بررسی مهارت های فرایند تدریس

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی

ت مطالب     آ                                                                                فهرست جداول    تخلاصه فارسی    1مقدمه و اهداف پژوهش     2  1- ارزش غذائی طیور    2  2- سلامت گوشت طیور    3  3- سرعت رشد    3  4- بازده لاشه    3  5-سهولت تغذیه    3  6- عدم احتیاج به مرتع    4فصل اول:كلیات&nb

مقاله منبت کاري

  منبت     ابزار کار      مواد اولیه      روش کار      انواع منبت     مختصری از کارگاه منبت و معرق     منبت کاری      وسایل و ابزار منبت کاری      روش کار منبت کاری      مواد اولیه در منبت کاری     قسمت های مختلف یک درخت     1- پوست درخت     2- پوسته چوبساز یا کامبیوم (لایه زاینده)     3- چوب     4- اشعهی مرکزی یا پره های چوبی     5- چوب بهاره و چوب تابستانه     سوزنی برگان     مقاطع سه گانه چوب     چوب های فشاری و کششی     رطوبت چوب     منابع     بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله منبت کاري ‏ هنر دربارهای ایران ، نویسنده : ابوالعلاء سودآور ، ناشر :