بررسی راهکارهای موثر در تبلیغات

غات    63. پیشینه تبلیغات در ایران    8فصل دوم: مفاهیم و مبانی1. تاکتیک و تکنیک تبلیغات    122. تاکتیک    133. تکنیک    154. تفاوت تکنیک، تاکتیک و استراتژی    215. استراتژی تبلیغات و ارتباط آن با تکنیک و تاکتیک    226. تفکر تاکتیکی و تکنیکی     237. انواع تفکر و تفاوت های تفکر تاکتیکی و تکنیکی    258. هوش تاکتیکی    26    9. سیستم تبلیغات    2710. اصل تضاد در تبلیغات    2811. اهمیت و ضرورت تاکتیک و تکنیک در تبلیغات    28فصل سوم: تاکتیک ها و تکنیک های نوین (رایانه ای و اینترنتی)1.

مقاله مديريت منابع انساني در سازمان هاي تحقيق و توسعه

کپی شده است بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مديريت منابع انساني در سازمان هاي تحقيق و توسعه چکیده   مقدمه   تعاریف و اهمیت موضوع   طراحی شغل در سازمانهای تحقیق و توسعه   ارزیابی عملکرد   حقوق و مزایا   نتیجه گیری   منابع و ماخذ   بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مديريت منابع انساني در سازمان هاي تحقيق و توسعه 1 – TINGSTAD JAMES E., HOW TO MANAGE THE R&D STAFF (A LOOKING – GLASS WORLD), AMA COM: AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION, 2 – NATH PRADOSH AND MRINALINI N., ORGANIZATION OF R&D: AN EVALUATION OF BEST PRACTICES, PALGRAVE, 3 – QUEY-JEN YEH AND MENG KUAN LAI, “ADVANCEMENT INTENTIONS AND JOB ATTITUDES- A STUDY ON THE CAREER SETTING OF HIGH-TECH ENGINEERS IN TAIWAN”, R&D MANAGEMENT,

بررسی بازیافت روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

ایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال فصل اول: شناخت، طبقه ‌بندی و كاربرد روغن‌های روانساز 1-1 ) مقدمه2 1-2 ) روغن موتور10 1-2-1) تولید روغن موتور12         1-2-1-1) فرآیند هیدرو تریتینگ15          1-2-1-2) بهینه سازی فرآیند19          1-2-1-3) مقایسه فرآیندهای HT‌ و SE22          1-2-1-4) مقایسه اقتصادی روش‌های HT‌ و SE25          1-2-1-5) كنترل كیفیت محصول27          1-2-1-6) نگاهی به آینده28  1-2-2) روغن‌های موتور پایه سنتیتیك30          1-2-2