منابع تغذیه سوئیچینگ و شبیه سازی آن

منبع تغذیه سوئیچینگ معایب منابع تغذیه سوئیچینگ 5-جریان های یورشی زیاد بلوک دیاگرام کامل تر منبع تغذیه سوئیچینگ قطع خط 1-نوری 2-مغناطیسی شکل A-8 بلوک دیاگرام کاملتر منبع تغذیه سوئیچینگ قطع خط واحدهای حفاظتی اضافه « فصل اول » «معرفی بخش های مختلف منبع تغذیه سوئیچینگ» یکسو ساز و فیلتر ورودی یکسو سازی ورودی طرز کار مدار شکل B-3- وضعیت مدار دلن به ازای ولتاژ ورودی 110 ولت مؤثر مشکلات واحد یکسوساز ورودی فیلتر ورودی EMI / RFI « فصل دوم » «مبدل های قدرت سوئیچینگ» مبدلهای قدرت سوئیچینگ مبدل پوش- پوش ایزوله مبدل نیم پل شکل موج ترانزیس

آشنایی با دانش آموزان استثنایی

نایی5- تاریخچه:-6- در ایران-  فصل دوم: دسته بندی و تعریف و ویژگیهای بالینی1- انواع استثنایی2- تعریف ها:3- علل و عوامل4- عقب ماندگی و اختلالات ژنتیك5- انواع سندرم ها6- منگولیسم یا سندرم دان7- سندرم صدای گربه و سوپرمن و كلاین فلتر8- عوامل ناشناخته وهیدروسفال و میكروسفال9- مسائل دوران بارداری 10- انواع بیماری ها و ضربه ها در تمام موارد11- سن مادر و عاملRH12- سوخت و ساز (متابولیسم13- عوامل فرهنگیفصل سوم: عكس العمل والدین1- انواع خانواده- پذیرنده، انكاركننده و پنهان كننده2- ارتباط خانواده با فرزند عقب مانده3- واكنش های گوناگون خانوادهفصل چهارم: پیشگیری1-پیش گیری2-برنامه

مقاله بررسي حقوق و مسئوليت فمينيسم

ه مقاله بررسي حقوق و مسئوليت فمينيسم زن و مرد از دید ادیان الهی   جایگاه زن در اسلام   در نظام اسلامی زن دارای مسئولیت‌های متعدد است از جمله:   سیستم خانواده   شخصیت حقوقی مستقل زنان   اصول و اهداف جنبش اجتماعی زنان ( فمنیسم) در قرن حاضر   شعایری که زیر بنای این اصول را تشکیل می‌دهند، عبارتند از:   دستاوردهای مثبت جنبش اجتماعی زنان در جهان   دستاوردهای منفی جنبش اجتماعی زنان در جهان   نتیجه   منابع :   بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسي حقوق و مسئوليت فمينيسم 1)     پیام زن؛ «فمینیسم تکرار تجربه‌های ناموفق» 2)  نقش زنان در توسعه؛ دفت