مقاله کشور ترکيه

غرافیای طبیعی ترکیه:   جغرافیای انسانی ترکیه:   سیر تحولات فرهنگی:   زبان و خط:   اسلام و مذاهب اسلامی در ترکیه:   برخی از مذاهب و طریقت‌های موجود در ترکیه:   نژاد و قومیت:   تأثیر و نفوذ قومیت‌ها در اوضاع سیاسی جامعه:   خصوصیت جمعیتی ترکیه:   ساختار اقتصادی ترکیه:   سیاست و حکومت در ترکیه:   نگاهی به احزاب سیاسی در ترکیه:   انتخابات در ترکیه:   ـ روند مبارزه با اسلام‌گرایی:   مسئله‌ی کردها و استراتژی ترکیه در برخورد با بحران کردها:   ـ سیاست منطقه‌ای ترکیه:   «روابط»   ـ روابط ترکیه و آمریکا:   ـ روابط ترکیه با رژیم اشغالگر قدس:   روا

آشنایی با علم الكترونیک و دیجیتال

ز صدها میلیون ترانزیستور روی همان قطعه جای دهد كه خود بیانگر گوشه ای از شتاب رشد تكنولوژی آنها می باشد. این پیشرفت تكنولوژی زمینه را برای ساخت قطعات دیجیتالی و میكروپروسسورها فراهم كرده است. با ساخت میكروپروسسورها تحولی شگرف در ساخت تجهیزات الكترونیكی نظیرلوازم خانگی، تجهیزات صنعتی، تجهیزات پزشكی و تجهیزات تجاری و ... بوجود آمده است كه بدون آن تصور تجهیزات و وسایل پیشرفته جهان امروز غیر ممكن است. بعنوان نمونه می توان از كامپیوترهای PC، ربات ها، تلفن های همراه، انواع سیستم های اتوماسیون نظیر    (Distributed System Control) DLC، (Proamable Logic Controg) PLC و انواع وسایل

مقاله نظريه تولمن

باط نظریه یادگیری تولمن و سایر نظریات یادگیری     رفتار گرایی هدفمند     یادگیری چیست؟     اصل یادگیری از دیدگاه تولمن     انگیزش     تائید در مقایسه با تقویت     کوشش و خطای نمادی     یادگیری در مقایسه با عملکرد     یادگیری نهفته     خاموشی نهفته     یادگیری مکان در مقایسه با یادگیری پاسخ     انتظار تقویت     نقاط مثبت و موفقی تهای نظریه تولمن     انتقادات بر نظریه تولمن     منابع     بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نظريه تولمن زارع ، دکتر حسین، روان شناسی یادگیری ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ سوم هر گنان، بی  و آلسون، مقدمه ای بر