجه :   ارزش تغذیه ای هفت نوع محصول گوشتی ( سوسیس ) تولید شده در ژاپن خلاصه . در کشورهای در حال توسعه مثل اردن ، میانگین مصرف سرانه در هر سال kg 1 / 31 می باشد . در اردن بین 2006 و 2008 یک مصرف سرانه 10% فزاینده گوش

راه اندازی شركت كامپیوتری

ی ، صنعت و الكترونیك و ارتباطات نقاط عطفی در تاریخ تمدن بشر بوجود آورده اند . عصرغارنشینی ، تحولات تاریخی انسان را از ابتدای خلقت تا حدود هشت هزار سال قبل از میلاد رادر بر می گرد . در ایندوران تحول چشمگیری در تاریخ بشری رخ نداده وبشر غالباً افراد مصرف كننده ای در جامعه بوده اند تا اینكه در نقطه ای از تاریخ حدود هشت هزار سال قبل از میلاد انقلاب كشاورزی آغاز شد و جای خود را در كره زمین با گسترش روستاها ، ایجاد زمین های زراعتی و شیوه جدید زندگی باز كرد . از سال 1750 میلادی به عبد این موج نیروی متحرك خود را از دست دادو انقلاب صنعتی عنان اختیار رال در دست گرفت و

مقاله جايگاه اخلاق در حسابداري

جايگاه اخلاق در حسابداري مقدمه  نیاز به اخلاق و آئین رفتار حرفه ای  تعریف اخلاق  اخلاق در حسابداری  آموزش اخلاق  رسوایی های حسابداری  اصول در برابر قوانین  واکنش هایی در خصوص رسوایی ها  محیط اموزشی این موارد را پوشش می دهد  مشکلات اخلاق حرفهای حسابرسان انرون  اصول بنیادی حرفه حسابداری  عواملی که موجبات نقض و عدم رعایت اصول فوق می شود   احکاماصول بنیادی اخلاق و رفتار حرفهای  1- احکام لازمالاجرا در مورد کلیه حسابداران حرفهای  2- احکام لازمالاجرا توسط حسابداران حرفهای مستقل یا حسابداران رسمی  3- احکام لازمالاجرا توسط حسابداران حرفهای شاغ