پايان نامه مدول‌هايي که عدد اصلي تصوير همريختي سره آنها کوچکتر هستند

که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است بخشی از فهرست مطالب پروژه پايان نامه مدول‌هايي که عدد اصلي تصوير همريختي سره آنها کوچکتر هستند مقدمه ه چکیده: و فصل اول مفاهیم اساسی ومقدمات 1-1 مقدمه 1-2 طرح موضوع 1-3 بیان مساله 1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 1-5 مرور ادبیات و سوابق مربوطه 1-6 اهداف پژوهش; 1-7 فرضیه‌ها و پرسش‌ها 1-8 تعریف واژه‌ها و مقدمات مورد نیاز 1-8-1  مروری بر نظریه حلقه‌ها و مدول‌ها 2-8-1 همریختی مدول‌ها 3-8-1 مدول‌های نوتری ‎4-8-1 حلقه‌ی گروهی 5-8-1 موضعی سازی یک حلقه 6-8-1 حلقه ارزیابی و حلقه ارزیابی گسسته 7-8-1 سری توانی و سری لوران 8-8-1 اعداد کاردین

مقاله عصر جاهليت و اسلام

سلام مقدّمه   راز تفاوت‏ها   تکریم بانوان   سیمای جاهلیّت   جایگاه دختر در اندیشه عترت   پیامبر صلی ‏الله‏ علیه ‏و‏آله و دخترش فاطمه   دختر؛هدیه الهی   ازچشمه ‏سار نور   میزان سنجش مردان   محبّت الهی بر دختران   مجالست با پیامبرصلی ‏الله‏ علیه‏ و‏آله در بهشت   دختران را نکشید   رحمت‏های الهی   نشانه سعادت   دختران حسنات‏اند   رزق و روزی دختران   بانگ فرشتگان   برکات اخروی و دنیوی   پی‏نوشت‏ها:   مقدّمه نقش تعیین ‏کننده زن در بقاء و رشد جامعه بشری همیشه مورد توجّه مثبت و منفی اندیشمندان،سیاست‏مداران، مدیران و رهبران ج

راه های جلوگیری از جرم و عوامل ارتکاب جرم

ق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاك و معصومند و این تا زمانی است كه توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند  زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد، بنابراین توجه به این واقعیت ضروری بنظر می رسد كه جرم و جنایت یا بعبارت بهتر بیماریهای اجتماعی مانند بیمارییهای جسمی مسری هستند و اگر قبل از ایجاد انگیزه وقوع جرم بفكر اصلاح و از بین بردن علل ارتكاب جرم نیافتند ممكن است به دیگران نیز سرایت كند كه عواقب سنگین و غیر قابل جبرانی در پی دارد بصورتی كه: بر اثر ازدیاد ج